donderdag 11 juli 2013

Het meest belangrijk onderwerp van onze tijd: Geo-Engineering en chemtrails


YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=a2x6TEeknfo

Samenvatting lezing Dane Wigington
http://www.geoengineeringwatch.org/


Geo-Engineering
Geo-Engineering staat voor de technieken die worden gebruikt om het klimaat op wereldschaal te beïnvloeden. Vaak wordt er daarbij gewezen naar de chemtrails afkomstig van chemicaliën sproeiende vliegtuigen. (hij laat een sproeiend vliegtuig zien. De spuitmonden zijn zichtbaar. Je kunt zien dat ze uit worden gezet).

Er is nogal een discussie gaande of het sproeiprogramma echt is. Ze hebben echter genoeg gegevens, zoals het filmpje van het sproeiende vliegtuig, om aan te tonen dat de vliegtuigen werkelijk chemicaliën sproeien.

Veel mensen zijn gaan denken dat luchten met uitwaaierende, rechtlijnige wolkenpatronen natuurlijk zijn. Maar ze zijn alles behalve natuurlijk! We zien zulke luchten nu al zolang dat mensen er gewent aan zijn geraakt. We zien zelden meer blauwe luchten. De zeer rechtlijnige wolken patronen die ontstaan door de giftige metaaldeeltjes kunnen uitwaaieren tot een dichte waas en dienen om het zonlicht te dempen.

Er wordt niet alleen door commerciële vluchten gesproeid maar zelfs met speciale sproeivluchten. Een foto toont aan hoe de wolken in kunstmatige banen heen en terug worden aangebracht.

Als de atmosfeer gevuld is met deeltjes, is de lucht een beetje zilverachtig wit. Je kunt dan een helo rond de zon zien. Het is belangrijk te beseffen dat ook al zie je geen chemtrails, het niet betekend dat er geen deeltjes zijn.

Die deeltjes zorgen voor droogte want het verminderd de regen. Het gaat er niet om kunstmatig regen op te wekken maar om het vormen van kunstmatige wolken waardoor de regen juist verminderd! Want als je de zon blokkeert dan blokkeer je de verdamping van water.

Waanzinnige gekken
De planeet is voor de mensen die dit doen een gigantisch laboratorium. Ze nemen de consequenties niet mee in hun berekening. Het excuus dat geo-enginering niet bestaat omdat iemand zoiets zich zelf niet zou aandoen niet houdbaar. Het is absolute waarzin. Deze mensen denken dat ze de zeer ingewikkelde, complexe natuurlijke weerpatronen kunnen veranderen en controleren. Maar ze proberen te verbergen dat het verkeerd gaat. Wetenschappers wordt er opgewezen de discussie niet aan te roeren.

Er zijn formulieren die aantonen dat de elite, de overheid en het leger overleggen over hoe men het klimaat beïnvloed. Maar ook een formulier met daarin een patent voor het gebruik van de metaaldeeltjes met als doel het blokkeren van het zonlicht. In 2015 wil de Amerikaanse overheid “eigenaar” zijn van het klimaat. Aan de andere kant heb je China en Rusland die hetzelfde doel nastreven. Zo krijg je een soort van klimaatoorlog.

Op Wikepedia staat deze definitie: “Chemtrail samenzweringstheorie”. http://en.wikipedia.org/wiki/Chemtrail_conspiracy_theory
Als je het artikel veranderd, veranderen ze het binnen vijf minuten weer terug! Ze bewaken de (valse) definitie! Zo ook de Nederlandse versie http://nl.wikipedia.org/wiki/Chemtrail Het is niet iets van "complot-theorieën", wat ze iedereen willen doen geloven, het zijn gewoon bewezen feiten voor iedereen zichtbaar!

Globale dimming van het zonlicht
Van het zonlicht bereikt 22% het aardoppervlak niet meer. De aarde wordt omgeving door een giftige wolk. De huidige milieuvervuiling vormt een deel van dit probleem maar wij geloven dat dat maar een klein gedeelte is in vergelijking met Geo-Engineering!

Het blokkeren van het zonlicht heeft meerdere gruwelijke consequenties. Zoals b.v. een tekort aan vitamine D. Vitamine D kunnen mensen aanmaken in hun huid onder invloed van zonlicht. Van de Amerikanen heeft nu 89% een gebrek aan vitamine D. Er ontstaan daardoor een hele lijst vreselijke ziektes naast het feit nog dat we die deeltjes inademen.

Er bestaan allerlei formulieren die de ziektes aantonen door die deeltjes. Bijvoorbeeld alzheimer. Een op de drie mensen sterft nu met alzheimer of dementie. Het lijkt geen twijfel dat door die deeltjes in te ademen die ziektes toenemen. Zo is autisme met 10.000% toegenomen sinds 1975. Een op de 15 kinderen heeft nu autisme. De ziekte wordt ook gerelateerd aan aluminium. De metalen zijn van zich zelf al giftig, als je ze combineert worden ze veel dodelijker.

HAARP
We kunnen ook nog HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) aan de vergelijking toevoegen. We geloven dat er 18 HAARP installaties nu op aarde zijn. Waarschijnlijk ontstaan door HAARP ook onnatuurlijk gevormde wolken. De ionosfeer wordt verhit met die installaties zodat ze meer geleidend wordt. De signalen kunnen werkelijk de jetstream manipuleren. De reden waarom California op dit moment wordt geroosterd. Ook mensen zijn elektrische organisme. De signalen kunnen vast ook inwerken op onze gezondheid.

Methaan
Methaan komt overal op aarde op dit moment vrij door de werking van Geo-Engineering. Methaan is over een periode van 10 jaar 100 keer erger als broeikasgas dan koolstofdioxide. Ze willen nu de atmosfeer met de HAARP de ionosfeer verhitten in een wanhopige poging om de methaan te degenereren. Het wordt dus gekker en gekker wat ze aan het doen zijn.

Geo-Engineering heeft de weerpatronen, de windpatronen en de oceaanstromen beïnvloed. Dat lijkt de grootste oorzaak te zijn van het vrijkomen van de methaan.

Ozongat
Vanaf 1884 tot 1997 is een groot gat in de ozonlaag zichtbaar geworden. Het verminderen van de ozonlaag is het gevolg van Geo-Engineering. Veel mensen voelen dat de zon scherp is in het gezicht. Dit ozongat wordt groter en ze proberen het wanhopig te verbergen.

Antarctica
Een groep wetenschapper werkzaam op Antarctica verwacht dat een wereldwijde catastrofe op aarde onvermijdelijk is. Hij heeft sommige van die wetenschappers ontmoet. Hoewel ze erkennen dat de methaan een groot wereldveranderend probleem is, stellen ze voor om er iets aan te doen met Geo-Engineering. Alsof het niet al 60 jaar zo doorgaat. Ze leven in een gat in de grond of ze liegen alles bijelkaar. Geo-engineering is een medicijn dat veel dodelijker is dat de ziekte. De planeet krijgt niet de mogelijkheid om te reageren.

Het Witte Huis waarschuwt voor een dodelijke Antarctische spiraal. We hebben dit jaar waarschijnlijk een ijsvrij Antarctica. Als het ijs verdwijnt, verwarmt de oceaan waardoor er meer methaan vrij komt. Door de methaan ontstaat meer opwarming waardoor er nog meer ijs smelt en nog meer methaan vrijkomt enz… een heel snelle neerwaartse spiraal. Het witte huis probeert het wanhopig te verbergen op dit moment, maar hij denkt dat ze het niet langer meer kunnen verbergen.

Hij toont een foto van twee gaten in het ijs waardoor methaan vrij komt van de oceaanbodem. Het brand een gat in het ijs. De methaan toename bedreigd het leven op aarde. Hij denkt dat ze in paniek zijn. Ze kunnen het niet meer stoppen. De enigste oplossing is als de aarde zelf kan reageren.

Meer problemen
Een ander probleem is het verzuren van de oceanen. Het visstanden nemen dramatisch af. Er ontstaat massale vissterfte.

Normaal zou de aarde natuurlijk reageren waardoor er weer een evenwicht ontstaat. Geo-Engineering kan op korte termijn zorgen voor plaatselijke afkoeling, maar op de lange duur zorgt het juist voor opwarming.

Veel mensen weten niet dat de bossen in een heel slechte staat zijn en dat het heel erg snel achteruit gaat. De bomen zijn in een stressituatie en sterven af. Als je de regen blokkeert en biologisch opneembaar aluminium sproeit dan beginnen de bomen te sterven. Voeg daar de toename van bliksem bij en er ontstaan meer bosbranden waardoor nog meer bossen verdwijnen.

Het uitsterven van soorten gaat erg hard, tot wel 200 soorten per dag. Dat is 10.000 keer de normale achtergronduitsterving. Dat is miljoen procent meer dan normaal. Dat is niet natuurlijk.

Als Geo-Engineering niet stopt, zal niets er meer toe doen. Hij denkt dat we uiteindelijk op Venus zullen gaan lijken. Op Venus is het 900 graden vanwege een broeikaseffect terwijl de planeet meer zonlicht ontvangt dan de aarde. Als eenmaal de zichzelf instant houdende spiraal is getriggert, zal de verwarming niet meer stoppen. Het gebeurd razend snel. Zelfs voor de komende maanden of 2 of 3 jaar kan het niet langer verborgen worden. Het is belangrijk dat de planeet zelf kan reageren. Niemand heeft het recht voor God te spelen met het weer. We zullen allemaal met de consequenties te maken krijgen.

Zie ook:
- Getuigen van geo-engineering. Wat zegt de Bijbel - 13-4-13
- Geo-engineering (kunstmatige klimaatbeinvloeding) dood het leven op aarde!
meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten