maandag 30 december 2013

Amerika: DHS-insider geeft laatste waarschuwing voor totale instorting

De insider van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security, die we het afgelopen jaar vaker hebben aangehaald, heeft via Douglas Hagmann van het Northeast Intelligence Network een laatste waarschuwing gegeven voor een in de maak zijnde enorme crisis in de VS, een gigantische gebeurtenis, die gepaard zal gaan met een totale financiële en economische instorting. Volgens de insider heeft het DHS inmiddels alle plannen om hierop te reageren met onder andere een soort staat-van-beleg en dodelijk geweld tegen Amerikaanse burgers, voltooid.

Hagmann schrijft hoe de insider extreme veiligheidsmaatregelen moest nemen om met hem af te spreken, omdat alle afdelingshoofden van zowel het ministerie als de FEMA het bevel hebben gekregen iedereen die ook maar enige informatie naar buiten lekt, keihard aan te pakken.

'Crisis van ongekende omvang'
'DHS is als een gevangenis, compleet met verklikkers,' legde hij uit. 'Niemand vertrouwt elkaar. De bronnen die er nog zijn praten niet meer. De bedreigingen die zijn gemaakt gaan verder dan ik ooit heb meegemaakt. Goede mensen zijn bang voor de levens van zichzelf en van hun gezin. We zijn allemaal bedreigd. Ze zien de tekenen aan de wand en vertrekken.'

'Ik heb me erbij neergelegd dat de meeste mensen zich nooit zullen laten overtuigen van de realiteit die zich voor hen afspeelt,' vervolgde hij somber. 'Maar volgens ieder intern document dat ik heb gelezen, en van de paar mensen die begrijpen wat er gaande is die ik heb gesproken, worden de voorbereidingen afgerond om te reageren op een crisis van ongekende omvang in de Verenigde Staten. De reactie zal dodelijk geweld tegen Amerikaanse burgers omvatten, op bevel van Barack Obama.'

Doelbewuste economische instorting
De kern van deze crisis zal de economische instorting van de VS zijn. Belangrijke indicator dat dit niet lang meer duurt is het kunstmatig onderdrukken van de prijs van goud, zilver en andere kostbare metalen door de bankiers op Wall Street. 'Iedereen moet begrijpen dat dit een doelbewuste instorting van de Amerikaanse economie is, onder supervisie van het Witte Huis, en met volledig medeweten van het ministerie van Justitie. Iedereen lijkt te wachten voor een grote historische gebeurtenis die deze instorting inluidt. Feitelijk is de instorting al begonnen. Het wordt almaar erger, zoals een sneeuwbal die een heuvel afrolt. Het wordt steeds groter en gaat steeds sneller.'

De meeste mensen hebben echter geen flauw benul dat die instorting reeds gaande is. 'De grote klap komt op het eind, als mensen op een morgen wakker worden en niet meer op hun rekeningen kunnen inloggen, hun betaalpasjes niet meer kunnen gebruiken, en ontdekken dat hun pensioenen en andere financiële bezittingen in beslag zijn genomen.'

'Ik heb documenten met meerdere scenario's gezien,' vervolgde hij. 'Onthoud dat deze gebeurtenis compleet vooropgezet is, maar zo zal het niet worden gebracht. Ze zullen het op een 'onvoorziene gebeurtenis' gooien waar niemand controle over had, en die maar weinigen hadden kunnen zien aankomen. Dan zal er, gelijktijdig met deze gebeurtenis of pal erna, nóg iets plaatsvinden. Dat is om de ontstane explosieve situatie nog verder te verwarren en te bemoeilijken.'

Grote terreuraanval, staat-van-beleg
De insider gaat verder in op de verschillende mogelijke scenario's, die hij niet allemaal kent. Eén van de mogelijkheden is een 'externe' cyberaanval, die echter niet van buitenaf, maar van binnen de VS zal worden gepleegd. Voordat de bevolking deze klap kan verwerken, zal er een tweede gebeurtenis worden getriggerd. 'Ik heb één operationeel plan gezien voor een federale reactie op een grote terreuraanval op Amerikaanse bodem. Omdat alle info op dit niveau in stukjes is gehakt, heb ik geen details, enkel het reactieplan.'

'De overheid zal reageren met het beperken van reizen, het zakenleven, en ieder aspect van ons leven, met name het bezit van vuurwapens en het bekritiseren van de regering. Ik denk dat sommigen het martial law, de staat-van-beleg, zullen noemen, en dat zouden ze niet verkeerd hebben. Maar begrijp dat dit proces in fases zal worden ontplooid. Hoe snel dit gebeurt moet nog worden afgewacht.'

Hij legde vervolgens uit dat er weinig kans is dat deze gebeurtenis de 'onthoofding' van de Amerikaanse regering bevat. De plannen die hij heeft gezien maken daar geen enkele melding van, al kan het niet helemaal worden uitgesloten. Op dit moment bevinden we ons volgens hem in de periode waarin de geplande gebeurtenis op ieder moment zou kunnen plaatsvinden. Het DHS is nu volledig voorbereid op elk gepland scenario.

Prijsdrukkers goud zijn tegelijk grootste kopers
Goud en andere metalen zijn belangrijk, omdat de VS geen goud meer bezit. Dat is de reden waarom de koersen zo worden onderdrukt. China koopt juist grote hoeveelheden goud, en andere landen willen hun goudstaven (opgeslagen in de VS) terug. 'Degenen die ervoor zorgen dat de prijzen dalen zijn tevens degenen die het goud tegen dumpprijzen opkopen. Als de prijzen stijgen nadat de Amerikaanse munt behangpapier wordt, zullen zij hierdoor extreem rijk worden. Doe een beetje onderzoek, dan zie je wie deze mensen en organisaties zijn.'

Het gevolg van de komende grote gebeurtenis zal vergelijkbaar zijn met na 9/11. Eén dag voor die aanslagen kondigde toenmalig minister van Defensie Donald Rumsfeld aan dat het Pentagon maar liefst $ 2,3 biljoen was'kwijtgeraakt'. Dit nieuws raakte door de aanslagen volledig op de achtergrond. Nu zal hetzelfde gebeuren, en als men na jaren eenmaal weet hoe de vork in de steel zit, zal de schade allang zijn aangericht.'

Obama creatie van globalisten
'Bedenk dat de relatie tussen het DHS en de uitvoerende tak ver voorbij alarmerend is. DHS en andere organisaties zijn het privéleger van het Witte Huis geworden. De NSA -ik heb daar mijn contacten- krijgt zijn bevelen uit de Oval Office (het kantoor van Obama). Het IRS (belastingdienst) staat onder virtuele controle van de Oval Office, op een wijze die Nixon ineen zou doen krimpen. Alle wegen leiden niet alleen naar Witte Huis, maar ook door het Witte Huis. Het is niet enkel Obama, maar ook de mannen achter hem, degenen die hem daar hebben neergezet. Dat zijn dezelfde mensen die hem hebben gecreëerd.'

De insider roept de vele vragen rond Obama's geboortecertificaat en daardoor legale verkiesbaarheid in 2008 in herinnering. 'Zelfs zogenaamde conservatieven trapten in de leugen dat deze vragen enkel een afleiding waren... Maar iedere rationele volwassene zou hierdoor moeten weten dat hij een schepping van de globalisten is, die aan geen enkele politieke partij zijn gebonden. Hij is het product van tientallen jaren plannen maken, precies voor deze exacte tijd in onze geschiedenis. Hij werd uitgekozen om de gebeurtenissen waar ik het net over had te leiden.'

'De VS is overgenomen'
Obama is 'het product van onze eigen inlichtingendiensten die samenwerken met de globalisten.... Zoals één van mijn bronnen al vaak heeft gezegd: de VS is overgenomen. De leugen is groter dan de meeste mensen zich realiseren of onder ogen willen zien. Tenminste, totdat er geen andere optie meer is. Maar dan zou het wel eens te laat kunnen zijn.'

(1) Northeast Intelligence Network

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/12/DHS-insider-geeft-laatste-waarschuwing-voor-totale-instorting

zie ook:
- “We bereiden ons voor op een massale burgeroorlog ", zegt DHS Informant - 5-5-12 tip
- America stands on the verge of domestic war - 17-1-13
- Men maakt zich op voor burgeroorlog in Amerika? - 16-1-12

zaterdag 28 december 2013

U reist nooit alleen, politie checkt ov-chip en parkeerdata

De politie blijkt massaal reisgegevens van de ov-chipkaart en databases van kentekenparken op te vragen. Maar wees gerust, dit is geen schending van uw privacy of een teken dat we steeds verder afglijden naar een totalitaire controlestaat. Het is allemaal voor uw eigen veiligheid...

Link: http://mwnw.nl/blog/2013/12/27/defember-u-reist-nooit-alleen-politie-checkt-ov-chip-en-parkeerdata-37745

Pas als de albert hein leeg is, zal het besef komen. Dan is het te laat, klapt de val dicht en kan niemand meer een kant op. Het zal straks heel snel gaan. Vluchten kan niet meer. Er is maar een reddingsweg mogelijk: Jezus.

Lucas 21:34-36
34 Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik. 35 Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. 36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.

Zie ook:
- Opstelten: reisgegevens miljoenen Nederlanders opslaan - 11-11-13
meer >

Generaal roept op tot massaal protest tegen Washington

De gepensioneerde Amerikaanse militaire commandant die in een eerdere verklaring vrijgegeven aan WND zei dat de Amerikanen de tiranie van Bararck Obama moeten confronteren, beveeld nu het Egyptische model (vertaler: de massale protesten) aan om dat te doen.

Het Egyptsche model zo legt generaal-majoor Paul E. Vallely uit in een internet radio show, bestond uit 33 miljoen mensen die opstonden tegen hun regering en nee zeiden tegen de ambtenaren.

Het resultaat was dat het Egyptische moslimbroederschap uit de macht werd gezet en de toenmalige president Mohammed Morsi uit zijn ambt, legde Vallely uit.

Lees verder: http://www.wnd.com/2013/12/u-s-general-calls-for-massive-march-on-congress-white-house/

Hoe ver zullen de Amerikanen het laten komen voor hun wetten zijn veranderd en hun rechten zijn afgenomen? Er lijkt toch serieus iets te broeien in Amerika.

zie ook:
- “We bereiden ons voor op een massale burgeroorlog ", zegt DHS Informant - 5-5-12
- America stands on the verge of domestic war - 17-1-13
- Men maakt zich op voor burgeroorlog in Amerika? - 16-1-12

vrijdag 27 december 2013

Watchman Video Broadcast het Vierde Rijk deel 15 en 16

Pastor Mike gaat verder met de studie over machten, de tweede van de streken van Satan waarvan de Bijbel verteld dat we tegen vechten en onderdeel uitmaken van het Vierde Rijk. In deze video onderzoek Pastor Mike de machten van de hand.

Deel 15:
YouTube: http://youtu.be/mOCrusYpAp0

Deel 16:

YouTube: http://youtu.be/I3SZj6lfzA8

Meer van Pastor Mike >

dinsdag 24 december 2013

De euro wordt op kosten van de burger in leven gehouden

Volgens Matthias Weik en Marc Friedrich, auteurs van de bestseller 'De grootste rooftocht uit de geschiedenis', is het slechts een kwestie van tijd voordat de onvermijdelijke grote crash komt. 'Op dit moment wordt de euro, die al lang is mislukt, op kosten van de burgers in leven gehouden. Vroeg of laat zal ook de laatste man erkennen dat het experiment is mislukt - maar dan is het te laat. Dan zal de crash de oplossing zijn.'

De Europese banken worden weer aan een stresstest onderworpen. Volgens Weik en Friedrich zegt die test helemaal niets. Dexia kwam kort voordat de bank met miljarden uit Frankrijk, België en Luxemburg moest worden gered, in zo'n stresstest als 'gezonde' bank uit de bus.

Financiële wereld gebaseerd op leugen en bedrog
Ook de Spaanse banken blijken massaal hun balansen te hebben gemanipuleerd. Dat verbaast de Duitse auteurs echter niet. 'In de internationale financiële wereld heerst al sinds vele jaren leugen en bedrog. Het lijkt wel of criminele energie het zakelijke model van veel banken is, en dat de miljardenboetes worden ingecalculeerd. De grote internationale banken hebben het op wereldniveau voor elkaar gekregen zich boven de wet te stellen, omdat ze 'systeemrelevant' zouden zijn. Wij zeggen echter dat zij dat níet zijn, omdat ze eenvoudigweg zélf het systeem zijn.'

Groot probleem vormt de volkomen ontransparante, oncontroleerbare en monstrueus grote schaduwbankenmarkt, waar de beruchte risicovolle derivaten in worden gestopt. Wanneer het gaat gebeuren weet niemand, maar dat dit systeem 'met een enorme knal om onze oren zal vliegen' is volgens Weik en Friedrich absoluut zeker.

Centrale Banken leiden ons naar het einde
Omdat de Centrale Banken wereldwijd hebben besloten om onbeperkt geld bij te drukken, zullen de financiële markten verder blijven stijgen, en zal er uiteindelijk forse inflatie ontstaan. 'Door het onbeperkte gelddrukken brengen de Centrale Banken ons efficiënt en met succes naar het einde toe. Hun acties laten overduidelijk zien hoe wanhopig de situatie en de protagonisten zijn. Ze hebben geen ander antwoord meer dan de markten verder met geld te overspoelen en te manipuleren. In de afgelopen jaren heeft dat de problemen niet opgelost, en dat zal ook in de toekomst niet gebeuren.'

Levensgevaarlijk spel
'Dit is een levensgevaarlijk tijdelijk spel, dat de Centrale Banken op onze kosten spelen. Door de lage rente worden wij allemaal nu al sluipend onteigend en gedwongen te betalen. De winnaars van deze ontwikkeling zijn, hoe kan het ook anders, de staat en de banken.'

Ook de Europese Centrale Bank heeft de rente naar bijna 0 laten zakken. ECB-president Mario Draghi hoopt daarmee tijd te winnen, en de kosten van de bankenreddingen en de crisis in Europa heimelijk op de Europese burgers te verhalen.

Ongezonde vervlechting politiek - financiële wereld
De politiek heeft te lang gewacht met ingrijpen, en nu is het te laat. Bovendien: als de politici écht iets hadden willen veranderen, hadden ze dat al lang gedaan. De politiek en de financiële wereld zijn echter op een ongezonde wijze met elkaar verweven. Daarom zal de politiek geen wetten invoeren en maatregelen nemen die het huidige systeem écht veranderen.

Dat komt mede omdat 90% van de staatsobligaties, waarmee de landen hun uitgaven en schulden financieren, wordt opgekocht door de grote financiële spelers. En zolang zij weigeren om hun gedrag op essentiële punten bij te stellen, zullen er nooit veranderingen komen. Anders gezegd: de politiek volgt met haar beleid het beleid van de banken, en niet andersom. Omdat het geld de wereld regeert, zullen de banken altijd winnen van politici die wel een einde proberen te maken aan deze zieke onderlinge afhankelijkheid.

Crisis nog maar net begonnen
Weik en Friedrich waarschuwen de gewone man dat we nog maar aan het begin van de crisis staan. Veel van wat ze in hun eerste boek voorspelden is al op zo'n wijze uitgekomen, dat ze er zelf van geschrokken zijn. 'Alle voorbereidingen voor een verdere rooftocht liggen klaar en worden doorgevoerd. De Lehman crash in 2008 zal niets zijn vergeleken bij wat er nu op ons afstormt en in de toekomst boven onze hoofden zal losbarsten. Wij Duitsers (en zeker ook de Nederlanders) riskeren het verlies van onze welvaart en sociale rust.'

Of de grote onteigening stapsgewijs of middels een grote crash zal plaatsvinden, valt nog niet te zeggen. Op dit moment worden de burgers via de extreem lage rente reeds geleidelijk van hun welvaart en pensioenen berooft.

Langzaam kaalgeplukt en leeggeroofd
Zodra de burgers in Zuid Europa zich tegen het waanzinnige bezuinigingsbeleid keren, kan het volgens de auteurs ineens heel snel gaan, en zal iedereen door een crash van een deel van zijn geld worden beroofd. In het andere scenario zullen de staat en de EU ons langzaam kaalplukken door koude progressie, beperkende financiële maatregelen, lage rente, sluipende inflatie, gedwongen bijdragen, belastingverhogingen, onteigeningen, et cetera.

Wanhopige politici nemen wanhopige maatregelen, die ten koste van het algemene welzijn gaan. 'Het gaat de politiek om het handhaven van de macht en de status quo - daar zullen zij ook in de toekomst alles voor doen.'

Het klopt dat een gigantische crash van het financiële systeem al jaren wordt voorspeld. Dat deze nog steeds niet heeft plaatsgevonden, wil zeker niet zeggen dat het nooit gaat gebeuren. Integendeel; Weik en Friedrich noemen deze crash onvermijdelijk. Alle landen en banken zijn inmiddels zó met elkaar vervlochten, dat er maar één grote bank hoeft om te vallen, om een fatale kettingreactie te veroorzaken.

Euro wordt ten koste van gewone man overeind gehouden
Ondanks alle reddingspakketten en maatregelen zijn de staatsschulden in Europa verder blijven stijgen. Die zijn inmiddels zó hoog, dat de instorting wel móet komen, of we dat nu willen of niet. Omdat geen van de belangrijke spelers in de politiek en financiële wereld bereid zijn om het huidige krankzinnige systeem om te vormen, zullen ze de euro tot het einde toe overeind blijven houden, op kosten van de gewone man. 'Maar vroeg of laat zal ook de laatste man erkennen dat het experiment is mislukt - maar dan is het te laat. Dan zal de crash de oplossing zijn.'


Vastgoedzeepbel
Het advies van de auteurs aan de mensen is om vooral géén (nieuwe) schulden te maken of met geleend geld veel te dure vastgoed te kopen. Ook in Duitsland is inmiddels een enorme vastgoedzeepbel ontstaan, alhoewel die nog niet in de schaduw kan staan van de gigantische zeepbel in Nederland. De Duitsers hebben de afgelopen 100 jaar twee keer een onteigening meegemaakt door een belastingmaatregel en door een schuldenschrapping. De eerste signalen dat er een derde keer aan zit te komen -deze keer in heel Europa- zijn de forse belasting- en andere lastenverhogingen voor de burgers.

Tijdperk waardepapieren is voorbij
'Wij zeggen net als eerder dat de mensen uit 'papier' moeten gaan, en hun welvaart in waardegoederen moeten steken. Het tijdperk van waardepapieren is namelijk voorbij.' Weik en Friedrich leggen al deze zaken nader uit in het tweede deel van 'De grootste rooftocht uit de geschiedenis', dat in mei 2014 verschijnt.

(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/12/De-euro-wordt-op-kosten-van-de-burger-in-leven-gehouden

zie ook:
- Bankenunie: EU-ministers besluiten vandaag over grootste roof en crash ooit
- EU bereidt bliksemsnelle greep op bankrekeningen voor - 10-4-13
meer >

zaterdag 21 december 2013

Italiaanse president vreest gewelddadige opstand in 2014

De gebeurtenissen in Italie worden serieus. President Giorgio Napolitano heeft gewaarschuwd voor “wijdverspreide sociale spanningen en onrust” in 2014 als de langzame ineenstorting voorduurt.

Degenen die op de rand leven gaan meedoen aan “willekeurige en gewelddadige protesten. Een slingerbeweging richting totale oppositie.”

Zijn laatste toespraak is een ware jammerklacht. Duizenden bedrijven zijn op de 'rand van de afgrond ". Grote massa's van de werkende mensen zitten in de bijstand of lopen het risico hun baan te verliezen. Zeer hoge jeugdwerkloosheid (41pc) leiden tot gevaarlijke vervreemding.

"De recessie bijt nog steeds hard, en er is een doordringend gevoel dat het moeilijk zal zijn om te ontsnappen, om een weg terug te vinden naar volledige groei," zei hij.

Bron: http://investmentwatchblog.com/italys-president-fears-violent-insurrection-in-2014/

YouTube: http://youtu.be/wEWQ0cN4TGs

Zie ook:
- De eindtijd weer een stap dichterbij - 24-10-13
meer >

Alles wijst naar en leidt tot de anti christ!

De Verenigde Naties: de troon van de anti christ?
 
De nieuwsberichten en ontwikkelingen lijken soms tegenstrijdig. Amerika met zijn zogenaamde strijd tegen moslimterroristen steunt het moslimbroederschap? En Rusland en Amerika zouden vijanden zijn maar beide werken netjes samen onder dezelfde logo’s aan de nieuwe wereld orde? Je vraagt je af wat zit er achter, waar leid dit toe?

Ik hoop het niet voor je maar als je straks het einddoel te zien krijgt, zul je het begrijpen. Het einddoel van dit alles is de anti christ. Elke ontwikkeling is een geplande stap naar zijn komst. Hij is een wapen in Gods hand om de aarde te straffen. Maar als hij zijn werk gedaan heeft, wordt hij zelf voor eeuwig gestraft.

Als je zijn komst voor ogen houd, krijgt alles tegenwoordig betekenis en zin. Het heeft een doel. Eeuwen lang is naar hem toegewerkt. En hij zal zijn als een engel van het licht. Een nep Jezus.

Alles is ijdelheid zegt Jezus. De wereld leeft in ijdelheid ten opzichte van God. Ik denk dat de anti christ de ultieme ijdelheid is. Een afgod. Hij zal zichzelf uitroepen tot God! De ultieme vorm van goddeloosheid en wetteloosheid.

2 Tessalonicenzen 1:3-4
3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

Strak is alles aan hem gewijd. Alles krijgt zijn naam en/of zijn getal. Dat getal is 666! En iedereen die hem of zijn beeld aanbidt ontvangt een merkteken. Laat je niet verleiden! Als je dat merkteken ontvangt ben je voor eeuwig verloren!

De anti christ wordt in de bijbel ook wel het beest genoemd. Wees niet bang voor hem want Jezus heeft het beest overwonnen!

Openbaringen 19:17-21 Het beest en zijn profeet overwonnen
17 En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luider stem en zeide tot alle vogels, die in het midden des hemels vlogen: Komt, verzamelt u tot de grote maaltijd Gods, 18 om te eten het vlees van koningen en het vlees van oversten over duizend en het vlees van sterken en het vlees van paarden en van hen, die daarop zitten, en het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten.

19 En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. 20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. 21 En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees.


Lees over het merkteken van het beest! >


donderdag 19 december 2013

Reclamefilm: wordt de wereld voorbereid op de komst van de leugen en de misleiding?

#GALAXY11: The Beginning

YouTube: http://youtu.be/EC-zB2aSXXM

Een fascinerend filmpje dat tot de verbeelding spreekt? Vergeet het hele voetbal gebeuren en zet je “dit is misleidende symbooltaal” bril op...

Wat opvalt:
- De komst van de "buitenaardsen". (het zullen boze gevallen engelen blijken te zijn)
- De titel "the beginning"
- De opstand in de steden tegen de buitenaardsen.
- Het plaatje van de gray alian op het dartbord
- De mensen protesteren tegen de komst van de buitenaardsen, maar er wordt een team van supermensen uit de massa's gehaald (de mensen die het zgn wel begijpen?).
- "Foodball save the planet" is er te lezen: 2.02 minuut. Vul voor foodball maar iets anders in. B.v. de buitenaardsen komen de planeet redden. Er hangt ook een poster van demonische wezens.
- Daarna lijken de mensen feest te vieren omdat de buitenaarden na de opstand gewonnen hebben.
- De zwarte uniformen en een eng logo
- De groep wordt "opgetild" op een platform omhoog waarna een beeld van de sterren verschijnt. Ze zijn het aardse ontstegen en zijn Goden geworden.
- Een uitnodiging je bij het team te voegen van superioriteits mensen. De winnaars... De ubermenschen. Wordt ook een God en beschik over buitengewone krachten en gaven.
- Straks wordt "foodball wil save the planet" vervangen door "... wil save the planet." Vul maar in wat er komt.
- Let ook op hoe ze alle rassen hebben willen aanspreken door voetballers uit verschillende landen samen te brengen.

Dit is geen leuk, fantasiefilmpje. Dit is in elkaar gezet denk ik voor de komende misleiding. Het idee is dat je net zo als je voetbalheld wilt worden. Volg hun voorbeeld en wordt ook een God.

2 Tessalonicenzen 2,9-12
9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

U zult zijn als God hield satan Eva voor in het paradijs maar het was een leugen:

Genesis 3:4-5 De eerste zonde
4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.

Wat er ook komt de komende tijd trap er niet in. Het zal een leugen blijken te zijn. Maar volg Jezus Hij is de echte!

Handelingen 16:30
30 En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? 31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.

zie ook:
- De komende kosmische misleiding - 9-11-12
- De misleidende uitleg van de opname van de gemeente - 7-7-12
- De wereld wordt voorbereid op de komst van de "buitenaardsen" - 26-6-12
meer >

woensdag 18 december 2013

Meeste mensen liever vingerafdruk en irisscan dan wachtwoorden

Link: http://webwereld.nl/beveiliging/80480-mensen-willen-irisscan-en-vingerafdruk--geen-wachtwoord

http://www.ericsson.com/res/docs/2013/consumerlab/10-hot-consumer-trends-report-2014.pdf

Vergeet niet dat met wat "onderzoeks creativiteit" het eenvoudig is dit soort nieuwsberichten te maken om de publieke opinie te sturen in een bepaalde richting. "De meeste mensen"..? Als 51 procent voor is, is nog altijd 50 procent tegen! Het bericht geeft denk ik meer aan welke kant men op wil dan wat de mensen echt willen.

Je lichaam als je wachtwoord. Die kant gaan we dus op. En straks waarschijnlijk het merkteken van het beest als wachtwoord. Als je het merkteken van het beest aanneemt, gaat de wereld voor je open! Maar als je het merkteken van het beest weigerd, krijg je nergens meer toegang tot.

Openbaring 13:11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Als je het merkteken van het beest ontvangt ben je voor eeuwig verloren...

Openbaring 14:9-11 De aankondiging van het oordeel
9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.
 
Bid dat je niet in verzoeking komt!

Zie ook:
- Credit card bedrijven werken samen aan nieuwe globale betalingsstandaard - 7-10-13
- Technologie die het merkteken en het beeld met een geest mogelijk maken
- Black friday de anti Christ en het merkteken van het beest - 30-11-12
meer >

Gundersen: all Japan contaminated – what Japanese government isn’t saying about Fukushima


What The Japanese Government Is Not Saying About Fukushima from Fairewinds Energy Education on Vimeo.

Link: http://vimeo.com/82044516

Wat staat de wereld in de komende 7 jaar van de eindtijd nog te wachten:

Openbaring 16:1-6 De zeven plagen
1 En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: Gaat heen en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde.
2 En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.
3 En de tweede goot zijn schaal uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode, en alle levende wezens, die in de zee waren, stierven.
4 En de derde goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen, en (het water) werd bloed.
5 En ik hoorde de engel der wateren zeggen: Rechtvaardig zijt Gij, die zijt en die waart, Gij Heilige, dat Gij dit oordeel hebt geveld. 6 Omdat zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; zij hebben het verdiend!
 
9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; 10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. 11 Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 12 Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; 13 want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

zie ook:
- Fukushima: Volgens Japanse professors is het “worst case scenario” bereikt - een “einde van de wereld" scenario - 15-10-13
meer >

zaterdag 14 december 2013

Studie: vorige jaar werd de zeebodem, 150 mijl uit de kust van Californie, voor 98% bedekt met dode zeedieren

Daarvoor was dat slechts onder de 1%. “Grote” veranderingen begonnen in het voorjaar van 2011.

National Geographic, 22 november 2013: [...]. “In de 24 jaar van deze studie werd er de laatste twee jaar veruit de grootse hoeveelheid van dit afval gevonden,” volgens de studieleider Christine Huffard, een marien bioloog van het Monterey Bay Aquarium Research Institute in Californie. [...] In maart 2012 was minder dan 1 procent van de zeebodem onder het Station M [ligt 145 mijlen ten westen van de kunst van Californie, tussen Santa Barbara en Monterey] bedekt met dode zee salps.

Op 1 july was 98 procent bedekt met ontbindende organismen, volgens een studie die deze week gepubliceerd werd in de Proceedings of the National Academy of Sciences. [...] Hoewel klimaat veranderingen een toonaangevende mededinger is voor het verklaren van de grote stijgingen in 2011 en 2012, zegt Huffard dat deze pieken een onderdeel kunnen zijn van een langere termijn trend die wetenschappers nog niet eerder waargenomen hebben. Ze hoopt door te gaan met het verzamelen van gegevens van station M om te proberen het uit te zoeken.

Bron: http://enenews.com/study-dead-sea-creatures-covered-98-of-seafloor-last-year-150-miles-off-california-coast-had-been-less-than-1-previously

zie ook:
De oceaan is gebroken - 21-10-13
- Miljoenen dode vissen wereldwijd - 21-9-13
meer >

donderdag 12 december 2013

Watchman Video Broadcast - Het vierde rijk deel 12-13-14

Deel 12
YouTube: http://youtu.be/yHlCXRl1W8A

Deel 13: http://youtu.be/xUAXQfWA_L0
Deel 14: http://youtu.be/LTfe9XUYhAs\

Meer van Pastor Mike >


The International Banking Cartel

 
 
Een blik op de International Banking Cartel geleid door de Bank voor Internationale Settlement (in Bazel, Zwitserland), bekend als de bank van de centrale banken (58 centrale banken) en de Amerikaanse Federal Reserve System. Ook een blik op bancaire tycoons: van de familie Rothschild in Europa tot JP Morgan en anderen in de VS. Hoe banken niet alleen regeringen controleren, maar ook politici benoemen door enorme campagne donaties. Regeringen ten dienste van de grote banken, het beste voorbeeld: de regering-Obama en de grootste bail out in de geschiedenis van dezelfde instellingen die de Grote Recessie veroorzaakt.
 
Zie ook:
- Het is zo moeilijk voor mensen om te begrijpen!! - 10-1-13
meer >

woensdag 11 december 2013

Mogelijke DNA test voor kinderen bij geboorte

Elk kind in Groot Brittannie zoud hun DNA gedecodeerd kunnen hebben bij geboorte door de NHS om hun risico op ziekte te voorspellen. Dat heeft de secretaris van gezondheid voorspeld.

Jeremy Hunt, de secretaris Volksgezondheid, wil dat Groot-Brittannië het eerste land in de wereld wordt waar routinematig DNA van mensen wordt afgenomen als onderdeel van hun medisch dossier.

De informatie kan vervolgens gebruikt worden tijdens hun leven om dokters te helpen om levenstijl veranderingen of behandelingen aan te raden om gezond te blijven.

Bron: http://www.trunews.com/children-dna-tested-birth/

Wacht maar tot het tegen je gebruikt wordt. Elk kind met een "ongewenste afwijking" zoals een "verkeerd kleurtje" of ras zal weggezuiverd worden. Of "afwijkende" ouders zullen verplicht gesteriliseerd worden. Als deze dingen gaan gebeuren is het absoluut het einde van de wereld.

Combineerd dit ook eens met DNA manipulatie. Dan zullen de "verbeterde" mensen geen mensen meer zijn. Stel dat iedereen die zijn DNA niet "verbeterd' heeft gedood wordt? Dat moet natuurlijk getest kunnen worden van kind af aan.

zie ook:
- De Triple Helix door Pastor Mike Hoggard - 6-1-12
- De komst van genetisch gemanipuleerde monsters - 23-8-13
- Genetisch Armageddon met Steve Quayle - 20-8-13
 meer >

dinsdag 10 december 2013

Mind controle en manipulatie op de televisie

You Tube: http://youtu.be/3rbussqP7po

Jonathan Adampants geeft een volledige en grondige analyse van de mind controle en de NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren) technieken gebruikt door Fox News reporters Sean Hannity en Alan Colmes tijdens een interview met Kevin Barret over 11-9.

Als de interviewers er zo'n moeite van maken om iemand zo af te breken, geeft dat toch aan dat die aanslag dus echt een nep aanslag was. Denk niet dat dit alleen iets is in Amerika? De Nederlandse televisie en media zit er 100% vol mee! De oplossing? Kijk geen TV!

Zie ook:
- De Protocollen van de Wijzen van Sion, het twaalfde protocol: controle over de pers - 6-7-13
- Sublimale boodschappen - 31-7-12
meer >

vrijdag 6 december 2013

Harde vreemde geluiden en aardbevingen in 11 verschillende staten in Amerika

Luide, vreemde geluiden en schudden werden gerapporteerd in 11 verschillende staten in Amerika in de laatste week volgens deze recente video van TheUnitedKnowledge. Vreemd genoeg vorige jaar om deze tijd werden deze geluiden dit ook gemeld. Wat is de oorzaak van deze geluiden? Ondergrondse bunkerbouw? Normale aardveranderingen? Onze planeet maakt zich op voor "de grote klap."

Link: http://youtu.be/v2MHkIFEhEM

Bron: http://beforeitsnews.com/earthquakes/2013/12/mysterious-booms-across-11-states-2480350.html?utm_medium=verticalresponse&utm_content=beforeit39snews-verticalresponse&utm_term=http%3A%2F%2Fb4in.info%2FsQ4q&utm_campaign=&utm_source=direct-b4in.info

Zie ook:
- Vreemde geluiden wereldwijd - 23-1-13
meer >


dinsdag 3 december 2013

Bloedbad Nigeria: 70 Christenen vermoord

Ten minste 70 christenen in Nigeria zijn gedood in gecoördineerde aanvallen door Fulani stamleden en de islamitische jihadistische organisatie Boko Haram.

Fulani stamleden vermoorden 37 Christenen in ten minste 4 gecoördineerde aanvallen op een dag.

Gemeld wordt dat Boko Haram tijdens dezelfde periode van drie dagen maar liefst 34 Christenen hebben vermoord.

Lees verder: http://mobile.wnd.com/2013/12/bloodbath-as-terrorists-murder-70-christians/

Zie ook:
- 'Grootste Moord op christenen in Syrië' Genegeerd - 27-11-13
- De komende Christen vervolging! - 26-2-13
meer >

New York begint als 1e Staat met inbeslagname wapens

De staat New York heeft een brief aan haar inwoners gestuurd waarin te lezen is dat bepaalde type wapens in beslag zullen worden genomen. New York is de 1e staat in de Verenigde Staten die hiermee begint omdat volgens een Administratieve regel de betreffende wapens onrechtmatig zijn in New York.

Het vermoeden bestaat dat de rest van de Amerikaanse staten spoedig zullen volgen. E.e.a. past in de lijn van de ontwapenings politiek/tacktiek van de Obama Regering.

Lees verder: http://pineut.wordpress.com/2013/11/30/new-york-begint-als-1e-staat-met-inbeslagname-wapens/

Het duurt vast niet lang voor de burgerorlog uitbreekt in Amerika.

zie ook:
- Ontwapening Amerikanen? Amerikanen kopen massaal wapens - 6-1-13
- “We bereiden ons voor op een massale burgeroorlog ", zegt DHS Informant - 5-5-12- America stands on the verge of domestic war - 17-1-13
- Men maakt zich op voor burgeroorlog in Amerika? - 16-1-12
meer >

zaterdag 30 november 2013

Is de anti christ een hybride?

Door zonden veranderd een zegen in een vloek. De oordelen in openbaringen zijn het uiteindelijke gevolg van de zonden van de mensen. En zoals zonden vanaf het begin op aarde werden gepleegd, zo vinden geloof ik de oordelen in de eindtijd in eenzelfde volgorde plaats. De Here Jezus heeft echter de dood overwonnen en de vloek opgeheven!

Jakobus 1:13-15
13 Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. 14 Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. 15 Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort.

Het begint allemaal bij de eerste zonde in Genesis: Eva die luistert naar satan en een zonde begaat uit lust en begeerte. Ze baarde Kaïn die zijn broer doodsloeg.

Genesis 3:4-6 De eerste zonde
4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. 6 En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at.

Deze verleidingen voor Eva vinden in de eindtijd geloof ik hun ultieme voltooiing.
- goed om van te eten
- een lust voor het oog
- begeerlijk om verstandig te worden.

De gevolgen van het niet luisteren naar God
De gevolgen van het luisteren naar een andere stem dan de stem van God leidde volgens mijn tot een letterlijk inmenging op aarde van buitenaf. God gaf de mens over in de macht van die andere stem.

2 Petrus 2:19
19 Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.

Eva luisterde naar Satan en at uit lust en begeerte van de appel. Het gevolg lijkt wel te zijn dat de engelen die satan volgen, gaan lusten naar de vrouwen?

Genesis 6:1-4 Het huwelijk der zonen Gods
1 Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, 2 zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. 3 En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. 4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.

Uit dit huwelijk kwamen hybriden voort, de reuzen, half engel en half mens. Die gevallen engelen en hun kinderen werden volgens mij vereerd als de Goden. De afgoden uit de Bijbel. Denk ook aan de vele Goden die in het oude Egypte vereerd werden. De zondige mens werd zo geloof ik letterlijk overgegeven in de macht van zijn zonde, de stem waarna men luisterd.

Zo werd ook het volk Israel in de macht van hun ongerechtigheden overgeleverd:

Jesaja 64:7
7 Er was niemand die uw naam aanriep, die zich beijverde om aan U vast te houden. Want Gij hebt uw aangezicht voor ons verborgen en ons aan de macht onzer ongerechtigheden prijsgegeven.

Een mogelijk eindtijdscenario
In de eindtijd zal denk ik de genade tijd voorbij zijn. De mensen zullen zijn overlevend aan de zonden en (weer) letterlijk met de gevolgen er van geconfronteerd worden. Iedereen die achterblijft op aarde zal voor de keus gesteld worden. Aan welke stem ben je gehoorzaam, naar welke stem luister je? De stem van God of de misleidende stem van satan?

Er is een mogelijk scenario waarmee dit alles zou kunnen plaats vinden.

1 Het zesde hoofdstuk van Genesis gaat over gevallen engelen die hun plek in de hemel verlieten en zich met menselijke vrouwen kruisten. Uit dat huwelijk ontstonden de hybride reuzen. Het nummer 6 verwijst daarom geloof ik naar inmenging op aarde van buiten en de komst van kruisingen(hybride) tussen engelen en mensen.

2 De gevallen engelen komen in de eindtijd (weer) naar de aarde. Dat blijkt volgens mij uit het zesde zegel, de zesde bazuin en de zesde schaal. Maar vooral uit het nummer van de anti christ: 666! Misschien dat ze zich voordoen als de teruggekeerde Goden uit de oudheid.

De anti christ is geloof ik weer een hybride, een “Zoon van de Goden”. Hij zal zich uitroepen tot God. De mensen zullen denk ik luisteren naar “die andere stem” en net als hem willen worden. “U zult zijn als God”, had satan Eva belooft. Ze zullen dan het merkteken van het beest ontvangen en zelf ook misschien letterlijk een hybride worden. Zo worden de mensen overgeleverd in de macht van degene naar wie ze luisterden. Ze worden zelf net zo…

Het nummer 6 lijkt te verwijzen naar inmenging van buiten de aarde
Elk getal in de Bijbel heeft denk ik een dubbele symbolische waarde, goed of kwaad, een zegen of een vloek. Zo lijkt het getal 6 onder andere te verwijzen naar de inmenging van buiten af.

- Het zesde hoofdstuk van Genesis gaat over de komst van de gevallen engelen en het huwelijk met vrouwen. Er worden kinderen uit die huwelijken geboren, de hybride reuzen.

- Het zesde hoofdstuk van de Bijbel gaat over hoe het volk het beloofde land intrekt. In het land wonen echter allemaal volken met reuzen. Ze mochten zich niet mengen met die volken en moesten al de volken uitroeien.

Numeri 13:32-33 De twaalf verspieders
32 Ook verspreidden zij onder de Israëlieten een kwaad gerucht omtrent het land dat zij verspied hadden, door te zeggen: Het land dat wij zijn doorgetrokken om het te verspieden, is een land dat zijn inwoners verslindt, en alle mensen die wij daar zagen, waren mannen van grote lengte. 33 Ook zagen wij daar de reuzen, Enakieten, die tot de reuzen behoren, en wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen.

- Van een reus wordt verteld dat hij zes vingers en zes tenen had. Dat is een normale mensenhand plus een. De nummer zes lijkt weer te verwijzen naar iets wat extra toegevoegd is, of er mee gemengd is.

2 Samuël 21:20-21 De Gibeonieten en het huis van Saul
20 Toen was er wederom strijd te Gat; en daar was een man van zeer grote lengte, die zes vingers aan zijn handen en zes tenen aan zijn voeten had: vierentwintig bij elkaar; ook deze stamde af van Rafa. 21 Hij hoonde Israël, en Jonatan, de zoon van Sima, Davids broeder, versloeg hem.

De gevallen engelen komen in de eindtijd naar de aarde
In Openbaringen staat dat satan en zijn engelen in de eindtijd uit de hemel worden gegooid op aarde. In de Bijbel wordt naar engelen wel verwezen als sterren. Het zesde zegel van openbaringen gaat over de sterren des Hemels die op aarde vallen.

Openbaring 6:12-13 De eerste zes zegels geopend
12 En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. 13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt.

Verder wordt weer naar de val van satan verwezen in openbaringen 12. Daar zou je 2 keer 6 van kunnen maken.

Openbaring 12:7-12
7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen:
Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

Daarom geloof ik dat er weer gevallen engelen net als in Genesis 6 naar de aarde komen die zich zullen mengen met de mensen.

Maar ook de zesde bazuin verwijst naar de komst van engelen of het los laten van engelen.

Openbaring 9:15-16 De zesde bazuin
15 En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden. 16 En het getal der legerscharen van de ruiterij was tweemaal tienduizend tienduizendtallen; ik hoorde hun aantal.

De wezens, sprinkhanen, die op aarde komen uit de put tijdens de vijfde bazuin lijken meer demonen te zijn, ze komen van beneden. De wezens van de zesde bazuin echter kunnen heel goed hybriden zijn afkomstig van bijvoorbeeld die vier engelen. Engelen komen van boven. Net als de wateren van de zondvloed in de tijd van Noach van beneden en van boven kwamen, zullen de boze geesten de aarde in de eindtijd overspoelen. In Genesis 6 kondigt God ook de komst van de zondvloed aan. In Genesis 7 vind dan de zondvloed plaats. Het nummer 7 staat voor voltooiing.

Een zelfde soort verschil bestaat er tussen de vijfde en de zesde schaal. De rivier de Eufraat lijkt te verwijzen naar een soort overgang naar een andere dimensie van waaruit de gevallen engelen of boze geesten op aarde komen. Het verwijst dan naar een inmenging op aarde van buiten de aarde.

Het nummer van de anti christ is 666!
De nummer 6 lijkt dus steeds te verwijzen naar inmenging en hybriden. Het nummer van de anti christ is echter 666. De anti christ lijkt hiermee wel in alles een hybride te zijn: in zijn lichaam, ziel en geest. Misschien dat daarom het nummer 6 drie keer herhaald wordt?

Openbaring 13:16-18 Het beest uit de aarde
16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Ik denk dat als satan met zijn gevallen engelen op aarde worden gegooid de anti christ gepresenteerd wordt als de “Zoon van de Goden”. De redder, de Messias van de mensen. De kruising tussen de engelen en de mensen net als Jezus.

Hij zal onderdeel zijn van de voltooiing van de zonde: als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. De anti christ zal uiteindelijk dood en verderf zaaien.

De mensen in de eindtijd zullen dan denk ik aan dezelfde verleidingen blootgesteld worden als Eva.
- goed om van te eten
- een lust voor het oog
- begeerlijk om verstandig te worden.

De anti christ zal komen als een engel van het licht. Hij zal geloof ik de mensen alle lichamelijk genot voor zal houden die maar mogelijk is. Hij zal er het prachtig en heel begeerlijk uitzien en hij zal de mensen denk ik eeuwig leven als God beloven

2 Korintiërs 11:14
14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.

De leugens van Satan in de eindtijd

Deze beloften hield satan Eva voor in de hof van Eden:
- Gij zult geenszins sterven,
- Uw ogen zullen geopend worden,
- Gij zult zijn als God kennende goed en kwaad

Dezelfde leugen zal denk ik weer vooraf gaan aan dezelfde zonden. De mensen die Jezus afwijzen zullen geloof ik naar die andere stem luisteren en in dezelfde val trappen. De mensen zullen van de appel eten uit lust en begeerte en onder invloed van een leugen.

God stuurt een dwaling waardoor ze de leugen geloven:

2 Tessalonicenzen 2:9-12
9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.
(diens komt verwijst naar de komst van de anti christ)

De anti christ zal zich uitroepen tot God en de mensen zullen denk ik net als hem willen worden. Ze zullen hem en zijn beeld aanbidden en zullen dan het nummer 666 ontvangen en ook zelf denk ik letterlijk een hybride worden. Zo worden ze overgeleverd in de macht van degene naar wie ze luisterden en ondergaan dezelfde eeuwige straf.

2 Tessalonicenzen 2:3-4 De wederkomst des Heren
3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

Met de komst van de anti christ, de zoon van de Goden, lijkt ook de Bijbel in vervulling te gaan. Daarom zullen veel naamchristenen hem denk ik aannemen als de echte. Het kan de reden zijn voor de grote afval van gelovigen. Hoewel veel mensen denken dat we nu al in de afval zitten, geloof ik dat de anti christ wel eens de grote oorzaak kan zijn. Zijn komst wordt ook samen genoemd met de afval door apostel Paulus.

De mensen zullen geloof ik door het merkteken te ontvangen een soort hergeboorte ondergaan en zo “Zonen van de Goden” worden. Net als de gelovigen in Jezus zonen van God worden.

Johannes 1:12-13
12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; 13 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.

Maar de anti christ zal een levende leugen zijn! Hij zal geloof ik letterlijk de Zoon van satan zijn. De mensen zullen geen Zonen van God worden maar juist zonen van satan. Ze zullen satan als vader hebben!

Johannes 8:44
44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.

De valse profeet
De valse profeet zal in dienst van de anti christ staan om de mensen verleiden om de anti christ aan te nemen.

Openbaring 19:20-21 Het beest en zijn profeet overwonnen
20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.

Er komt dus
- een leugen
- een dwaling
- verleidingen

Naar God luisteren
Dit is een studie naar een dergelijk scenario. Hoe het ook zal gaan, voor onze ogen is het zich nu aan het ontwikkelen en wordt het georganiseerd. Iedereen die niet naar God luistert, zoals Adam en Eva, kunnen dezelfde gevolgen van oorzaak en gevolg ondervinden. God kan je overgeven in de macht van je zonden. Als je van God wilt winnen en zelf God wilt zijn, zul je in de leugen van satan trappen. Satan is een engel van het licht. Dus zul je denken dat je door naar hem te luisteren als God kunt worden. Maar het zal een leugen blijken te zijn…

Jezus heeft de vloek die op de mensen rust ongedaan gemaakt. Hij heeft overwonnen! Hij is God! Door zijn offer en het geloof in Hem krijg je genade. Zoek Hem. Hij is altijd dichtbij! Zijn schapen kennen Zijn stem. Ze luisteren en volgen geen andere stem!

Lucas 11:9-10 Het bidden
9 En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. 10 Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden.

zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/anti-christ.html
Deel 2: Het moderne Babel en de anti christ

donderdag 28 november 2013

Ongeveer 35 vulkanen barsten momenteel uit op de wereld

Link: http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2013/11/27/about-35-volcanoes-are-currently-erupting-across-the-globe/

Een teken van de eindijd?

Matteüs 24:1-14 Rede over de laatste dingen
1 En Jezus ging de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kwamen tot Hem om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. 2 En Hij antwoordde en zeide tot hen: Ziet gij dit alles niet? Voorwaar, Ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken.
3 Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? 4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! 5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. 6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. 7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. 8 Doch dat alles is het begin der weeën. 9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. 10 En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. 11 En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. 12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. 13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. 14 En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.

Meer artikelen >

Concentratiekampen in Amerika

YouTube: http://youtu.be/WlnMT8yBjRw

Zie ook:
- De komende Christen vervolging! - 26-2-13
meer >

woensdag 27 november 2013

'Grootste Moord op christenen in Syrië' Genegeerd

De ergste slachting van Christenen – compleet met massagraven, martelingen tot de dood er op volgt, vrouwen en kinderen en het verwoesten van kerken – vonden onlangs plaats in Syrie door de handen van US gesteunde Jihadi “rebellen”. De Amerikaanse regering en hun spreekbuis “mainstream media” zijn, zoals gewoonlijk, stil (dat is als ze niet actief proberen de zaken te minimaliseren).

Het bloedbad vond plaats in Sadad, een eeuwenoude Syrisch-orthodoxe Christelijke woonplaats, zo oud dat het al in het Oude Testament wordt vermeld. De meeste inwoners in de regio zijn arm, omdat Sadad is gesitueerd in afgelegen woestijn tussen Homs en Damascus. (woestijngebieden zijn tot nu toe, blijkbaar de enige plaatsen in Syrië waar Christenen zich veilig voelen; 600 Christelijke families waren eerder gevlucht naar het toevluchtsoord, alleen om te worden gevolgd door de Jihad).

