woensdag 13 december 2017

Abbas And Turkey At Muslim Summit Say Trump’s Jerusalem Decision Will Plunge The World Into A ‘Fire With No End’

Lees: http://www.nowtheendbegins.com/palestinian-president-abbas-calls-us-jerusalem-decision-greatest-crime-israel-nteb/

Psalm 2
1 Waarom woelen de volken en zinnen de natien op ijdelheid? 
2 De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde: 
3 Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen! 
4 Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen. 
5 Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap: 
6 Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. 
7 Ik wil gewagen van het besluit des Heren: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt. 
8 Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. 
9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk. 
10 Nu dan, gij koningen, weest verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde. 
11 Dient de Here met vreze en verheugt u met beving. 
12 Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig allen die bij Hem schuilen! 

meer >

zaterdag 9 december 2017

Smithsonian Drops Evidence of “Something Strange”—Something We Never Thought—Steve Quayle Bombshell

Youtube: https://youtu.be/mJ1Qr2g1b8o

De gevallen engelen kregen kinderen bij de mensen staat in Genesis. Dat waren de reuzen. Zullen de reuzen weer opstaan in de eindtijd? Er zal in de eindtijd een sterke leugen over de wereld komen. Zal de leugen zijn dat de gevallen engelen de mensen hebben geschapen?

Zullen ze de mensheid eeuwig leven voorschotelen met allerlei bijzondere krachten en verlokkingen? Zal de anti christ misschien een kind van de (gevallen) engelen zijn? Een "Zoon van de Goden".

Hoe het ook zij de eindtijd wordt vreemd... Je wit het echt niet meemaken. En dat hoeft ook niet want de Here Jezus is opgestaan uit de dood! Hij heeft de wereld overwonnen! Halleluja!

meer >

zaterdag 18 november 2017

Kunstmatige intelligentie en moordrobots


Zou het beeld wat een geest krijgt uit de Bijbel dichterbij komen? Twee nieuwsberichten:

Lees: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5088473/Founder-church-AI-says-raising-god.html

Ex-Google-ingenieur die de eerste kerk van AI (kunstmatige intelligentie) heeft opgericht, zegt dat hij 'bezig is met het maken van een GOD robot die de leiding over mensen zal nemen over.

De robotgod zal een een religie gaan leiden genaamd "Way of the Future" (WOTF), die uiteindelijk een evangelie zal krijgen met als naam 'The Manual', rituelen en zelfs een fysieke plaats van aanbidding,

Anthony Levandowski diende eerst de documenten in bij de Internal Revenue Service en noemde zichzelf 'dean' van WOTF, waardoor hij zich zelf volledige controle gaf tot aan zijn dood of zijn ontslag.


Levandowski, zijn robotgod, zal de leiding nemen over zijn mensen zodra we onze macht afstaan aan een creatie met veel meer intelligentie dan die van ons.

Lees: https://www.ad.nl/buitenland/vn-conferentie-wil-gewetenloze-moordmachines-aanpakken~af22c90c/

Dit moet je ongeveer lezen als: "wij van de VN zijn moordmachines aan het maken dus wordt maar vast bang
.

Openbaring 13:15-1815 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

meer >

zaterdag 11 november 2017

Experiment bewijst dat Facebook u overal en altijd afluistert of meekijkt

Oprichter Facebook waarschuwt voor gevolgen gebruik social media voor hersenen kinderen - ‘Social media buiten bewust kwetsbaarheid in menselijke psychologie uit’

Een man en zijn vrouw hebben via een simpel experiment aangetoond dat Facebook altijd en overal zijn gebruikers afluistert, zelfs als de microfoon van uw pc of smartphone NIET aanstaat. Ook via uw webcam mag zonder uw toestemming worden meegekeken en opgenomen. De oprichter van Facebook, Sean Parker (inzet foto), heeft ondertussen in een interview gewaarschuwd dat ‘alleen God weet wat Facebook met de hersenen van onze kinderen uitricht’.

Lees verder: http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/11/Experiment-bewijst-dat-Facebook-u-overal-en-altijd-afluistert-of-meekijkt
meer >