maandag 8 oktober 2018

Brain-to-Brain Interface: The Next Gen Social Network

Youtube: https://youtu.be/l4jdCunLUoo

Als iedereen verbonden is, wordt het een grote orgie. En dat is wat ze willen... Elke begeerte bevredigd? Ze laten alles los. Het worden beesten...

2 Timotheüs 3:1-5
1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: 2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, 4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, 5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

En stel dat je verbonden kunt worden met de geest van de anti christ? Precies.... zoals Christenen door een geest verbonden zijn met de Here Jezus. Het lijkt een exacte tegenhanger te worden van de Bijbel.

meer >

woensdag 3 oktober 2018

Breaking “The Arch Of Baal” Washington DC

YouTube: https://youtu.be/d5VCkH9GlWg

“The Arch Of Baal”

YouTube: https://youtu.be/_U2n0osNZTI

Een poort heeft de symbolische betekenis van het "ergens door heen gaan". Een poort om in een andere wereld te komen. Nou kan er iets uit een andere wereld door de poort op deze aarde komen. Maar ook kan de mensheid door de poort gaan om in een "andere wereld" te komen.

Zo geloof ik is het merkteken van het beest een "poort". Als je het merkteken ontvangt, wordt je misschien een ander mens en wordt je "herboren" in die andere wereld.

De satanisten zien het vrouwelijk geslachtsorgaan (letterlijk) als een poort... Ja sorry. Het vorm een toegang om vanuit een andere wereld op deze wereld te komen. Een baby wordt vanuit een andere wereld door die poort op aarde geboren. Zo zal ook de anti christ geloof ik door die poort komen op aarde. Denk aan de weeën in het boek Openbaring. Er lijkt iets geboren te worden in Openbaringen.

De satanisten (vrijmetselaars e.d.) hebben overal op aarde die symbolische poort opgericht. Ze vereren geloof ik die poort. Door die poort hebben ze denk ik toegang tot de macht van satan. 

Misschien vormt de poort wel de toegang tot de put des afgronds.

Openbaring 9:1-3
1 En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. 2 En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. 3 En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. 

(het moet niet "haar" en "zij" zijn maar "hij": And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth: and to him was given the key of the bottomless pit. 2 And he opened the bottomless pit; and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace; and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit.)

Feit is dat ze die poort van Baal in Washington DC hebben opgericht! Ze maken zich op voor de komst van satan naar deze wereld.

meer >

dinsdag 2 oktober 2018

woensdag 26 september 2018

Alleen vandaag: Google Home Mini met korting bij iBood verkrijgbaar

De Google Home Mini verschijnt later dit jaar officieel in Nederland, maar voor zo’n 24 uur wordt de stemgestuurde speaker alvast verkocht via iBood. Zo kun je nu al kennismaken met Google Assistant.

lees verder: https://www.androidplanet.nl/deals/google-home-mini-ibood-aanbieding/

Gut wat lief van ze. We mogen nu al kennismaken...We rennen met zijn allen straks naar de winkel om het beest in huis te halen!! Of hebben we die al in de huis? Het beest is overal al. Overal staan GSM zendmasten...nee afluisterpalen... Het is 1984 in het kwadraat.

Vluchten kan straks niet meer. Alleen nog naar boven... Naar de Here Jezus...

Meer >

Google checkt honderden keren per dag waar je bent

Reddit-gebruiker Christian dook in de data die Google van hem verzamelde en constateerde dat Google meer dan 600 keer per dag zijn locatie opslaat.

Lees verder: https://www.bright.nl/nieuws/artikel/4427501/google-maps-locatie-checken-android-verzamelen-locaties-data-geschiedenis

meer >

zaterdag 22 september 2018

Israel Moves to DEFCON 3 While Battle Fronts Set in Syria and Ukraine

Youtube: https://youtu.be/6LqT_gfoapc

Zijn we er klaar voor. Het gaat gebeuren hoor... Vroeg of laat. En ik denk eerder vroeg gezien dit nieuwsartikel:
Israeli Military Delegation to Moscow - Thrown out by Russians after 21 Minutes

Rusland is een indirect gevaar voor Israël. Dat komt ze duur te staan...

meer >