Eind oktober, viel de US gesteunde “oppositie” Sadad binnen en bezette het voor een week, tot ze werden verdreven door het nationale leger. Naast de wreedheden, 45 Christenen – waaronder vrouwen en kinderen – werden vermoord, verscheidene doodgemarteld, werden er 14 kerken (sommige oude) verwoest. De lichamen van 6 mensen van een familie in de leeftijd van 16 tot 90 werden gevonden op de bodem van een put (een steeds vader voorkomend lot van de “onmenselijke” Christenen).

Lees verder:
http://m.cbn.com/blogs/ibrahim/archive/2013/11/21/largest-massacre-of-christians-in-syria-ignored.aspx

Zie ook:
- EU: monitoren "intolerante" burgers - 2-11-13
- Massale vervolging losgebarsten: 200 miljoen christenen doelwit van voornamelijk moslims - 3-8-13
- De komende Christen vervolging! - 26-2-13

dinsdag 26 november 2013

Jeruzalem, Riyadh verbijsterd: Obama maakt Iran 7’de wereldmacht over regionale kwesties, met inbegrip van de Palestijnen

Debkafile’s exclusieve Washington bronnen onthullen: President Barack Obama en de Minister van Buitenlandse Zaken John Kerry spraken in het geheim af om Iran te verheffen tot de status van 7’de wereld macht. Dit als sterke stimulans voor de ondertekening van de interim-nucleaire akkoord in Geneve op zondag 24 november, voor het naleven van de verplichtingen en voor het dan ondertekenen van een alomvattende overeenkomst.

Terwijl Iran heeft altijd respect geëist en een gelijke status als regionale macht hebben de Ayatollahs in hun wildste dromen nooit verwacht dat hun zo’n grote status zou worden toegekend. Met een gezaghebbende rol, erkend door de zes grote machten, voor de aanpak van problemen in een brede regio die de Perzische Golf, het Midden-Oosten en West-Azie, waaronder Afganistan omvat.

Debkafile’s Iraanse bronnen melden dat Hassan Rouhani en de Minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif deze geweldige prestatie presenteerden aan hun harde lijn critici thuis, die hen beschuldigen van het te veel toegeven op het nucleaire programma van Iran omwillen van een deal met het Westen. We komen thuis van Geneve met de erkenning als wereldmacht antwoorden ze.

De kleine lettertjes van de nieuwe Iran status zijn nog niet op hun plaats maar Westerse bronnen, bekend met de nieuwe VS-Iraanse inzichten, zeggen dat ze niet verbaasd zouden zijn als President Rouhani in toekomstige toppen aan dezelfde kant van de tafel zit als de zes machten waar ze nu mee onderhandeld hebben in Geneve. Zarif zou ook in de toekomst bijeenkomsten van Ministers van Buitenlandse zaken kunnen bijeenwonen als gelijke.

Jerusalem en Riyad zijn verbijsterd over deze ontwikkeling. Onze Jeruzalem bronnen melden dat premier Banjamin Netanyahu, die het verborgen heeft gehouden voor zijn collega’s in het kabinet, vertrouwelijk overleg heeft met de hoofden van de Israëlische veiligheids- en inlichtingendiensten en het hoge IDF commando over hoe om te gaan met de plotselinge vervanging van Israel door Iran als Amerika’s nr.1 bondgenoot in de regio.

Men er niet aan denken te maken te hebben met een vijandelijk Iran in de rol van onderhandelaar in de door VS gesteunde onderhandelingen met de Palestijnen.

Het Saoedische koningshuis heeft vergelijkbare angst en is diep verwikkeld boze discussies. Sommige Westerse en Israëlische Debkafile bronnen in de beide hoofdsteden zeggen dat Israel en Saudi Arabia beide vinden dat de promotie van Iran als Wereld Status zelfs meer schokkend en schadelijk is dan het streven naar nucleaire wapens. Beiden hadden van de Obama administratie niet zo’n extreem gezicht verwacht.

Debkafile heeft alle details in bezit van de geheime US-Iran overeenkomst tussen Kerry en Zarif in Geneve en die goedgekeurd werden door de Russische en Chinese Ministers van Buitenlandse zaken. Ze zullen onthuld worden in de komende wekelijkse Debka uitgave nr. 613 volgende week vrijdag 29 november.

Bron: http://www.debka.com/article/23476/

De Nieuwe Wereld Orde machten spelen weer eens een vies spelletje. Het wordt wel herkenbaar zeg. Je moet gebruik maken van zulke landen als Iran om te komen tot het doel. Net als ze met Hitler deden. Het doel heiligd de middelen.

Als Israel nu Iran aanval en als daarna de omringende moslimlanden Israel gaan aanvallen zal God Israel verdedigen en komen al de voorspellingen in de Bijbel over de afstraffing van die volken uit. Dat staat te gebeuren. 


Zie ook:
Amerika laat Israel in de steek en roept met Iran een vloek over zichzelf uit - 25-11-13
- “We bluffen niet.” Israel klaar om Iran alleen aan te vallen, zegt nationale veiligheid adviseur van Netanyahu - 22-11-13
- Gevolg Geneva: Iran wordt een kernmacht, gevolgd door Saoedi’s. Israel verliest vertrouwen in Obama - 9-11-13
- Toespraak Israëlische President Minister Benjamin Netanyahu Algemene Vergadering VN - 2-10-13
meer >

maandag 25 november 2013

Amerika laat Israel in de steek en roept met Iran een vloek over zichzelf uit

'Akkoord Iran historische vergissing'
http://www.zie.nl/video/overige/Akkoord-Iran-historische-vergissing/m1mzbedf2o94


Genesis 12:1-3 De roeping van Abram
1 De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; 2 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. 3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.

Het was toch voor een belangrijk deel in Amerika’s hand om te helpen voorkomen dat Iran atoomwapens kan ontwikkelen. Iran heeft vele malen gedreigd Israel te vernietigen. Amerika geeft dus indirect aan dat ze achter dat plan staan. Als Israel zich straks gedwongen voelt Iran aan te vallen en Amerika zal ook daaraan niet meewerken, zullen ze geloof ik zeker terug betaald krijgen dat waarmee Israel anders zou zijn vernietigd: atoomwapens.

Als dit beleid van Amerika zo doorgaat, kun je er op wachten voor de eerste atoomwapens in Amerika tot ontploffing worden gebracht. God laat het op hun eigen hoofd neer komen. Je vraagt je af wat er van Iran zal overblijven. Weinig of niets…

Atoomwapens gericht op Israel is zeker een grens. Wat Netanyahu ook zegt: men begaat hier een historische vergissing. De God van Israel bluft niet! De wereld gaat op zijn kop. De eindtijd staat voor de deur. Ben je er klaar voor?

Zie ook:
- “We bluffen niet.” Israel klaar om Iran alleen aan te vallen, zegt nationale veiligheid adviseur van Netanyahu - 22-11-13
- Gevolg Geneva: Iran wordt een kernmacht, gevolgd door Saoedi’s. Israel verliest vertrouwen in Obama - 9-11-13
meer >