dinsdag 11 september 2012

Mid-East Prophecy Update - September 9th, 2012


In this prophecy update, pastor JD talks about how God literally put His name on Jerusalem, in light of how the DNC is met with boo's for putting both God and Jerusalem back into their platform.

Bron: http://www.youtube.com/watch?v=LEAnKOOIgS0

Amerika die Jeruzalem als hoofdstad van Israel uit de boeken schrapt. Zal God soms de hoofdstad van Amerika verwijderen?

Genesis 12:1-3 De roeping van Abram
1 De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; 2 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. 3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.

Is dit soms New York?

Openbaring 18:17-19 De val van Babylon 17 En iedere stuurman en iedere kustvaarder en de zeelieden en allen, die de zee bevaren, bleven van verre staan, 18 en riepen, toen zij de rook van haar verbranding zagen, zeggende: Welke stad was aan deze grote stad gelijk! 19 En zij wierpen stof op hun hoofden en riepen, wenend en rouw bedrijvend, zeggende: Wee, wee die grote stad, waarin allen, die schepen op zee hadden, door haar kostbaarheden rijk geworden zijn, want zij is in één uur verwoest!
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten