woensdag 31 juli 2013

Boek: Voorbereiding op de Wederkomst – Lance Lambert

http://christenenvoorisrael.nl/2010/04/voorbereiding-op-de-wederkomst-lance-lambert-995/

Flaptekst: “In zijn rede over de laatste dingen spreekt de Heere Jezus op de Olijfberg over de tijd die vooraf zal gaan aan zijn verschijning in heerlijkheid. Het beeld dat Hij van de wereldgeschiedenis schetst, is beslist niet opwekkend.

Toch is er alle reden tot hoop. Onze Heiland heeft heel duidelijke aanwijzingen gegeven om staande te kunnen blijven in die laatste dagen. In dit boek is een serie lezingen weergegeven, waarin Lance Lambert bespreekt hoe je je op een praktische manier kunt voorbereiden op de komst van de Heere en vol verwachting kunt uitzien naar die dag.’Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt’

Lance Lambert is een van de belangrijkste woordvoerders van de Messiasbelijdende Joodse gemeenschap in Israël. Als bijbelleraar wordt hij in de hele wereld veel gevraagd om lezingen te geven. Hij werd geboren in het Engelse Kent en groeide op in Richmond. Toen hij twaalf jaar oud was, kwam hij tot geloof in de Heere Jezus. Hij is tegenwoordig Israëlisch staatsburger en woont in Jeruzalem.

Lance Lambert schreef een aantal boeken. Van twee hiervan: The Uniqueness of Israel en ‘Till the day dawns werden als eerder vertalingen uitgegeven door stichting Christenen voor Israël onder de titels Israël is Uniek en De dag breekt aan…”

Titel:Voorbereiding op de Wederkomst
Auteur:Lance Lambert
Uitgever:Chai Pers, Nijkerk
ISBN:978-90-73632-03-5
Uitvoering:107 pagina’s, paperback
Prijs:€ 9,95

Het boek is wel leverbaar. Even informeren...

Zie ook:
- Boek: De Antichrist - 31-10-12
- Jesaja 24: Het gericht over de aarde - 30-6-13
- De bijbel komt uit… - 7-5-13
- Matteüs 24, Rede over de laatste dingen - 6-5-13
meer >

maandag 29 juli 2013

De Wereldzaadbank op Spitsbergen

De Wereldzaadbank is een kluis op Spitsbergen. Hij dient voor de opslag van zaden van zoveel mogelijk verschillende soorten (voedsel)gewassen.

De Noorse overheid is betrokken bij dit project, maar je komt ook een aantal namen tegen waardoor allerlei alarmbellen afgaan.

De opslagplaats voor zaden, ook wel omschreven als een ‘Doomsday-vault’ of een ‘ark van Noach’, wordt grotendeels betaald door de Noorse overheid. De Bill & Melinda Gates Foundation (Bill Gates) steunt het project eveneens. De zaadbank bevindt zich 120 meter diep in een berg vlakbij de plaats Longyearbyen, op een hoogte van circa 130 meter boven zeeniveau, zodat de zaden ook veilig zijn indien de zeespiegel stijgt door het smelten van de ijskappen.

Het schijnt dat de zaadbank nu bijna helemaal gereed is. Het is de bedoeling dat er meer dan 3 miljoen soorten zaden worden opgeslagen en je kunt er vergif op innemen dat dit allemaal natuurlijke zaden zijn, zonder ook maar één GMO (genetisch gemanipuleerd organisme) daartussen.

De Noorse overheid verklaart dat de zaden opgeslagen worden om ervoor te zorgen dat “een verscheidenheid aan gewassen in de toekomst gewaarborgd blijft”.

Echter, als we wat verder kijken naar wie er allemaal betrokken zijn bij dit “nobele” project, dan gaan alle alarmbellen rinkelen.

We weten uiteraard dat Bill Gates en zijn vriendjes van Monsanto hierbij betrokken zijn, maar er komen nog een aantal alarmerende namen tevoorschijn.

Eveneens deelnemer aan dit project zijn:

Dupont/Pioneer, een gigantisch biotech bedrijf zoals Monsanto en eigenaar van GMO zaden en patenten.

Syngenta, een grote Zwitserse producent van zaden en pesticiden.

The Rockefeller Foundation, verantwoordelijk voor de “genen revolutie”. Deze Foundation heeft al meer dan 100 miljoen Dollar geïnvesteerd in GMO wetenschap sinds de jaren zeventig.

CGIAR, een wereldwijd netwerk van aanhangers van de Rockefeller Foundation.

Wat nu als deze zaadbank een heel andere doelstelling heeft dan de Noorse overheid ons wil doen geloven?

Wat we nu al zien op diverse fronten is dat de gewone gewassen worden “besmet” door de gevaarlijke GMO versies . Zo zagen we eerder deze week dat de totale wereldrijstvoorraad waarschijnlijk al is besmet. Er zijn hardnekkige geluiden die blijven bevestigen dat de uitbraak van het MERS-CoV virus afkomstig is van besmet graan.

Wat nu als er bewust een wereldwijde bio-oorlog wordt gevoerd, waarbij het uiteindelijke resultaat is dat bijna alle gewassen besmet zijn door GMO varianten die levensgevaarlijk voor mensen (blijken te) zijn?

Wie zijn dan straks de enigen die nog toegang hebben tot honderd procent natuurlijke, gezonde zaden?

Misschien is wel de enige manier om deze lui te stoppen om ervoor te zorgen dat ook de rest van de mensheid zoveel mogelijk originele zaden gaat bewaren. Als er genoeg mensen wereldwijd zijn die dit doen, dan maakt het niet zoveel uit hoeveel miljoenen zaden die gangsters in hun kluizen hebben opgeslagen.

Nu kan het nog, nu kan iedereen nog beginnen met het planten van allerlei soorten gewassen met daarbij ook zeldzame varianten.

Eén ding is zeker. Wanneer je bovenstaande namen tegenkomt betekent dit automatisch slecht nieuws voor de mensheid. En als ze betrokken zijn bij “nobele” projecten zoals een zaadbank dan weet je dat er andere belangen spelen.

Ga tuinieren, zolang het nog kan.

Bron:
Waking Times

Bron: https://nieuwsbreker.wordpress.com/2013/07/08/spitsbergen/

Zie ook:

zaterdag 27 juli 2013

Technologie die het merkteken en het beeld met een geest mogelijk maken

In de eindtijd komt er een merkteken van het beest. Zonder dat merkteken kan niemand kopen en verkopen. Maar ook komt er een “beeld van het beest”. Dat beeld krijgt vreemd genoeg een geest, kan gaan praten en het maakt dat iedereen die het beeld niet aanbid, wordt gedood.

Openbaring 13:11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Technologische ontwikkelingen
Duizenden jaren hebben mensen deze teksten in de Bijbel gelezen zonder te kunnen begrijpen hoe dit ooit werkelijkheid zou moeten worden. Maar nu kan technologie het mogelijk maken. Een greep uit de laatste technologie berichten.

- Van de volgende generatie pinautomaten wordt verwacht dat ze bankkaarten vervangen door gezichtsherkenning:
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2365166/Next-generation-cash-machines-set-replace-bank-cards-facial-recognition.html?printingPage=true

- Handscan voor geld, geen kaart nodig.
http://www.youtube.com/watch?v=EgeiT60mcYE

- Vrouw geloof dat het biometrische rijbewijs de start is van het Bijbelse merkteken van het beest.
http://www.640wgst.com/articles/national-news-104668/woman-believes-biometric-license-data-is-11490499/

- Biometrische aanraakscherm herkent vingerprints voor de eerste keer
http://eindtijd-update.blogspot.nl/2013/07/biometrische-aanraakscherm-herkent.html

- Je toekomstige hersens-machine implantatie: Ultrasonic neurale stof:
http://www.trunews.com/your-future-brain-machine-implant-ultrasonic-neural-dust/

De wereld slaapt?
Technologie die mogelijk maakt dat niemand kan kopen of verkopen zonder een merkteken kan tegenwoordig technisch eenvoudig ingevoerd worden. Je ziet hoe men er al lange tijd bewust naar toe werkt. 

Men bereid het publiek stapje voor stapje voor. Ze willen het laten lijken alsof het een natuurlijk verloop heeft. Zo verdwijnen bij de Albert Hein langzaam maar zeker een voor een de geld kassa’s. De volgende stap is dat er alleen nog maar pinkassa’s zullen zijn. Dan zal men op een gegeven moment over kunnen gaan op een geldloze maatschappij. Omdat het zo sluipend gaat hebben zo weinig Christenen in de gaten dat het merkteken van het beest heel dichtbij is.

De organisatoren satan en co stellen het shok moment zolang mogelijk uit zodat men in alle rust het systeem kan opzetten. Daarna zullen ze denk ik ineens grote chaos en paniek op aarde willen creëren en worden de mensen met het merkteken geconfronteerd.

Biometrische identificatie
Ook wordt er veel ontwikkeld op het gebied van biometrische identificatie. Biometrische identificatie wil zeggen dat je je moet identificeren aan de hand van lichaamseigen kenmerken die voor iedereen uniek zijn. Zoals je vingerprint, de iris in de oog, gezichtskenmerken enz…

Je geld, het betalen, wordt zo aan je lichaam gekoppeld. Als je niet kunt aantonen dat je bent die je bent, zul je niet kunnen kopen of verkopen. Geld is dan niet meer anoniem. Men zal precies weten waar en wat je hebt gekocht.

De overheid “creëert een Google Earth van alle financiële transacties” waarschuwt een senator
http://eindtijd-update.blogspot.nl/2013/07/de-overheid-creeert-een-google-earth.html

Merkteken van het beest
De laatste stap zal de invoering van het merkteken van het beest zijn. Vanaf dat moment gaat het om (eeuwig geestelijk) leven en dood. Iedereen zal het beeld moeten aanbidden of worden gedood. De mensen die het beeld wel aanbidden, ontvangen het merkteken. Zonder dat merkteken, de naam van het beest of zijn getal zul je niet kunnen kopen of verkopen.

Je moet je dus straks identificeren in de naam van een ander? Je bent eigendom geworden! Je bent niet meer eigenaar van je zelf.

De vraag zal dan zijn van wie ben je, van Jezus of van de anti christ?

Als je van de anti christ wilt zijn, zul je dat moeten betalen met je ziel. Want iedereen die het merkteken ontvangt is voor eeuwig verloren! De mensen zullen hun ziel verkopen in ruil voor lust. Men zal weer kunnen kopen en verkopen. Er zal hun ongetwijfeld beloofd worden dat ze als Goden zullen zijn en eeuwig leven zullen ontvangen. Maar zoals dat gaat met satan… het was een leugen… Ze ontvangen juist eeuwige straf.

Als je van Jezus bent, heeft Hij de prijs voor je betaald! Hij heeft de dood overwonnen.

1 Korintiërs 6
19 Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? 20 Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.

Beeld van het beest
Wat te zeggen van een beeld dat een geest krijgt, kan gaan spreken en maken dat iedereen die het beeld niet aanbid gedood wordt? Zal dit een technologische truck zijn? Wat moet je hierbij bedenken: kunstmatige intelligentie of een echte geest?

Zullen mensen opgeroepen worden om ergens te verschijnen om het beeld te aanbidden? En zullen degenen die niet komen opdagen dan worden opgepakt? Of krijgt iedereen een apparaat in huis of een chip in zijn lichaam met een permanente verbinding met internet en het beeld van het beest? De weigeraars zullen natuurlijk ook herkenbaar zijn aan het feit dat ze geen merkteken hebben. Er zal dan een ongelofelijk slachting van weigeraars zijn.

Openbaring 20:1-6 Het duizendjarig rijk
1 En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; 2 en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 3 en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten.
4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. 5 De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.
Dit is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren.


Bid dat je mag ontkomen aan wat er gaat gebeuren op aarde!

Lucas 21
29 En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Let op de vijgeboom en op al de bomen. 30 Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. 31 Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is. 32 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles geschiedt. 33 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.
34 Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik. 35 Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. 36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 


Vertrouw op Jezus Hij heeft de prijs voor je betaald en zal je redden!

Zie ook:
- De anti christ: als een engel van het licht - 24-1-12
- Technion Wetenschappers ontwikkelen geavanceerde biologische computer - 13-6-13
- Waanzinnig kleine ARM Freescale chip brengt het “internet van de dingen” in je lichaam - 5-3-13
- The Internet of Things (het internet van de dingen) - 1-1-13
- Russische wetenschappers dichterbij het creëren van kunstmatige intelligentie - 29-8-12
meer >

vrijdag 26 juli 2013

Zachte weefsels en bloedvaten in dinosaurus botten gevonden

YouTube: http://youtu.be/ji2cvuJ1mYg

De meerderheid van de wetenschappelijke gemeenschap lijken gelovers van een platte aarde te zijn als het aankomt op de laatste ontdekkingen van dinosaurus botten die organisch elastisch zacht weefsel en bloedvaten en cellen bevatten.

En geen wonder ook - het druist in tegen de wetenschappelijke veronderstelling dat dinosauriers miljoenen jaren geleden zouden hebben geleefd. Ze weten dat zachte weefsels en bloedvaten onmogelijk zulke tijdsduurt kunnen overleven. Dus wanneer ze worden geconfronteerd met bewijst dat in tegenspraak is hun wereldbeeld wat doen ze dan? Inderdaad: ontkenen en aanvallen.

Deze ontdekkingen zult u nooit in de media of kranten terug zien!

Zie ook:
- Dr. Kent Hovind - Het complete Scheppingsseminar - 11-2-13
- The Genes of Genesis - 12-1-12
meer >

donderdag 25 juli 2013

Apocalyptische vurige wolken boven Midwest

YouTube: http://youtu.be/WJFaTISTxnw

Ze zijn op grote schaal aan het knoeien met het klimaat. Denk ook aan de twee getuigen die op gaan treden in de eindtijd en macht over het weer hebben.

Openbaring 11:1-6 De twee getuigen
1 En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: Sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen, die daarin aanbidden. 2 Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden, tweeënveertig maanden lang. 3 En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang. 4 Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan. 5 En indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden; en indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zó de dood vinden. 6 Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen.

Zie ook:
- Voormalig hoofd FBI getuigt dat regeringen chemtrails sproeien om mensheid uit te roeien
- Het meest belangrijk onderwerp van onze tijd: Geo-Engineering en chemtrails - 11-7-13
- Getuigen van geo-engineering. Wat zegt de Bijbel - 13-4-13
- Geo-engineering (kunstmatige klimaatbeinvloeding) dood het leven op aarde!
meer >

Watchman Video Broadcast: The Comic Con deel 1 en 2

Een serie van Pastor Mike over de striphelden zoals superman en spiderman. De striphelden zijn vaak een kruising tussen dieren of engelen en mensen. Ze kunnen beschikken over onmenselijke superkrachten. Het zijn een soort van halfgoden.

Die gevallen engelen en hun nageslacht werden gezien als de Goden. Het zijn de Goden uit de oudheid zoals Hercules e.d. Ze leefden in de wereld van voor de zondvloed. Pastor Mike denk dat dat de wereld van Atlantis is.

De striphelden zijn ook een prototype van de anti christ die komt. De anti christ zal waarschijnlijk ook (weer) een kruising zijn tussen een gevallen engel (boze geest) en mensen. Hij zal ook beschikken over wonderbaarlijke krachten en zal als een God aanbeden worden op aarde.

De striphelden dienen om kinderen (en grote mensen) te leren niet God te zoeken en op zijn hulp te vertrouwen maar satan en zijn gevallen engelen (de Goden) te gaan vertrouwen en te aanbidden. De Superman die de wereld komt redden. En je zult net zo kunnen worden als de (je) superheld en ook over die machten en krachten kunnen beschikken!

YouTube: http://youtu.be/WBbzv-rwYG0

YouTube: http://youtu.be/z-5H1UzBY70

Zie ook:
- Film Man of Steel staat voor .... de komst van de anti christ! - 29-6-13
meer van Pastor Mike >

maandag 22 juli 2013

Biometrische aanraakscherm herkent vingerprints voor de eerste keer

Het eerste aanraakscherm dat u herkent door uw vingerafdruk kan een nieuw tijdperk inluiden in beveiliging en omgang met computers in openbare ruimtes.

“Beeldschermen kunnen geen vingerafdrukken scannen en vingerafdruk scanners kunnen geen beelden weergeven. Wat wij hebben uitgevonden kan beide. Niemand heeft dit eerder gedaan.”Aldus Christian Holz van de Hasso plattner Institute in Potsdam, Duistland.

Holz en zijn collega Patrick Baudisch bouwden het scherm om een groot nadeel van de huidige beeldschermen te overwinnen: Ze zenden licht uit maar kunnen het niet waarnemen. Deze fout maakt het onmogelijk voor het scherm zelf om een gebruiker te herkennen aan hun vingerafdruk, tenzij er een aparte sensor naast het scherm wordt geplaatst.

De onderzoekers creëerden hun prototype met behulp van een glazen scherm wat compleet is samengesteld uit miljoenen 3-millimeter lange optische vezels die verticaal gebundeld zijn tot een platte schotel. Elke vezel straalt zichtbaar licht uit van een afbeelding projector die gemonteerd is onder het glas. Ondertussen springt infrarood licht van een bron naast de projector van de vingerafdrukken naar beneden in een infrarood camera.

Lees verder:
http://www.trunews.com/biometric-touchscreen-recognises-prints-for-first-time/
http://www.newscientist.com/article/mg21929266.300-biometric-touchscreen-recognises-prints-for-first-time.html#.UedicI3ryHs

Zie ook:
- Privacy bestaat straks niet meer! - 23-2-13
- Google streeft ernaar om wachtwoorden te vervangen door een ID ring - 22-1-13
- US: Weigeren RFID-chip heeft nu al consequenties voor studenten! - 21-10-12
meer >

zaterdag 20 juli 2013

Het Duizendjarig Koninkrijk

De eindtijd zal binnenkort losbarsten op aarde. Die tijd duurt 7 jaar. Aan het eind er van komt de Here Jezus terug naar de aarde. Hij zal een eind maken aan de heerschappij van de boze op aarde! Zijn Koninkrijk zal 1000 jaar duren op aarde. Daarna zal deze aarde vernietigd worden en schept God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die eeuwig zijn!

Openbaring 20:1-6 Het duizendjarig rijk

1 En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; 2 en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 3 en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten. 
4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. 5 De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.
Dit is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren.


Openbaring 21:1-8 De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. 3 En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, 4 en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5 En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. 6 En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. 7 Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn. 8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Het lijkt of zo heel erg weinig mensen zich echt bewust zijn van wat er allemaal heel binnenkort gaat veranderen op aarde! Christenen weten wel dat het komen gaat, maar wanneer? Ergens in de toekomst? Ze beseffen geloof ik niet dat de eindtijd op punt staat los te barsten op aarde!

Het kan nu werkelijk een kwestie van maanden, weken of zelfs dagen zijn! Hoewel niemand precies weet wanneer dan die laatste 7 jaar ingaan, zullen er heel binnenkort dingen gaan gebeuren die duidelijk maken dat het is begonnen of gaat beginnen. Dan weet je dat de Here Jezus Christus terug komt naar deze aarde! God zelf komt over 8 of 9 jaar naar de aarde? In wat voor tijd leven we eigenlijk...?

Maar eerst zullen de oordelen van God over de aarde komen voor een tijd van 7 jaar. Het wreedste en hardste koninkrijk ooit zal op aarde regeren. In de Bijbel wordt gesproken over het ijzeren koningkijk. Een ijzeren vuist zal de aarde in zijn greep krijgen! Als je zou weten dat Hitler voor een tijd alle macht op aarde zou krijgen, wat zou je doen? Maar de anti christ is veel erger van Hitler!

Miljarden mensen zullen overlijden. Oorlogen, ziektes, milieurampen enz… Boze geesten en demonen zullen op aarde komen en mensen doden. Satan zelf met zijn engelen komen naar deze aarde! Weer vraag je je af wat is dit voor tijd?

Satan met zijn engelen worden op aarde geworpen:

Openbaring 12:7-12 De draak overwonnen

7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen:
Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.


Het ijzeren koninkrijk :

Daniël 7:7 – 23-27 Het droomgezicht van de vier dieren

7 Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens. 

23 Hij sprak aldus: Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle (andere) koninkrijken, en dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen. 24 En de tien horens – uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en na hen zal een ander opstaan; die zal van de vorige verschillen en drie koningen ten val brengen. 25 Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd; 26 dan zal de vierschaar zich nederzetten, en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde. 27 En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. (tijd en tijden en een halve tijd = 3,5 jaar, de tweede helft van de 7 jarige eindtijd)

En dit alles staat de komende jaren te gebeuren. En zo weinigen die beseffen hoe dichtbij het is! Alles zal anders worden! Er zal niks meer zijn zoals je dacht dat het was! Alles kan binnen een dag veranderen! Het is niet iets wat ergens in de toekomst is! Het is hier en nu, vlak onder je neus! Klaar om te beginnen. Ben je er klaar voor om voor je maker te ontmoeten! Iedereen oog zal Hem zien als Hij terug komt om de aarde te richten!

Openbaring 1:7
7 Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.

Wakker worden!!

Zie ook:
- Jesaja 24: Het gericht over de aarde - 30-6-13
- De bijbel komt uit… - 7-5-13
- Matteüs 24, Rede over de laatste dingen - 6-5-13
meer >

donderdag 18 juli 2013

Voormalig hoofd FBI getuigt dat regeringen chemtrails sproeien om mensheid uit te roeien

YouTube: http://youtu.be/7HCkCRxi0Po

De man die u hier ziet is echt en te controleren. Het is voormalig hoofd van de FBI Ted Gunderson die getuigd op tape dat regeringen chemtrails sproeien in de atmosfeer om de mensheid uit te roeien.

In Nederland (Groningen) is het momenteel heel erg. Complete blauwe luchten verdwijnen binnen een paar uur achter een sluierlaag wat een "wazig" zonnetje tot gevolg heeft.

zie ook:
- Het meest belangrijk onderwerp van onze tijd: Geo-Engineering en chemtrails - 11-7-13
- Getuigen van geo-engineering. Wat zegt de Bijbel - 13-4-13
- Geo-engineering (kunstmatige klimaatbeinvloeding) dood het leven op aarde!
meer >

De overheid “creëert een Google Earth van alle financiële transacties” waarschuwt senator


YouTube: http://youtu.be/sSZ56_n0Cyw

De Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) probeer een “Google Earth” te creëren van alle financiële transacties van elke Amerikaan waarschuwde Sen. Mike Enzi (R-WY) in een Senaat toespraak. Hiermee verzette hij zich tegen de toestemming door Richard Cordray de directeur van het CFPB.

“Dit wetsvoorstel (voor het creëren van het CFPB) was bedoeld om Wall Street te reguleren.
http://www.consumerfinance.gov/the-bureau/ In plaats daarvan creëert het een Google Earth van elke financiële transactie. Het klopt, de overheid zal in staat zijn om elke detail van uw financiën te kunnen zien. Uw toestemming: niet nodig.” Volgens Sen Enzi.

“Ze kunnen precies elke klein detail, tijdstip en plaats zien waar u geld haalde uit een geldautomaat,” waarschuwde Enzi.

En er is niets wat je er tegen kunt doen want niemand heeft de mogelijkheid te weigeren of de overheid te verbieden persoonlijke financiële gegevens te verzamelen zei Enzi.

“U kunt ze niet zeggen om weg te blijven van je administratie. Het is niet mogelijk. Als uw gegevens worden verzameld is er geen mogelijkheid te weigeren. Ook heeft de CFPD geen enkele toestemming van u nodig uw gegevens te verzemelen.

Enzi pleite voor een groter congres toezicht instantie om er voor te zorgen dat de CFPB zijn macht niet misbruikt. Maar de Republikeinen kwamen met plannen om de nominatie tegen te houden en groeven zich in tegen de bedreigingen van Senaat Majority Leader Harry Reid (D-Nev.) om de obstructieplannen te veranderen.

Bron: http://cnsnews.com/mrctv-blog/craig-bannister/govt-bureau-creating-google-earth-every-financial-transaction-senator

Zie ook:
- Het einde van je geld !! - 25-5-13
- Steeds minder pinautomaten in dorpen - 23-3-13
- Bankrun-angst: Duitsland eist pin- en pukcodes burgers op en maakt einde aan online anonimiteit - 23-3-13
meer >

woensdag 17 juli 2013

EU-boycot Joodse nederzettingen racistische en hypocriete aanval op Israël

Israël: Besluit zal vredesbesprekingen met Palestijnen ondermijnen - 'Economische samenwerking EU - Israël in gevaar'. De 700.000 Joden in Oost Jeruzalem en Judea en Samaria worden nu officieel door de EU geboycot.

De Europese Unie heeft besloten om vanaf aanstaande vrijdag (andere bron: 2014) Joodse nederzettingen achter de wapenstilstandsgrens van 1949 -internationaal aangeduid als de 'grenzen' van 1967- en Oost Jeruzalem te boycotten en uit te sluiten van handelscontracten, samenwerking en financiering. Hoge Israëlische politici hebben de EU-maatregelen bekritiseerd als racistisch en hypocriet. 'Wat omstreden gebieden betreft valt Europa liever een klein land als Israël aan dan een machtiger land, omdat ze anders bang zijn voor vergelding,' aldus een hooggeplaatste official.

De boycot van Judea, Samaria, de Golanhoogte en Oost Jeruzalem wordt ingesteld omdat de EU deze gebieden, die tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967 op de Arabieren werden veroverd, als 'bezet' beschouwd en wil dat hier -met uitzondering van de Golanhoogte, dat zou moeten worden teruggegeven aan Syrië- een onafhankelijke Palestijnse staat wordt opgericht.

'Vredesbesprekingen met Palestijnen ondermijnd'
De Israëlische viceminister van Buitenlandse Zaken Ze'ev Elkin noemde het besluit van Europa een 'fout' die een terugkeer naar de vredesbesprekingen met de Palestijnen zal ondermijnen. 'Het is een zeer verontrustend initiatief dat in een slechte tijd wordt gelanceerd, omdat hiermee enkel de Palestijnse weigering om opnieuw te gaan onderhandelen wordt bekrachtigd.'

