maandag 26 augustus 2013

De val van Damascus en de oorlog beschreven in Psalm 83

Het lijkt wel of de machten achter de schermen hebben zitten wachten tot Assad wat doms zou doen. De gifgasaanval van 21 augustus lijkt de kans om Assad aan te vallen. Als ze nu wachten met reageren zijn ze niet meer geloofwaardig. Je moet het ijzer smeden als het heet is.

Het lijkt ook wel alsof ze een vreemdsoortige valse vredecampagne voeren. Men namelijk denkt dat de anti christ straks als een nep Jezus op een wit paard komt. Er is een nieuwe tijd aangebroken, een nieuwe wereld waarin geen plaats meer is voor dictators. Maar er moeten nou eenmaal offers worden gebracht voor vrede...

Openbaring 6:1-2 De eerste zes zegels geopend
1 En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: Kom! 2 En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.

De kans is groot dat Assad uit wraak Israel zal aanvallen misschien zelfs wel met gifgas en dat er meer Islamitische landen Israel zullen aanvallen. Opdat moment zal God Israel beschermen. Zal Israel reageren met een atoombom op Damascus?

De vernietiging van Damascus

Jesaja 17:1-3 Profetie over Damascus en Efraïm
1 De Godsspraak over Damascus.
Zie, Damascus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is: het wordt een puinhoop, een bouwval. 2 Verlaten liggen de steden van Aroër, zij zijn voor de kudden, die er legeren zonder dat iemand ze opschrikt. 3 Dan verdwijnt de vesting uit Efraïm en het koningschap uit Damascus en de rest van Aram; het zal met hen gaan als met de heerlijkheid der Israëlieten, luidt het woord van de HERE der heerscharen.

http://eindtijd-update.blogspot.nl/2013/02/damascus-countdown-tran-en-syrie.html

De oorlog van Psalm 83

Als daarna meerdere Islamitische landen Israel aanvallen lijkt de oorlog die beschreven staat in psalm 83 uit te breken:

http://eindtijd-update.blogspot.nl/2013/01/psalm-83-de-komende-oorlog-in-het.html
http://eindtijd-update.blogspot.nl/2013/02/zullen-dit-jaar-de-10-volken-van-psalm.html

Er kunnen grote dingen gebeuren binnenkort. Dingen die je niet kunt bevatten. Schrik niet. Weet dat alles in Gods hand is. Er gebeurd niets wat God niet wil! Weet dan ook dat de Here Jezus terugkomt naar de aarde!

Lucas 21:25-28 Rede over de laatste dingen
25 En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, 26 terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. 28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.

Zie ook:
- Assad: 'Val Israël aan als ik wordt gedood' - 16-1-13
- Staat de Gog & Magog op punt te beginnen? 13-6-12
- Komen de profetieën over Egypte echt uit? - 3-7-13
meer >

Update:
Ten top national commanders meet in Amman on Syria intervention
(Top tien hoogste nationale bevelhebbers ontmoeten elkaar in Amman voor Syrië interventie)
Damascus: Any attack on Syria deemed coming from Israel
(Damascus: Elke aanval op Syrië geacht afkomstig te zijn uit Israël)
De reactie van Syrie is zoals verwacht. Zo gaat dat dus. Men valt de eigen bevolking aan met gifgas maar Israel krijgt de schuld als andere landen Syrie aanvalt. Wordt u er ook zo boos van... Ik vrees het ergste. Wie aan Gods volk komt, krijgt het op zijn eigen hoofd terug.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten