zondag 18 november 2018

Banken maken flitsbetalingen na de jaarwisseling mogelijk

Nooit meer onnodig lang wachten op het salaris, en de huur dan op de allerlaatste dag nog overmaken; de banken gaan na de jaarwisseling flitsbetalingen uitrollen.

lees verder >

maandag 12 november 2018

Fake News Anchor Broadcasts Something They Didn’t Want You To Know!


Youtube: https://youtu.be/43nBhLVHglk

meer >

Koning laat robot Bijbel kalligraferen...?

Koning Willem-Alexander is zaterdagavond aanwezig geweest bij de start van ‘Ode aan de Synode’ in Dordrecht. Tijdens die ceremonie gaf Willem-Alexander het symbolische startsein aan een robot die in negen maanden de Statenvertaling op papier kalligrafeert. Door het licht aan te doen, zette de koning de robot in werking.

https://blauwbloed.eo.nl/artikel/2018/11/koning-willem-alexander-levert-zijn-bijbel-in/


Hee wacht even, hier klopt iets niet. De Bijbel door mensenhanden geschreven gaat over de Here Jezus. Maar is het resultaat van een Bijbel die (symbolisch) door een robot wordt (her)schreven een soort robot Here Jezus....?

Wat staat er ook alweer in openbaringen?:

Openbaring 13:5-18
5 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


Hmm het beeld van het beest wat gaat praten? Is dat een (computer)robot die gaat praten? 

Heeft de Bijbel heeft twee verhalen? Die van de Here Jezus en die van de anti (robot) Jezus? De anti christ... Een robot van een mens maken is iets. Maar een robot van God maken is heel wat anders!! Dan kom je uit bij de anti christ...

"Door het licht aan te doen, zette de koning de robot in werking". Wat is de symboliek hier van eigenlijk...??? Welke licht? Wordt er symbolisch het licht van de Here Jezus bedoeld? Het licht van de Here Jezus wat een robot is werking zet om de Bijbel te gaan schrijven...?

Of is het het "licht" wat satan aan de mensen gaf. Is het de kennis van Goed en kwaad? De Gnosis: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gnosis

Een Robot(computer) kun je zien als een hulpmiddel van de mensen om hun kennis te vermeerderen en op te slaan in de "strijd" tegen God. Het is het "licht" van de olympische vlam die zgn eeuwig zal branden. De "Goddelijke" vonk of vlam in ieder mens. Zie zien satan als de God die hun dat licht gegeven heeft.

En een robot die in negen maanden de Statenvertaling op papier kalligrafeert?? Negen maanden is dat niet de tijd van een zwangerschap...? Hoe zit het dan met de weeën in openbaringen? Wie wordt daar geboren? De Here Jezus of de Robot Here Jezus...?

Vaag, eng hoor allemaal. Klopt volgens mij geen snars van deze symboliek.

meer >

zaterdag 10 november 2018

Sinterklaas racistisch feest

Waar ter wereld wordt een racistisch feest zo openlijk gevierd als in Nederland..??? Een grote witte (spirituele) leider omringd door zwarte knechten en slaven...??

De boodschap voor jou als zwart/bruin kindje is duidelijk. Je bent (en blijft) altijd een knechtje(slaafje) van alle witte mensen. Leuk opvoedend feestje. Maar in Nederland voeren ze er actie voor en zamelen er zelfs veel geld voor in...

Al 100.000 euro opgehaald voor blokkeerfriezen

Ze hebben blijkbaar geen idee hoe dat bij donkere mensen over komt. Ze kunnen het zich met geen mogelijkheid inleven. Nederland is volledig schizofreen. Ze zijn compleet in de war.

Daarom is het goed dat het feest zo snel mogelijk bij wet verboden wordt. Want ze kunnen het gewoon niet begrijpen.

Nogmaals. Zwarte piet is NIET onschuldig. Het is NIET leuk voor mensen met een ander kleurtje... Het is SCHADELIJK voor kinderen. Snap dat nou gewoon een keertje zeg. Je schaamt je er gewoon voor Nederlander te zijn. Stelletje idioten...

vrijdag 9 november 2018

Virtuele nieuwslezer presenteert zijn eerste uitzending in China

Het Chinese persbureau Xinhua heeft een kunstmatig intelligente nieuwslezer geïntroduceerd. Naar eigen zeggen zijn stem en uiterlijk niet van echt te onderscheiden.