EU-woordvoerder David Kriss verklaarde dat Europa wil dat Israël volledig meewerkt met de maatregel, zodat de samenwerking met het wel erkende deel van de Joodse staat wordt verzekerd. Viceminister Elkin reageerde dat Israël niet bereid is om dit te doen, en erkende dat de economische samenwerking met de EU hierdoor in gevaar kan komen, waardoor 'Israël ernstige schade kan oplopen'. (1)

'Racisme en discriminatie tegen het Joodse volk'
Dit besluit wordt gekenmerkt door racisme en discriminatie tegen het Joodse volk, vergelijkbaar met de boycots tegen de Joden meer dan 66 jaar geleden,' reageerde minister van Huisvesting en Bouw Uri Ariel. Hij pleit ervoor dat de regering in Jeruzalem geen enkele overeenkomst met de EU tekent waarin een clausule is opgenomen dat de Westelijke Jordaanoever geen onderdeel is van de soevereine staat Israël.

Nissan Slomiansky, voorzitter van het parlementaire Comité voor Financiën, wees er op dat 'het Midden Oosten in brand staat. Iedere maand worden duizenden mensen gedood.' Hij raadde de EU dan ook aan om zich bezig te houden met de echte problemen in de regio. 'Ondertussen blijven wij bouwen en ontwikkelen.'

Ook viceminister Ofir Akunis, een nauwe bondgenoot van premier Netanyahu, waarschuwde dat 'gesprekken met de Palestijnen door dit soort stappen alleen maar verder weg worden geduwd in plaats van dichterbij. Judea en Samaria worden niet bezet, maar zijn de wieg van het thuisland van het Joodse volk.'

Links: Accepteer Tweestatenoplossing
Shas-parlementslid Eli Yishai wil dat Netanyahu als reactie de bouwstop in Oost Jeruzalem opheft. Linkse parlementariërs, zoals de socialist Omer Bar-Lev, waarschuwden dat de maatregel een nieuwe stap is in het delegitimeren van Israël. Zijn collega Nachman Shai, eveneens van de Arbeiderspartij, vindt dat de regering maar moet accepteren dat de EU een grens heeft getrokken en dat Judea en Samaria niet bij Israël horen. De Arbeiderspartij heeft inmiddels een wetsvoorstel ingediend om de Tweestatenoplossing te accepteren en na te streven. (2)

EU schaamteloos hypocriet
Israëlische politici en officials wezen al vaker op de schaamteloze hypocrisie van de Europese Unie. Zo worden bijvoorbeeld de banden tussen de EU en Turkije verder aangehaald, heeft het land op allerlei punten al een bevoorrechte status en heeft het zelfs nog steeds uitzicht op lidmaatschap van de EU. Desondanks houden de Turken al sinds 1974 het noorden van Cyprus bezet, dat nota bene lid is van de EU.

(1) Arutz 7
(2) Jerusalem Post
(3) Ynet News

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/07/EU-boycot-Joodse-nederzettingen-racistische-en-hypocriete-aanval-op-Isral

Zie ook:
Volkkrant: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2808/Israelisch-Palestijns-conflict/article/detail/3476813/2013/07/16/EU-schrapt-financiering-Israelische-bedrijven-in-bezet-gebied-Netanyahu-misnoegd.dhtml (Let ook op de denigrerende foto van Netanyahu die ze er bij gekozen hebben...)
Trouw: http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3476695/2013/07/16/EU-verhoogt-druk-op-Israelische-organisaties-in-bezette-gebieden.dhtml
http://www.nieuws.nl/algemeen/20130716/Israel-verbolgen-over-richtlijnen-EU
http://www.joop.nl/wereld/detail/artikel/22032_brussel_voert_druk_op_israel_op/

Wordt u ook zo ongelovelijk boos van dit soort berichtgeving? En je weet dat zeg 90% Europeanen dit gaat geloven. Je zult je "bezetter" van je eigen land worden genoemd en je huis in je eigen land een "illegale nederzetting"? Als die regel geldt van gezegend de mensen die Israel zegenen en vervloekt de mensen die Israel vervloeken, dan ziet het er niet best uit voor Europa...

Wacht maar tot de Koning terug komt dan zullen we zien wat Israel is!!

Update: Netanyahu blasts EU: First solve Syrian crisis and Iranian N-bomb

dinsdag 16 juli 2013

Israëlische aanval op Iran op handen! Iran paar weken verwijderd van rode lijn

Interview Netanyahu met CBS. "Iran nog weken verwijderd van rode lijn", We zullen niet wachten op details US.

Terwijl de aandacht van de wereld was verschoven de afgelopen weken naar Egypte en Syrie, probeerde premier Benyamin Netanyahu het terug te brengen naar Iran. Hij vertelde het Amerikaanse publiek dat de Islamitische Republiek nog slechts 60 kilo "20% verrijkt uranium" is verwijderd om de rode lijn te overschrijden.

Lees verder: http://investmentwatchblog.com/looks-like-israeli-attack-on-iran-is-imminent-iran-weeks-away-from-crossing-red-line-netanyahu-to-cbs-news/

Zie ook:
- Israeli PM Netanyahu's "Clear Red Line" Speech To U.N. - 28-9-12
meer >

zaterdag 13 juli 2013

Het doel van Geo-Enigeering

Geo-Engineering staat voor technieken die worden gebruikt om op wereldschaal het klimaat te beïnvloeden. Bekend zijn bijvoorbeeld de chemtrails. Die zijn afkomstig van met chemicaliën sproeiende vliegtuigen. Die chemicaliën, bevatten giftige zware metalen. De sporen achter het vliegtuig waaieren uit tot wolken. Het dient onder andere om het zonlicht te blokkeren. Het sproeien met chemicaliën is waarschijnlijk de reden van het rare weer van de laatste tijd.

Waarschijnlijk is het doel achter Geo-Engineering dat het moet lijken alsof het zo slecht gesteld is met het milieu door het toedoen van “de mens”. Ze willen ons bijvoorbeeld doen geloven dat het broeikaseffect het gevolg is van door mensen geproduceerde CO2. Ze voeren daarvoor een angst campagne in de media en op scholen. Maar het broeikaseffect en de waarschijnlijke enorme opwarming de komende jaren (maanden?) is veel meer het gevolg van het vrijkomen van methaan uit de oceanen wat het gevolg is van Geo-Engineering. Methaan is een veel sterker broeikasgas. Door de opwarming komt er echter nog meer methaan vrij wat nog meer opwarming veroorzaakt. Een zich zelf versterkend broeikaseffect.

Door Geo-Engineering creëren ze bewust een groot milieuprobleem. Daarna willen ze denk ik heel strenge milieunormen de hele mensheid opleggen. B.v. belasting op de koolstof kringloop. Dan kunnen ze de complete input en output van iedereen gaan meten en controleren. Het geeft ze de mogelijkheid om een controle grid over deze aarde te leggen waaraan niemand zal kunnen ontsnappen. Koolstof is het bouwmateriaal van het leven. Ze willen het leven gaan belasten en controleren. Ik denk dat ze zo al het leven in een computer willen stoppen en besturen. De figuur achter de knoppen zou dan alle macht over al het leven op aarde kunnen krijgen. En een situatie waarbij een iemand alle macht krijgt over alle mensen op aarde gaat ook echt komen!

Openbaring 13:7 Het beest uit de zee
7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.

Merkteken van het beest
Strenge milieuwetten kunnen de reden zijn voor de invoering van het merkteken van het beest. Niemand kan kopen of verkopen zonder het merkteken van het beest staat in de Bijbel. Dat kopen en verkopen kan in verband staan met een CO2 belasting.

Openbaring 13:16-18 Het beest uit de aarde
16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. 18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Ik geloof dat het milieu straks zo slecht is, dat het lijkt alsof het leven op aarde ernstig bedreigd wordt en dat mensen in paniek zullen raken. Het klimaat zal hol slaan, hele oceanen zullen uitsterven enz. Er kan dan een sfeer ontstaan waarin iedereen gedwongen is mee te werken aan een koolstof belasting.

Religieuze mensen die het merkteken van het beest zullen weigeren, kunnen dan gezien worden als een bedreiging voor het leven op aarde. Helemaal als er ook nog “religieuze” atoomoorlogen aan vooraf gaan. Er kan dan een geloofsvervolging ontstaan.

Men zal kunnen vinden dat we het leven op aarde alleen nog kunnen redden als iedereen meewerkt, als we allemaal een worden. Iedereen die zich apart zet of niet meewerkt, kan worden vervolgd. Dat is ook de new age gedachte: alles hangt samen en is afhankelijk van elkaar. http://nl.wikipedia.org/wiki/New_age_(beweging)

Dit is een sluwe aanval op het Christendom. Christenen voelen zich de redding van Jezus geroepen zich apart te houden van dit zondige leven op aarde. De redding is uit de hemel door God en niet door mensenhanden!

Alles of niets
Wie zal geloven dat er een groep is die door middel van Geo-Engineering de hele planeet in gevaar willen brengen om iedereen tot slaaf te maken en zich alles toe te eigenen? Maar zoals Hitler al zei: hoe groter de leugen des te beter. Ze willen orde uit chaos.

Ze denken in hun arrogantie dat als iedereen is uitgeroeid en de rest tot willoze slaven is gemaakt, ze het proces van milieu vernietiging weer kunnen omkeren. Ook hebben ze een soort van ark Noach gebouwd om de planten en dieren daarna weer terug te brengen.
http://www.nu.nl/wetenschap/1452528/grootste-zadenbank-ter-wereld-geopend.html

Ze hebben denk ik alle DNA van dieren en planten opgeslagen. Misschien gaan ze ondergronds voor een tijd om te wachten tot het broeikaseffect is afgenomen of b.v. de straling van de atoomoorlogen is afgenomen, om dan weer terug te keren. Of ze gaan ze in een ruimteschip wachten. Dat kan de reden zijn achter de bemande ruimtereizen.

Klinkt allemaal te gek? De groep superrijken die achter de Nieuwe Wereld Orde zit heeft een erecode waarin staat dat ze alles wat ze zullen gaan doen van te voren bekend maken.
http://www.franklinterhorst.nl/Het%20mysterie%20van%20de%20Georgia%20Guidestones.htm

Ze willen de mensen terugbrengen van 7 miljard tot 500 miljoen. Dat betekend dat ze de 6,5 miljard mensen willen doden. Maar het is natuurlijk Gods wil die geschied op aarde. Hoe het allemaal precies zal verlopen in de komende eindtijd staat beschreven in het laatste hoofdstuk van de Bijbel: Openbaringen.  Er staan wereldwijde klimaatveranderingen in beschreven en miljarden mensen zullen overlijden in die komende 7 jaar. Daarna zal de echte Koning van deze wereld komen om de aarde te richten. Iedereen zal binnenkort voor God verschijnen. Ben je er klaar voor?

Een greep uit het laatste nieuws over mogelijke gevolgen van kunstmatige klimaat veranderingen:
- Energieakkoord NL: Duitsland laat zien dat prijzen enorm zullen stijgen (een angst campagne)
- Calgary Flood 2013: Geoengineered Disaster
- Extreme and dangerous weather
- Mysterious Manatee and Dolphin Deaths in Florida Confound Scientists
- Ruim 200 doden door noodweer in China
- Why So Many Wildfires? Half The Country Is Turning Into An Intensely Hot, Bone Dry Burn Zone

Zie ook:
- Het meest belangrijk onderwerp van onze tijd: Geo-Engineering en chemtrails - 11-7-13
- Getuigen van geo-engineering. Wat zegt de Bijbel - 13-4-13
Geo-engineering (kunstmatige klimaatbeinvloeding) dood het leven op aarde!
meer >

donderdag 11 juli 2013

Het meest belangrijk onderwerp van onze tijd: Geo-Engineering en chemtrails


YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=a2x6TEeknfo

Samenvatting lezing Dane Wigington
http://www.geoengineeringwatch.org/


Geo-Engineering
Geo-Engineering staat voor de technieken die worden gebruikt om het klimaat op wereldschaal te beïnvloeden. Vaak wordt er daarbij gewezen naar de chemtrails afkomstig van chemicaliën sproeiende vliegtuigen. (hij laat een sproeiend vliegtuig zien. De spuitmonden zijn zichtbaar. Je kunt zien dat ze uit worden gezet).

Er is nogal een discussie gaande of het sproeiprogramma echt is. Ze hebben echter genoeg gegevens, zoals het filmpje van het sproeiende vliegtuig, om aan te tonen dat de vliegtuigen werkelijk chemicaliën sproeien.

Veel mensen zijn gaan denken dat luchten met uitwaaierende, rechtlijnige wolkenpatronen natuurlijk zijn. Maar ze zijn alles behalve natuurlijk! We zien zulke luchten nu al zolang dat mensen er gewent aan zijn geraakt. We zien zelden meer blauwe luchten. De zeer rechtlijnige wolken patronen die ontstaan door de giftige metaaldeeltjes kunnen uitwaaieren tot een dichte waas en dienen om het zonlicht te dempen.

Er wordt niet alleen door commerciële vluchten gesproeid maar zelfs met speciale sproeivluchten. Een foto toont aan hoe de wolken in kunstmatige banen heen en terug worden aangebracht.

Als de atmosfeer gevuld is met deeltjes, is de lucht een beetje zilverachtig wit. Je kunt dan een helo rond de zon zien. Het is belangrijk te beseffen dat ook al zie je geen chemtrails, het niet betekend dat er geen deeltjes zijn.

Die deeltjes zorgen voor droogte want het verminderd de regen. Het gaat er niet om kunstmatig regen op te wekken maar om het vormen van kunstmatige wolken waardoor de regen juist verminderd! Want als je de zon blokkeert dan blokkeer je de verdamping van water.

Waanzinnige gekken
De planeet is voor de mensen die dit doen een gigantisch laboratorium. Ze nemen de consequenties niet mee in hun berekening. Het excuus dat geo-enginering niet bestaat omdat iemand zoiets zich zelf niet zou aandoen niet houdbaar. Het is absolute waarzin. Deze mensen denken dat ze de zeer ingewikkelde, complexe natuurlijke weerpatronen kunnen veranderen en controleren. Maar ze proberen te verbergen dat het verkeerd gaat. Wetenschappers wordt er opgewezen de discussie niet aan te roeren.

Er zijn formulieren die aantonen dat de elite, de overheid en het leger overleggen over hoe men het klimaat beïnvloed. Maar ook een formulier met daarin een patent voor het gebruik van de metaaldeeltjes met als doel het blokkeren van het zonlicht. In 2015 wil de Amerikaanse overheid “eigenaar” zijn van het klimaat. Aan de andere kant heb je China en Rusland die hetzelfde doel nastreven. Zo krijg je een soort van klimaatoorlog.

Op Wikepedia staat deze definitie: “Chemtrail samenzweringstheorie”. http://en.wikipedia.org/wiki/Chemtrail_conspiracy_theory
Als je het artikel veranderd, veranderen ze het binnen vijf minuten weer terug! Ze bewaken de (valse) definitie! Zo ook de Nederlandse versie http://nl.wikipedia.org/wiki/Chemtrail Het is niet iets van "complot-theorieën", wat ze iedereen willen doen geloven, het zijn gewoon bewezen feiten voor iedereen zichtbaar!

Globale dimming van het zonlicht
Van het zonlicht bereikt 22% het aardoppervlak niet meer. De aarde wordt omgeving door een giftige wolk. De huidige milieuvervuiling vormt een deel van dit probleem maar wij geloven dat dat maar een klein gedeelte is in vergelijking met Geo-Engineering!

Het blokkeren van het zonlicht heeft meerdere gruwelijke consequenties. Zoals b.v. een tekort aan vitamine D. Vitamine D kunnen mensen aanmaken in hun huid onder invloed van zonlicht. Van de Amerikanen heeft nu 89% een gebrek aan vitamine D. Er ontstaan daardoor een hele lijst vreselijke ziektes naast het feit nog dat we die deeltjes inademen.

Er bestaan allerlei formulieren die de ziektes aantonen door die deeltjes. Bijvoorbeeld alzheimer. Een op de drie mensen sterft nu met alzheimer of dementie. Het lijkt geen twijfel dat door die deeltjes in te ademen die ziektes toenemen. Zo is autisme met 10.000% toegenomen sinds 1975. Een op de 15 kinderen heeft nu autisme. De ziekte wordt ook gerelateerd aan aluminium. De metalen zijn van zich zelf al giftig, als je ze combineert worden ze veel dodelijker.

HAARP
We kunnen ook nog HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) aan de vergelijking toevoegen. We geloven dat er 18 HAARP installaties nu op aarde zijn. Waarschijnlijk ontstaan door HAARP ook onnatuurlijk gevormde wolken. De ionosfeer wordt verhit met die installaties zodat ze meer geleidend wordt. De signalen kunnen werkelijk de jetstream manipuleren. De reden waarom California op dit moment wordt geroosterd. Ook mensen zijn elektrische organisme. De signalen kunnen vast ook inwerken op onze gezondheid.

Methaan
Methaan komt overal op aarde op dit moment vrij door de werking van Geo-Engineering. Methaan is over een periode van 10 jaar 100 keer erger als broeikasgas dan koolstofdioxide. Ze willen nu de atmosfeer met de HAARP de ionosfeer verhitten in een wanhopige poging om de methaan te degenereren. Het wordt dus gekker en gekker wat ze aan het doen zijn.

Geo-Engineering heeft de weerpatronen, de windpatronen en de oceaanstromen beïnvloed. Dat lijkt de grootste oorzaak te zijn van het vrijkomen van de methaan.

Ozongat
Vanaf 1884 tot 1997 is een groot gat in de ozonlaag zichtbaar geworden. Het verminderen van de ozonlaag is het gevolg van Geo-Engineering. Veel mensen voelen dat de zon scherp is in het gezicht. Dit ozongat wordt groter en ze proberen het wanhopig te verbergen.

