dinsdag 27 november 2012

Oegandese president toont berouwd voor persoonlijke en nationale zonden en bid voor zijn land


Zou een president de burgers voor moeten gaan in een nationaal gebed van berouw? De Christelijke president van Oeganda geloof van wel.

De Oegandese nieuwssite New Vision meldt dat de president Yoweri Museveni het 50 jarige jubileum van de onafhankelijkheid van Oeganda van Groot-Brittannie vierde tijdens het National Jubilee Prayers evenement door in het openbaar berouw te tonen voor zijn persoonlijke zonden en de zonden van de natie.

“Ik sta hier vandaag om het kwade verleden af te sluiten, vooral de laatste 50 jaar van onze nationale leiderschap geschiedenis nu op de drempel van een nieuwe bedeling in het leven van deze natie. Ik sta hier in mijn eigen naam en in naam van mijn voorgangers om berouw te tonen. We vragen u om vergiffenis”, Bad Museveni.

“Wij belijden deze zonden, die in grote mate onze nationale cohesie hebben belemmerd en onze politieke, sociale en economische transformatie hebben vertraagd. Wij belijden zonden van afgoderij en tovenarij die welig tieren in ons land. We belijden zonden als het vergieten van onschuldig bloed, zonden van politieke hypocrisie, oneerlijkheid, intriges en verraad.”

“Vergeef ons zonden als trots, tribalisme en sektarisme, zonden als luiheid, onverschilligheid en onverantwoordelijkheid, zonden van corruptie en omkoping die onze nationale bronnen hebben geĆ«rodeerd; zonden van hoererij, dronkenschap en losbandigheid, zonden van onvergevingsgezindheid, bitterheid, haat en wraak; Zonden van onrecht, onderdrukking en uitbuiting; zonden van rebellie, ongehoorzaamheid, strijd en conflict.”

Vervolgens wijde de president Oeganda aan God.
“We willen deze natie aan u wijden, zodat U onze God en gids zult zijn. We willen dat Oeganda bekend wordt als een natie die God vreest en als een natie waarvan de fundamenten stevig geworteld zijn in gerechtigheid en recht om te vervullen wat de bijbel zegt in psalm 33:12: “Gezegend is het volk welks God de Heer is. Een volk dat U hebt gekozen als Uw eigen.” Bad Museveni.

Dit gebed is een model voor alle Christelijke leiders in de wereld.

Lees verder >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten