woensdag 14 augustus 2013

Voorspellingen 2013 - 2014


De eindtijd of de aanloop er naar toe is niet in 2012 begonnen. Maar vergis je niet het is wel dichtbij. Alle onderdelen lijken op hun plek. Wanneer zal de eerste zet worden gedaan?

Bijbelse voorspellingen
Er wordt veel gespeculeerd over wat er de komende tijd gaat gebeuren en wanneer. Als je de nieuwsfeiten bij elkaar zet dan kan het haast niet anders of de eindtijd staat nu echt op punt te beginnen. De eindtijd duurt 7 jaar. In die tijd komen Gods oordelen over de aarde. Aan het eind er van komt de Heer Jezus terug naar de aarde. Natuurlijk weten we niet precies wanneer de eindtijd begint. Als God het wil duurt het nog 10 jaar! Maar zoals het nu lijkt, is het toch echt heel dichtbij. Maar dan weet je toch wat er gaat gebeuren? Je kunt nu zelf voorspellen wanneer en welke gebeurtenissen plaats kunnen gaan vinden want die staan in de bijbel, in het laatste bijbelboek Openbaringen!

Veel commentators vragen zich af of de economie gaat instorten en of er oorlogen en hongersnoden komen. Nou bij deze: ja er komen wereldwijde oorlogen en hongersnoden! De oorzaak kan zijn dat de economieen instorten en het geld niks meer waard is of dat de olietoevoer stagneert. Maar het zal is pas het begin zijn. Het wordt uiteindelijk een grote wereldwijde slachting.

Het heeft geen zin je kop in het zand te steken. Ik denk dat de eindtijd aan het eind van dit jaar of vanaf begin volgend jaar gaat beginnen. We zitten nu in de aanloop naar de gebeurtenissen. Hoewel er al van alles kan gebeuren denk ik dat het voor iedereen duidelijk zal zijn als de eindtijd echt begint. Want waarschijnlijk wordt vooraf de gemeente van Jezus weggenomen van de aarde. Dat heet de opname. Miljoenen mensen zullen ineens verdwenen zijn. Maar de opname kan ook later zijn, bijvoorbeeld halverwege de eindtijd. Dat is niet helemaal duidelijk. De komst van de anti christ zal geloof ik wel heel duidelijk het begin van de eindtijd markeren. Zijn komst zal denk ik een niet te missen gebeurtenis zijn.

Hoe snel zal het gaan?
De vraag is in welke tempo zullen de gebeurtenissen plaats vinden? Hoe snel zal de rampspoed daadwerkelijk hier in Nederland voor je neus staan en aanbellen bij je voordeur? Het lijkt er op dat het zo snel zal gaan dat de mensen amper tijd hebben om op adem te komen.

De eindtijd duurt 7 jaar en wordt beschreven in het laatste bijbelboek “openbaringen“. Er wordt in beschreven hoe Jezus een boekrol van God ontvangt. De boekrol heeft 7 zegels met daarin de oordelen. Een voor een verbreekt Jezus dan de zegels en vinden de oordelen plaats op aarde. Het 7’de zegel bestaat uit de 7 bazuinen die geblazen worden en de 7’de bazuin bestaat uit de 6 schalen met Gods wraak die over de aarde wordt uitgegoten.

In die 7 jaar zullen er volgens mij dan 18 gebeurtenissen plaats vinden: 6 zegels + 6 bazuinen + 6 schalen. Na het uitgieten van de laatste schaal zal de Here Jezus terug komen. Die laatste gebeurtenis zal daarom denk ik niet veel tijd in beslag nemen. 7 jaren zijn 84 maanden. Gemiddeld kan dan een gebeurtenis 4,6 maand lang duren. Dat zijn 2,6 gebeurtenis per jaar.

De eerste 4 zegels, de vier paarden:
Laten we kijken naar de gebeurtenissen van de eerste vier zegels, de vier paarden.

Openbaring 6,1-8

1 En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: Kom! 2 En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.

3 En toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom! 4 En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven.

5 En toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. 6 En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen: Een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn.

7 En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom! 8 En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.

Stel dat het eind dit jaar begint. En stel dat de ruiter op het witte paard van het eerste zegel echt de anti christ voorstelt, wat veel bijbeluitleggers aannemen, dan zal de anti christ in december 2013 of januari 2014 verschijnen. Hij trekt uit om te overwinnen staat er. Neem dan die 4,6 maanden per gebeurtenis. Dan zullen de eerste 4-5 maanden van volgend jaar (januari tot mei) in het teken staan van een soort van overwinningsoorlog.

Maar vanaf mei 2014 kan dan het tweede zegel worden geopend. Dan wordt de vrede van de aarde weggenomen staat er, zodat men elkaar gaat afslachten. Wereldwijde oorlog en geweld. Ik stel me voor dat de moslims uit wraak voor verloren oorlogen in het eerste zegel wereldwijd hun hoofd verliezen en overal (zelfmoord)aanslagen plegen en mensen te lijf gaan. Ze kunnen de grote steden wel in de brandsteken en dan slaat iedereen aan het plunderen net als laatst in London gebeurde. Of dat nog andere groepen en landen elkaar te lijf gaan. In ieder geval kan het geweld zich dan al thuis bij je in de straat afspelen. Mensen zullen lange tenen krijgen en kunnen niks meer van elkaar verdragen.

Vanaf september, oktober volgend jaar kan dan het derde zegel geopend worden. Er komt hongersnood. De Albert Hein en de Aldi gaan leeg. De spanning zal te snijden zijn! Er zal veel geweld, beroving en plundering zijn. Dus over iets langer dan een jaar is de kans groot dat de hongersnood begint in Nederland. Moet je nu eens in een volgepropte supermarkt komen. Weinig mensen nemen aan dat er over een jaar hongersnood kan zijn in Nederland! Hoewel de eerste barstjes in het fundament nu toch al wel zichtbaar zijn. Als het zo ver is dan zullen economieen wereldwijd waarschijnlijk definitief compleet zijn ingestort. Het kan ook zijn dat er geen brandstof is of dat brandstof niet te betalen is. Want zonder brandstof valt alles stil.

Daarna, dat kan zijn vanaf maart 2015, wordt het vierde zegel geopend. Dat zegel staat in teken van de dood. Er wordt gedood over het vierde deel van de aarde! En dit zijn “pas” de eerste 4 zegels.

Jezus is de echte!
De mensen (die achterblijven na de opname?) zullen niet weten wat hun overkomt. Alles waar ze altijd op vertrouwden kan binnen een paar maanden weg zijn! Werk, pensioenen, uitkeringen, spaargeld enz kunnen zo weg zijn. Er zal dan een “merkteken” ingevoerd worden. Het “teken van het beest”. Zonder dat teken zul je niet kunnen kopen of verkopen. Dat teken zal in verband staan met het nummer 666. Maar als je dat teken ontvangt ben je voor eeuwig verloren!!

Je kunt straks van ellende in de armen van de anti christ vliegen en het teken van het beest aannemen. Maar hij is dus een oplichter. Het zal blijken dat je ziel hebt verkocht aan de duivel. Je kunt ook op Jezus vertrouwen. Jezus heeft satan en de dood overwonnen! Hij komt terug om Zijn Koninkrijk te vestigen op aarde. Maar wat je ook gaat overkomen de komende 7 jaar, iedereen(!) zal de enige ware God, de God van de bijbel, persoonlijk gaan ontmoeten! Ben je er klaar voor?

zie ook:
- De bloedmaan connectie - 12-8-13
- De opname, wees waakzaam! - 10-8-13 tip
- Boek: Voorbereiding op de Wederkomst – Lance Lambert - 31-7-13
- Het Duizendjarig Koninkrijk- 20-7-13 tip
- Jesaja 24: Het gericht over de aarde - 30-6-13
- De bijbel komt uit… - 7-5-13
- Matteüs 24, Rede over de laatste dingen - 6-5-13 tip
meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten