vrijdag 30 november 2012

Black friday de anti christ en het merkteken van het beest


Black Friday (Nederlands: zwarte vrijdag) is in de Verenigde Staten de dag na Thanksgiving Day, een vrijdag. De meeste werknemers hebben die dag ook vrij (met uitzondering van personeel in de detailhandel, gezondheidszorg en banksector), en daardoor gaan er veel mensen winkelen.

Het wordt beschouwd als het begin van het seizoen voor kerstinkopen. Om de mensen naar de winkels te trekken, adverteren veel winkels met speciale aanbiedingen. Er zijn winkels die al om drie uur open gaan, en om die tijd staan er al rijen kopers buiten om de laagst geprijsde, beperkt voorradige artikelen te bemachtigen. Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Black_Frida

Er is niet veel fantasie voor nodig om te bedenken waarom en hoe de mensen straks in de rij zullen staan om het beeld van het beest te aanbidden en het merkteken van het beest te ontvangen waarmee je (weer) kunt kopen en verkopen…

Lees over de komst van de anti christ, de valse profeet en het merkteken van het beest! Als je het beeld aanbid en het merkteken ontvangt ben je voor eeuwig verloren!

Het merkteken van het beest >

VN keuren statusverhoging Palestina goed

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft met 138 stemmen voor Palestina erkend als niet-lidstaat. Dat betekent zoals verwacht dat Palestina de status krijgt van waarnemersstaat.

Er waren 9 tegenstemmen en 41 onthoudingen. De Verenigde Staten betreurden het besluit. Volgens Washington staat dit een oplossing voor het al ruim 60 jaar durende conflict juist in de weg. Palestina was voorheen een “permanente waarnemer”.“Laatste kans voor 2-statenoplossing”
Vlak voor de stemming zei de Palestijnse president Mahmoud Abbas (foto) dat een erkenning van Palestina als niet-lidstaat een laatste kans was voor de zogenoemde tweestatenoplossing, waarbij Palestina als staat bestaat naast Israël. De Israëlische premier reageerde hierop als door een adder gebeten en noemde de toespraak van Abbas “vijandig en giftig” en doorspekt met “valse propaganda”.

De nieuwe status geeft de Palestijnen meer diplomatieke armslag en ze staan nu juridisch sterker. Zo kunnen ze vrij eenvoudig als Palestina toetreden tot VN-organisaties en een beroep doen op internationale organisaties zoals het Internationaal Strafhof (ICC).

Van waarnemersstatus tot -staat
De stemming gebeurde op verzoek van de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Op 29 november 1947 nam dezelfde Algemene Vergadering een resolutie aan, die bepaalde dat het Britse mandaat over Palestina uiterlijk in augustus 1948 moest worden beëindigd. Daarna moest er in het gebied een Joodse en een Arabische staat komen. Israël werd in mei 1949 lid van de VN, maar een Arabische staat kwam er niet.

De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) kreeg in 1974 wel een waarnemersstatus. In 1988 werd de term PLO vervangen door Palestina. De waarnemersstatus van de “entiteit” Palestina is nu officieel opgewaardeerd tot waarnemersstaat. Volgens Canada, dat tegen stemde, is dit een symbolische stap naar volledig lidmaatschap.

Zie ook:
- Een record aantal raketten van de Palestijnen op Israëlische locaties - 19-11-12
- Genocidale Palestijnse terreur verdient een massaal antwoord - 16-11-12
- De toekomst van Jeruzalem - 11-11-12
meer >

donderdag 29 november 2012

United Nations onderzoekt mogelijkheden om internet te controleren


Volgende week komt de “International Telecommunications Union” van de Verenigde naties bijeen in Dubai om te onderzoeken hoe het internet kan worden gecontroleerd. Volgens nieuwsberichten zullen vertegenwoordigers van 193 landen deelnemen aan de bijna twee weken durende bijeenkomst

De Wall Street Journal meld: “Volgende week heeft de ITU een onderhandelingsconferentie in Dubai. De afgelopen weken zijn veel voorstellen voor een nieuw verdrag uitgelekt. Resoluties van het Amerikaanse Congres en ook een groot deel van het commentaar in dit artikel zijn gericht op voorstellen door autoritaire regeringen om het internet te censureren. Net zo bezwaarlijk zijn voorstellen die de werking van internet negeren. Het bedreigt de soepele en open werking”.

“Het internet opnieuw laten ontwerpen door bureaucraten is net zo iets als een gorilla een Stradivarus geven. Het internet bestaat uit meer dan 40.000 netwerken die iets van 425.000 wereldwijde routes verbinding. Goedkoop en efficiënt worden zo boodschappen en andere digitale berichten afgeleverd tussen meer dan twee miljard mensen over de hele wereld, met zo’n 500.000 nieuwe gebruikers elke dag…”

“Voorstellen voor een nieuw ITU verdrag beslaan meer van 200 pagina’s. Een van de ideeën is om de “lange afstandstelefoon regels” van de ITU toe te passen op het internet door een “de zender betaald” regel te creëren. De kosten van internationale telefoongesprekken bestaan uit een bedrag dat betaald wordt door het land van de zender naar een lokale telefoonmaatschappij aan de ontvangende kant.”

Onder een “zender-betaald” aanpak Amerikaanse websites zouden een lokaal netwerk betalen voor elke bezoeker van uit het buitenland, waardoor bedrijven als Google en Facebook eigenlijk belasting betalen. Het idee is technisch onpraktisch omdat in tegenstelling tot de telefoonnetwerken internet geen nationale grenzen kent. Maar autoritaire regiems oefenen druk uit voor de belasting in de hoop dat hun burgers zullen worden afgesneden van Amerikaanse websites die besluiten dat buitenlandse bezoekers te duur zijn.

Zelfs Google is al naar buiten gekomen tegen de ITU:
“De ITU is de verkeerde plek om beslissingen te nemen over de toekomst van het internet.” Volgens Google. “Alleen overheden hebben een stem bij de ITU. Dit zijn ook overheden die niet een vrij en open internet ondersteunen. Ingenieurs, en bedrijven en mensen die bouwen aan en gebruik maken van het internet hebben geen stemrecht.”

(Ik denk dat juist vooral de zogenaamde "niet autoritaire" rijke landen zoals Nederland, druk aan het zoeken zijn naar middelen om het internet te sencureren. Dit artikel is wat dat betreft misleidend.)

Bron: http://cybertribenetwork.blogspot.nl/2012/11/11-26-12-united-nations-to-seek-control.html

woensdag 28 november 2012

De wereld vergaat niet op 21 december volgens de Maja kalender maar Jezus komt terug!Veel mensen is wijs gemaakt dat de wereld vergaat op 21 december volgens de Maja kalender. Maar dat gaat niet gebeuren. Wat wel zo lijkt te gaan gebeuren is dat de eindtijd op punt staat te beginnen! De eindtijd is niet zoals de naam suggereert het begin van het einde maar het staat voor het einde van een bijbels tijdperk en de start van een nieuwe tijd! Want het leven is nog niet compleet hier op aarde. Het gaat nog voor 1000 jaar door!

Maar hoe is het dan mogelijk dat het einde van die Maja kalender en het begin van de eindtijd zo frappant overeen lijken te komen? Die Maja’s waren gewoon aardse mensen die wisten helemaal niks. Ze hadden blijkbaar kennis uit een niet menselijke bron verkregen. Kennis waarschijnlijk van de gevallen engelen of hun nazaten uit de tijd van Noach. Die gevallen engelen en hun kinderen werden na hun dood boze geesten en demonen. En boze, onreine geesten kunnen voorkennis hebben zoals blijkt uit een ontmoeting tussen Jezus en een boze geest:

Matteüs 8:28-29 De genezing van twee bezetenen
28 Nadat Hij aan de overkant in het land der Gadarenen was gekomen, kwamen Hem twee bezetenen uit de grafsteden tegemoet, zeer gevaarlijke, zodat niemand langs die weg kon voorbijgaan. 29 En zie, zij schreeuwden, zeggende: Wat hebt Gij met ons te maken, Zoon van God? Zijt Gij hier gekomen om ons vóór de tijd te pijnigen?

Maar wat is de eindtijd? De eindtijd staat beschreven in het laatste hoofdstuk van de bijbel. Johannes krijg in een visioen te zien wat er gaat gebeuren in de eindtijd op aarde en hoe het daarna verder zal gaan.

De eindtijd duurt 7 jaar. In die jaren komen de oordelen van God over de aarde. De oordelen zijn het gevolg van de zonden van de mensen. Aan het eind van de 7 jaar komt de Here Jezus terug naar de aarde en rekent definitief af met alle overgebleven kwaadwillenden. Hij zal Zijn Koningrijk oprichten op aarde en heersen als Koning der Koningen vanuit Jeruzalem. Dat rijk zal op aarde 1000 jaar duren maar eeuwig zijn daarna in de hemel. Want deze aarde gaat wel vernietigd worden maar pas na die 1000 jaar. Waarna zal God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen die eeuwig zijn!

Eeuwige redding
Als je Jezus hebt aangenomen als je redder en Heer dan zal Hij voor je zorgen. Je hoeft dan niet bang te zijn voor de eindtijd:

1 Korintiërs 15:1-6 De opstanding van Christus
1 Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, 2 waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zó vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn. 3 Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, 4 en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften, 5 en Hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalven. 6 Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen.

Handelingen 16:30-31
30 En hij leidde hen naar buiten en zeide: heren, wat moet ik doen om behouden te worden? 31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.

Romeinen 10:10-13
10 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; 10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. 11 Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 12 Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; 13 want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

dinsdag 27 november 2012

Mid-East Prophecy Update - November 25th, 2012


De tijd is nu echt bijna op...

Bron: http://www.youtube.com/watch?v=D9IhyNaDzas

Zie ook:
- Mid-East Prophecy Update - 4 - November - 2012 - 7-11-12
meer >

Oegandese president toont berouwd voor persoonlijke en nationale zonden en bid voor zijn land


Zou een president de burgers voor moeten gaan in een nationaal gebed van berouw? De Christelijke president van Oeganda geloof van wel.

De Oegandese nieuwssite New Vision meldt dat de president Yoweri Museveni het 50 jarige jubileum van de onafhankelijkheid van Oeganda van Groot-Brittannie vierde tijdens het National Jubilee Prayers evenement door in het openbaar berouw te tonen voor zijn persoonlijke zonden en de zonden van de natie.

“Ik sta hier vandaag om het kwade verleden af te sluiten, vooral de laatste 50 jaar van onze nationale leiderschap geschiedenis nu op de drempel van een nieuwe bedeling in het leven van deze natie. Ik sta hier in mijn eigen naam en in naam van mijn voorgangers om berouw te tonen. We vragen u om vergiffenis”, Bad Museveni.

“Wij belijden deze zonden, die in grote mate onze nationale cohesie hebben belemmerd en onze politieke, sociale en economische transformatie hebben vertraagd. Wij belijden zonden van afgoderij en tovenarij die welig tieren in ons land. We belijden zonden als het vergieten van onschuldig bloed, zonden van politieke hypocrisie, oneerlijkheid, intriges en verraad.”

“Vergeef ons zonden als trots, tribalisme en sektarisme, zonden als luiheid, onverschilligheid en onverantwoordelijkheid, zonden van corruptie en omkoping die onze nationale bronnen hebben geërodeerd; zonden van hoererij, dronkenschap en losbandigheid, zonden van onvergevingsgezindheid, bitterheid, haat en wraak; Zonden van onrecht, onderdrukking en uitbuiting; zonden van rebellie, ongehoorzaamheid, strijd en conflict.”

Vervolgens wijde de president Oeganda aan God.
“We willen deze natie aan u wijden, zodat U onze God en gids zult zijn. We willen dat Oeganda bekend wordt als een natie die God vreest en als een natie waarvan de fundamenten stevig geworteld zijn in gerechtigheid en recht om te vervullen wat de bijbel zegt in psalm 33:12: “Gezegend is het volk welks God de Heer is. Een volk dat U hebt gekozen als Uw eigen.” Bad Museveni.

Dit gebed is een model voor alle Christelijke leiders in de wereld.

Lees verder >

maandag 26 november 2012

Watchman Video Broadcast 11-21-12, The Translation Part 3

 
Visit http://WatchmanVideoBroadcast.com - Pastor Mike Hoggard continues with part three of the series on the Translation of the Gentile Church, the Ten Commandments.

The Bible is such a vast storehouse of types, similitudes, and ensamples that God placed before us to truly understand what is going to happen in the future by what has happened in the past. As promised in the last teaching, Pastor Mike explains that Moses and the giving of the ten commandments foreshadows the first and second coming of Jesus Christ. It's a beautiful and precise analogy. The translation (or rapture) of the church has everything to do with life and death. If you believe the Bible, you must believe this. It is the very essence of Jesus Christ, His first coming and rejection and His second coming and acceptance.

Part Four of this series will deal with the revelation of the man of sin, the key to which is found in the days of Noah. Just as Adam and Eve were given a choice in the Garden of Eden, the Jews were given a choice between Barabbas and Jesus, we will have a clear choice between Jesus and the antichrist.

Bron: http://www.youtube.com/watch?v=QQUXWI3B3Sw
Zie ook:
Watchman Video Broadcast 11-11-12, The Translation Part 2 - 14-11-12
- Watchman Video Broadcast 11-04-12, The Translation: The Rapture and Return of Jesus Christ - 7-11-12
meer van Pastor Mike onderaan deze pagina >

zaterdag 24 november 2012

Mursi vervuld bijbelse profetie Jesaja 19: "een hardvochtig heer"


Egyptian Mohammad Mursi has fulfilled bible prophecy and will soon implement "Shira Law" as a New Pharaoh is here http://www.paulbegleyprophecy.com/ also http://www.cnn.com/ Theologian Paul Begley explains how Isaiah 19 is coming to pass.

Jesaja 19:1-18 Profetie over Egypte 1 De Godsspraak over Egypte.
Zie, de HERE rijdt op een snelle wolk en komt naar Egypte; dan beven de afgoden van Egypte voor Hem en het hart van Egypte versmelt in zijn binnenste. 2 Dan zal Ik Egyptenaren tegen Egyptenaren ophitsen, zodat ieder van hen strijdt tegen zijn broeder en ieder tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk; 3 en Egypte zal zijn bezinning verliezen en Ik zal zijn voornemen verijdelen. Dan zal men de afgoden vragen, de bezweerders, de geesten van doden en de waarzeggende geesten. 4 En Ik zal Egypte overgeven in de macht van een hardvochtig heer, en een gestreng koning zal daarover heersen, luidt het woord van de Here, de HERE der heerscharen. 5 Dan zal het water uit de zee verdrogen en de rivier zal drooglopen en opdrogen, 6 zodat de rivieren stinken, de Nijlarmen van Egypte leeglopen en droog worden, riet en biezen verwelken. 7 De vlakte langs de oevers van de Nijl, en alles wat bij de Nijl gezaaid is, verdroogt, verwaait en is niet meer. 8 De vissers zullen zuchten en treuren, allen die de angel in de Nijl uitwerpen; zij die het net over het water uitspannen, zullen verkwijnen. 9 De vlasbewerkers zullen beschaamd staan, evenals de linnenwevers; 10 en zijn steunpilaren zullen verbrijzeld worden, alle loonarbeiders zullen zielsbedroefd zijn.


11 Louter onverstandigen zijn de vorsten van Soan, de wijste raadslieden van Farao – een dwaze raad. Hoe kunt gij tot Farao zeggen: Ik ben een wijze, een zoon der koningen uit de voortijd? 12 Waar zijn zij dan, uw wijzen? Laten zij het u toch bekend maken, opdat men wete, wat de HERE der heerscharen over Egypte besloten heeft. 13 Verdwaasd zijn de vorsten van Soan, bedrogen de vorsten van Nof; zij die de hoeksteen zijner stammen zijn, leiden Egypte op een doolweg. 14 De HERE heeft hun een geest van bedwelming ingegoten, zodat zij Egypte op een doolweg leiden bij al wat het doet, zoals een beschonkene in zijn uitbraaksel tuimelt. 15 En Egypte zal geen werk hebben, dat door kop of staart, palmtak of riet, zou kunnen gedaan worden.
16 Te dien dage zullen de Egyptenaren zijn als vrouwen: zij zullen sidderen en vrezen voor de dreigende hand van de HERE der heerscharen, waarmee Hij hen bedreigt; 17 en het land Juda zal voor Egypte een schrik zijn; zo dikwijls iemand het daaraan herinnert, zal het vrezen voor het besluit dat de HERE der heerscharen ertegen neemt.
18 Te dien dage zullen er vijf steden in het land Egypte zijn, die de taal van Kanaän spreken en die bij de HERE der heerscharen zweren; één zal genoemd worden: stad der verwoesting.


Zoveel mensen hebben denk ik nog geen enkel idee dat de Bijbelse profetien die men al jaren leest nu onder hun eigen ogen uitkomen! Je kunt werkelijk de bijbel tegenwoordig lezen als was het een nieuwsblad.

Bron: http://www.youtube.com/watch?v=Ct6xbICJCXk

Zie ook:
- Gaza Chaos Civilians Dead 3 Israeli's Dead Psalm 83 War? - 15-11-12
 

vrijdag 23 november 2012

Amerikaanse voedselbanken bijna door voorraad heen

Het jaar 2012 was rampzalig voor Amerika: de ergste droogte compleet met duizenden verbroken hitterecords zorgde voor mislukte oogsten, kapotte infrastructuur, watertekorten. De groei van voedselbonnen was 75x groter dan de groei van banen. Dan waren er nog de heftige orkanen, waarbij Sandy de ergste was. Mensen raakten dakloos, of zitten langdurig zonder electriciteit. Na een zeer droge en hete zomer, kan Amerika nu een winter met abnormaal heftige sneeuwval tegemoet zien. Steden gingen failliet. Alsof het nog niet genoeg is, zijn de Amerikaanse voedselbanken bijna door hun voorraad heen. Hoe gaat 2013 worden voor Amerika?

Berichten tot nu toe aangaande 2013 beloven ook niet veel goeds:
- Amerika in 2013: zelfde economische instorting van Griekenland?
- Voedselcrisis begint zich te vormen, men plant zelfs "voedselvrije" dagen uit armoede
- Russische expert: Obama roept martial law uit voor 2013
- 2013 Is het jaar van globale voedselcrisis
- Amerika: buitenlandse invallen door economische ineenstorting onvermijdelijk?
- Amerika: nationaal electriciteitsnet is te kwetsbaar. Amerika kan weken, zelfs jaren zonder strom komen te zitten
- Amerika en globaal: voedseltekorten en voedselrellen zitten er aan te komen
- DDHS-informant: we bereiden ons voor op een grote burgeroorlog

De medewerkers van de grote voedselbanken in Amerika vrezen dat ze aan de vraag naar voedsel niet tegemoet kunnen komen. Ze verwachten ook niet dat dit op te lossen is totdat meer Amerikanen (beter betaalde) banen krijgen. Dat wordt moeilijk, want sinds Obama president is sinds 2009 groeit het aantal voedselbonnen 75x sneller dan het aantal banen. Zo’n 47.1 miljoen Amerikanen maakt gebruik van de bonnen. In een jaar tijd, zijn er ruim een miljoen Amerikanen bijgekomen (2012, 47.1 miljoen/2011, 45,8 miljoen). Nieuwe voedselbanken melden zich aan, er is grote behoefte aan. Maarliefst 565 non profit voedselbankorganisaties staan nu op de wachtlijst, omdat er al niet voldoende voorraad te verspreiden is onder de reeds bestaande banken: dit zijn er 640.

Lees hele artikel >
Bron: http://xandrah.wordpress.com/2012/11/22/amerikaanse-voedselbanken-zijn-bijna-door-voorraad-heen-slecht-voorteken-voor-2013/

Zie ook:
- Voorspellingen 2012 - 2013 - 21-5-12
- VN waarschuwen: "Globale voedselcrisis in 2013" - 15-10-12

De doodscultus van de Palestijnen

Iets wat Westerlingen nauwelijks kunnen bevatten, is waarom de Palestijnen steeds weer aanvallen, terwijl zij weten dat de Israëli’s militair veel sterker zijn en dat de uiteindelijke tegenactie van Israel dus veel meer slachtoffers zal eisen. Er is een verklaring: de doodscultus van moslimfundamentalisten als Hamas.

Wie sterft als martelaar in de strijd tegen de Joden, gaat rechtstreeks naar het Paradijs. Daar krijgt hij de beschikking over 72 maagden.
En niet alleen dat, hij mag aan Allah dan ook een aantal familieleden noemen, die eveneens rechtstreeks het Paradijs zullen beërven.

Dus daarom zegt deze moeder, op het nieuws dat haar zoon is omgekomen bij een Israëlische luchtaanval:

“Wij hebben altijd gehoopt op het martelaarschap, wij wisten dat hij wilde sterven als een martelaar.
Elke keer als hij er op uit ging, zeiden wij aan hem: ‘Moge Allah met jou zijn.’
Wij wisten dat hij wilde sterven als martelaar.
Wij brengen alle lof aan Allah, hij zocht het martelaarschap, en hij bereikte dat.
Mijn boodschap aan iedere moeder is om haar kind op te offeren voor Palestina.”

Een andere vrouw:

“Bij Allah, wij verwelkomen elke martelaar alsof hij een bruidegom van ons is.”

(Uitzending van de Palestijnse staatstelevisie.)

Meer over de doodscultus, overgenomen van de Palestijnse televisie:

“Wij houden meer van de dood dan jullie van het leven.”
“De dood is ons middel. Daarom gebruiken wij ouderen, vrouwen en kinderen als menselijk schild. Zij doen het fantastisch. Wij houden zo van de dood, zoals de Zionisten van leven houden.”
“Moeder van terrorist: hij wou 70 maagden trouwen.”
Palestijnse kindertelevisie: applaus voor klein meisje dat zegt als martelaar te willen sterven.

donderdag 22 november 2012

Baanbrekende ontdekking op Mars en de komende Christen vervolging

Er is een aankondiging gedaan door NASA dat er een baanbrekende ontdekking is gedaan op Mars. Zullen ze bewijzen hebben gevonden voor leven op een andere planeet? Maar hoe netjes lijkt het geplant zo vlak voor het waarschijnlijke begin van de eindtijd. Je kon het op je vingers natellen. Heel geloofwaardig allemaal.

http://xandrah.wordpress.com/2012/11/21/baanbrekende-ontdekking-op-mars-wat-zou-het-kunnen-zijn/

Daar staan de Christenen dan met hun "sprookjesboek" in hun hemdje. Als de “bewijzen” straks voor hun ogen te zien zijn op TV zullen ze het nog niet geloven en begrijpen? Ze zullen het nooit vatten. Tel daar eens de zogenaamde “religieuze oorlog” rond Israel bij op en een mogelijke enorme escalatie (God zelf gaat Israel verdedigen?).

Het scenario voor de komende vervolging van Christenen lijkt zich uit te tekenen. Hoe moeilijker de mensen het krijgen, des te meer zullen ze zoeken naar een zondebok. Zolang er nog eten is vinden ze zich zelf oh zo tolerant. Eerst komt er natuurlijk een tijd van (nette) stakingen en rellen tegen de overheid. Maar uiteindelijk vinden ze de zondebok hun gelovige buren of de kerk om de hoek. Gelovigen worden al steeds meer gezien als een stelletje religieus gestoorden. Een gevaar voor de wereld! Dit soort berichten over leven op een andere planeet moeten de mensen dan straks over de streep trekken. De sfeer gaat heel erg snel verslechteren straks.

Een leugen en een dwaling
Er komt een dwaling over de wereld staat in de bijbel die er voor zorg dat de mensen de leugen geloven. Wat de dwaling of de leugen zal zijn is nog niet bekend maar de vondst van leven op een andere planeet kan er heel goed mee te maken hebben. Er wordt wel gedacht dat de dwaling een verschijning van zgn buitenaarden zal zijn die zich voor doen als de Goden en de creators van de mensheid.

Een mogelijk scenario is dat de buitenaardsen dan de genen van apen zouden hebben aangepast zodat mensen uit apen konden evolueren (de ene mens is dan natuurlijk verder geevolueerd dan de andere, zoals Christenen die het maar niet begrijpen kunnen). De anti christ, de komende wereldleider zou een directe hybride kunnen zijn tussen mensen en de Goden (net als in de dagen van Noach). De zoon van de Goden. De bijbel is al die tijd dan verkeerd gelezen en misbruikt door mensen voor hun eigen belang. Maar het zal allemaal een leugen blijken te zijn. De buitenaardsen zijn geen Goden maar gevallen engelen, boze geesten! 

Openbaring 6:9-11
9 En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. 10 En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? 11 En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.

2 Tessalonicenzen 2:9-12
9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Zie ook:
- Pure Bible Study 10-31-12 - Komst van Ufo's voorspelt in de bijbel - 6-11-12
- De komende kosmische misleiding - 9-11-12
- Incredible UFOs Land and Launch Over Denver 2012 HQ - 12-11-12
- UN opzet voor een wereldreligie - 5-11-12

dinsdag 20 november 2012

Het internationale bankenkartel


We nemen het internationale bankenkartel onder de loep. Het kartel wordt geleid door de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) in het Zwitserse Basel en het Federal Reserve System.

We kijken vervolgens naar bankmagnaten zoals de familie Rothschild in Europa en JPMorgan en anderen in de Verenigde Staten.

We laten zien dat banken niet alleen de overheden in hun macht hebben, maar door middel van enorme campagnedonaties ook bepalen welke politici het beleid uitstippelen.

Overheden zijn daarmee in dienst van de grote banken. Het beste voorbeeld hiervan is dat de regering Obama de instellingen die verantwoordelijk waren voor de Grote Recessie uitkocht met belastinggeld.

Bron: http://www.youtube.com/watch?v=7OU9AGUv4lk&feature=player_embedded

Zie ook:
- 'Noodsteun' gericht op totale onderwerping van landen - 24-10-12
"Legalized Plunder of the American People" - G. Edward Griffin - 12-10-12
The Creature From Jekyll Island - 17-1-12

maandag 19 november 2012

Een record aantal raketten van de Palestijnen op Israëlische locaties

Raketten uit de Gazastrook regenden neer in de laatste paar minuten op maandag op tientallen Israelische steden en dorpen, waaronder nieuwe plaatsen die niet eerder beschoten waren. De raketten komen nu de klok rond. Voor de ochtend werden 17 raketten afgevuurd op Beersheba, Ashkelon, Ofakim, Ashdod en Shear Hanegev waarvan de Iron Dome er 7 onderschepte. Zondagavond kreeg een huis in Beer Tuvia een voltreffer van een spervuur van raketten die gericht waren op Ashdod, Gan Yavne, Kiryat Malachi, Gedera en Tel Aviv. Veel rakketen werden onderschept door Iron Dome. Tien mensen raakten gewond.

Bron: http://www.debka.com/newsupdate/2949/

Zie ook:
- De toekomst van Jeruzalem - 11-11-12
- Israel-Hamas 'Open War': LIVE UPDATES - 16-11-12
- Genocidale Palestijnse terreur verdient een massaal antwoord - 16-11-12

zaterdag 17 november 2012

'We have no future!' EU anger unites millions in protest

Volg het nieuws rond de opstanden en stakingen in Europa:

http://rt.com/news/austerity-protests-eu-solidarity-727/

Zie ook:
- De Europese superstaat komt - 22-10-12
- 'Noodsteun' gericht op totale onderwerping van landen - 24-10-12
- Nigel Farage – We zijn op weg naar een wereld regering - 26-10-12
- Tony Blair: De EU heeft een president nodig - 1-11-12
meer >

Genocidale Palestijnse terreur verdient een massaal antwoord

'Proportionele' reacties hebben het terrorisme juist bevorderd

Terwijl zojuist opnieuw twee raketten in de regio Tel Aviv zijn ontploft en het Israëlische leger doorgaat met de voorbereidingen voor een grote grondoperatie tegen Hamas, roepen Nederland en andere landen Israël weer eens op tot een 'proportioneel' antwoord. Maar wat is 'proportioneel' als je tegenover een vijand staat die in enkele dagen honderden raketten op je afvuurt -en ruim 60.000 sinds de oprichting van Israël- en die nog altijd officieel zweert je totaal te willen vernietigen?

Palestijnen kwamen afspraak weer eens niet na
Zoals gebruikelijk hadden de Palestijnen vanochtend opnieuw lak aan een met Israël gemaakte afspraak. Het staakt-het-vuren, waar Israël in verband met het bezoek van de Egyptische premier Hisham Kandil aan de Hamasregering mee instemde, werd gebroken doordat de raketbeschietingen op Israëlische burgers gewoon doorgingen.

Israël had als voorwaarde gesteld dat deze beschietingen moesten stoppen, en hervatte vervolgens weer de luchtaanvallen op doelen van Hamas. Gezien de reactie van de Palestijnen lijkt het er sterk op dat ze erop hoopten dat premier Kandil door een Israëlische bom zou worden getroffen, zodat er een grote diplomatieke crisis tussen Egypte en Israël zou ontstaan.

Internationale reacties voorspelbaar
De internationale reactie op het aanhoudende geweld was voorspelbaar. De Arabische / moslimlanden veroordeelden uitsluitend de Israëlische 'agressie', en het Westen, dat zich tot nu toe opvallend begripvol opstelde, begint Israël inmiddels op te roepen om 'proportioneel' te reageren.

Dat is echter precies wat Israël al tientallen jaren gedaan heeft en wat er enkel voor gezorgd heeft dat Hamas de macht in Gaza kon overnemen om daar vervolgens een enorm terreurbolwerk van te maken. Een 'proportioneel' Israëlisch antwoord stelde Hezbollah in staat om de Tweede Libanonoorlog te overleven en een nieuwe, ongekend grote hoeveelheid van tienduizenden raketten aan te leggen.

Londen 1940, Tel Aviv 2012
De Italiaanse journalist Giullio Meotti vergelijkt de Palestijnse raketten die op Israëlische dorpen en steden neer regenen met de bommen die de Nazi's in 1940 op Londen afwierpen. Net als toen zitten honderdduizenden burgers in de schuilkelders of zoeken dekking als het luchtalarm voor de zoveelste keer afgaat.

Er is echter een groot verschil tussen Londen 1940 en Tel Aviv 2012. Het Westen ging destijds eensgezind achter de Britten staan en aarzelde niet om al zijn militaire kracht in te zetten om de Nazi's te bestrijden. Het Duitse volk werd collectief gestraft voor de Nazi wreedheden en kreeg uiteindelijk zelf massale bombardementen te verduren.

'Arme' Palestijnen?
Nu doet de wereld echter of Israël zich gesteld ziet tegenover een klein clubje fanatiekelingen, enkele verdwaalde individuele moordenaars en terroristen, terwijl de rest van de 'arme Palestijnen' onschuldig is.

Daarbij wordt gemakshalve vergeten dat Hamas tijdens verkiezingen de ruime meerderheid van de Palestijnse kiezers achter zich kreeg. Ook de Palestijnse Arabische bevolking in Judea en Samaria staat massaal achter Hamas en/of de collega terroristen van de PLO, onderdeel van de Palestijnse Autoriteit van Mahmoud Abbas.

De Joodse staat wordt daarom geconfronteerd met een complete vijandige samenleving. De drie doden die eergisteren in Kiryat Malachi vielen als gevolg van een Palestijnse raketinslag waren de meest recente slachtoffers van de oorlog tussen Israël en die islamitische samenleving.

'Proportioneel' dient het terrorisme
Tijdens de Eerste Intifada, toen Joodse burgers regelmatig werden vermoord door Arabische bommen, raketten en terreurbendes, verloor Israël de strijd omdat het, zoals het buitenland graag wilde, 'proportioneel' reageerde en niet zijn volle militaire kracht inzette, iets dat de huidige raketaanvallen uit Gaza had kunnen voorkomen.

Palestijnse stenengooiers werden beantwoord vanuit een voertuig dat kiezelsteentjes over hen uitstrooide; Israëlische soldaten werden bewapend met rubberen kogels en kregen het bevel pas te reageren als ze zelf werden aangevallen. Bovendien werden de Joodse 'kolonisten' gedemoniseerd vanwege hun oproepen om de moorddadige Palestijnse terroristen eindelijk een krachtig antwoord te geven.

Zachte heelmeesters...
Zelfs onder Israëls supporters in het Westen lijkt men te denken dat de Joodse staat zich aan een hogere ethische standaard moet houden en de feitelijke immuniteit van een samenleving die massaal achter het beestachtige terrorisme staat maar voor lief moet nemen. Het is juist deze illusie van vrede die de voortdurende haatmisdaden tegen het Joodse volk mogelijk blijft maken.

Israël met vernietiging bedreigd
21 Jaar na de eerste Golfoorlog is Israël nog steeds de enige 'ingebunkerde' democratie ter wereld en wordt het meedogenlozer dan ooit tevoren gedemoniseerd, geïsoleerd en in een virtuele getto gestopt.

Het kleine Israël heeft geen enkele strategische diepte en zou in theorie daarom gemakkelijk vernietigd en uitgeroeid kunnen worden, iets wat de Palestijnen en bijna alle andere Arabieren en moslims liever vandaag dan morgen zien gebeuren omdat alleen al het bestaan van één vierkante centimeter Joods land volgens hun religie een belediging van Allah en zijn profeet is.

Collectieve terreur verdient collectief antwoord
Het is te hopen dat Israël zijn les geleerd heeft en deze keer anders reageert dan in het verleden. Aangezien de terreur tegen Israël massaal en collectief wordt gesteund door de Palestijnen en Arabieren, wordt het misschien eens tijd voor een massaal en collectief antwoord.

Nu de Joodse en Israëlische bevolking massaal de schuilkelders in moet vluchten vragen velen zich af of het Westen hen deze keer wél tijdig te hulp schiet of dat ze het toch weer totaal alleen tegen een enorme overmacht moeten opnemen. Toen heette het monster het nazisme, nu is het de islam.

Deze keer hebben ze (kern)wapens
Nog een groot verschil met ruim 70 jaar geleden werd enkele jaren geleden treffend verwoord door Joe McCain: 'De Joden zullen niet opnieuw stilletjes laten verwijderen.' Deze keer hebben ze hun eigen staat, hun eigen leger en hun eigen wapens, waaronder ook kernbommen. Als er daadwerkelijk opnieuw uitroeiing dreigt zullen ze niet aarzelen deze te gebruiken tegen hun belagers en tegen al hun zogenaamde 'vrienden' die hen dan opnieuw op laffe wijze in de steek zullen hebben gelaten.

Ook onze toekomst op het spel
Hoeveel echte vrienden heeft de Joodse staat dus nog als het er om spant en als de haat en het geweld tegen dit kleine volk opnieuw tot waanzinnige, duivelse proporties is gegroeid? Durf net als ondergetekende één van deze vrienden te zijn en vooral: te blijven. Want net als zo'n driekwart eeuw geleden zou ook onze toekomst daar wel eens vanaf kunnen hangen.

Bron: Xander: http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/11/Genocidale-Palestijnse-terreur-verdient-een-massaal-antwoord

Zie ook:
- Israel-Hamas 'Open War': LIVE UPDATES
- De toekomst van Jeruzalem - 11-11-12

Israel-Hamas 'Open War': LIVE UPDATES

Volg het nieuws rond de verdediging van Israel hier:

http://rt.com/news/gaza-israel-hamas-attack-687/

Wat gaat er straks gebeuren? Lees Jesaja:

Jesaja 17,11-14 Het lot der plunderaars
12 Wee, een rumoer van vele volken, die rumoer maken als rumoerige zeeën, en een gebruis van natiën, die bruisen zoals geweldige wateren bruisen. 13 Natiën bruisen zoals geweldige wateren bruisen, maar dreigt Hij ze, dan vluchten zij ver weg en worden opgejaagd als kaf op de bergen vóór de wind uit en als een werveldistel vóór de storm uit. 14 Ten tijde des avonds, zie, daar is verschrikking; voordat het morgen wordt, zijn zij er niet meer. Dit is het deel van hen die ons plunderen, en het lot van hen die ons beroven.

vrijdag 16 november 2012

donderdag 15 november 2012

Breaking: Massale rellen Madrid, Spanje


Banken, KFC, Mc Donalds in brand gestoken, Molotov cocktails worden gebruikt tegen de politie. Het centrum van Madrid is op dit moment een oorlogsgebied!

Een uur geleden ben ik er geweest. Overal in het centrum waren explosies, rook, rennende mensen, molotov cocktails, politie en rellen.

Hier sommige foto’s:
http://www.libertaddigital.com/multimedia/galerias/huelga-general-14n/

Meer dan 140 mensen gearresteerd en tientallen gewonden terwijl de massale protesten door heel Europa vegen.

Meer dan 140 arrestanten en 74 gewonden, waaronder 43 politieagenten, terwijl de politie snel reageert op meldingen van schade aan eigendommen en wanordelijk gedrag tijdens massale protesten die begonnen in Spanje maar uitbreiden in de hele EU.

Een golf van anti-bezuiniging woede veegt door Europa. Spanje en Portugal ondergaan algemene stakingen, terwijl er ook Griekenland en Italië veel stakingen zijn.

In Spanje – de vierde grootste economie van de Eurozone, maar met een op de vier werknemers werkeloos – hebben activisten en vakbonden een avond van rellen georganiseerd buiten het parlement in de hoofdstad Madrid.

De politie heeft naar verluidt rubberen kogels afgevuurd om demonstranten uiteen te drijven in Barcelona en Madrid.

Bron: http://investmentwatchblog.com/breaking-massive-riots-hit-madrid-spain-banks-kfc-mcdonalds-set-ablaze-molotov-cocktails-used-against-police-the-center-of-madrid-is-a-war-area-right-now

Video: http://www.youtube.com/watch?v=OhKv9soobu4

Lucas 21:25-28
25 En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, 26 terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. 28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.

Zie ook:
- Nigel Farage – Het angstaanjagende eind spel gaat nu beginnen - 27-9-12
- "Legalized Plunder of the American People" - G. Edward Griffin - 12-10-12
- De Europese superstaat komt - 22-10-12
- 'Noodsteun' gericht op totale onderwerping van landen - 24-10-12
- Nigel Farage – We zijn op weg naar een wereld regering - 26-10-12
- Tony Blair: De EU heeft een president nodig - 1-11-12
meer >

dinsdag 13 november 2012

Incredible UFOs Land and Launch Over Denver 2012 HQ


De ufo's lijken niet gebonden te zijn aan deze demensie maar afkomstig te zijn van de geestelijke dimensie, de vierde dimensie. De reden waarom ze zo snel kunnen wenden en keren tegen de aardse wetten in. De eerste drie dimensies zijn hoogte, breedte en diepte.
Als de geestelijke dimensie macht heeft over de andere drie dimensies wat krijg je dan? Precies: dat wat jij wilt, gebeurd. Het lijkt wel of de geest in de ufo zit. Wat ze denken, daar heen gaat de ufo.

Hier een beschrijving van een soort geestelijke wezens in de bijbel met vleugels en raderen.

Ezechiël 1,1-28
19 Als de wezens gingen, gingen de raderen naast hen; en als de wezens zich van de grond verhieven, verhieven zich ook de raderen. 20 Waarheen de geest wilde gaan, gingen zij – waarheen de geest wilde gaan; en de raderen verhieven zich tegelijk met hen; want de geest der wezens was ook in de raderen. 21 Als genen gingen, gingen dezen; als genen stilstonden, stonden dezen stil; als genen zich van de grond verhieven, verhieven zich de raderen tegelijk met hen, want de geest der wezens was ook in de raderen.

Let ook op de sprinkhanen van de 5'de bazuin. Die hebben ook "vleugels"

Openbaring 9,1-11
7 En de gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud en hun aangezichten waren als aangezichten van mensen; 8 en zij hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van leeuwen; 9 en zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer vele paarden ten strijde draven.

Men denkt wel dat hier een enorm leger ufo's wordt beschreven: Hun vleugels was als het gedruis van wagens...

Als de geest over de materie kan heersen denk dan eens aan de verleidende wonderen en tekenen waarmee de mensheid straks gaat worden verleiden. De twee beesten, de anti christ en de valse profeet lijken bovenmenselijke wezens te zijn (de engel uit de bodemloze put) die wellicht die geesteljke gave hebben.

Denk dan aan de begeerte van de mensen. Dat wat jij wilt... krijg je... Dat is onweerstaanbaar voor mensen! Dat is... Goddelijk.... Maar ja zullen ze dan zeggen dat is natuurlijk alleen weggelegd voor mensen die verantwoordelijk kunnen zijn... Mensen die bestand zijn tegen druk en mindcontrole. Die realiteitszin hebben. Christenen komen daarvoor niet in aanmerking die blijven letterlijk de bijbel geloven. Ik bedoel maar...

Lees ook psalm 8. Alles is onder zijn voeten gelegd. De geest heerst over alles. Dat is denk ik de toekomstige mens. En dat lijkt precies de verleiding te zijn voor de mensen die het merkteken ontvangen! Maar dan net andersom. Ze zullen zich zelf de verantwoordelijken vinden maar het anderen ontzeggen. En daarom zijn ze in Gods ogen nou net de ontverantwoordelijken en wordt het hun zelf ontzegt. Heb je naaste lief zoals je zelf is het gebod!

Psalm 8
De mens, de kroon der schepping Gods
1 Voor de koorleider. Op de Gittit. Een psalm van David.

2 O HERE, onze Here,
hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde,
Gij, die uw majesteit toont aan de hemel.
3 Uit de mond van kinderen en zuigelingen
hebt Gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt,
om vijand en wraakgierige te doen verstommen.


4 Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren, die Gij bereid hebt:
5 wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt,
en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?
6 Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt,
en hem met heerlijkheid en luister gekroond.
7 Gij doet hem heersen over de werken uwer handen,
alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd:
8 schapen en runderen altegader
en ook de dieren des velds,
9 de vogelen des hemels en de vissen der zee,
hetgeen de paden der zeeën doorkruist.


10 O HERE, onze Here,
hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde.


Bron: http://www.youtube.com/watch?v=1AEQgEFqE40

Zie ook:
- Pure Bible Study 10-31-12 - Komst van Ufo's voorspelt in de bijbel - 6-11-12
- De wereld wordt voorbereid op de komst van de "buitenaardsen" - 26-6-12
- Pure Bible Study 10-31-12 - Komst van Ufo's voorspelt in de bijbel - 6-11-12
- De komende kosmische misleiding - 9-11-12

maandag 12 november 2012

De toekomst van Jeruzalem

 
De profetieen in de bijbel komen letterlijk uit in deze tijd! Hier de profetie over de toekomst van Jeruzalem. De leiders van Israel zullen niet over zich heen laten lopen. Netanyahu bluft niet geloof ik. Ze hebben ook al veel meegemaakt in Israel. Wat zal er gaan gebeuren? Worden er atoomwapens ingezet tegen iedereen die Jeruzalem of Israel aanvalt? Schrik niet. Wees voorbereid op wat komen gaat.

