zaterdag 7 juli 2012

De misleidende uitleg van de opname van de gemeente


Niet alleen manifesteren demonen (zonen van God) zich in de hemelse gewesten maar ze zenden ook boodschappen aan velen op aarde, waaruit hun ware aard blijkt. In het algemeen communiceren de entiteiten dat de aarde spoedig door een periode van catastrofale veranderingen zal gaan. De beschrijvingen die ze geven zijn wat de bijbel noemt de grote verdrukking. Deze zogenaamde “aliens” zijn echter niets meer dan demonen die doen alsof ze van een ander Melkwegstelsel komen.

Hun berichten, zoals we zullen zien, bestaan uit een aantal basis ideeën die een duivelse spiegel van de bijbel zijn:
- Catastrofale gebeurtenissen zullen komen op aarde.
- Zij zullen ons helpen die gebeurtenissen te overwinnen.
- Zij zullen degenen oppakken die niet willen of kunnen evolueren naar het volgende niveau.
- Degenen die achterblijven gaan evolueren naar het volgende niveau.
- Een man uit onze gelederen met speciale macht en kennis zal opstaan.

Uit historische studies blijkt dat de sterkste getuige die we kunnen hebben, is, zoals het genoemd wordt, een vijandige getuige. Een vijandige getuige is als iemands vijand (of misschien concurrentie) is gedwongen om bepaalde dingen te zeggen over die persoon die niet in het belang zijn van die persoon.

Satan “bewijst” de opname?
Satan heeft in zekere zin de opname bewezen door de boodschappen die zijn horde heeft gegeven door de jaren heen. Het is duidelijk dat hun boodschappen, zoals ze worden gegeven, vol met leugens zijn. Toch zitten er ook elementen van waarheid in die altijd het punt van een misleiding zijn. Dat er een “evacuatie” zal zijn van de aarde is zeker zoals we uit de Bijbel leren: “17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht,” (1 Tessalonicenzen 4:17). De waarheid van dat vers wordt bewezen door de leugens die worden verteld door de “aliens”. In feite zijn ze de wereld aan het voorbereiden op wat komen gaat. Als het dan gebeurt, zullen de mensen waarschijnlijk niet de bijbelse opname overwegen als een optie.

De opname
De vijand zal ongetwijfeld een tegenuitleg klaar hebben voor als het gebeurt. Hij leest de bijbel tenslotte ook. “Missioloog Ralph Winter schatte begin 2001 in dat er 680 miljoen “wedergeboren” Christenen zijn in de wereld, en dat ze elk jaar ongeveer 7% groeien. Dit vertegenwoordigt ongeveer 11% van de wereldbevolking en 33% van het totale aantal Christenen (gebaseerd op de door de UN verwachte wereld populatie van 6,301 miljard voor medio 2003) In 2010 was de populatie 6,856 miljard en aangenomen (conservatief) dat de percentages het zelfde zijn gebleven, dan zijn 754 miljoen mensen wedergeboren volgelingen van Jezus. Deze volgelingen zullen worden weggenomen van de aarde in een flits.

De misleidende uitleg
Hoewel wedergeboren volgelingen van de Heer Jezus hier niet zullen zijn om te zien wat volgt, kunnen we veilig concluderen dat korte tijd na de opname, de demonen zeer waarschijnlijk op aarde zullen verschijnen als de redders van de aarde en ze zullen het antwoord geven op de verdwijning van meer dan 700 miljoen mensen wereldwijd. Velen geloven dat de aliens/demonen zullen zeggen dat zij degenen waren die de planeet hebben bezaaid (de scheppers van de mensen) en zijn teruggekomen in het uur van onze grootste nood. De reden dat het grootse deel van de wereld zich niet direct zullen wenden tot de God van de hemel en de aarde na de opname, is omdat de vijand de mensen heeft geconditioneerd voor juist zo’n gebeurtenis.

De opname is zeker omdat God duidelijk gezegd heeft dat het zal gebeuren; daarom moet satan (als de vader van de leugen zie Johannes 8:44), een of andere gebeurtenis achter de hand hebben om de wereld te misleiden als de gebeurtenis daadwerkelijk plaats vind. Soms is de boodschap dat de geëvacueerde mensen op een andere planeet worden gevestigd. Soms vertellen de “aliens” dat we ons geen zorgen moeten maken over waar degenen die weggenomen zijn heen zullen gaan. En soms zien we dat het de slechte aliens zijn die gekomen zijn om mensen op te nemen in hun ruimteschepen en dat degenen die dapper genoeg zijn om weerstand te bieden overleven zullen, zoals werd afgebeeld in de film "Skyline". Het motto van de film is “do not look up” omdat degenen die kijken naar het licht opgenomen zullen worden. Jezus vertelde ons “richt u op en heft uw hoofden omhoog” (Lucas 21:28) als deze dingen beginnen te geschieden.

Zou het kunnen dat satan een slimme manier heeft gevonden om mensen te stimuleren om net het tegenovergestelde te doen?

Hun boodschappen

De verschillende boodschappen werden voor het eerst samengesteld door onderzoeker Brad Myers, die een groot deel van het onderzoek deed voor de bestseller Alien Encounters door drs Chuck Missler en Merk Eastman. Het onderzoek in hun boek is indrukwekkend; maar in plaats van simpel weg hun boek te citeren onderzocht ik de bronnen voor mezelf en onderzocht de authenticiteit van elke verklaring. In sommige gevallen vond ik andere ondersteunende bewijsstukken van de vermelde auteurs of van anderen die niet genoemd waren in hun boek.

Ruth Montgomery schrijft in haar boek Aliens Among Us hoe de “aliens” hebben gecommuniceerd: “We komen in grote aantallen, niet met de intentie om schade toe te brengen, maar om de aarde te redden van de vervuiling en nucleaire explosies,” (mijn nadruk). Sommige, zoals Barbara Marciniak, een populaire New Age auteur en channeler, schrijft in haar boek “Bringers of the Dawn” over boodschappen die ze beweert te ontvangen van buitenaardse wezens van het ster-systeem de Pleiaden. Ze bespreekt de verdwijning die gaat komen op de aarde:

De mensen die de planeet verlaten in de tijd van de aardse veranderingen passen hier niet langer en ze blokkeren de harmonie van de aarde. Als de tijd komt dat op een bepaald moment misschien 20 miljoen mensen de planeet verlaten, dan zal er een enorme verschuiving zijn in de bewustzijn van degenen die blijven. 

Het zou duidelijk moeten zijn dat satan en zijn legioenen grote voorbereidingen maken om een tegenverklaring te hebben als de opname plaats vindt. Ze deelt ook nog een andere “boodschap” van de ET’s met betrekking tot de verklaring waarom miljoenen mensen zullen worden opgenomen.

Als de mensen niet veranderen - als ze de verschuiving in waarden niet maken en realiseren dat zonder aarde ze hier niet zouden kunnen zijn – dan zal de aarde in liefde voor haar eigen initiatie en haar reiken naar een hogere frequentie een reiniging brengen die haar weer in balans zal brengen. Er bestaat de kans dat veel mensen de aarde verlaten in een middag. Misschien dat dan iedereen wakker zal worden en begrijpen wat gaande is.

Na de verklaring voor het verdwijnen van miljoenen, die de bijbel naar waarheid de opname noemt, gaat ze verder te spreken van apocalyptische gebeurtenissen die heel erg doen denken aan de woorden van Jezus iets van 2000 jaar geleden toen Hij sprak van oorlogen en geruchten van oorlogen en volk dat opstaat tegen volk.

Zoals we zullen zien, als de bewijsbare wereld begint de veranderen, zullen er erg grote verschuivingen in de mensheid plaats vinden op deze planeet. Het zal blijken dat grote chaos en onrust zich vormt. Dat de volken opstaan tegen elkaar in oorlog en dat aardbevingen vaker gebeuren. Het zal lijken of alles uit elkaar valt en niet meer teruggezet kan worden. Net zoals je soms gerommel en geschud hebt in je leven als je verandert van een oud patroon naar nieuwe energieën. De aarde schudt zich zelf vrij, en een soort van herschikking of aanpassingsperiode is te verwachten. Het zal ook blijken dat dieren en vissen van de aarde vertrekken. Deze dieren gaan nu over naar de nieuwe wereld die in vorming is. Hun bestaan eindigt niet, ze gaan alleen maar naar de nieuwe wereld waar ze op je wachten. Bringers of the Dawn

Waarschuwingen van Ashtar
New Age schrijver Thelma Terrell beweert boodschappen te hebben ontvangen van Ashtar, de leider van een “alien confederatie” met betrekking tot de evacuatie van miljoenen mensen van overal op de aarde. Degenen die bekend zijn met de bijbel zien direct dat Ashtar niets meer is dan dezelfde demon uit Bijbelse tijden (Asherah/Ashtoreth) maar met een boodschap die de moderne mens wil horen. Vroeger werd Ashtar beschouwt als een God, maar nu is zulke praat, voor het grootste gedeelte uit de mode. Daarom is Ashtar teruggekomen als een “alien” om de bewoners van de aarde te waarschuwen voor de komende opname. Echter de ware reden voor de evacuatie wordt nooit gegeven. Als de opname plaats vindt dan zal de demonische wereld klaar zijn omdat ze de mensen juist voor zulk een gebeurtenis hebben gewaarschuwd. Ashtar heeft medegedeeld dat “de aardse veranderingen de belangrijkste factor zal zijn van de massale evacuatie van deze planeet.” Vanwege de ophanden zijnde gebeurtenissen die gaan plaats vinden op aarde komen de “schepen van de aliens” dichtbij de aarde, dichtbij genoeg om de mensen op te tillen van de aarde “in een oogwenk” – zelfs de terminologie met betrekking tot de opname is ontleend aan de bijbel,

Onze reddingsschepen zullen in staat zijn om in een oogwenk dichtbij genoeg te komen om de opname stralen in bedrijf te stellen. En over de hele wereld waar de gebeurtenissen daartoe aanleiding geven, zal dit de methode van evacuatie zijn. De mensheid zal opgeheven worden, zwevend zullen we zeggen, door de stralen van onze kleinere schepen. Deze kleinere schepen zullen op hun beurt de persoon verplaatsen naar grote schepen hoger op in de atmosfeer. Daar is genoeg ruimte en de benodigdheden voor miljoenen mensen.
De demonen die zich voordoen als “aliens” zullen proberen de mensheid te overtuigen dat zij in feite de redders zijn. We hebben de conditionering gezien in films en de mensen zullen zich die verhalen herinneren wanneer de gebeurtenis gebeurdt. Ashtar stelt dat veel voorbereiding en zorg is besteed aan de redding van de mensheid: “Er is overleg en grote organisatie vastgelegd in een gedetailleerd plan dat al bijna is afgerond ten behoeve van het verwijderen van zielen van deze planeet, in het geval catastrofale gebeurtenissen een redding nodig maken.” Echter, er zal geen voorafgaande kennisgeving zijn van de gebeurtenis en het zal gebeuren in een flits. “De grote evacuatie zal heel plotseling over de wereld komen. De flits van de alarmerende gebeurtenissen zullen zijn als bliksems in de lucht. Het gebeurdt zo plotseling en zo snel dat het over zal zijn voor je bewust wordt van de aanwezigheid er van.

De demonen/ “aliens” moeten degenen die achterblijven redden, in feite zijn dat degenen die betere deal hebben want de aliens komen terug voor “de kinderen van alle leeftijden en rassen”. De implicatie is dat degenen die opgenomen zijn dus geen deel uitmaakten van “de kinderen van alle leeftijden en rassen”:


Fase 1 van de grote uittocht van zielen van de planeet zal plaats vinden in een oogwenk als is vastgesteld dat de inwoners in gevaar zijn. Fase 2: Deze fase volgt direct op de eerste. De tweede fase is vitaal als we terugkeren voor de kinderen van alle leeftijden en rassen. Het kind heeft niet de macht om een keus in besef te maken noch persoonlijke verantwoordelijkheid.
Sommige mensen beginnen zich echter af te vragen als er zulke afschuwelijke gebeurtenissen op de wereld komen, waarom zij dan niet ook opgenomen zijn? Ashtar verzekert hen om het niet persoonlijk te nemen omdat iedereen een rol heeft te spelen:

Wees niet bezorgd noch nodeloos boos als je niet deelneemt aan deze eerste tijdelijke oplifting van zielen die met ons dienen. Dit betekent alleen maar dat jouw actie in het plan elders is en jij opgenomen zult worden voor jouw instructies of ze zult ontvangen op een andere manier. Neem het niet persoonlijk als je niet bent gewaarschuwd of niet deelneemt in deze eerste fase van ons plan. Jouw tijd zal later komen en deze instructies zijn niet nodig voor je op dit moment.

Ashtar heeft deze boodschap medegedeeld aan anderen met de verdraaiing dat degenen die opgenomen worden zullen achterblijven in de derde dimensie terwijl degenen die achterblijven vrij zullen zijn om te evolueren naar de vierde dimensie. De website Gateway to Oneness (gateway tot eenheid) spreekt over iemand genaamd Cristah de lichtwerker die boodschappen ontvangt van Ashtar. Cristah verkondigt Ashtar’s boodschap: “degenen die niet geloven zullen achterblijven in de derde dimensie,” en “degenen die niet van het licht zijn moeten blijven en leren hier in de derde dimensie.” Cristah voegt toe dat Ashtar “zegt dat het lot van de bewoners van de aarde” behandelt zullen worden op persoonlijke basis.” Het idee is dat de verdwijning van miljoenen overal op de wereld het gevolg zal zijn van degenen die achterblijven in de derde dimensie en dat degenen die achterblijven op aarde zijn overgebracht naar de vierde dimensie.

Ashtar heeft ook boodschappen achtergelaten bij andere channelers om er zeker van te zijn dat zijn boodschap wordt gehoord en verspreid. Johanna Michaelson is een voormalige New Ager die nu Christen is. In haar boek Like Lambs to the Slaugter: Your Child and the Occult, schrijft ze over de bekende New Age guru John Randolph Price die ook boodschappen ontvangt van Asher (een variatie van Ashtar). Michaelson verklaart dat, volgens John Randolph Price, maar liefst 2 miljard mensen van deze planeet afgeveegd kunnen worden. Dit verwijst schijnbaar naar de beproevingen die komen op de aarde versus de evacuatie, niettemin, de gevolgen zullen zijn zodra de gebeurtenissen beginnen te geschieden: “we hadden het je verteld.”

Asher, de spirituele gids van John Randolph Price, een drijvende kracht achter de New Agers “World Instant of Cooperatie” (op december 31 1986 toen duizenden bemiddelaars wereldwijd zich tegelijkertijd concentreerden op wereldvrede in de hoop om een kritieke massa te verkrijgen om de New Age te lanceren) vertelde hem dat 2 miljard mensen die niet meegaan met de New Age van het aardoppervlak zullen worden geveegd tijdens de komende reiniging.

New Age auteur Kay Wheeler en channeller, die leeft onder de naam Ozmana, beschrijft hoe moeder aarde vecht voor haar leven en in kritische toestand is. Ze zegt dat “je daarom zoveel crisissen ziet in de wereld.” Ze verklaart dat moeder aarde moet vechten voor haar overleving en dat we haar als lichtdragers kunnen helpen:

De moeder reinigt. Het is het enige dat ze weet te doen op dit moment, om zich zelf te reinigen van de vervuiling in haar lichaam. Maar jij als lichtwerker kan helpen de moeder te reinigen op zo’n manier dat het niet alle leven op deze planeet vernietigt.

Als onderdeel van het reinigingsproces zullen veel mensen van de planeet verwijderd worden, zodat de planeet naar de vierde dimensie door kan gaan. “De bevolking van de aarde moet verlaagd worden zodat de noodzakelijke veranderingen op deze planeet plaats vinden om door te gaan in de vierde dimensie. “Ze verklaart dat de veranderingen komen en dat “degenen die van plan zijn te blijven van deze vibratie moeten zijn.” De reden dat velen deze aarde zullen verlaten is omdat ze niet in staat zijn om door te gaan naar de vierde dimensie. Ze zegt dat we niet verdrietig moeten zijn maar veeleer blij voor hen en ook omdat de wezens op aarde nu verder vooruit kunnen gaan.

Veel van de wezens die de planeet verlaten op dit moment, hebben afgerond dat wat ze kwamen doen. Het is een tijd van grote blijdschap voor hen. Voel je niet verdrietig over hun vertrek. Ze gaan naar huis. Velen wachten om weer bij ze te zijn […] Vele wezens moeten doorgaan, want hun gedachtepatronen zijn van het verleden. Ze houden vast aan deze gedachten die de aarde tegenhouden.

Samenvatting en conclusie
De boodschappen van de “aliens” en de New Age is duidelijk: grote aardse veranderingen en rampen komen op aarde. Met als gevolgt dat velen verwijderd zullen worden van de aarde in een oogwenk door de “aliens” of achter zullen blijven in de derde dimensie terwijl de rest verhuist in de vierde dimensie. De opname is zeker en satan heeft de gebeurtenis voorbereid door films en door channellers die boodschappen ontvangen van “aliens” over de op handen zijnde gebeurtenis. Helaas, voor velen zal de opname niet een gebeurtenis zijn die maakt dat ze opkijken naar God maar naar de “aliens” als redder van de mensheid.

Als voorbeeld, sommige mensen hebben beweerd dat de Heer Jezus zelfs niet bestond als historische figuur. Echter, ongeacht de conclusies of Hij God is of niet, het feit dat Hij leefde en over de aarde liep, is onweerlegbaar. De Talmoed, die werd geschreven door Joden die Jezus niet ontvingen als hun Messias, bevestigt het bestaan van Jezus. Ze verklaren dat Hij is gekruisigd op de avond van Pesach en dat Hij een bedrijver van magie was. Daarmee geven ze drie cruciale dingen toe over een man die ze in feite wilden vergeten: 1) Hij bestond, 2) Hij werd gekruisigd en 3) hij voerde bovennatuurlijke handelingen uit. Daarom gaven, juist degenen die geprobeerd hebben Hem te negeren, ons drie fundamentele feiten over Hem. Overwegende dat zij geen belang bij hem hebben, kunnen we rustig concluderen dat hun getuigenis zeker is.

Bron: http://www.douglashamp.com/counterfeit-rapture/
(Zie voor bron vermeldingen in het artikel onderaan het artikel)

Zie ook: niburu artikelen (lees hoe de boze geesten de Bijbelse waarheid verdraaien)

B.v. zo maar een zin uit een van de artikelen geplukt:
 “Jullie hebben dusdanige rechten dat jullie de bevoegdheid hebben diegenen te verwijderen die handelingen van verraad jegens jullie hebben gepleegd.”

Hier wordt gesproken over de komende moord op miljarden mensen. Is dit demagogie?
http://nl.wikipedia.org/wiki/Demagogie Dit is een zin die Hitler zijn mensen voor zou kunnen houden. Maar dit staat zwart op wit in 2012 voor iedereen te lezen op een website die dagelijks door duizenden mensen wordt bezocht en gelezen?

Wat zegt de bijbel trouwens over de zogenaamde moeder aarde van de New Age?:

16 Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. 17 En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 

Zie ook:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten