zaterdag 14 april 2012

Het Blue Brain Project – het menselijk brein nabouwen in een computer


Europese wetenschappers werken al zeven jaar aan een ongekend megaproject: het maken van een virtueel menselijk brein. 2012 wordt het Jaar van de Waarheid.

Henry Markram wil een virtueel brein bouwen. Hij is momenteel in de race voor een Europese subsidie van een miljard euro! Als hij dat enorme bedrag in de wacht weet te slepen (en zijn kansen worden hoog aangeslagen), bezit Europa over een paar jaar hét toonaangevende instituut op het gebied van virtuele intelligentie. En later de eerste computer die denkt als een mens, een apparaat dat zich gedraagt, denkt en spreekt zoals wij…

Blue Gene-supercomputer van IBM



Markram is verbonden aan de École Polytechnique Fédérale in Lausanne. Hij startte het Blue Brain Project in mei 2005 (Blue, omdat hij gebruikmaakt van de Blue Gene-supercomputer van IBM). Inmiddels werkt hij samen met vele andere Europese instituten.

Megasubsidie Europese Commissie
 
Het zal nog wel een jaar of tien duren voordat alle ‘menselijke’ kolommen in kaart zijn gebracht, en gekopieerd en geïntegreerd zijn. Het Blue Brain Project heeft bij de Europese Commissie een verzoek ingediend voor een megasubsidie, die slechts weggelegd is voor de meest veelbelovende, revolutionaire wetenschappelijke projecten, ter grootte van een miljard euro. De beslissing valt over een paar maanden. En volgens insiders maken ze grote kans. Een forse uitgave kan Markram nu al noemen. Een virtueel menselijk brein wordt zó omvangrijk en complex, dat het te groot zal zijn voor de Blue Gene, de supercomputer waar hij en zijn team nu gebruik van maken. Ze rekenen er op dat er over tien jaar veel krachtiger computers beschikbaar zijn – en dat ze er een kunnen kopen.

Hoe weten de robotbouwers hoe mijn brein in elkaar zit?

In de computer worden de hersencellen van het menselijk brein, inclusief hun chemische eigenschappen en hun onderlinge verbindingen zo goed mogelijk nagebouwd. Een stukje brein van 10.000 cellen was in 2008 klaar. Een realistisch stukje hersenschors van 1 miljoen cellen is net af. Voor 2014 staat een rattenbrein op het menu. In 2023 de mens.

Toegegeven, dit soort modellen zijn nog lang niet perfect. Eerder werden alle 302 neuronen en 5000 synapsen van het wormpje c. Elegans nagebouwd. Het computerwormpje kon lang niet wat het echte wormpje kan. Toch zijn het fantastische ontwikkelingen.

Wiens brein bouwen we na?

Als het precies mijn hersencellen zijn die worden nagebouwd, met mijn chemie, mijn verbindingen, en mijn DNA, dan is er maar één conclusie mogelijk: in die computer zit dan ‘ik’. Met mijn herinneringen, mijn gedachten en mijn gewoontes. Het nieuwe ‘ik’ hoeft dan alleen nog maar te worden ingebouwd in een robot met menselijke trekjes (Youtube de Actroid-F, en huiver hoever de Japanners daar al mee zijn!).


Openbaringen 13, 11-18



Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten