donderdag 16 augustus 2018

'Wil je niet op de foto op festival? Zet dan rode stip op je voorhoofd'

Het is geen grap, het is een manier om aan de nieuwe privacywetgeving te voldoen. Organisatiebureau H&L uit Haarlem zegt op evenementen bij de entree tegen alle gasten: er worden hier foto's gemaakt, wilt u daar ├ęcht niet op, zet dan een rode stip op uw voorhoofd.

lees verder: https://www.ad.nl/binnenland/wil-je-niet-op-de-foto-op-festival-zet-dan-rode-stip-op-je-voorhoofd~ac3b62e7/

Daar komt al een aap uit de mouw... Lees de Bijbel:

Openbaring 13:16-18
16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


Griezelig zo als alles uitkomt. Alleen Jezus kan je redden!

meer >

dinsdag 14 augustus 2018

Tientallen auto's in brand gestoken door gemaskerde (moslim?) jongeren in Zweden

Gemaskerde jongeren hebben maandagavond tientallen auto's in het zuidwesten van Zweden in brand gestoken. Ook vielen groepen de politie aan.

"We zien dit soort branden vaak gebeuren in de week voordat de scholen weer beginnen", zegt een politiewoordvoerder tegen Zweedse media.

Lees verder: https://www.nu.nl/buitenland/5412863/tientallen-autos-in-brand-gestoken-gemaskerde-jongeren-in-zweden.html

Niks over moslims... We zien het wel vaker.... als of het de gewoonste zaak van de wereld is!! Dit is niet normaal? Moslims die in een land de hele boel terroriseren...? Waarom zetten ze het leger daar niet in??

Vergeet niet dat alles wat niet "blank" is in een land als Zweden (net als in Nederland) natuurlijk uitgekotst wordt. Het is niet voor niets dat zo'n land zo "blank" is (was). Maar met zijn allen alles in de fik steken, dan moet er toch meer aan de hand zijn? Daar zit een boze (geest) religie achter.

Maar de media in Nederland is compleet mesjogge... Ze spelen een heel vals spelletje met zijn allen. En iedereen trap er (nog?) in.

meer >

zaterdag 28 juli 2018

Synagogerel leidt tot vertrek van joodse gemeente Deventer naar Raalte

Deventer verliest zijn joodse gemeente. Dat is de uitkomst van maanden getouwtrek om het gebruik van de Grote Synagoge in de Deventer binnenstad. De joodse gemeente vertrekt naar Raalte.

lees verder: https://www.destentor.nl/deventer/synagogerel-leidt-tot-vertrek-van-joodse-gemeente-deventer-naar-raalte~a27b6b1c/

Als er dit soort dingen gebeuren en de Joden weggaan moet je je als land echt zorgen beginnen te maken....
 
Genesis 12:1-3
1 De Here nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; 2 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. 3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. 

meer >

Google Assistent: Het beest in ontwikkeling

Google begon donderdag met het beschikbaar stellen van de Nederlandse Google Assistent. Maar het kan nog 'enkele dagen' duren voordat je de spraakassistent kan gebruiken. 

Lees verder: https://www.bright.nl/nieuws/artikel/4309911/google-assistent-nederland-installeren-nederlands-android-ios 

Nog even en mensen praten tegen de computer en de mobiel alsof het een geest heeft. Dat is nou wat je noemt praten tegen een afgod. Men vind de mensen van vroeger die praten tegen een houten beeld verachtelijk. Ze zitten tegenwoordig boordevol vooroordelen maar ondertussen doen ze het zelf. Voor alle duidelijkheid. Dit is niet een onschuldig iets. Deze ontwikkeling heeft serieuze consequenties.

De computer wordt (bewust) ontwikkel tot een afgod. Ze laten je bewust de spraak assistent activeren door hem bij een naam te roepen. Zo maak je er in je hoofd een persoon met een naam van.

Zo heeft satan de mensen toch waar hij ze wil hebben. Ze gaan een beeld aanbidden er tegen praten en er op vertrouwen. Dat is wat je alleen met God doet. Alleen op God vertrouw je, alleen Hem aanbid je.

Het leid uiteindelijk tot dit!:

Openbaring 13: 11-18

Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


Als je dit leest en het nog niet wil zien en snappen wat er gaande is, weet ik het ook niet meer. Dan doe het willens en wetens.

meer >