Zacharia 12 Belegering en bevrijding van Jeruzalem
1 Godsspraak, het woord des HEREN, over Israël. 
Aldus luidt het woord van de HERE, die de hemel uitspant en de aarde grondvest, en de geest des mensen in diens binnenste formeert. 2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.

4 Te dien dage, luidt het woord des HEREN, zal Ik alle paarden treffen met verbijstering, en hun berijders met krankzinnigheid; over het huis Juda zal Ik mijn ogen openhouden, doch alle paarden der natiën zal Ik treffen met blindheid. 5 Dan zullen de stamhoofden van Juda bij zichzelf zeggen: Een sterke macht zijn mij de inwoners van Jeruzalem door de HERE der heerscharen, hun God. 6 Te dien dage zal Ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de garven; dan zullen zij rechts en links alle natiën in het rond verteren; en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem. 7 Ook zal de HERE de tenten van Juda allereerst verlossen, opdat de trots van het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem zich niet verheffe tegen Juda. 8 Te dien dage zal de HERE de inwoners van Jeruzalem beschutten, en wie onder hen struikelt, zal te dien dage zijn als David, en het huis van David als God, als de Engel des HEREN voor hun aangezicht. 9 Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken.

De vernietiging van Damascus is voorspelt in de bijbel. Zal de leider van Syrie soms gekke dingen doen tegen Israel? Als hij chemische wapens gaat gebruiken tegen Israel is het mis denk ik.

1 De Godsspraak over Damascus.
Zie, Damascus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is: het wordt een puinhoop, een bouwval. 2 Verlaten liggen de steden van Aroër, zij zijn voor de kudden, die er legeren zonder dat iemand ze opschrikt. 3 Dan verdwijnt de vesting uit Efraïm en het koningschap uit Damascus en de rest van Aram; het zal met hen gaan als met de heerlijkheid der Israëlieten, luidt het woord van de HERE der heerscharen.
 
23 Over Damascus.
Beschaamd staan Hamat en Arpad, want slechte tijding hebben zij gehoord; zij zijn in onrust als de zee, zij zijn bezorgd, zij kunnen niet tot rust komen. 24 Ontmoedigd is Damascus, het keert zich tot de vlucht en schrik heeft het bevangen, benauwdheid en weeën hebben het aangegrepen als een barende. 25 Hoe is de roemrijke stad verlaten, de veste der vreugde! 26 Daarom zullen haar jonge mannen vallen op haar pleinen en al de krijgslieden te dien dage omkomen, luidt het woord van de HERE der heerscharen, 27 en Ik zal een vuur aansteken binnen de muur van Damascus, dat de burchten van Benhadad zal verteren.
 
Het is nu tijd de bijbel te lezen! Het komt nu en in de komende jaren allemaal echt uit. Veel is geschreven in de bijbel juist voor deze tijd! Op dat je kunt weten wat er gaat gebeuren.

vrijdag 9 november 2012

De komende kosmische misleiding

Door Dr. Chuck Missler

Luister hier (laatste sessie):
http://www.khouse.org/pages/special_events/alien_encounters/

Er komt een grote misleiding over de wereld waardoor veel mensen de(!) leugen geloven. Men denkt dat demonen naar de aarde komen en zich voor gaan doen als buitenaardsen. Ze zullen de anti christ presenteren als de Zoon van de Goden. Net zoals Jezus de Zoon van God is. En net als Jezus zal de anti christ op een of andere (misleidende?) manier uit de dood opstaan. En de hele wereld loopt in verbazing achter hem aan.

De anti christ is de komende wereld leider. Hij heeft ook een valse profeet. De valse profeet verleid de mensen met wonderen en zorgt er voor dat de mensen een beeld moeten maken van de anti christ. Iedereen die dat beeld niet aanbid wordt gedood! De anderen ontvangen een merkteken. Weiger dat merkteken altijd! Anders ben je voor eeuwig verdoemd. Meer over het merkteken >

De verleiding en de leugen die over de aarde boven zijn bovenmenselijk! Een menselijke geest kan het niet bevatten, het is sterker dan mensen. Misschien krijgen gelovigen in Jezus er ook mee te maken. Er gaat een grote afval komen van mensen die hun geloof los laten. Dus weesgewaarschuwd!

Alleen in naam van Jezus kun je je er aan onttrekken! Roep de naam van Jezus aan en Hij zal je redden!

Openbaring 13,10-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.
 
Zie ook:

donderdag 8 november 2012

Watchman Video Broadcast 11-04-12, The Translation: The Rapture and Return of Jesus Christ

Met Pastor Mike Hoggard


Visit http://watchmanvideobroadcast.com/ - Pastor Mike Hoggard discusses the Translation, most often referred to as the Rapture, and Return of Jesus Christ. Like many other Bible doctrines, Pastor Mike followed the Holy Ghost's guidance in considering nothing but the Scriptures to find out the truth. Even though he had been taught the rapture since his youth, he put aside his preconceived ideas, and hopes you will too as we delve into this two, or maybe even three part series. There is no argument that the word "rapture" is not in the Bible. The word rapture is transliterated from the Latin Bible, which is a translation of the Greek word that means "to be caught up."
Lees verder >

Mid-East Prophecy Update - 4 - November - 2012


Pastor J.D. talks about the prophetic significance of this years elections and how it may very well be moving towards the final "New World Order."

Bron: http://www.youtube.com/watch?v=L1MSv6n5wyE

Zie ook:
- Mid-East Prophecy - September 30th, 2012 - 2-10-12
- Mid East Prophecy Update - Er kan iets gaan gebeuren de komende drie weken - 22-10-12
meer >

dinsdag 6 november 2012

UN opzet voor een wereldreligie


Bron: http://www.youtube.com/watch?v=hHN968Ni_OQ

Wat zegt de bijbel:

1 Korintiërs 10:19-21
19 Wat wil ik hiermede dan zeggen? Dat een afgodenoffer iets is, of dat een afgod iets is? 20 Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten. 21 Gij kunt niet de beker des Heren drinken èn de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben èn aan de tafel der boze geesten.


Johannes 14:1-7
1 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. 2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; 3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.
4 En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg. 5 Tomas zeide tot Hem: Here, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg? 6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 7 Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien.


Zie ook:
- Verenigde Naties en de komst van de anti christ - 18-10-12
- De anti christ: als een engel van het licht - 24-1-12
- Oktober 2012: Awakened World conferentie in Rome wil religies verenigen - 20-1-12

Presidentsverkiezingen Amerika: maakt het wat uit?

Beide presidentskandidaten zijn in dienst van de psychopaten die door zullen gaan met het vermoorden van mensen. In een schijnvertoning mag de bevolking dan kiezen wie de officiële voorman wordt van dit misdaadsyndicaat.

Geen van beiden, noch Obama noch Romney, zal:
- een einde maken aan de oorlog
- een einde maken aan de Federal Reserve
- de vrije val van de economie stoppen
- de middenklasse herstellen
- stoppen met de psychische versuffing van de bevolking door chemische medicijnen
- het illegaal arresteren en opsluiten van mensen een halt toeroepen
- GMO produkten verbieden
- stoppen fluoride in het drinkwater te laten bijvoegen
- zorgen dat de daklozen weer een huis krijgen
- de beruchte “kill list” aan snippertjes scheuren
- de drones uit de lucht houden
- de pedofilienetwerken oprollen
- vaccinatieprogramma’s stopzetten
- stoppen met de Amerikaanse militaire aanwezigheid in meer dan 130 landen enz.enz.

Bron: http://boinnk.nl/blog/45906/vandaag-presidentsverkiezingen-in-amerika-alsof-het-een-verschil-zou-maken-als-de-een-wint-of-de-ander/

(Er komt immers toch een wereld regering met een wereldleider. Dat weten deze beide mannen ook. Ze staan in dienst van die wereldleider de anti christ. Wat zit er dan voor hun in vraag je je af? Volgens mij geloven ze in reincarnatie of een opstanding. Ze zullen dan straks de aarde beerfen en leven als Goden. De rest van de mensen wekken ze denk ik simpelweg niet meer op of als om tot slaven te dienen voor de etilegoden. Het is maar een idee...)

maandag 5 november 2012

Van Chemtrails tot pseudo-leven. De duistere agenda van synthetische biologie


Als de natuurlijke wereld om ons heen sterft, wat zal er voor in de plaats komen? Planetaire ontwerp technieken omvatten bioremediatie maatregelen om ons genetische gemanipuleerde bomen en gewassen te geven. En wat te denken van de mensen zelf? Hoe worden wij getransformeerd van binnenuit?

(Wikipedia: Bioremediatie kan gedefinieerd worden als om het even welk proces dat micro-organismen, paddenstoelen, groene installaties of hun enzymen gebruikt om het natuurlijke milieu dat door verontreinigende stoffen werd veranderd terug tot zijn originele staat te komen. (vert.)

In deze een uur durende presentatie tijdens “Conspiracy Con 2011 introduceert Sofia Smallstorm de basis en de wetenschappelijke bevindingen uit verborgen hoeken van de gangbare alternatieve media.

Mensen over de hele wereld zien dat er wordt gesproeid in de lucht met deeltjes (aerosols). Ze zien de zogenaamde chemtrails en nemen vreemde gevormde wolken waar.

Witte luchten filteren het zonlicht terwijl bomen overal in het land ziek worden en sterven. In de bodem en het water zijn hoge concentraties zware metalen gevonden en kunstmatige vezels vallen op ons vanuit de hemel.

Is het aerosol sproeien alleen om te experimenteren met het weer? Wat betekenen de zelfreplicerende vezels die werden gevonden in patiënten van Morgellon. Waarom worden ontworpen materialen gevonden in monsters genomen uit de lucht.

Dit alles suggereert een planetair ontwerp programma dat van invloed is op en gericht is op alle levende dingen. Synthetische biologie is het meest opwindende nieuwe front van de wetenschap. Het combineert genetica, robotica en nano-technologie met kunstmatige intelligentie om natuurlijke vormen te hybridiseren en weefsels te ontwerpen ver boven onze wildste dromen. De technologie explosie rijst uit de pan en kunstmatige intelligentie zal binnenkort onze eigen capaciteiten overtreffen.

Hoe zal onze wereld dan zijn georganiseerd? Zullen we ons zelf overgeven aan machines? Of zullen we zelf technologische hybriden worden?

Bron: http://www.youtube.com/watch?v=ZSQ-dp1sV5w
De website van Sofia Smallstorm: http://www.aboutthesky.com/

Vertaler: chemtrail is de samentrekking van de Engelse woorden chemical (chemisch) en trail (spoor) en vormt daarmee een variant op een contrail (condensation (condensatie) en trail). Normaal zie je een contrail achter een vliegtuig. Dat zijn de witte condensstrepen die snel verdwijnen. Bij een chemtrail wordt er vanuit gegaan dat er extra chemische stoffen aan de uitlaatgassen van een vliegtuig zijn toegevoegd voor een bepaald doel. De condensatiestrepen van een chemtrail lossen niet op maar blijven hangen en waaieren uit tot een witte waas die het zonlicht kan blokkeren. De toegevoegde chemische stoffen kunnen tot doel hebben om juist die wolken te vormen maar ze kunnen ook een ander doel hebben. Bijvoorbeeld om direct biologisch leven te beinvloeden. Er worden allerlei stoffen en kristallen gevonden in monsters afkomstig van chemtrails zoals blijkt uit deze film. Men vind zelfs synthetische stoffen met een biologisch doel gemaakt met nano-technologie. Of kunstmatig DNA. Wil men dan soms alle leven op aarde gaan veranderen en controleren?

Nano-robots en kunstmatig DNA dat ons DNA cel voor cel veranderd? Worden mensen of zelfs de complete aarde biologisch ontworpen machines die te controleren zijn? Dat is een absoluut horror scenario. Willen ze mensen door kunstmatige genetische manipulatie ontwerpen die alleen voor een bepaalde taak zijn toegerust? De mensen die het systeem beheersen gaan dan voor God spelen? Het lijkt er op dat ze de geestelijke (hemelse) wereld willen gaan beheersen door de materiële wereld te gaan controleren? Maar denken ze dan nou echt dat God (God is geest) zich door zijn eigen creatie buitenspel laat zetten?

Eerlijk gezegd gaat me deze video iets te ver. Wat moet ik me voorstellen bij zelfreplicerende vezels die uit mensen groeien als ik het goed begrepen heb? Maar kunstmatige DNA vind ik wel realistisch. Chemtrails zijn in ieder geval zeker waar zoals iedereen zelf kan waarnemen. Hier (zoals overal) is het soms een ramp. We beginnen soms ’s morgen met een stralend blauwe lucht maar voor het middaguur zijn het allemaal vliegtuigstrepen die uitwaaieren tot de lucht dicht zit. Weg mooie dag. Dat is zeker kunstmatig en doelbewust.

Maar al was maar de helft waar van wat deze mevrouw verteld dan nog zouden alle alarmbellen moeten gaan rinkelen. In de bijbel wordt ook echt een vreemd eindtijd horror scenario beschreven. Zou dat met deze technologie mogelijk zijn?Wat te denken van het beeld van het beest wat een geest krijgt en maakt dat iedereen die het beeld niet aanbid wordt gedood? Is dat beeld een vorm van (biologische) kunstmatige intelligentie die een heuse geest krijgt?

Openbaring 13:15-18
15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


Of de opmerking dat al het leven kan worden aangetast? Is dat niet al eens eerder gebeurd in de tijd voor Noach:

Genesis 6:11
11 De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. 12 En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

Of wat te denken van de beschrijving van het vierde beest wat Daniel zag. Het laatste vreselijke rijk van de eindtijd dat alles vertrapt. Vertrapt het soms chemisch alle leven? 

Daniël 7:19 en 23
19 Toen wilde ik de ware zin weten van het vierde dier, dat van die alle verschilde, dat buitengewoon vreselijk was met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen, dat at en vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrad,…

23 Hij sprak aldus: Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle (andere) koninkrijken, en dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen.

Aan het eind van de eindtijd krijgen de mensen zweren. Zijn dat soms biologische nanorobots aan het werk? Of gaat kunstmatig DNA in mensen een eigen leven leiden? Ik bedoel maar je kunt het zo gek niet bedenken.
 
Openbaringen 16:2
2 En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.

Voor mensen die nog denken dat het allemaal een goede ontwikkeling is en er aan mee willen werken deze waarschuwing: neem het merkteken van het beest niet aan! Hoe mooie toekomst ze je ook voorspiegelen. Je zult als God zijn zullen ze je waarschijnlijk beloven.

Openbaring 14:9-13
9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.
12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
13 En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.