zaterdag 21 juli 2012

Boek: Earth's Earliest Ages


Earth's Earliest Ages
Door G.H. Pember

Verschijnt over drie weken, Een herdruk na 130 Years, G. H. Pember's onverkorte meesterwerk...en laatste waarschuwing.

“De invloeden van de Geest van God zijn nu ook nog in een proces van terugtrekking, als Hij zich voorbereid op het vertrek van de aarde. Dat vertrek zal een leemte open laten voor de Nephilim die, zevenvoudig erger dan degenen die er vroeger waren, voor een korte tijd hun wil op kunnen leggen aan het menselijke ras…Dan zullen alle Nephilim, die nog in vrijheid zijn, onder de mensen zijn, en ze zullen snel de betekenis daarvan laten voelen.
‘Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.’”
~ G.H. Pember

Al vanaf het begin der tijden en binnen elke grote cultuur van de oude wereld, is het verbazende consistente verhaal verteld van de “Goden” die neerdaalden uit de hemel en materialiseerden in lichamen van vlees. Van Rome tot Griekenland – en daarvoor, van Egypte, Assyrie, Babylonie en Sumer – de vroegste verslagen van de beschaving vertellen ons van een tijd waarin machtige wezen, bekend bij de Hebree├źn als “Wachters”, en in het boek Genesis als de b’nai ha Elohim (“zonen van God”) die zich mengden met de mensen waaruit half hemelse, half aardse hybriden geboren werden bekend als “Nephilim”.

Toen de Engelse Theoloog George Hawkins Pember in zijn meesterwerk “Earth’s Earliest Ages’ uit 1876 de profetie analyseerde van Jezus Christus in Matthew 24 dat zegt dat het einde der tijden een herhaling zal zijn van “de dagen van Noach,” concludeerde hij dat de laatste en meeste angstaanjagende voorbode van de tweede komst van de Heer Jezus de terugkomst van de Nephilim zou zijn, “het verschijnen op de aarde van wezens uit de machten van de lucht, en hun onwettige omgang met het menselijke ras.”

Jezus zelf verklaarde bij de beantwoording van Zijn discipelen over de tekenen van Zijn komst en van het einde van de wereld: “Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.” (Matteus 24:37). De implicatie is dat, net als in de dagen van voor de zondvloed toen de geesten van de Nephilim, de geweldigen uit de voortijd, er waren, (Genesis 6:4), de mensheid een eindtijd renaissance van de invloed van deze entiteiten zal ervaren.

Bevestigd een merkwaardig vers uit het boek van Daniel deze hypothese van Pember’s? Sprekend over de laatste dagen van de menselijke regering, zegt Daniel: “Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.

Terwijl Daniel niet uitlegt wie de “zij” zijn die “zich door huwelijksgemeenschap vermengen” het persoonlijke voornaamwoord “zij” roept vragen op over wie (of wat) in de eindtijd zich “vermengd met mensen”? Wie zijn dan dat niet menselijke zaad? Het is verbazingwekkend als je nadenkt over hoe het zelfde fenomeen wat plaats vond in Genesis hoofdstuk 6, waar niet menselijke wezens of “nonzaad” zich vermengde met menselijk zaad waaruit de Nephilim voorkwamen, in de eindtijd weer kan plaats vinden. Maar als dit vers van Daniel wordt gecombineerd met Genesis 3:15, wat zegt: “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad.” [zera wat betekend “nakomelingen,” “afstammelingen” of “kinderen”] dan komt er een ongelofelijke stelling naar voren namelijk dat Satan zaad heeft dat vijandelijk is met Christus, en dat vastgesteld is dat het zal terugkeren in deze laatste dagen.

Is de tijd van hun komst aangebroken?


Over de schrijver:
George Hawkins Pember (1836 - 1910) was een Engelse theoloog en auteur verbonden aan het Plymouth Brethren. Zijn werken omvatten The Antichrist, Babylon en het komende Koningrijk, De grote profetieen van de eeuwen met betrekking tot Israel en de heidenen, Mysterie Babylon de grote, en anderen. Earth’s Earliest Ages wordt door velen beschouwd als zijn Magnum Opus en is wereldwijd aangeprezen als een klassiek meesterwerk .. en eindtijd waarschuwing.

Bron:
- http://www.earthsearliestages.com/
- http://www.raidersnewsupdate.com/

Zie ook:
- De Triple Helix door Pastor Mike Hoggard - 6-1-12
- Fallen Angels Return:The Hollywood Agenda/hybrids/giants/transhumanism/apocalypse - 10-6-12
- De wereld wordt voorbereid op de komst van de "buitenaardsen" - 26-6-12
- UFOs, Aliens, Antichrist, Mark of the Beast, and Antisemitism - 27-6-12
- De misleidende uitleg van de opname van de gemeente - 7-7-12
- Hoe het merkteken van het beest het menselijk genoom herschrijft en het “beeld van de mens” aantast - 15-5-12
- Nephilim: Corrupting the Image - Interview Douglas Hamp - 18-1-12

Geen opmerkingen:

Een reactie posten