woensdag 17 juli 2019

5G-mast op elke straathoek

Het kabinet maakt ruim baan voor de aanleg van 5G-zendmasten in Nederland. Gemeenten krijgen de plicht om mee te werken aan de aanleg van antenne-installaties voor supersnel internet in openbare gebouwen, lantaarnpalen en verkeerslichten.

lees verder: https://www.ad.nl/binnenland/5g-mast-op-elke-straathoek~ae9266ec/ 

Het is toch ongelooflijk wat er gebeurd! Overal wordt afluisterapparatuur geplaatst! Elke hoek van de straat. En niemand die het in de gaten heeft. Het wordt gebouwd niet VOOR jou maar TEGEN jou! Straks als het af is en je geen kant meer op kunt, wordt het tegen je gebruikt. En dan zeg je niet meer: "ik heb toch niks te verbergen...?".

Wanneer word men nou eens wakker? Alles wordt elektronisch. Het starten van je auto, de toegang tot de supermarkt, je huis, je mobiel, je bankrekening, het reizen in OV enz...

Je hebt straks geen persoonlijke sleutels meer, geen geld meer op zak. Alles werkt via een appje op je mobiel! Alles wat jij hebt, is van hun geworden. Geen privacy meer, geen eigendom meer. Iemand kan met een druk op de knop je de toegang tot alles weigeren!

Mensen zijn slaven geworden, je bent eigendom van een ander geworden. Je hebt alleen nog maar te doen wat ze je zeggen, anders sluiten ze je af, maken ze je dood. Die tijd komt er aan! Al honderden jaren geleden voorspelt in de Bijbel:

Openbaring 13:14-18
14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


Wordt nou eens wakker mens...

meer >

maandag 15 juli 2019

Het beest was, niet is, en zal toch weer zijn....

Youtube: https://youtu.be/I2j2-DqcPfM

Dit is geen grappig filmpje. Dit betekend dat de anti christ leeft. Hij is terug.

Openbaring: 17:8
8  Het beest dat je zag, was, en is niet; het stijgt binnenkort op uit de onderaardse diepte en zal vernietigd worden. Alle mensen die op aarde leven van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, zullen verbaasd zijn bij het zien van het beest, omdat het was, niet is, en toch weer zal zijn.’ 

meer >

dinsdag 2 juli 2019

In dit mega-complex werkt Samsung aan de tech van de toekomstEr wordt hard gewerkt aan de moord op miljarden mensen. De laatste restjes privacy gaan verdwijnen en het beest krijgt alles macht.

Gek he dat opgewekte, blije toontje over de toekomst...

MattheĆ¼s 24:21-22
21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. 22 En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

meer >

maandag 24 juni 2019

Chrome browser van Google is regelrechte spyware

De populaire Chrome browser van Google is regelrechte spyware geworden, zo schrijft columnist Geoffrey Fowler in de Washington Post. Na een dagenlange analyse van verschillende browsers kwam hij erachter dat Chrome ‘heel veel op surveillance (controle/spionage) software’ lijkt. Fowler is sindsdien overgeschakeld op Mozilla’s Firefox, omdat die browser veel betere automatische privacy settings heeft.

lees verder: https://www.xandernieuws.net/algemeen/google-chrome-browser-is-regelrechte-spyware-geworden/

Is het u ook opgevallen dat het logo van de Google Chrome Browser een oog is?


Inderdaad een blauw oog met een soort van driepotige hakenkruis er omheen. Of je kunt er ook drie 6 in zien. Er staat dus 666. We worden dus elke dag in de gaten gehouden door een blauw oog met 666.Is het het "alziende oog" op het een dollar biljet?


Het oog van de anti christ?

meer >

zondag 16 juni 2019

New Implants Will Give Humans Superpowers

Nieuwe implantaten zullen mensen superkrachten geven. 

In de komende 10 jaar zal alles wat je weet over "mens zijn" veranderen ...

Alles van hoe we denken over geboren worden... en wat het betekent om te sterven zal veranderen op manieren die we onmogelijk kunnen voorspellen.

Het is het grootste keerpunt in de menselijke geschiedenis. De veranderingen in het volgende decennium zullen alles wat we eerder hebben gezien, doen vervagen.


Lees verder: https://www.caseyresearch.com/articles/new-implants-will-give-humans-superpowers/

Het "merk van het beest" en zijn nummer 666 zal dat alles veranderen. Er staat een opvallende Bijbeltekst in de King James Bibel over de komst van de anti christ en de gevallen mensen:

In de NBG-51 staat:

2 Thessalonikers 2: 9-10
9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.

Maar in de King James Bible staat!

9 Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders, 10 And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; because they received not the love of the truth, that they might be saved.

Er staat dus dat ze de verlokkende ongerechtigheid IN ZICH ZELF ontvangen. Zal het een implantaat of zo iets zijn waarmee je in contact komt te staan met de grote wereldsuper computer. Zal die wereldsupercomputer er misschien voor zorgen dat je dan met iedereen in contact komt te staan?

Wellicht kun je via die verbinding gevoelens of gedachten met elkaar delen en niet te vergeten met de lust van de grote man der ongerechtigheid de anti christ! Dan wordt het toch een grote wereld orgie? Dan heb je je zelf voor eeuwig verbonden met de lust of ongerechtigheid in plaats van de liefde van God. Wie weet.

Je moet er toch niet aan denken. Geen enkel mens is tegen die begeerte en verleiding bestand. Alleen als je naam van de Here Jezus aanroept, zul je de kracht ontvangen om deze verleiding te weerstaan mocht je er mee te maken krijgen.

1 Johannes 2:15-17
15 Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. 16 Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. 17 En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. 


maandag 10 juni 2019

IBM and Wimbledon - I am the data

YouTube: https://youtu.be/ykmJtIDFq-s

Dus nogmaals "I Am" is de naam van God. Vervang het "I Am" in de video voor "God". En je weet wat ze willen.

Let even op een heel kort shot in het begin van mensen die hun handen vouwen in aanbidding. Het is een soort kerk.

Dit is niet zo maar een video, IBM is niet zo maar een bedrijf. Deze mensen menen wat ze zeggen. Deze video betekend de dood van miljarden mensen. Dit is Bijbels profetie wat voor je ogen uit komt:

Dit is het beeld wat een geest krijgt, de anti christ die zich uitroept tot God: de "I Am". of "Ik Ben"

Lees over de profetie: http://eindtijd-update.blogspot.com/p/merkteken-van-het-beest.html

meer >