Kijk verder: https://www.nu.nl/253562/video/virtuele-nieuwslezer-presenteert-zijn-eerste-uitzending-in-china.html
meer >

woensdag 7 november 2018

Nieuwe geldautomaten

Geldautomaat krijgt een gele kleur en gaat Geldmaat heten.

Lees verder en zie de foto: De nieuwe geldmaat


Even zo wat filosoferen over de nieuwe geldautomaat in het licht van het komende eindtijd:

Wat mij op valt is het vierkant uithangborg met dat glimlachende gezichtje. Een menselijk gezicht is rond. Ze hadden toch voor een enigszins rond bord kunnen kiezen. Maar ze hebben gekozen voor een vierkant bord maar dan wel met vriendelijke afgeronde hoeken. Dat vierkante doet mij denken aan een robot. Dus een robot met een menselijk gezicht... Of een robot met menselijke emoties. En het ding heet "geldmaat". Het moet je maatje worden. Een gepersonifieerde machine dus. Een robotvriend.

Verder doet het erg kinderlijk aan. Iets wat je op een peuterspeelzaal tegen komt. Het moet dus het kind in ons aanspreken. En kinderen zijn gewent zich aan autoriteiten over te geven.

Het effect zou kunnen worden dat als je geld gaat pinnen je als het ware met kinderlijke overgave over geeft aan de autoriteit die jou dat geld verstrekt. Dat het een blij gezichtje is, geeft aan dat je er gelukkig van wordt. Dus geld moet het middel voor je zijn om gelukkig te worden.

Hmm... En God dan? De bron van alle liefde en geluk? God is toch niet te koop? Wat staat er in de Bijbel:

Mattheüs 6:24-33
24 Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon (het geld). 25 Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? 26 Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven? 27 Wie van u kan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen?

28 En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de lelien des velds, hoe zij groeien: 29 zij arbeiden niet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. 30 Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? 31 Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? 32 Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. 33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

Wat een leugenachtige valkuil is die "onschuldige" nieuwe geldmaat eigenlijk! Een computerrobot met menselijke gevoelens die je geluk, liefde en alles wat je maar begeert, belooft dmv geld...?

En overal komen dezelfde automaten. Er over nagedacht. Niks is toeval, onschuldigheid of leukigheid. Het heeft allemaal een psychologische functie. Het is duidelijk een opmaat voor het beeld van het beest wat een geest krijgt.

Nog maar een keer de Bijbeltekst:

Openbaring 13:14-18
14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


Je kunt niet twee heren dienen... Het is tijd om te kiezen!!

meer over het merkteken >

zaterdag 3 november 2018

Het horror Chinese "sociale" punten systeem

Het Social Credit System ("sociale" punten systeem) in China. Kijk even het korte filmpje halverwege de pagina:

Chinas social credit system terrorizing people

In China is er voor de burgers een punten systeem van de overheid. Iedereen die zich volgens de regels goed gedraagt, krijgt punten. Iedereen die dat niet doet verliest punten en wordt dingen ontzegt of ontvangt nog zwaardere straffen. Overal en altijd wordt men in de gaten gehouden en gecontroleerd. Op hun mobieltje kunnen ze elke dag nagaan hoe het staat met de punten.

Het is de ultieme slavenstaat. Reken er maar op dat er vroeg of laat ook hier zo iets komt. En straks over de gehele wereld een systeem gekoppeld aan het merkteken van het beest met 666.


Dit werd een paar duizend jaar geleden voorspelt in de Bijbel. Als je de Bijbel nu nog niet geloof dan weet ik het ook niet meer. Ik zou hem maar eens gaan lezen als ik jou was. Begin dan bij het nieuwe testament want de tijd kon wel eens zo kort zijn dat je niet aan het laatste hoofdstuk toe komt... Hier het stuk over het merkteken. Het staat in het laatste hoofdstuk:

Openbaring 13:11-18

Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


Hier het goede nieuws uit de Bijbel. Als alles uitkomt wat geschreven staat in de Bijbel. Zou de opstanding van de Here Jezus uit de doden dan ook niet waar zijn...???

1 Korintiërs 15 1-7
De opstanding van Christus
1 Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, 2 waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zó vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn. 3 Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, 4 en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften, 5 en Hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalven. 6 Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. 7 Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan al de apostelen;

Johannes 3:16
16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

meer over het merkteken >