Antarctica
Een groep wetenschapper werkzaam op Antarctica verwacht dat een wereldwijde catastrofe op aarde onvermijdelijk is. Hij heeft sommige van die wetenschappers ontmoet. Hoewel ze erkennen dat de methaan een groot wereldveranderend probleem is, stellen ze voor om er iets aan te doen met Geo-Engineering. Alsof het niet al 60 jaar zo doorgaat. Ze leven in een gat in de grond of ze liegen alles bijelkaar. Geo-engineering is een medicijn dat veel dodelijker is dat de ziekte. De planeet krijgt niet de mogelijkheid om te reageren.

Het Witte Huis waarschuwt voor een dodelijke Antarctische spiraal. We hebben dit jaar waarschijnlijk een ijsvrij Antarctica. Als het ijs verdwijnt, verwarmt de oceaan waardoor er meer methaan vrij komt. Door de methaan ontstaat meer opwarming waardoor er nog meer ijs smelt en nog meer methaan vrijkomt enz… een heel snelle neerwaartse spiraal. Het witte huis probeert het wanhopig te verbergen op dit moment, maar hij denkt dat ze het niet langer meer kunnen verbergen.

Hij toont een foto van twee gaten in het ijs waardoor methaan vrij komt van de oceaanbodem. Het brand een gat in het ijs. De methaan toename bedreigd het leven op aarde. Hij denkt dat ze in paniek zijn. Ze kunnen het niet meer stoppen. De enigste oplossing is als de aarde zelf kan reageren.

Meer problemen
Een ander probleem is het verzuren van de oceanen. Het visstanden nemen dramatisch af. Er ontstaat massale vissterfte.

Normaal zou de aarde natuurlijk reageren waardoor er weer een evenwicht ontstaat. Geo-Engineering kan op korte termijn zorgen voor plaatselijke afkoeling, maar op de lange duur zorgt het juist voor opwarming.

Veel mensen weten niet dat de bossen in een heel slechte staat zijn en dat het heel erg snel achteruit gaat. De bomen zijn in een stressituatie en sterven af. Als je de regen blokkeert en biologisch opneembaar aluminium sproeit dan beginnen de bomen te sterven. Voeg daar de toename van bliksem bij en er ontstaan meer bosbranden waardoor nog meer bossen verdwijnen.

Het uitsterven van soorten gaat erg hard, tot wel 200 soorten per dag. Dat is 10.000 keer de normale achtergronduitsterving. Dat is miljoen procent meer dan normaal. Dat is niet natuurlijk.

Als Geo-Engineering niet stopt, zal niets er meer toe doen. Hij denkt dat we uiteindelijk op Venus zullen gaan lijken. Op Venus is het 900 graden vanwege een broeikaseffect terwijl de planeet meer zonlicht ontvangt dan de aarde. Als eenmaal de zichzelf instant houdende spiraal is getriggert, zal de verwarming niet meer stoppen. Het gebeurd razend snel. Zelfs voor de komende maanden of 2 of 3 jaar kan het niet langer verborgen worden. Het is belangrijk dat de planeet zelf kan reageren. Niemand heeft het recht voor God te spelen met het weer. We zullen allemaal met de consequenties te maken krijgen.

Zie ook:
- Getuigen van geo-engineering. Wat zegt de Bijbel - 13-4-13
- Geo-engineering (kunstmatige klimaatbeinvloeding) dood het leven op aarde!
meer >

woensdag 10 juli 2013

Einde bezuinigingen EU begin van forse inflatie

Het lukte de Europese Unie maar niet om uit de crisis te komen en de enorme stijging van de werkloosheid te beteugelen. Daarom wil men opnieuw in de economie gaan investeren. Dat klinkt goed, ware het niet dat hiermee de sluizen voor forse inflatie worden geopend. Sowieso is de werkelijke inflatie in EU veel hoger dan de gemanipuleerde officiële cijfers. Daarom wordt het tijd dat mensen zich beginnen voor te bereiden op een periode waarin de euro -en daarmee hun spaargeld, hun koopkracht en hun bezittingen- in korte tijd veel minder waard zal worden.

Sinds het begin van de crisis werd de geldhoeveelheid in de eurolanden met 30% verhoogd en in de VS zelfs met 100%. De geldpersen van de Europese Centrale Bank draaien onverminderd door, waardoor de biljoenentsunami op zeker moment de kust zal bereiken, met verwoestende gevolgen voor spaarders en bedrijven.

Europa niet onbekend met hyperinflatie
Iedereen die een paar lessen economie op de middelbare school heeft gevolgd weet dat inflatie ontstaat als een centrale bank meer geld bijdrukt terwijl de goederenstroom (vrijwel) gelijk blijft. Het geld wordt hiermee minder waard, zodat de prijzen stijgen en inflatie wordt aangewakkerd. We spreken van 'hyperinflatie' als de maandelijkse inflatie 50% of meer bedraagt (op jaarbasis 13.000 %). Hyperinflaties eindigen doorgaans met een valutahervorming.

Hyperinflaties zijn in Europa beslist geen zeldzaamheid. Oostenrijk (1921), Rusland (1921), Duitsland (1922/1923), Polen (1923), Hongarije (1923), Griekenland, (1943), opnieuw Hongarije (1945), opnieuw Polen (1989), Bosnië (1990), opnieuw Rusland (1992) en Georgië (1992) kregen allen met hyperinflatie te maken. Opvallend is dat al deze periodes met hyperinflatie ongeveer één jaar duurden.

Burgers lijden meest
Hyperinflatie ontstaat als het begrotingstekort van een land veel te hoog is en er tegelijkertijd grote hoeveelheden geld in de economie worden gepompt. Een te hoog begrotingstekort ontstaat door financiële, economische en maatschappelijke 'schokken' waardoor de belastinginkomsten dalen en een regering enkel door geld bijdrukken zijn eigen uitgaven kan blijven financieren.

De burgers en bedrijven lijden het meest onder hyperinflatie. Prijzen stijgen dagelijks en lonen en uitkeringen moeten eveneens worden verhoogd om deze stijging bij te houden. Hierdoor moeten ondernemingen hun producten steeds duurder maken. Winkels worden bestormd omdat met dezelfde hoeveelheid geld na enkele dagen veel minder kan worden gekocht. Deze enorme vraag wakkert de prijsstijgingen verder aan, waardoor er een spiraal ontstaat waaruit geen ontsnappen meer mogelijk is.

Het transactiesysteem van de banken begint te haperen, kredieten worden niet meer verstrekt en zowel ondernemers als de staat investeren bijna niet meer. De productie daalt en de werkloosheid stijgt dramatisch, waardoor het sociale zekerheidssysteem dreigt in te storten en sociale onrust ontstaat.

6 miljard voor een brood
Afschrikwekkend voorbeeld is het Duitse Rijk, waar in 1914 de gezamenlijke hoeveelheid geld in omloop 5 miljard Mark bedroeg. Nog geen 10 jaar later was 6 miljard Mark niet eens meer voldoende om één brood te kunnen kopen. Aan het einde van de hyperinflatie was een Reichsmark nog maar één-biljoenste waard van de oorspronkelijke waarde. De mensen verloren al hun spaargeld, maar de Duitse staat profiteerde omdat de oorlogsschuld van 154 miljard mark aan het einde nog maar 15,4 pfennig waard was.

Kerntaak ECB, prijsstabiliteit, in de prullenbak
Aan hyperinflatie gaat vanzelfsprekend een periode met oplopende gewone inflatie vooraf. Hoewel het nog niet in de cijfers is terug te zien, is het risico op hoge inflatie in Europa fors gestegen. De ECB heeft al voor meer dan € 200 miljard staatsobligaties van de Zuidelijke crisislanden opgekocht, waardoor de geldhoeveelheid met 11,4% is gestegen. In totaal steeg de geldhoeveelheid in de eurozone sinds het begin van de crisis met 30%, en dat terwijl er niet of nauwelijks economische groei was.

Bovendien verdrievoudigde de balanssom van de ECB zich sinds 2007 en verdubbelde de hoeveelheid cashgeld en tegoeden naar bijna € 2 biljoen. De Zuidelijke schuldenlanden zijn heel blij dat de ECB meer vers geld in omloop brengt, want zo worden hun gigantische staatsschulden door inflatie minder waard gemaakt. De officiële kerntaak van de ECB, het handhaven van de prijsstabiliteit, is dan ook in de prullenbak verdwenen.

Nederlanders en Duitsers door euro onteigend
Volgens Europese politici, economen en de media is de inflatie in de eurozone nog altijd laag, maar schijn bedriegt. Het Noorden van de eurozone is ten opzichte van het Zuiden met 20% ondergewaardeerd. Over een periode van vijf jaar bedraagt het inflatieverschil nog altijd 4%. Het spaargeld en het vermogen van de Duitsers en Nederlanders wordt dankzij het eurosysteem op deze wijze steeds minder waard.

Hoewel de werkelijke inflatie veel hoger is dan de officieel opgegeven gemanipuleerde cijfers (zie links onderaan), is er van gierende inflatie nog geen sprake. Dat komt omdat de enorme hoeveelheid geld bij de banken blijft hangen. Dit is vooral in het Zuiden het geval, waar de centrale banken en zakenbanken inmiddels € 1,2 biljoen hebben opgehoopt. Al dit geld wordt (nog) niet in de echte economie gepompt, waardoor de inflatie redelijk binnen de perken blijft.

Geldzeepbel zal barsten
Toch is het slechts een kwestie van tijd voordat deze overtollige geldzeepbel barst. De meeste EU-landen nemen inmiddels afscheid van de Duitse bezuinigingskoers en kondigen aan weer meer geld te gaan investeren en uitgeven. Hiermee wordt de groeiende sociale onrust tegengegaan. Tegelijkertijd begint het 'teveel' aan geld op deze wijze langzaam in de echte economie te vloeien. Zodra de mensen weer meer consumeren -iets dat ook de Nederlandse regering openlijk aanmoedigt- zal de inflatie al snel flink gaan stijgen.

De ECB zit in een spagaat, want als het overtollige geld te snel uit het systeem wordt gehaald, zal de rente fors gaan stijgen en bestaat het gevaar op een bankencrash. Wordt echter toegestaan dat het vele extra geld in omloop komt, dan zullen de prijzen gaan stijgen en wordt de inflatiespiraal aangewakkerd.

Zorg voor afbetaalde hypotheek
Velen adviseren om uw geld uit verzekeringen, staatsobligaties en beleggingen te halen, omdat deze bij hyperinflatie al snel niets meer waard zijn. In plaats daarvan kan worden geïnvesteerd in aandelen en vastgoed. Sowieso is het erg verstandig om te zorgen voor een afbetaalde hypotheek, zodat u beschermd bent tegen verdere waardedaling van uw woning. Sommigen redeneren dat bij hoge inflatie ook uw hypotheek minder waard wordt, maar bedenk dat uw geld veel sneller minder waard wordt, waardoor uw netto lasten juist zullen stijgen. (1)

Zelfvoorzienend?
Voor het geval er totale maatschappelijke chaos ontstaat zou een grote voorraad proviand en een autonome stroom- en watervoorziening ideaal zijn, maar dat is voor de meeste mensen niet haalbaar. Laat u daarom niet bang maken door zogenaamde 'preppers', mensen die zich voorbereiden op de totale instorting van de samenleving en volledige zelfvoorziening propageren. Ten eerste is het risico op zo'n massale uitbraak van anarchie gering, zeker in onze huidige controlemaatschappij. Ten tweede zult u, als één van de weinigen die geen gebrek lijdt, een zeer aantrekkelijk doelwit worden voor plunderaars.

Permanente schuldenslavernij in Marxistische Nieuwe Wereld Orde
Het uiteindelijk doel van de globalistische machtselite is de vernietiging van de waarde van de dollar en de euro en daarmee het bezit van de gewone man. Het 'redden' van de banken en schuldenlanden met biljoenen belastinggeld is onderdeel van het plan om met name de Westerse burgers totaal te onteigenen en in permanente schuldenslavernij te voeren, zodat de weg wordt vrijgemaakt voor een nieuwe wereldmunt en een centraal geleide Marxistische-socialistische Nieuwe Wereld Orde.

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/07/Einde-bezuinigingen-EU-begin-van-forse-inflatie

"Ten eerste is het risico op zo'n massale uitbraak van anarchie gering, zeker in onze huidige controlemaatschappij"

Waar gaat het eigenlijk allemaal om...?

De oordelen van God komen over deze wereld. Dat wordt de eindtijd genoemd. Die eindtijd duurt 7 jaar. Aan het eind er van komt de Here Jezus terug naar de aarde en vestigd Zijn Goddelijk Koningrijk op aarde. Dat zal voor 1000 jaar bestaan op deze aarde. Daarna wordt deze aarde vernietigd en schept God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die eeuwig zijn!

Er komt zeker wel een enorme chaos in de eindtijd! Maar of je hypotheek wel of niet afbetaald zal zijn, zal er niet erg toe doen... Of de Here je kent dat is het enigste wat er toe doet!

Zie ook:
- Het einde van je geld !! - 25-5-13
- De financiele instorting: Is het aftellen nu begonnen? - 28-3-13
meer >

zaterdag 6 juli 2013

De Protocollen van de Wijzen van Sion, het twaalfde protocol: controle over de pers

De protocollen van de wijzen van Sion zijn de per ongeluk uitgelekte richtlijnen uit omstreeks 1887 om te komen tot de Nieuwe Wereld Orde waarvan de anti christ straks de koning wordt. Ze hebben geprobeerd de protocollen na het uitlekken in de schoenen te schuiven van het Joodse volk.

Boek: De protocollen van de wijzen van Sion ontsluierd door Robin de Ruiter:
http://www.bol.com/nl/p/ontsluierd/1001004004898961/

De complete protocollen in PDF:
http://wimjongman.nl/artikelen/protocollen.pdf

Je kunt aan de hand van de protocollen alle veranderingen in de maatschappij volgen vanaf de Franse Revolutie! Als je ze leest, begrijp je in wat voor ongelofelijk misleidende maatschappij we leven! Hoe men de mensen manipuleert met termen als vrijheid en liberalisme. Terwijl juist alles er op gericht is om iedereen in een slavenmaatschappij te brengen onder de koning de anti christ.

Ik wil graag aandacht geven aan het 12’de protocol: het gebruik van de pers. Het wordt duidelijk waarom de complete media het zelfde valse geluid laat horen. Je ziet hoe het is georganiseerd. De media is een belangrijk wapen van de NWO. Straks zal alles anders worden maar tot die tijd probeert men iedereen te verwarren en in slaap te sussen tot alles op zijn plek is. Dan klapt de val dicht en kan niemand meer een kant op.

Bedenk dat deze tekst ergens in de 18’de eeuw geschreven is, maar het lijkt alsof het precies zo vandaag de dag is ingevoerd. Denk ook aan de gratis kranten de Spits en de Metro. Die "kranten" lijken bijvoorbeeld een specifiek doel te hebben.

PROTOCOL 12 (Controle over de pers)

1. Het woord 'vrijheid', dat men op verschillende manieren kan verklaren, leggen wij zo uit:
Vrijheid is het recht om te doen wat de wet toestaat. Deze uitlegging van het begrip legt de vrijheid volledig in onze hand, omdat de wet datgene zal vernietigen of oprichten wat volgens de boven ontwikkelde richtlijnen - voor gewenst houden.

2. Met de pers zullen wij op de volgende wijze te werk gaan. Welke rol speelt thans de pers? Zij dient er toe de hartstochten van de mensen te doen oplaaien of het zelfzuchtige streven van de partijen te bevorderen. Ze is hol, onrechtvaardig en leugenachtig. De meeste mensen weten in het geheel niet waartoe de pers eigenlijk dient.

3. Wij zullen haar ten toom aanleggen en de teugel strak voeren, op dezelfde wijze zullen wij met andere drukwerken handelen, want het zou geen enkel nut hebben, als we alleen een wakend oog over de pers lieten gaan, maar de aanvallen van de boeken en brochures buiten beschouwing lieten. Wij zullen de producten van de publieke opinie, die thans nog veel geld kosten, door middel van de censuur tot een bron van inkomsten voor de staat maken. We zullen een speciale krantenbelasting heffen en bij het oprichten van kranten en drukkerijen waarborgsommen eisen om zodoende onze regering te vrijwaren voor iedere aanval door de pers. Worden wij dan toch aangevallen, dan zullen wij zonder genade geldstraffen opleggen. Belasting waarborgsommen en geldstraffen zullen de staat reusachtige inkomsten opleveren. Zeker, de partijbladen laten zich door geldboetes niet bang maken, maar bij de tweede aanval zullen wij ze eenvoudig onderdrukken. Niemand zal onze onfeilbaarheid in regering-aangelegenheden ongestraft kunnen aantasten. Als voorwendsel voor het de kop indrukken van een krant, zullen wij zeggen, dat het betreffende blad de openbare mening zonder rede heeft opgezweept. Ik verzoek U er op te letten, dat er onder de kranten, die ons aanvallen, ook zullen zijn, die wij zelf opgericht hebben. Deze zullen echter uitsluitend die punten aanroeren, welke verandering wij zelf zullen voorstaan.

4. Geen bericht zal zonder onze voorkennis openbaar worden. Dat resultaat hebben thans reeds daardoor bereikt, dat alle berichten uit de gehele wereld bij een aantal persbureau's samenkomen. Deze zullen geheel in ons bezit overgaan en slechts datgene bekend maken wat wij hun voorschrijven.

 5. Wanneer we het thans reeds verstaan moeten we de gedachtenwereld van de niet-ingewijde kringen zodanig beheersen, dat bijna alle mensen de wereldgebeurtenissen alleen nog maar zien door de 'gekleurde brillen' die wij hun opgezet hebben. Wanneer er reeds nu geen slagbomen meer zijn, die ons zouden kunnen verhinderen om binnen te dringen in datgene wat het volk in zijn domheid staatsgeheimen noemt, hoe zal het dan worden, als wij de aardse goden in de persoon van onze wereldvorst zullen zijn?

6. Keren wij tot de toekomst van de pers terug,. Wie uitgever, drukker of boekhandelaar wil worden, moet een vergunning hiertoe hebben, welke in geval van twijfel onmiddellijk wordt ingetrokken.

7. Door zulke maatregelen wordt het instrument als een middel tot opvoeding in de hand van onze regering, die het niet meer zal toestaan, dat de massa over de zegeningen van de vooruitgang vals wordt ingelicht. Wie van u zou niet weten, dat deze bedrieglijke zegeningen regelrecht tot dromerijen leiden, waaruit de anarchistische verhoudingen van de mensen onder elkaar en tegenover de overheid geboren worden, omdat de vooruitgang of liever de gedachte van de vooruitgang de meest verschillende voorstellingen van de zelfstandigheid heeft voortgebracht zonder haar grenzen vast te stellen. Alle zogenaamde liberalen zijn anarchisten, zij het dan niet in hun handelwijze, dan toch in hun denken. Ieder van hen jaagt het drogbeeld van de vrijheid na en komt in de willekeur terecht, waarbij hij slechts protesteert ter wille van het protesteren.

8. Thans zullen wij ons met de boeken bezighouden. Wij zullen ze, evenals alle drukwerk, met zegelbelasting naar het aantal bladzijden belasten en waarborgsommen eisen. Boeken met minder dan dertig bladzijde worden dubbel belast. Deze zullen we rangschikken onder de brochures om enerzijds, het aantal van deze geschriften, die het ergste gif uitstrooien in te perken. Anderzijds om de schrijvers er toe te brengen zulke omvangrijke geschriften te produceren, dat men ze alleen reeds door de hogere prijs weinig zal lezen, Wat wij daarentegen zullen uitgeven om de mensen in de door ons gewenste richting op te voeden, zal heel goedkoop zijn en door iedereen gelezen worden. De belasting zal de ijdele schrijfwoede tot zwijgen brengen en door de vrees voor bestraffing worden de auteurs van ons afhankelijk. Wanneer mensen tegen ons willen schrijven, zullen ze geen uitgever vinden. Voordat een werk wordt aangenomen, moet de uitgever of drukker zich tot de overheid wenden om de druk vergunning te verkrijgen. Op deze wijze zullen wij van te voren van iedere tegen ons gerichte aanval op de hoogte komen en wij zullen hem daardoor onschadelijk maken door over het betreffende onderwerp een verklaring te publiceren.

9. Daar boeken en kranten de twee belangrijkste middelen tot opvoeding zijn, zal onze regering van het merendeel der bladen eigenaresse zijn. Daardoor wordt de schadelijke invloed van de pers uitgeschakeld en wij verschaffen ons een buitengewone invloed op de stemming onder het volk. Wanneer we de vestiging van tien kranten toestaan. zullen we zelf dertig kranten uitgeven, enz. Het publiek mag daarvan niets vermoeden. Onze kranten moeten daarom schijnbaar de meest tegenstrijdige richtingen en meningen vertegenwoordigen om vertrouwen te wekken en de tegenstanders tot zich te trekken. Dezen zullen dan in de val lopen en onschadelijk zijn.

10. Op de eerste plaats zullen de officiële kranten staan, die de opdracht zullen krijgen steeds onze belangen te vertegenwoordigen. Hun invloed zal daarom naar verhouding onbeduidend zijn.

11. Op de tweede plaats zullen er semi-officiële bladen komen, die de onverschillige en de
lauwe voor ons zullen winnen.

12. Op de derde plaats zullen de bladen van de voorgewende oppositie staan. Minstens één blad moet scherp tegenover ons staan. Onze tegenstanders zullen dit schijnbare verzet voor echt houden en hun kaarten voor ons openleggen.

13. Onze kranten zullen tot de meest uiteenlopende richtingen behoren. Er zullen aristocratische, republikeinse, ja zelfs anarchistische bladen zijn, natuurlijk slechts, zolang de huidige staatsregelingen nog bestaan. Evenals de Indische God Wischnu zullen deze bladen honderd handen hebben, waarvan elke hand afzonderlijk de wisselende polsslag van de openbare mening zal betasten. Met iedere polsslag zullen zij de publieke opinie leiden in de richting, die ons welgevallig is, want een opgewonden mens verliest gemakkelijk zijn vermogen tot oordelen en is onderhevig aan iedere soort van beïnvloeding. Deze domkoppen, die geloven dat de krant hun mening verdedigt, zullen in werkelijkheid slechts onze mening weergeven, of in ieder geval één, die ons welgevallig is. Zij zullen geloven, dat zij hun partijblad volgen en zullen in werkelijkheid slechts de vlag volgen die wij voor het heil laten wapperen.

14. Om ons leger van kranten in deze zin te leiden, zullen wij de organisatie met grote
zorgvuldigheid moeten regelen. Onder de aanduiding persgenootschap zullen wij de verenigingen van auteurs samenvoegen tot één geheel, waarin onze vertegenwoordigers ongemerkt, wachtwoord en strijdkreet zullen vaststellen.

15. Onze bladen zullen over onze politiek oppervlakkig zijn - zonder ooit op de diepere zin in te gaan - over en weer schrijven met de officiële bladen polemische schermutselingen voeren om ons daardoor in staat te stellen, ons over datgene, wat we in de eerste publicaties niet duidelijker konden zeggen, nu duidelijker uit te drukken. Natuurlijk zullen we dat echter alleen doen, wanneer het voor ons voordelig is.

16. Deze aanvallen zullen tegelijkertijd daartoe dienen, het volk te doen geloven. dat het vrijheid van spreken bezit. Op deze manier zullen onze vertegenwoordigers kunnen beweren dat de vijandelijke pers slechts kletst, omdat ze geen zakelijke argumenten tegen onze maatregelen kan aanvoeren.

17. Door deze voor de openbare mening niet te onderscheiden methode, zullen wij haar aandacht en haar vertrouwen winnen. Met behulp van deze methode zullen wij de openbare mening in alle politieke vraagstukken naar believen opwinden of kalmeren. overtuigen of verwarren, terwijl wij nu eens ware dan weer valse berichten publiceren, nu eens dingen beweren, dan weer recht zetten, al naar hun indruk op het publiek. Steeds zullen we de grond voorzichtig betasten, alvorens er de voet op te zetten. Wij zullen onze tegenstanders zeker overwinnen, omdat hun als gevolg van onze maatregelen geen kranten ter beschikking staan, waarin zij hun mening vrij zouden kunnen verdedigen. Wij zullen niet eens gedwongen zijn ze definitief te weerleggen. Tegen de proef ballonnetjes van onze semi-officiële kranten zullen wij zo nodig in de kranten van een derde groep energiek optreden.

18. De tegenwoordige journalistiek is een soort vrijmetselarij. Alle leden van de pers zijn onder elkaar door het beroepsgeheim verbonden. Evenals bij de waarzeggers in de oudheid geeft geen van deze leden het geheim prijs, wanneer zij hiervoor geen opdracht krijgen. Geen krantenschrijver zal het wagen het geheim te verraden, want niemand wordt tot dit beroep toegelaten, wanneer hij in zijn verleden geen duister plekje heeft. Dit zou direct aan de dag gebracht worden. Zolang deze smet slechts aan enkelen bekend is, trekt het aanzien van de journalist de meeste mensen aan en men volgt hem met verrukking.

19. Wij houden bijzonder sterk rekening met de provincie. Het is voor ons noodzakelijk, dat we daar verwachtingen wekken, die lijnrecht tegenover die van de grote stad staan. De grote steden zullen we wijs maken, dat het daarbij zou gaan om zelf bedachte, met beïnvloede ideeën van de provincie. Het is duidelijk, dat de bron van deze ideeën altijd dezelfde zal zijn, ze zal de onze zijn. Zolang we nog niet de volle macht bezitten, zal het voor ons noodzakelijk zijn, d.w.z. van de mening der meerderheid, die door onze vertrouwensmannen gemaakt wordt. Op beslissende ogenblikken mogen de grote steden dan de voldongen feiten niet meer bespreken, omdat ze reeds door de meerderheid in de provincies werden goedgekeurd.

20. Wanneer we het tijdperk van onze nieuwe heerschappij zullen binnentreden, zullen wij de
pers niet meer toestaan berichten over misdaden te publiceren. Het volk moet geloven, dat
de nieuwe leiding iedereen zo volkomen bevredigt, dat zelfs de misdrijven hebben opgehouden. Aan het daglicht gebrachte misdrijven zullen slechts aan de slachtoffers en aan de toevallige getuigen bekend zijn.

Zie ook:
- De misleiding over spionagediensten - 5-7-13
- Media manipulatie / mind controle: Nederlanders een soberder leven? - 19-6-13
meer >