vrijdag 29 juni 2012

De eerste genetisch gemanipuleerde baby’s ter wereld geboren


De eerste genetische gemodificeerde mensen ter wereld zijn gemaakt, werd gister bekend gemaakt. De onthulling dat 30 gezonde baby’s waren geboren na een serie experimenten in de United States leidde tot een woedende discussie over ethiek. Tot nu toe zijn twee baby’s getest en er is gebleken dat ze genen bevatten van drie “ouders”.

Vijftien van de kinderen zijn geboren in de afgelopen drie jaar als gevolg van een experimenteel programma aan het Instituut voor Reproductieve Geneeskunde en Wetenschap van St-Barnabas in New Jersey. De baby’s werden geboren bij vrouwen die problemen hadden om zwanger te worden. Extra genen van een vrouwelijke donor werden ingebracht in de eitjes voor ze werden bevrucht in een poging om zwanger te worden.

Testen op de genetische vingerafdruk bij twee een jaar oude kinderen bevestigden dat ze DNA geërfd hadden van drie ouders – twee vrouwen en een man. Het feit dat de kinderen extra genen hebben geërfd en deze opgenomen hebben in hun geslachtcellen betekend dat ze in staat zijn deze op hun beurt door te geven aan hun eigen nageslacht.

Het veranderen van de menselijke geslachtscellen – in feite het sleutelen aan de basis van de het beeld van onze soort – is een techniek die gemeden wordt bij de overgrote meerderheid van de wetenschappers in de wereld. Genetici zijn bang dat op een dag deze methode gebruikt kan worden om nieuwe mensen rassen te creëren met extra, gewenste eigenschappen zoals kracht en hoge intelligentie.

In een schrijven in het tijdschrift Human Reproduction zeggen de onderzoekers, geleid door vruchtbaarheid pionier Professor Jacques Cohen, dat dit het eerste geval is van menselijke geslachtscel modificatie die resulteert in normale gezonde kinderen.

Sommige deskundigen uiten velle kritiek op de experimenten. Lord Winston, van de Hammersmith Hospital in West London, vertelde de BBC gisteren: “met betrekking tot de behandeling van onvruchtbare is er geen bewijs dat deze techniek de moeite waard is… Ik was zeer verbaasd dat het zelfs werd uitgevoerd in dit stadium. Het zou zeker niet toegestaan worden in Brittannië.”

John Smeaton, national directeur van de vereniging voor de bescherming van ongeboren kinderen, zei: “je hebt veel sympathie voor stellen die lijden aan onvruchtbaarheid. Maar het lijkt te verder te gaan als het hele proces van vitro fertilisatie met als het doel om baby’s te krijgen, leidt tot baby’s als objecten uit een productielijn.

“Het is een verdere en zeer verontrustende stap op de verkeerde weg voor de mensheid. Professor Cohen en zijn collega’s stelden vast dat de vrouwen onvruchtbaar waren omdat ze gebreken hadden in klein structuren in hun eicellen, de zogenaamde mitochondrien.

Ze namen eieren van donoren en zogen met behulp van een fijne naald een beetje van het interne materiaal – met de “gezonde” mitochondrien – en injecteerden dit in de eieren van de vrouw die zwanger wilde worden.

Omdat mitochondrien genen bevatten, erfden de baby’s als gevolg van de behandeling DNA van beide vrouwen. De genen kunnen nu doorgegeven worden via de geslachtscellen van de vrouwelijke lijn.

Een woordvoerder van de Human Fertilisation en Embryology Authority (HFEA), die geassisteerde voortplanting technologie reguleert in Groot Brittannie, zei dat het geen licentie zou afstaan voor de techniek omdat het de geslachtscellen veranderd.

Jacques Cohen wordt beschouwd als een briljante maar omstreden wetenschapper die de grenzen van geassisteerde voorplanting verlegd. Hij ontwikkelde een techniek die het mogelijk maakt om onvruchtbare mannen hun eigen kinderen te laten krijgen door het rechtstreeks injecteren van sperma-DNA in een eicel in het laboratorium.

Voorafgaand aan dit experiment waren onvruchtbare vrouwen alleen in staat om zwanger te worden met behulp van IVF. Professor Cohen zei dat zijn deskundigheid hem in staat zou stellen om kinderen te klonen – een vooruitzicht dat met horror worden bekeken door de gevestigde wetenschappelijke gemeenschap.

“Het zou een middag werk zijn voor een van mijn studenten”, zei hij, eraan toevoegend dat hij was benaderd door “ten minste drie” individuen die een gekloond kind wensten, maar hij had hun verzoek afgewezen.

De bijbel is “het boek van het leven”. Dit staat er over in de bijbel:

18 Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; 19 en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.

Bron: http://www.dailymail.co.uk/news/article-43767/Worlds-GM-babies-born.html

Zie ook:
- De Triple Helix door Pastor Mike Hoggard - 6-1-12
- Apen geboren uit 6 verschillende ouders - 8-1-12
- Is biologische onsterfelijkheid mogelijk? Nieuw onderzoek suggereert van wel - 2-3-12

donderdag 28 juni 2012

UFOs, Aliens, Antichrist, Mark of the Beast, and Antisemitism


YouTube: http://youtu.be/fXuS-i9WhKc

What do UFOs, Aliens, Antichrist, Mark of the Beast, the Disappearance of Millions of People, and Antisemitism have in common? Channellers around the world are receiving messages from alien beings that millions of people will disappear in the twinkling of an eye. Those that are left on the earth will have the opportunity to continue their evolution. The ancient Scriptures predicted this very scenario and we learn that a leader, whom the ancient texts refer to as the beast, man of perdition, antichrist, will come and will be a genetic hybrid of human and demon. He will deceive the world and will attempt to destroy the Jewish people.
http://www.douglashamp.com/part-fifteen-the-coming-nephilim/
http://www.douglashamp.com/counterfeit-rapture/


Bron: http://www.douglashamp.com/ufos-aliens-antichrist-mark-of-the-beast-and-antisemitism/

dinsdag 26 juni 2012

De wereld wordt voorbereid op de komst van de "buitenaardsen"

Wereld UFO dag?
In de eindtijd komen ze waarschijnlijk naar de aarde: de “buitenaardsen”. Maar als ze komen trap er dan niet in want ze zullen vals blijken te zijn! Ze komen niet van een andere planeet of een andere galaxy of zo iets. Het zijn. geloof ik. gevallen engelen die samen met satan in de eindtijd definitief uit de hemel worden getrapt en op aarde geworpen!

Openbaringen 12,7-9 De draak overwonnen
7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.

Gevallen engelen al eerder op aarde geweest
Er zijn al eerder gevallen engelen naar de aarde gekomen. Die hebben zich toen gekruist met mensen. Uit die kruising kwam een gemengd (hybride) ras voort. Een ras van reuzen.

Genesis 6,1-4 Het huwelijk der zonen Gods
1 Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, 2 zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. 3 En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. 4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.

Omdat de gevallen engelen uit de hemel kwamen, hadden ze waarschijnlijk kennis van de hemel en beschikten ze misschien over buitengewone gaven. Ik denk dat die reuzen daar ook in min of meerdere mate over beschikten. Ik geloof dat de reuzen de bouwers zijn van de piramiden en andere “onaardse” bouwwerken. Een piramide zou een soort hemelse stad op aarde kunnen voorstellen, een toren van Babel.

De Goden komen terug…?
In de eindtijd zullen ze zich misschien voor doen als “de Goden” en “de scheppers der mensheid”, die zijn (terug)gekomen om de mensheid te redden van de zelfvernietiging! De anti christ is de mens denk ik die bezeten zal worden door satan zelf. Ze zullen hem waarschijnlijk aan de wereld presenteren als “de Zoon van de Goden”, hun Jezus. En hij kan zich voor doen als een engel van het licht.

Het is allemaal satanisch bedrog… Mensen die Jezus niet kennen, zijn zich niet bewust van intelligente geesten anders dan de menselijke geest. Ze zullen als de anti christ en de ”buitenaardsen” voor hun neus staan, compleet overdonderd worden!

De valse profeet, de helper van de anti christ, zal de mensen verleiden met allerlei valse wonderen en tekenen. De mensen zullen gedwongen worden om het beeld van het beest te aanbidden of anders gedood worden. Degenen die het beeld aanbidden zullen dan het merkteken van het beest ontvangen. Als je echter het teken van het beest ontvangt, ben je voor eeuwig verloren!

Satanisch!
Wat op aarde komt zal, geloof ik, blijken ongelofelijk boos en gemeen te zijn! Satan en zijn engelen zijn veroordeeld en hebben denk ik geen liefde van God meer in zich. Ze “kennen” eenvoudigweg geen genade. Er zal een grote verdrukking over de wereld komen.

Matteüs 24:21
21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.

Openbaringen 12:10-12
10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

De wereld wordt voorbereid
Het lijkt alsof de wereld al een hele tijd stapje voor stapje wordt voorbereid op hun komst. Bijvoorbeeld door middel van films, tv series, organisaties, clubs, ufo’s, graancirkels enz… let eens op tv programma’s, shows of film met sterren of star in de naam. Het doel is altijd om mensen te laten geloven dat je net zo kunt worden (zou moeten willen worden) als de sterren of de helden. Maar straks kan iedereen. denk ik. echt een “zoon van de sterren” worden net zoals de anti christ. Het is het omgekeerde van een Zoon van God worden als je Jezus volgt.

Lees dit artikel op Niburu over de Wereld UFO dag: Buitenaardsen verwelkomen tijdens Wereld UFO Dag
- http://www.niburu.nl/ufo/buitenaardsen-verwelkomen-tijdens-wereld-ufo-dag.html

Let op hoe het artikel de mensen op het hart drukt om je er toch vooral “positief voor open te stellen”. Om ze “te verwelkomen…”.
Het meest belangrijke is dat mensen zich een dag lang collectief openstellen voor het onderwerp en een mentale boodschap sturen dat UFO’s welkom zijn op aarde.”

Als je denkt dat het goed is en vertrouwd, kan het erg lastig zijn om dat los te laten en te gaan beseffen dat het precies tegenover gesteld is! Een engel van het licht die jou naar de hel wenst…?

Ufo Congres:
http://ufocongress.com/

International UFO Congress!

Out of the Blue - UFO Press Conference – National
- http://www.youtube.com/watch?v=uDRkJn2NkE4

Douglas Hamp: UFOs, Aliens, Antichrist, Mark of the Beast, and Antisemitism
- http://www.youtube.com/watch?v=fXuS-i9WhKc

De sterren van de hemel
Er wordt in de bijbel naar engelen vaak verwezen als sterren of de sterren des hemels. In de bijbel komt meerdere keren de val van satan en zijn engelen uit de hemel op aarde ter sprake.

Openbaring 12:1-4 De vrouw en de draak
1 En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; 2 en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. 3 En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. 4 En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. (een derde van de engelen wordt op aarde gegooid?)

Openbaring 12:7-12 De draak overwonnen
7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen:
Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.


Openbaring 6:12-13
12 En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. 13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt.

Buitenaardsen superieur ontwikkeld?
Laat je niet wijs maken dat buitenaardsen veel verder ontwikkelde wezens zijn, veel intelligenter en zo bla bla… Wat ze je eigenlijk willen laten geloven is dat mensen (jij dus) minderwaardige wezens zijn. Maar wat zegt de bijbel over de mens?

Psalmen 8:1-10

De mens, de kroon der schepping Gods

1 Voor de koorleider. Op de Gittit. Een psalm van David.

2 O HERE, onze Here,
hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde,
Gij, die uw majesteit toont aan de hemel.
3 Uit de mond van kinderen en zuigelingen
hebt Gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt,
om vijand en wraakgierige te doen verstommen.

4 Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren, die Gij bereid hebt:
5 wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt,
en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?
6 Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt,
en hem met heerlijkheid en luister gekroond.
7 Gij doet hem heersen over de werken uwer handen,
alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd:
8 schapen en runderen altegader
en ook de dieren des velds,
9 de vogelen des hemels en de vissen der zee,
hetgeen de paden der zeeën doorkruist

10 O HERE, onze Here,
hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde.


zaterdag 23 juni 2012

Watchman Video Broadcast 06-17-12, Drunk! Part 2
Pastor Mike Hoggard shares information you didn't know the Bible said about spiritual drunkenness.
Visit http://WatchmanVideoBroadcast.com/

Door welke geest laat jij je leiden? Gods Heilige Geest of een "andere geest". Zullen de valse profeet en de anti christ de wereld straks "dronken voeren" met de geest van de anti christ? Alleen in de naam van Jezus ben je bestand tegen andere geesten!

donderdag 21 juni 2012

Evolutie en de eindtijd alian misleiding

Evolutie is het fundament van de eindtijd misleiding. De twee onderwerpen lijken schijnbaar los van elkaar. Het is echter evolutie die zo sterk de toon zet voor de gebeurtenissen die aan het beginnen zijn de laatste dagen.

Charles Darwin
Voor het boek van Charles Darwin “de evolutie van de soorten” was het niet fatsoenlijk om een atheïst te zijn omdat men nog steeds geen antwoord had op die netelige vraag hoe we hier gekomen zijn. Argumenteren dat er geen God was, was intellectueel niet bevredigend zolang de vraag van de oorsprong onder het domein van het Christendom, de Bijbel bleef, of in ieder geval onder een vorm van religieuze verklaring. Hoewel Darwin niet de eerste was te suggereren dat we hier allemaal gekomen zijn via een proces van abiogensis (vert: de theorie dat het leven spontaal kan ontstaan uit niet-levende moleculen onder de juiste condities), het was zijn theorie die het mogelijk maakte voor mensen om niet langer gedwongen te zijn te vertrouwen op een God die de wereld creëerde. Het lijkt erop dat dat de reden is waarom er zoveel deïsts waren voor Darwin. Een deïst is iemand die gelooft in een God daar ergens die de schepper is van alle dingen, maar niet langer meer omgaat met zijn schepping. Hij is blijkbaar aan het golfen of zoiets aan de andere kant van het universum. De deïstische positie was het dichtste bij het atheïsme als men kon komen. Darwin’s theorie van de evolutie van de soorten van eencellige organismen tot de complexe wezens van vandaag stond de mensen toe om de restanten van zich af te schudden en uiteindelijk overmoedig te verklaren dat er geen God is.

Panspermia: het leven komt van buiten de aarde
Zodra mensen konden argumenteren dat geen God (speciaal de God van de bijbel) verantwoordelijk was voor de schepping van het universum, kon de volgende fase van het bedrog worden uitgespeeld: buitenaardse wezens (alians) konden de schepper van de mens worden. Nobelprijs winnaar en co-uitvinder van het DNA Francis Crick was een van de voorstanders van gerichte panspermia, wat in wezen betekent dat buitenaardsen ergens in het universum, de benodigde zaden van het leven naar planeet aarde transporteerden vele miljoenen jaren geleden.

Francis Crick
Toen men druk legde op de vraag waar het leven vandaan kwam, beweerde uitgesproken atheïst Richard Dawkins in de documentaire Expelled in 2008, ook dat alians het leven op aarde hadden geplant.
Zowel hij en Crick voelen de behoefte om ons er constant aan te herinneren dat het schijnbare ontwerp dat we zien niet gecreëerd is maar geevolutioneerd! Dawkins brengt het op zijn manier: “levende objecten… lijken ontworpen; ze lijken overweldigend alsof ze zijn ontworpen. Biologie is de studie van complexe dingen welke de impressie geven dat ze zijn ontworpen voor een doel.“ [1] Francis Crick probeert ons op zijn manier in het spoor te houden: “Biologen moeten constant voor ogen houden dat wat ze zien niet ontworpen is, maar eerder geëvolueerd.” [2] De grote overwinning van evolutie in de kosmische strijd is dat mensen nu fatsoenlijk het bestaan van God kunnen ontkennen. In feite vinden sommige mensen het nodig om Crick’s woorden te herhalen bijna als een mantra of een religieuze overtuiging.

De buitenaardsen komen?
Hoewel ze zich realiseren dat iets in het universum moet hebben geholpen om het biologische leven op deze planeet op gang te helpen, hebben de gerespecteerde en zelfs prijzen winnende wetenschappers hemel en aarde bewogen om te geloven dat alians of zoiets vele eeuwen geleden de zaden van het leven op planeet aarde een richting opgestuurd hebben. Dit op zijn beurt staat toe dat moderne wetenschappers zoals de theoretische natuurkundige en kosmoloog Stephan Hawkings en de theoretische fysicus Michio Kaku kunnen promoten dat de alians komen. In feite is het bestaan en de komst van alians niet alleen een overweging maar is het een bijna rekenkundige zekerheid geworden. Evolutie werd zo succesvol dat de katholieke kerk en veel andere grote kerken de leugen en ook de kans op buitenaards leven hebben overgenomen.

Stephan Hawking
De grote vraag is dan: wanneer komen ze en wat zullen ze zijn? In de geest van Stephan Hawking: we zullen ze misschien niet willen ontmoeten omdat ze wellicht zeer vijandig kunnen zijn. We zien dat constant op het bioscoopscherm om ons onzeker te houden. Moeten we enthousiast zijn over hun komst of angstig? Ik zou willen voorstellen dat goede alians versus slechte alians het beoogde effect is en dit is de reden waarom. In mij boek “Corrupting the Image: Angels, Alians en de antichrist Revealed” bespreek ik de alian propaganda die we zien in de films en ook de boodschappen die vele channelers hebben ontvangen van de zogeheten alians. De fundamentele boodschap die ze hebben voor de mensheid is dit: Rampzalige gebeurtenissen zullen komen over de aarde, daarop zullen zij ons helpen ze te overwinnen. Ze zullen degenen die niet kunnen of willen evolueren wegnemen van de aarde en de anderen achterlaten op aarde om verder te evolueren naar het volgende niveau. Ten slotte zullen ze een man laten opstaan onder ons met speciale krachten en kennis.

Eindtijd scenario
Het plan en de misleidende uitleg van de eindtijd gebeurtenissen zijn als zodanig (vanuit het perspectief van de vijand): De buitenaardsen zullen gedwongen zijn om in te grijpen aan het eind van de derde wereld oorlog (bijbels Ezechiel 38, 39) omdat de wereld op het punt staat zich zelf te vernietigen met nucleaire wapens. Ze zullen brandbommen uit de hemel gooien om de oorlog te verijdelen. Ze zullen ook miljoenen mensen van de hele wereld verwijderen die de oorzaak waren van haat en onverdraagzaamheid en die de evolutie van de mensheid naar het volgende niveau in de weg stonden. Na hun verwijdering zullen de buitenaardsen hun geavanceerd DNA delen met de mensheid zodat de mensheid net zo kan worden als hun ruimtebroeders. De buitenaardsen zullen ook uitleggen dat zij in feite de goede buitenaardsen zijn die hebben gezorgd voor de wereld en de mensheid voor eeuwen, wachtend tot de mensheid vergenoeg geëvolueerd zou zijn om zichzelf aan hen te openbaren. Ze zullen de mensheid waarschuwen dat er echter nog een buitenaardse macht is die naar de aarde komt met de bedoeling om de vooruitgang die zij gemaakt hadden en hun manier van leven te vernietigen (vert: de terugkomst van Jezus met zijn engelen). Volgens hun beste inschattingen van interstellair reizen zal die vijandelijke macht ongeveer over 7 jaar vanaf het einde van de derde wereld oorlog aankomen. De eenwording van de wereld en genetische transformatie zou genoeg moeten zijn om de vijandige macht af te weren als ze aankomen. Iedereen die niet bereid is zich te verenigen en te veranderen (vert: genetisch) zal beschouwd worden als een vijand van de mensheid en moet gedood worden.

Nu zien we waarom de evolutie zo centraal staat in de eindtijd. Zonder evolutie zou er nog steeds de noodzaak zijn van een kosmische schepper. Met God verwijderd, kunnen Satan en zijn demonen (zich voordoende als buitenaardsen) het krediet krijgen voor het biologische leven op planeet aarde en kunnen ook dienen als de redders van de mensheid. Bovendien kan de terugkomst van Christus niet gezien worden als de schepper die terugkomt om de aarde te redden, maar als een vijandelijke en aparte buitenaardse beschaving die komt om ons over te nemen.

Bron: http://www.douglashamp.com/evolution-and-the-end-times-alien-deception/

Zie ook:
- De Triple Helix door Pastor Mike Hoggard - 6-1-12
- Satan’s DNA en de Antichrist - 16-6-12
- Fallen Angels Return:The Hollywood Agenda/hybrids/giants/transhumanism/apocalypse
- Hoe het merkteken van het beest het menselijk genoom herschrijft en het “beeld van de mens” aantast - 15-5-12

zaterdag 16 juni 2012

Satan’s DNA en de Antichrist

Verschillende mensen hebben me gevraagd waar zal de anti christ satan’s DNA vandaan halen. Ik bespreek dit in mijn boek “Corrupting the Image” – daarin laat ik zien hoe de anti christ genetisch het beest zal worden door genetisch materiaal van satan in zich zelf te implanteren en het daarna te repliceren en het aan de wereld te geven. Maar hoe kan de anti christ het verkrijgen of hoe kan satan het hem geven? Er zijn een paar belangrijke punten bij de beoordeling van dit punt. Dit is wat we weten:

1 God toonde het aan in Genesis 3:15 toen hij het in contrast bracht met “haar zaad”.
2 De Zonen van God (gevallen engelen) waren in staat hun zaad door te geven in Genesis 6.
3 Dan 2.43 voorspelde dat de tenen / hoorns / koningen zich zelf zullen mengen met het de genetisch informatie (zaad) van mensen.
4 In het hart van DNA is informatie wat volgens Dr Verner Gitt is een “non-material entity” (vert: niet materieel geheel?)

Laten we de stukken samenvoegen. Maria mengde haar zaad met de Heilige Geest toen Hij haar overschaduwde. Vergeet niet, de informatie is dat wat belangrijk is. Net als een CDROM informatie bevat, het is de informatie zelf, niet de CDROM waar we echt om geven. De Heilige Geest implanteerde informatie (er was een medium nodig zoals nucleïnezuren / dubbele helix) maar het was de genetische informatie die van groot belang was. Implanteerde de Heilige Geest organisch weefsel of gewoon informatie? In andere woorden, creëerde de Heilige Geest organisch weefsel uit het niets en stopt daar de informatie in of heeft hij misschien wat van het weefsel van Maria geleend om daarna gewoon die informatie opnieuw te ordenen – net zoals het herschrijven van een CDROM? Ik weet het antwoord daarop niet – hoewel ik denk dat de laatste het meest waarschijnlijk is.

Met dit als ons paradigma kunnen we zien dat satan zijn informatie aan iemand zal moeten geven. Er zijn verschillende manieren waarop hij kan materialiseren door occulte rituelen en dergelijke. Echter, het lijkt erop dat als satan zijn eigen code kende, hij die code beschikbaar zou kunnen maken en om daarna te laten plaatsen in een computer. Vergelijkbaar met wat Craig Venter en zijn team deden toen ze synthetisch biologisch leven creëerden. Toen het eenmaal in een computer was, kon het gemanipuleerd worden en dergelijke. Op welke manier dan ook, de informatie zal doorgegeven worden aan een persoon van satans keuze.

Bron: http://www.douglashamp.com/satans-dna-and-the-antichrist/

Zie ook:
Hoe het merkteken van het beest het menselijk genoom herschrijft en het “beeld van de mens” aantast - 15-5-12
- De Triple Helix door Pastor Mike Hoggard - 6-1-12

Hoe het merkteken van het beest het menselijk genoom herschrijft en het “beeld van de mens” aantast


Het merkteken van het beest zal niet alleen een implantatie zijn of een computerchip maar zal leiden tot het herschrijven van het menselijk genoom! (vert: de menselijk genen) De profetie in Genesis 3:15 spreekt van twee soorten zaad: Het zaad van de vrouw (haar zaad) en het zaad van satan (jouw zaad).

Joodse en Christelijke bijbel uitleggers waren er van overtuigd dat de verwijzing naar “haar zaad” zijn vervulling bereikte in Jezus de Messias en we hebben ten volle onderzocht hoe dat genetisch mogelijk was. Omdat de vervulling van “haar zaad” de genetische vermenging was van het aardse (Maria) met het hemelse/heilige (Heilige Geest) volgt hieruit dat de vervulling van “jouw zaad” op gelijke wijze zal gaan.

Daarom, omdat de incarnatie van de Messias het samen gaan was van Maria’s zaad met de Heilige Geest (menselijk zaad + geestelijk zaad), zal de belichaming van de anti christ een vermenging van menselijk zaad en het zaad van satan (die tegen Maria was) moeten zijn. We concluderen daarom dat de anti christ genetisch een zoon van satan zal zijn.

Hoe zou dat mogelijk kunnen zijn? Wij herinneren eraan dat Adam en Eva waren gemaakt naar Gods beeld en licht uitstraalden. Dat beeld werd aangetast bij de zondeval en verloor de lichtkleding. God beloofde een verlosser om het beeld en het licht te herstellen. De Messias vermengde genetisch met de mensheid om ons te redden en bij de opstanding krijgen we onze nieuwe lichamen met het herstelde beeld. Echter alleen zij die Jezus volgen (door jezelf over te geven) zullen het herstelde beeld ontvangen.

Tegelijkertijd probeerde satan het beeld genetisch te vernietigen door de Nephilim zowel voor als na de zondvloed (de zonen van God kwamen terug). Daniel 2.43 profeteerde over een mixen van zaad (verandering van het beeld). We hebben geleerd dat mensen die door alians (demonisch) zijn ontvoerd er verslag van deden dat hun zaad werd geoogst en dat de alians (demonen) een hybride ras aan het creëren zijn tussen ons en hun. Al die tijd waarschuwen ze (demons) ons voor dreigende wereldrampen en doen voor alsof zij een super menselijke leider zullen doen op staan in onze tijd van nood. Laatst zagen we dat de transhumanistische beweging aan het onderzoeken is om door middel van het veranderen van de genetische code de mens te verbeteren. Via Recombinant DNA is het mogelijk om een individu te veranderen op het meest fundamentele niveau.

De kleine hoorn komt op
De sleutel tot het ontsluiten van de genetische relatie tussen het beest (antichrist) en satan staat in Daniel en Openbaringen. Al eerder hadden we onderzocht wie de tien tenen (10 koningen) zijn in Daniel 2:43 en waren tot de conclusie gekomen dat het geen mensen maar demonen zijn.

We hebben ook laten zien waarom de koningen in Daniel 10 perse demonische koningen moeten zijn en niet menselijke koningen want geen willekeurig aantal menselijke koningen zou in staat zijn om een (goede) engel op te sluiten. Zoals bleek toen slechts een engel 185.000 machtige Assyriers dode in een nacht. (2 Koningen 19:35) De tien hoorns van Daniel 2:43 zijn identiek aan de tien hoorns in Daniel 7:& en Openbaringen 13:1 en Openbaringen 17:12. We weten dat de hoorns koningen zijn. Gezien het feit dat de hoorns demonen zijn, krijgt de kleine hoorn die opstijgt onder hen een nieuwe betekenis.

Daniel 7:8
8 Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.

De term “verhief” (onder hen) is het Aramese woord silkat, wat betekent “op te stijgen of komen” (vgl BDB Hebreeuwse Lexicon). De implicatie is dat als de 10 hoorns demonisch zijn, de klein hoorn op stijgt tot hun niveau; hij stijgt op in gelijkenis aan hen. Met andere woorden, de kleine hoorn wordt van soortgelijke aard als de 10 hoorns. Hij is getransformeerd van een gewoon mens tot een genetische kruising tussen satan en mens – hij wordt het beest. Daniel 8 ondersteunt deze conclusie wie we zullen overwegen in de volgende post.

Bron: http://www.douglashamp.com/how-the-mark-of-the-beast-will-rewrite-the-human-genome-part-one/

Zie ook:
- Watchman Video Broadcast 03-25-12, Taking the Mark of the Man of Sin - 29-3-12

dinsdag 12 juni 2012

Mid-East Prophecy Update - June 10th, 2012

YouTube: http://youtu.be/bb8hNOZm_rc

Does it seem that some very strange things are happening in the world today? In this prophecy update, pastor J.D. talks about what's happening with Pakistan, Syria, and even our presidential election here in the United States.

maandag 11 juni 2012

Fallen Angels Return:The Hollywood Agenda/hybrids/giants/transhumanism/apocalypse


YouTube: http://youtu.be/52VNvvQl5kw

Openbaring 9,1-12

De vijfde bazuin 9
1 En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. 2 En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. 3 En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. 4 En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden. 5 En hun werd gegeven, dat zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf maanden lang; en hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. 6 En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg. 7 En de gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud en hun aangezichten waren als aangezichten van mensen; 8 en zij hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van leeuwen; 9 en zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer vele paarden ten strijde draven. 10 En zij hadden staarten als schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. 11 Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon.
12 Het eerste wee is voorbijgegaan: zie, nog twee weeën komen hierna.


Openbaring 9,13-21

De zesde bazuin
13 En de zesde engel blies de bazuin, en ik hoorde een stem uit de vier horens van het gouden altaar, dat voor God staat, 14 zeggende tot de zesde engel, die de bazuin had: Laat de vier engelen los, die bij de grote rivier, de Eufraat, gebonden zijn. 15 En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden. 16 En het getal der legerscharen van de ruiterij was tweemaal tienduizend tienduizendtallen; ik hoorde hun aantal. 17 En aldus zag ik in dit gezicht de paarden en hen, die erop gezeten waren: zij hadden rossige en blauwe en zwavelkleurige harnassen, en de koppen der paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun bek kwam vuur en rook en zwavel. 18 Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur en de rook en de zwavel, die uit hun bek kwamen. 19 Want de macht der paarden ligt in hun bek en in hun staarten. Want hun staarten zijn als slangen, met koppen, en daarmede brengen zij schade toe. 20 En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet (meer) te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan; 21 en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.


Zie ook:
- The U.S. military is officially preparing a false-flag alien invasion
- Tom Horn Nephilim Stargates
 
 

donderdag 7 juni 2012

Europa “overweegt” een belangrijke stap op weg naar "fiscale eenheid"


(Reuters – Toen Jean-Claude Trichet juni vorig jaar opriep tot de oprichting van een Europees ministerie van Financiën met macht over nationale begrotingen leek het idee pure fantasie. Een droom die jaren zo niet tientallen jaren zou duren te verwezenlijken, als het er al ooit zou komen.

Maar een jaar later, met de Eurozone schulden crisis die het Europese blok uit elkaar dreigt te scheuren, is Duitsland haar partners precies aan het duwen in de richting van die gigantische sprong naar fiscale integratie die de inmiddels vertrokken president van de Europese Centrale Bank voor ogen had.

Nadat ze te kort met haar “fiscal compact” kwam over de begrotingsdiscipline, komt de Duitse bondskanselier Angela Merkel nu met veel ambitieuzere maatregelen. Waaronder een centrale autoriteit voor het gehele financiële eurogebied, en nieuwe grotere macht voor de Europese Commissie, het Europese Parlement en het Europese Hof van Justitie. Ze zoekt ook naar een gecoördineerde Europese aanpak voor de hervorming van de arbeidsmarkt, sociale zekerheid en belastingbeleid volgens Duitse ambtenaren.

Totdat landen akkoord gaan met deze stappen en het ongekende verlies van soevereiniteit die het gevolg is, zal Berlijn volgens ambtenaren andere initiatieven weigeren te overwegen. Zoals de gezamenlijke eurozone obligaties of een “bank-unie”met grensoverschrijdende depositogaranties. Deze stappen kunnen volgens Berlijn alleen maar komen in een tweede golf.

EU-TOP eind juni
Het doel van de EU-top op 28 en 29 juni is om de EU leiders in te laten stemmen met het ontwikkelen van een stappenplan om te komen tot een “fiscale eenheid”. Tijdens de top zullen Europese ambtenaren waaronder de voorzitter van de Europese raad Herman Van Rompuy een aantal eerste voorstellen presenteren.

Volgens verschillende Europese bronnen van Reuters zullen de Europese landen dan het vlees op de botten van het plan doen in de tweede helft van 2012. Met inbegrip van een tijdschema voor de revisie van EU-verdragen. Een stap die Berlijn ziet als vitaal voor de verdergaande integratie.

De fundamentele vraag is volgens een regeringsfunctionaris in Berlijn relatief eenvoudig: “Willen onze partners echt meer Europa, of willen ze alleen maar meer Duits geld?” Als de Europese landen doorgaan dan representeren de stappen de meest belangrijke beleidssprong sinds ze hun nationale munten en de controle over het monetaire beleid hebben af gestaan 13 jaar geleden. Maar de hindernissen zijn ontmoedigend.

"De wereld is niet ten einde. Maar veeleer voelt het alsof we op de drempel staan naar een grote Europese integratie.”Volgens Erik Neilsen. Hoofd economie bij Unicredit. “Maar waarom komen deze initiatieven alleen als we op de rand van een ravijn staan en het risico op een ramp zoveel groter is?”

Hollande dilemma
Spanje, waar ze door de bankproblemen het laatste doelwit zijn van de financiële markten, gaf aan dat ze aan boord zijn voor een belangrijke element van het plan. Premier Mariano Rajoy steunde de oprichting van een nieuwe euro-brede fiscale autoriteit van het soort dat Trichet schetste in een toespraak in Aken, Duitsland vorig jaar.

Maar andere landen, waaronder Frankrijk de een na grootste, hebben grote twijfels over het afstaan van zoveel soevereiniteit. De nieuwe president Franscois Hollande reed naar victorie in de Franse verkiezingen vorige maand door nieuwe stappen te beloven om de groei te stimuleren. Tijdens de EU-top later deze maand zullen hij en andere leiders is de verwachting druk op Merkel gaan uitoefenen voor nieuwe groei stimulerende maatregelen. Maar na een serie van bescheiden concessies van de Duitse leider lijkt een losse consensus over een strategie voor groei al te zijn bereikt voor de leiders ontmoeten.

Nu ligt de nadruk van de top blijkbaar op de stappen die nodig zijn om te komen tot een “fiscale Union”. Een debat die Hollande in een veel moeilijkere positie zet, ondanks dat mensen die hem kennen zeggen dat zijn visie van Europa veel dichter het federalistische Duitse model ligt dan die van zijn Gaullistische voorgangers.

“Het is een grote uitdaging voor Hollande”, volgens een hooggeplaatste Franse ambtenaar die zijn naam weigerde te noemen. “Ik denk dat hij klaar is voor meer fiscale integratie maar ik denk dat de rest van de Franse politieke klasse, zowel links als rechts, dat nog niet is.

De hoop in Berlijn en andere hoofdsteden is dat als leiders een geloofwaardig plan kunnen presenteren voor de overgang naar de fiscale unie, verdere besmetting, zelfs in het geval van een Griekse exit uit de unie van de eurozone, kan worden beperkt. Volgens een senior centrale bankier.

Maar zelfs als de Duitsers het winnen van de Fransen en andere sceptische landen als Finland en Oostenrijk, zijn er ernstige twijfels over de vraag of een 5- 10 jarig plan voor nauwere integratie - gebukt onder langdurige nationale debatten over verdragsveranderingen - genoeg is zijn om het vertrouwen van beleggers te herstellen. Dat betekend dat de Europese Centrale Bank voor enige tijd het instituut zal blijven dat in staat zal zijn snel te handelen om een ramp af te wenden.

Hoewel het duidelijk is geworden dat ze regeringen willen die de rommel uitsorteren, een sterk signaal van de EU leiders kan de Frankfurt gebaseerde ECB aanmoedigen, speciaal als vooruitgang is op weg naar een soort van blok-brede bancaire structuur

“Het Europese leiderschap werkt koortsachtig aan de noodzakelijke fundamentele veranderingen, terwijl de ECB zonder twijfel klaar staat met de brandslang voor als er in tussentijd iets fout gaat” Volgens Neilsen.

Spaanse banken
Bovenop Griekenland is de Spaanse banksector, naar beneden getrokken door slechte schulden, een grote zorg die continu het vertrouwen ondermijnt in het vermogen van het blok om greep op de crisis te krijgen.

Duitsland zet Madrid onder druk om hulp te accepteren van het reddingsfonds van het blok zodat het de getroffen financiële instellingen kan herkapitaliseren. Hebben meerdere bronnen laten weten aan Reuters. Maar de Spaanse regering verzet zich, bang als ze zijn voor het stigma van een geredde staat. Ze proberen hun partners te overtuigen om de EU Bailout financiering voorbij de regering te laten gaan en rechtstreeks naar de banken te laten lopen. Een stap waar Berlijn zich tegen verzet.

Zolang de Griekse nachtmerrie door gaat en twijfels over de Spaanse banken aanhouden zal geen vorm van verdere integratie de zenuwen van investeerders kalmeren. De WCB is zich al aan het opmaken, hoewel met tegenzin, voor nieuwe onrust in de komende maanden.

Een ECB bron vertelde Reuters dat de bank een aantal instrumenten tot zijn beschikking heeft om de moeilijke tijd te overbruggen. Zoals het verlagen van rente of het lanceren van een derde ronde van goedkope leningen aan banken via de zo genoemde Long Term Refinancing Operation (LTRO). Het is veel minder gewillig om het staatsobligaties programma te doen herleven.

Een ander probleem met de Duits geleide richting is dat van de democratie legitimiteit. Veel van de worstelende burgers van Europa geven nu al de schuld aan de technocratie in Brussel voor hun problemen. En wetgevers willen graag hun recht op veto op EU besluiten veilig stellen. Tegen die achtergrond wordt het extreem moeilijk voor leiders om hun kiezers te overtuigen van de integratie stappen die overwogen worden in Berlijn en andere hoofdsteden.

Om dit aan te pakken overwegen ambtenaren een aanzienlijke versterking van de rol van het Europees Parlement (EP), die rechtstreeks wordt gekozen door burgers. Een Duitse ambtenaar van een Europese instelling zei bijvoorbeeld dat toezicht bevoegdheden voor het permanente reddingsfonds – het Europese Stability Mechanism (ESM) - kan worden overgedragen van de nationale parlementen naar het Europees Parlement (EP).

De Frans ambtenaar zei dat het onvermijdelijk wordt dat de EP de Europese Commissie gaat controleren als het nieuwe macht krijgt over de nationale budgetten.

“Het probleem is dat de democratische controle nu zal plaats vinden op Europees niveau en niet op nationaal niveau.”Volgens de ambtenaar. “Ik denk dat het probleem niet zozeer de Europese burgers zijn als wel de Europese politici die hun macht niet willen afstaan. Daar zul je veel weerstand zien.

(Reporting by Noah Barkin, Daniel Flynn, Andreas Rinke, Paul Taylor, Ilona Wissenbach, Julien Toyer, editing by Mike Peacock)

Het beest uit de zee
Hier zien we het ontstaan van het beest van de eindtijd! Volgens mij wordt het principe van het overdragen van de macht naar een centraal punt nu het eerst in Europa toegepast en getest. Straks wordt dan dat zelfde principe denk ik over de hele wereld uitgevouwen. Dus een wereldmunt en een wereldregering met een wereldleider. Precies zoals het nu in Europa gestalte krijgt. Ze hebben de wereld verdeeld in tien delen. Dat worden denk ik dan de tien kronen op de kop van het beest.

De komst van het beest zal denk ik niet zonder slag of stoot gaan. Maar ze zullen de wereld denk ik dwingen in die richting door de gruwelijke (atoom) oorlogen die ze al die tijd aan het voorbereiden zijn.

Openbaringen 13

Het beest uit de zee (De zee staat symbool voor alle landen en natiën van de wereld)
1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. 3 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, 4 en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? 5 En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen. 6 En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen. 7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.

Heeft u in de gaten dat het allemaal geplant en georganiseerd wordt? Ze weten precies wat ze willen, wat het doel is! De Nieuwe Wereld Orde. Een wereld regering. Maar als je bovenstaand artikel leest lijkt het net alsof het allemaal een reactie is op omstandigheden. “Om de crisis aan de pakken en zo”. Maar het is allemaal bewust! En als er geen crisis zou zijn, zouden ze er eentje maken om te komen tot het doel: dat de landen hun macht overdragen aan centraal gezag. En ik denk ook dat er voor een belangrijk deel naar deze crisis is toegewerkt. B.v. door leningen e.d. Ze hebben het er gewoon op aan laten komen.

En volgens mij weten ze dat bij Reuters ook. Die staan in dienst van de Nieuwe Wereld Orde. Kun je je voorstellen hoe deze journalisten bezig zijn de mensen zand in de ogen te strooien.

Europa “overweegt” een belangrijke stap op weg naar "fiscale eenheid"
“Toen Jean-Claude Trichet juni vorig jaar opriep tot de oprichting van een Europees ministerie van Financiën met macht over nationale begrotingen leek het idee pure fantasie.”

"Overweegt?" PPfffff ze werken als jaren zo niet eeuwen toe naar dit doel!!!

Bron: Reuters

Zie ook:
- Nigel Farage: Er zal een poging zijn om een dictatorschap te installeren
- Europese ministers willen 'superleider' aan hoofd van EU
- Ruime meerderheid Tweede Kamer maakte einde aan Nederlandse democratie