donderdag 15 augustus 2013

Ondergrondse volledig bevoorrade steden met tunnels van de elitehttp://www.liveleak.com/view?i=e6d_1376395084

Openbaring 6,1-17 De eerste zes zegels geopend
12 En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. 13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. 14 En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. 15 En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; 16 en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; 17 want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?

Zie ook:
- De Wereldzaadbank op Spitsbergen - 29-7-13
- Denver Airport Conspiracy Theory: A Documentary - 20-3-12
- NWO: Secret Societies and Biblical Prophecy - 19-1-12
meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten