zaterdag 31 maart 2012

woensdag 28 maart 2012

American Goddess with Mike HoggardMike Hoggard is terug. Deze keer om de geheime agenda te belichten, begraven in een Amerikaanse bezienswaardigheid: the Statue of Liberty. Is dit symbool van Amerikaanse vrijheid gewoon een onschuldige gift van Frankrijk aan Amerika of is er een geheime Nieuwe Wereld Orde connectie? Wat betekend die fakkel in de hand van Lady Liberty? En welke geheimen liggen in het vrijmetselaars monument?

maandag 26 maart 2012

Amerika wordt gewaarschuwd!


 
De tijd dringt voor Amerika. In dit interview van Sid Roth's "het is supernatural!" verklaard Rabbi Jonathan Cahn dat hetzelfde patroon van Gods oordeel over het oude Israël nu uitkomt voor Amerika.
 
 
In deze editie van Joods Geluid met Jonathan Cahn, vervolgen we onze serie “2012: Is dit het einde?” Gaat de wereld echt dit jaar ten onder? Wat zegt Bijbelse profetie? Het oude Israël ontving profetische voortekenen als waarschuwing voor haar vernietiging als een natie. En nu suggereert Jonathan Cahn dat Amerika die dezelfde negen voorbode van het oordeel ontvangt. Zoals de gebeurtenissen tijdens 9/11. Is er hoop voor Amerika? Mis deze discussie niet!

vrijdag 23 maart 2012

Watchman Video Broadcast 18-3-12, Breach of Contract

Met Pastor Mike Hoggard

YouTube: http://youtu.be/1GhJ-6nSDM8

Watchman Video Channel

Bill Cooper over een valse alien aanval

De wereld achter de schermen staat in brand. Dat er veel gebeurt is duidelijk…

Dat er sprake is van een ‘macht achter de schermen van het wereldgebeuren’ hoeven we je niet uit de doeken te doen. Maar de vraag is wel, wat deze ‘duistere kliek machthebbers’ nog voor wapens zouden kunnen tevoorschijn halen, teneinde hun ‘strijd’ kracht bij te zetten.

Hieronder het indringende verhaal van Bill Cooper, de uiterst sympathieke klokkenluider, die zijn communicatieve uitspattingen in dit opzicht, met de dood moest bekopen. Maar waar het om gaat, is je attent maken op mogelijk één van de wapens van de ‘krachten achter de schermen’, om nog te proberen het tij voor hen te keren: ‘Een gefakete aanval op de Aarde door Aliens’… Hoe bizar het ook mag klinken, desondanks plaatsen we het artikel hier, gebaseerd op de informatie die Bill Cooper ons verstrekte. Hierbij het hele artikel:

Wikileaks leaks Hoax Alien (life) Invasion Plan- Bill Cooper(Vatican ALIEN Ritual)
 

Vrij vertaald fragment door René Voogt:

Jaren geleden, vele jaren geleden in feite, in 1972, zat ik ‘s morgens om 4.30 uur aan mijn bureau van het hoofdkwartier van de commandant van de U.S. Pacific Vloot, waar ik bezig was met het sorteren van de binnengekomen informatie van de afgelopen 24 uur tot een logische volgorde, zodat we een briefing konden voorbereiden voor de Admiraal en zijn staf, die later die ochtend plaats zou vinden. Onder de documenten die ik op mijn bureau vond, zat een document genaamd “Operatie Majority”. Het betrof hier niet het complete papierwerk over die operatie, maar het was meer een samenvatting van de operaties en projecten, die daar weer onder vielen.

Eén van de betreffende projecten was project “Red Light”. Het doel, volgens dat document, was de wederopbouw van ingenomen E.T. (buitenaardse) technologie, zodat het in het ruimteprogramma van de VS gebruikt kon worden. Sindsdien geloof ik dat het gedeelte over buitenaards onzin is, maar dat de technologie echt is! Die is echt. Ik geloof dat in de afgelopen jaren velen deze documenten hebben gezien, zodat we er later over zouden praten. Ik bedoel, hoe kun je het bestaan van ET’s, als ze echt zijn, geheim houden? Hoe zou iemand kunnen zwijgen, wetend, dat ze documenten hadden gezien, officiële overheid documenten, bestempeld als “Top Secret”, die te kennen gaven dat deze buitenaardsen echt waren en dat ze deze planeet bezocht zouden hebben? Ik wilde weten HOE wáár dat dit allemaal was en begon een onderzoek om uit te vinden of ET’s ‘echt’ waren...
Het eerste wat ik deed, was alle documentatie verzamelen die ik maar vinden kon, uit zowel de “vrijheid van informatie” wet, maar ook elders, zoals boeken die gedrukt waren over UFO’s, en natuurlijk via mijn netwerk van vrienden en de inlichtingendienst gemeenschap.

En wat ik ontdekte was verbazingwekkend

Wat ik ontdekte dames en heren, is dat er al een plan bestond, dat al bestaat sinds ongeveer 1917, en waarschijnlijk nog langer!, om een kunstmatige buitenaardse dreiging te creëren voor de aarde, om een één wereld totalitaire socialistische overheid te creëren. Een van de eerste documenten die ik vond op mijn zoektocht was deze, “THE IMPERIAL JAPANESE MISSION 1917” een verslag over een bezoek aan de Verenigde Staten over een speciale missie onder leiding van burggraaf Ishii. En toen deze keizerlijke afgevaardigden in New York waren, hadden zij een etentje, waarbij nogal prominente lieden spraken, en één van hen was John Dewey. John Dewey is de grondlegger van ons falende desastreuze publiekelijke onderwijssysteem, en dit is wat hij zei; luister aandachtig: (John Dewey, professor in Filosofie aan de universiteit van Columbia, die de volgende spreker zou zijn, luisterde naar een grote gerichtheid), hij zei, en ik citeer:

“Iemand merkte op, dat de beste manier om alle volkeren op deze globe te verenigen, een aanval zou zijn, afkomstig van een andere planeet. In het licht van een dergelijke vreemde vijand zouden mensen reageren met een gevoel van eenheid, in het belang van, en voor het doel”.

Nu, denk eraan vrienden – dit was 1917!
 

Een van de volgende documenten die ik vond, en ik vond er behoorlijk wat, maar één ervan is behoorlijk belangrijk, is genaamd: “Report from Iron Mountain – On the Possibility & Desirability of Permanent Peace”. Ik moedig u aan dit boek te zoeken, waar je het ook maar kunt vinden, en ik weet niet waar je het kunt vinden, maar vind het.

Pagina 66: “Geloofwaardigheid ligt in feite in het hart van het probleem voor het ontwikkelen van een politiek alternatief voor oorlog. Dit is waar voorstellen uit de ruimte race, die op vele manieren bruikbaar zijn, maar als economische substituten voor oorlog te kort schieten. Het meest ambitieuze en onrealistische ruimte project kan niet uit zichzelf een geloofwaardige externe bedreiging genereren. Er werd hevig over geargumenteerd, dat een dergelijke dreiging “de beste en laatste hoop op vrede zal bieden” etc., door de vereniging van de mensheid tegen het gevaar van vernietiging door wezens van andere planeten of vanuit de ruimte. Experimenten zijn voorgesteld om de geloofwaardigheid van een buitenaardse invasie op onze wereld te testen.”

En het gaat verder op een andere pagina:
“Niettemin, een effectief politiek substituut voor oorlog ZAL een alternatieve vijand nodig hebben, waarvan sommigen misschien vergezocht lijken in de context van het huidige oorlogssysteem. Het zou bijvoorbeeld kunnen inhouden, dat de bruto waarde van “de vervuiling van het milieu” uiteindelijk de mogelijkheid van massale vernietiging door nucleaire wapens kan overstijgen, als het belangrijkste substituut voor oorlog”.

Begint u de boodschap te begrijpen mensen?

Het vergiftigen van de lucht, en de voornaamste delen van de voedsel- en watervoorzieningen, is al vergevorderd. En op het eerste gezicht lijkt het er in dit opzicht veelbelovend uit te zien; het vormt een bedreiging die uitsluitend aangepakt kan worden door een sociale organisatie en politieke macht. Maar gezien de huidige indicaties, zal het één tot anderhalve generatie duren voordat de vervuiling van het milieu, in ernstige mate bedreigend genoeg zal zijn, op mondiale schaal, om een mogelijke basis voor een oplossing te kunnen bieden.

Hoe onwaarschijnlijk een aantal van de mogelijke alternatieve vijanden die we noemden ook mogen lijken, we MOETEN benadrukken dat we er één MOETEN vinden, van geloofwaardige kwaliteit en omvang, wanneer er ooit een overgang naar vrede tot stand moet komen zonder sociale integratie. Het ligt meer voor de hand, naar ons oordeel, dat een dergelijke dreiging gefabriceerd moet worden, eerder dan ontwikkeld door onbekende omstandigheden.

Dames en heren, ze hebben zoveel alternatieve vijanden gecreëerd, om hun één wereld totalitaire socialistische staat te kunnen creëren, dat wij niet weten in welke vijand we zouden moeten geloven en of deze nou echt of vals is, en waarvan men zich er beter niet één van laat aanpraten.

Ontwapening is geen toeval

De wetten uit het congres die onze wapens afnemen, is geen toeval. De opzettelijke vervuiling van het milieu, onze meren, rivieren, beekjes, oceanen en grachten is geen toeval, zoals u daarnet gehoord heeft, werden deze plannen vele vele jaren geleden al gepland! Het bombarderen van het publiek met films over vliegende schotels in de jaren ‘50, net nadat het U.N. verdrag getekend was, en de medezeggenschapwet voor de U.N. door het congres werd gedrukt.

Alle incidenten sindsdien hebben de meerderheid van het Amerikaanse volk ervan overtuigd dat vliegen schotels “echt zijn”, en dat aliens ‘bestaan’, en dat de vliegende schotels van “buitenaardse oorsprong zijn”. Dit wordt op vele manieren verkondigd, door televisie reclames, in de films en in de kranten, door het creëren van echte of verzonnen incidenten. Ik geloof als gevolg van mijn onderzoek, en door de gigantische bult documentatie die ik vond, hetgeen ik ook vermeld in mijn boek, is dat dit hele scenario gecreëerd werd, om ons een kunstmatig gecreëerde bedreiging vanuit de ruimte te kunnen geven.

Tijdens het kabinet Reagan hield Reagan 6 speeches, waarin hij specifiek sprak over een buitenaarde bedreiging door wezens van een andere planeet. Waarom zou de President hetzelfde zes maal herhalen, wat “door hemzelf” aan de speech toegevoegd werd? De speech schrijvers hadden het niet in de speech vermeld; Ronald Reagan heeft het uit zichzelf aan de speeches toegevoegd.

“Misschien hebben we een bedreiging nodig van buiten het universum. Ik denk soms, hoe snel onze verschillen wereldwijd zouden kunnen verdwijnen, als we geconfronteerd zouden worden met een bedreiging die afkomstig is van buiten deze wereld”.

Dit was een krachtige suggestie om in de geest van de mensen van de wereld te planten, dat er werkelijk een bedreiging door een ander soort zou bestaan, afkomstig van een andere planeet – voor deze wereld. Welnu, jullie daarbuiten hebben het UFO fenomeen veel te lang genegeerd. Het heeft alle kenmerken van de meest succesvolle, geavanceerde, mindcontrol operatie in de geschiedenis van de wereld. En JULLIE negeren het! Wat zou een betere manier zijn, om een plan te implementeren voor de totstandkoming van de één wereld regering, dan het creëren van een mogelijkheid - in de hoofden van de mensen van de wereld - dat we bedreigd worden door een soort van een andere planeet. Hetgeen ze doen op een manier, zodat als iemand vragen stelt, het betwist, of er openlijk over wil praten, dat hij belachelijk gemaakt zal worden. En het uiteindelijke doel is om de aarde erg klein te laten lijken, om de mensen van de wereld te behoeden voor een externe bedreiging voor deze wereld, door een superieur ras afkomstig van een andere planeet. Gigantisch superieur ten opzichte van ons intellect, filosofie en technologie, met het oog op “de ontbinding van naties en staten”, “de ontbinding van alle bestaande religies”, voor de vorming van een “totalitaire socialistische wereld regering”.

Documenten waar Bill over sprak:
http://net.lib.byu.edu/estu/wwi/comment/japanvisit/JapanTC.htm
http://hourofthetime.com/john.htm

Iron Mountain: Hier
Hier een uiterst interessante documentaire over het Iron Mountain-rapport:

Iron Mountain - Blueprint for Tyranny


De video waarmee het allemaal begon - over geschreven in de Wall Street Journal en het onderwerp van een NBC Dateline. Dit is een 2:40 uur durende documentaire het weinig bekende IRON MOUNTAIN RAPPORT onderzoekend, gelekt naar de pers in 1967.

Het beweert een top geheim regeringsplan te zijn om de Nieuwe Wereld Orde binnen te brengen, en de uiteindelijke plannen voor Amerikaanse burgers. Verklaard tot een hoax, werd het later bevestigd door een hoge ambtenaar van het Pentagon als echt.

De agenda wordt uitgevoerd recht onder de neus van het Amerikaanse volk. UFO's spelen een belangrijke rol in de Iron Mountain NWO. Het gaat om mensen te controleren via misleiding en manipulatie. Het duikt diep in de Eugenetica, anticonceptie en afschuwelijke plannen voor een tirannieke slaaf staat. Het komt allemaal uit na OKC en 9/11 met de Patriot Act, Homeland Security en de militaire politie in Amerika. Eerst de luchthavens, spoorwegen, dan de snelwegen, en tenslotte een volledige LOCKDOWN onder het mom van "veiligheid". Een MUST SEE VIDEO.
 
Eindtijdnieuws.blogspot.com

dinsdag 20 maart 2012

Denver Airport Conspiracy Theory: A Documentary

Een documentaire over de vele vreemde gebeurtenissen in en rond Denver Airport, Colorado. De betekenis van de rare de muurschilderingen wordt uitgelegt, de symboliek rond de luchthaven en wat er aan de hand onder en rondom het vliegveld.

 

maandag 19 maart 2012

Totale controle vanaf september 2013: Alle dataverkeer vastgelegd

In de bergen van Utah wordt 's werelds grootste spionagecentrum gebouwd, waar met behulp van de met afstand snelste computer ter wereld alle gecodeerde info kan worden gekraakt.

'George Orwell had gelijk. Hij was alleen 30 jaar te vroeg,' aldus het commentaar van een bekende Amerikaanse blogger. Reden: vanaf september 2013 gaat de Amerikaanse NSA (National Security Agency) in een complex in de staat Utah al het wereldwijde dataverkeer onderscheppen, vastleggen, ontcijferen, analyseren en opslaan - inclusief de inhoud van privé telefoongesprekken, emails, internet zoekopdrachten en alles wat u digitaal achterlaat, zoals opgevraagde routebeschrijvingen, reisbestemmingen, bestelde goederen en zelfs elektronisch betaalde parkeerkaartjes.

Het extreem zwaar beschermde NSA data verzamelcentrum in Bluffdale kost zo'n $ 2 miljard en gaat virtueel alle communicatie die (elektronisch) traceerbaar is vastleggen. Al deze informatie zal in het bezit komen van de overheid van de Verenigde Staten, die ermee kan doen wat ze wil. Codenaam van het uiterst geheime (?) project: Stellar Wind (sterrenwind).

'Het leidt geen twijfel dat de NSA zich heeft veranderd in de grootste, meest geheime en potentieel meest indringende inlichtingenorganisatie die ooit is opgericht,' aldus de bekende Amerikaanse website Wired waarop het nieuws naar buiten werd gebracht. Wired baseert zich daarbij op de voormalige NSA medewerker William Binney.

'Iedereen is een doelwit'
Binney was als cryptowiskudige het hoofd van één van de twee Signals Intelligence Automation Research Centers van de NSA. Hij nam ontslag toen hij zich realiseerde dat de NSA met het project openlijk de Amerikaanse Grondwet vertrapt. 'We zijn nog maar een heel klein beetje verwijderd van een volledig bewaakte totalitaire staat,' waarschuwde hij.

Een andere hoge inlichtingenofficial benadrukte dat niet alleen al het financiële, diplomatieke en zakelijke dataverkeer kan en zal worden vastgelegd, maar ook dat van de gewone gemiddelde internetter, allereerst in de VS zelf maar ook daarbuiten. Het NSA zou inmiddels in staat zijn om al het versleutelde dataverkeer te ontcijferen, zodat niets meer geheim blijft. 'Iedereen die communiceert is een doelwit.'

1 Yottabyte
Dat het hier om een ongelooflijk hoeveelheid info gaat behoeft geen uitleg. Tussen 2010 en 2015 zal het wereldwijd internetverkeer zich verviervoudigen en 966 exabytes aan dataverkeer omvatten. In 2007 bracht het Pentagon een rapport uit waarin werd aangekondigd dat het zijn Global Information Grid geschikt zou maken voor het verwerken van 1 yottabyte, oftwel 1 miljoen exabytes. Dit gelijk staat aan 500 quintiljoen (500.000.000.000.000.000.000) pagina's informatie.

Deze informatie wordt onder andere verzameld door in het geheim geplaatste aftap- en afluistercentra die op strategische communicatie verzamel- en verwerkingsstations zijn geplaatst, inclusief de grote schotelantennes die worden gebruikt voor het satellietverkeer tussen de VS en de rest van de wereld. De NSA begon overigens al in 2001 met het afluisteren en controleren van persoonlijke telefoongesprekken en emails, iets waarmee de organisatie willens en wetens de Amerikaanse Grondwet overtrad.

Alle gecodeerde info gebroken
Om de gigantische hoeveelheid info te kunnen verwerken werd in 2004 het plan opgesteld om de meest krachtige computer ter wereld te bouwen. Deze computer moest in staat zijn om 1 quadriljoen (10 tot de 15e macht) berekeningen per seconde uit te voeren. Deze onvoorstelbare snelheid was tevens nodig om alle gecodeerde informatie, hoe complex ook, te kunnen breken en ontcijferen. (1

Drones
Vanaf september 2013 lijkt de enige nog overgebleven veilige manier van communiceren dan ook ouderwetse face-to-face gesprekken te zijn. Alhoewel ook dat steeds moeilijker wordt, want de Amerikaanse regering gaat de komende jaren in eigen land tienduizenden drones inzetten die menselijke gesprekken tot op vele honderden meters afstand kunnen horen en opnemen (2). Eind vorig jaar werden de eerste helikopter achtige drones, waarmee mensen ook kunnen worden getaserd (tijdelijk verlamd) of zelfs vermoord, door de politie in Texas in gebruik genomen (3).

zaterdag 17 maart 2012

NASA-medewerker spreekt zich uit over Nibiru – gelekte informatie

Everything U Need to Know 'NASA Employee Speaks Out About Niburu'

YouTube: http://youtu.be/04aj898QOTU

“We wisten dat Nibiru (Planeet X) er aan kwam, maar we weten niet hoe ernstig het zal zijn..."

Begin te beseffen dat de grote persbureaus, radio en tv zijn begonnen om het verhaal verborgen te houden voor het publiek.

Wat NASA je niet openlijk zal vertellen, is dat als de aarde echt wordt geraakt, het de wereld min of meer zal lamleggen. Dat kunnen we ons niet voorstellen, want het zal bijna elk elektrisch apparaat aantasten, zodat het niet meer werkt. Stel je eens voor dat je niet meer kunt werken met mobiele telefoons, auto's, vrachtwagens, vliegtuigen, schepen, computers, tv, radio, iPod, of een game apparaat, laat staan ​​gebruikmaken van meer geavanceerde medische diensten.
Dus waarschijnlijk zal er voor een aantal maanden geen elektriciteit meer zijn in veel gebieden van de wereld. Banken kunnen dan wel sluiten; je credit card is niets meer waard. Wat overblijft is contant geld, goud en zilver.

Winkels zullen binnenkort van voedsel worden beroofd om maar te overleven. Velen kunnen geen benzine meer krijgen aan de pomp voor hun auto's en vrachtwagens, die dus niet meer kunnen rijden. Alle vormen van radio communicatie zullen niet meer werken in deze periode, waardoor het moeilijk is voor de lokale politie om recht en orde te handhaven.

Voor je het weet, zal water en riolering in de stad stilliggen, tenzij je beschikt over een hand waterpomp. Honger en dood van honderden miljoenen, zo niet miljarden, over de hele wereld zal volgen...

Het is opvallend hoeveel spottende fimpjes de laatste tijd verschijnen op YouTube over Planeet X…. het is niet te filmen, zoveel als het er zijn!

Deze recente video, van NASA zelf, is daar een mooi voorbeeld van:

12-21-2012 Just Another Day (Updated version)


YouTube: http://youtu.be/fYnSRkVcDlk

NASA wetenschapper richt zich op 2012 voorspellingen en Nibiru geruchten voor de derde keer… NASA komt naar YouTube om december doemscenario's te ontkrachten.

Bron: Eindtijdnieuws.blogspot.com

Rampen die voorspeld zijn voor de aarde in de eindtijd die een buitenaardse invloed lijken te hebben komen bijvoorbeeld voor als de bazuinen geblazen worden:

Openbaring 8,6-13
6 En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, maakten zich gereed om te bazuinen.
7 En de eerste blies de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en het werd op de aarde geworpen; en het derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde.
8 En de tweede engel blies de bazuin, en er werd iets als een grote berg, brandend van vuur, in de zee geworpen, en het derde deel van de zee werd bloed, 9 en het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging.
10 En de derde engel blies de bazuin, en er viel een grote ster, brandend als een fakkel, uit de hemel, en zij viel op het derde deel der rivieren en op de bronnen der wateren. 11 En de naam der ster wordt genoemd Alsem. En het derde deel der wateren werd alsem en vele van de mensen stierven van het water, omdat het bitter geworden was.
12 En de vierde engel blies de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en de dag voor het derde deel geen licht had en de nacht desgelijks. 

Prophecy In The News: 16-3-12 -The Siege of Jerusalem

Het begin is zo dichtbij!


The Siege of Jerusalem: 03/16/12 from Gary Stearman

vrijdag 16 maart 2012

Netanyahu bereid publieke opinie voor op oorlog met Iran

Haaretz "editor-in-chief" zei, als reactie op de AIPAC toespraak van Netanyahu, dat wat er uit ziet als een voorbereiding op oorlog en het kwaakt als een voorbereiding op oorlog een voorbereiding op oorlog is.

Sinds zijn terugkeer uit Washington is premier Benjamin Netanyahu voornamelijk bezig geweest met een ding: de publieke opinie voorbereiden op oorlog met Iran.

Netanyahu probeerd het Israelische publiek te overtuigen dat de Iraanse dreiging tastbaar en echt is, en dat er maar een effectieve manier is om het te stoppen en een tweede Holocaust te stoppen: een Israelische militaire aanval op het nucleaire infrastructuur die diep begraven is onder de grond.

Lees verder >

zaterdag 10 maart 2012

Iranian threat to the US imminent?Wat zal er met Amerika gebeuren als ze Israel laten vallen nu Israel zich gedwongen voelt Iran aan te moeten vallen?

Genesis 12
De roeping van Abram
1 De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; 2 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. 3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.

vrijdag 9 maart 2012

Wat zijn de effecten van een EMP?


EMP Electromagnetic Pulse Effects

Zie wat een EMP aanval in feite kan doen tijdens deze test… De pulse heeft geen invloed op mensen, alleen op de elektronica. Kijk wat er met de helikopter met afstand bediening gebeurt… er is geen flits… Maar het valt direct naar beneden. Zo ook valt de elektronica van een auto direct uit, als gevolg van een EMP.

Oorzaken EMP
Zowel zonnestormen als atoombommen, die hoog in de atmosfeer ontploffen, kunnen een EMP opwekken, een elektromagnetische puls met verwoestende werking op niet-beschermde elektronica.

Wat is EMP
Gewoonlijk bevinden elektronen zich netjes in een baan om de atoomkern. Soms worden elektronen massaal losgerukt van het atoom waar ze toe behoren, door een vloed radioactieve straling of een golf kosmische deeltjes bijvoorbeeld. De elektronen nemen de bewegingsenergie van de deeltjes over en bewegen massaal in dezelfde richting. Samen wekken ze, mede in interactie met het aardmagnetische veld, een snel veranderend magnetisch veld op, dat weer een sterk elektrisch veld opwekt. Deze effecten samen heten een elektromagnetische puls, EMP.

Gevolgen van een EMPLichamelijk merk je maar weinig van een EMP. De gevolgen voor je elektrische apparatuur zijn veel vervelender. Een zware EMP laat weinig heel van onze beschermde elektronica. In één klap zijn we dan terug in de steentijd.

Door de snel veranderende magnetische velden ontstaan grote inductiespanningen en dus enorme piekstromen in stroomdraden, die weinig heel laten van gevoelige elektronische onderdelen als transistors en computerchips. EMP was al langer bekend bij een klein groepje natuurkundigen, maar werd in 1962 over de hele wereld bekend na een uit de hand gelopen kernproef. Bij bovengrondse kernproeven boven de Stille Oceaan veroorzaakte één enkele kernontploffing het doorbranden van straatverlichting en elektronische apparatuur op Hawaii, vele honderden kilometers verderop. De Sovjets slaagden er met Project K zelfs in om in een ondergrondse stroomkabel in Kazachstan zulke hoge piekstromen op te wekken, dat een naburige elektriciteitscentrale in de stad Karaganda in brand vloog. Op hogere breedtes is het magnetisch veld sterker en het EMP-effect veel groter. Vermoedelijk daarom zijn bovengrondse kernproeven sinds die tijd verboden.

EMP wapens Uiteraard is een wapen om in één klap de vijand totaal mee lam te leggen de droom van iedere generaal. Geen wonder dus dat beide nucleaire grootmachten sindsdien EMP-wapens hebben vervolmaakt en ook kleinere versies voor precisie aanvallen hebben ontwikkeld. Zo kun je met een sterke EMP-puls de auto-elektronica van een wegvluchtende auto door laten branden. Een grote vloed gammastraling, afkomstig van de kernexplosie, ript zoveel elektronen los dat hierdoor een elektrisch veld van miljoenen volt per meter wordt opgewekt. De gevolgen hiervan zijn verwoestend: vergeet niet dat elektrische en magnetische velden elkaar beurtelings opwekken. Vaak blijft zoveel restlading achter dat ook dit restje alsnog in staat is ellende te veroorzaken.

Niet alleen kernexplosies, ook zeer zware zonnestormen hebben een dergelijk vernietigend effect. Wanneer de zonnestorm van 1859 zich herhaalt, hebben we een serieus probleem!

Eindtijdnieuws.blogspot.com

donderdag 8 maart 2012

CNN betrapt op het verspreiden van nep nieuws

Het Amerikaanse televisienetwerk CNN is op heterdaad betrapt bij het verspreiden van nepnieuws over Syrië en aanverwante onderwerpen. Het nieuws is in scène gezet, in een Hollywood-jasje gestoken om het volk te misleiden.

De Syrische activist Danny, die elke week onder de aandacht wordt gebracht door de reguliere media, blijkt gebeurtenissen met zijn cameraploeg te ensceneren.

Gelekte beelden laten zien dat CNN verzonnen nieuws verspreidt om de wereld te laten geloven in de oorlogspropaganda. Het interview met CNN-presentator Anderson Cooper, anno 2008 het gezicht van het televisienetwerk, blijkt van begin tot eind bedacht te zijn. Zo is op commando wapengekletter te horen en vertelt de camerman Danny wat hij moet zeggen. Danny verscheen in vele televisieshows, echter lijkt zijn verslaggeving over Syrië met de dag te veranderen.

Het is niet voor het eerst dat CNN wordt betrapt op het verzinnen van nieuws. Toen CNN-correspondent Charles Jaco in 1990 verslag deed van de Golfoorlog werd duidelijk dat hij zich op een filmset bevond. Het beeldmateriaal werd gelekt door medewerkers van CNN.

Wellicht het meest overtuigende bewijs dat de reguliere media de rol vertolken van Hollywood-theater werd geleverd tijdens de aanslagen van 11 september. De BBC deed ‘live’ verslag van het instorten van WTC7 (het gebouw van de gebroeders Salomon) terwijl het tijdens de uitzending op de achtergrond nog duidelijk overeind stond. Zo’n 18 minuten later stortte het gebouw daadwerkelijk in.

Het nieuwsbericht werd opgesteld door Rothschild-persbureau Reuters, maar kennelijk te vroeg naar de BBC verstuurd. Een klein uur later werd het bericht ook naar alle andere reguliere media gezonden.

Hill & Knowlton

Een belangrijk argument in het winnen van de Amerikaanse publieke en politieke opinie voor militair ingrijpen ten tijde van de Golfoorlog was een getuigenis die een vrouw deed voor een groep Amerikaanse congresleden. De vrouw vertelde verpleegster te zijn geweest in het stadsziekenhuis van Koeweit en beschreef huilend hoe Iraakse troepen baby’s uit de couveuses haalden.

Achteraf bleek de jongedame de dochter te zijn van een Koeweitse ambassadeur. PR-bedrijf Hill & Knowlton was ingeschakeld om de publieke opinie te manipuleren door deze leugen voor $10 miljoen in scène te zetten.

Virtuele werkelijkheid.


YoyTube: http://youtu.be/p-DCZxsrt9I

Futuredatabank.com

woensdag 7 maart 2012

Daylight: The Story of Obama and Israel


YouTube: http://youtu.be/0wbH5KVPrPo

Barack Obama ran for president as a pro-Israel candidate -- but his record tells a different story.

vrijdag 2 maart 2012

Is biologische onsterfelijkheid mogelijk? Nieuw onderzoek suggereert van wel.Onderzoekers van de Universiteit van Nottingham hebben aangetoond hoe een soort platworm het verouderingsproces overwint en potentieel onsterfelijk wordt. De ontdekking, gepubliceerd in de Proceedings van de National Academy of Sciences, kan licht werpen op de mogelijkheden om inzicht te krijgen in het ouder worden en leeftijd-gerelateerde kenmerken in menselijke cellen.

"Aseksuele planaria wormen tonen het potentieel aan om de lengte van telomeren te behouden tijdens de regeneratie", zegt dr. Aziz Aboobaker van de Universiteit School voor biologie. "Onze gegevens voldoen aan een van de voorspellingen over hoe het zou zijn voor een dier om potentieel onsterfelijk te zijn en met de mogelijkheid om in dit scenario te evolueren. De volgende doelen voor ons zijn de mechanismen meer in detail te begrijpen en om meer te begrijpen over de manier waarop je een onsterfelijke dier ontwikkeld.

Planaria wormen hebben wetenschappers versteld doen staan ​​met hun schijnbaar onbegrensde vermogen om te regenereren. Onderzoekers hebben hun vermogen om verouderde of beschadigde weefsels en cellen te vervangen bestudeerd, in een poging om de mechanismen die ten grondslag liggen aan hun levensduur te begrijpen.

"We hebben twee soorten planaria wormen onderzocht: die seksueel voortplanten, net als wij, en degenen die zich ongeslachtelijk voortplanten, eenvoudig door zich in tweeën te delen. Beiden lijken zich onbeperkt te regenereren door nieuwe spieren, huid, ingewanden en zelfs hele hersenen te laten groeien. Keer op keer ", zei Aboobaker.