vrijdag 20 september 2013

Machtigste bank ter wereld kondigt wereldwijde financiële crash aan

Financial Times: 'Centrale banken hebben hoop opgegeven het financiële systeem weer te kunnen repareren - Wereld tot eindeloze crises en valuta-instortingen verdoemd'

De Bank for International Settlements (BIS), die de belangen van de belangrijkste centrale banken ter wereld vertegenwoordigt, kenschetst de situatie op de financiële markten ondanks de records op de aandelenbeurzen als nog slechter als vlak voor het instorten van Lehman Brothers in 2008, dat de financiële crisis in gang zette. De waarschuwing van de BIS is mogelijk de reden waarom de Amerikaanse Federal Reserve aankondigde voorlopig door te gaan met het onbeperkt bijdrukken van geld. Dit betekent echter dat de centrale banken de controle over de enorme schuldenberg definitief hebben verloren.

Oplossen problemen met meer geld 'illusie'
In het deze week gepubliceerde kwartaalbericht constateert de BIS dat de 'buitengewone maatregelen van de centrale banken' de 'illusie' hebben gecreëerd dat de massaal in de markten gepompte nieuwe geldstroom de fundamentele economische en financiële problemen kan oplossen.

De BIS suggereert dat de problemen alleen maar groter zullen worden nu de centrale banken de geldpersen op volle toeren laten draaien. Hoe de spreekwoordelijke geest dan weer terug in de fles zou moeten, weten de experts van de BIS echter niet.

Gevaren veel groter dan vijf jaar geleden
Voormalige topofficials die geen onderdeel van het wereldwijde financiële systeem meer vormen, zijn daar veel minder onduidelijk over. Volgens voormalig BIS-topeconoom William White is er geen redden meer aan en volgt er onvermijdelijk een grote crash. Hij baseert zich onder andere op de enorme wereldwijde kredietzeepbel. Het aandeel 'leveraged loans', de kredieten met de hoogste risico's, ligt op dit moment op 45%, wat 10 procentpunten hoger is dan in 2007, een jaar voor het failliet gaan van Lehman Brothers.

Bovendien is de situatie vijf jaar later veel gevaarlijker dan vlak voor het omvallen van Lehman. 'Alle vorige onevenwichtigheden bestaan nog steeds,' waarschuwt White. 'Gemeten naar het aandeel in het BNP van de industrielanden ligt de hoogte van de publieke en private schuldenlast bij 30 procentpunten. Daarnaast hebben we een heel nieuw probleem met de zeepbellen in de opkomende landen, die in een 'boom-bust-cyclus' zullen eindigen.'

Zelfde 'hoogdravendheid' marktspelers
Het collectieve gedrag van de marktspelers -de wereldwijde jacht op risicovolle financiële producten- herinnert White aan de 'hoogdravendheid' die tot het uitbreken van de eerste financiële crisis leidde. Nu bepalend is het feit dat niemand weet tot welke hoogten de kosten van buitenlands kapitaal zullen stijgen, en of de FED zijn geldbeleid verscherpt. Niemand weet 'hoe ongeordend het proces mogelijk is, en hoe op deze uitdagingen moet worden voorbereid.'

Kritiek op ECB-beleid
De BIS uit vooral kritiek op de ontoereikende acties van de Britse centrale bank (Bank of England) en de Europese Centrale Bank (ECB). Hun pogingen om bepaalde 'richtlijnen' op te stellen om de rente op staatsleningen op de lange termijn laag te houden -zoals het onbeperkt aankopen van staatsobligaties -, zouden niets anders dan retoriek zijn. 'Er zijn grenzen aan hoever goede communicatie de markten kan sturen,' zegt Claudio Borio, BIS-topman voor onderzoek en ontwikkeling.

'Troosteloze' schuldenlast Westerse landen onhoudbaar
Al in het jaarbericht 2012/2013 twijfelde de BIS openlijk aan de houdbaarheid van de 'troosteloze' schuldenlast van de industrielanden, en eiste dat deze schulden snel worden afgebouwd. Wat de gevolgen zijn als dit niet lukt - en daar heeft het alle schijn van -: in de VS zou een stijging van de rente over staatsobligaties naar 3% een verlies van $ 1 biljoen voor de internationale investeerders betekenen. In Italië, Frankrijk en Groot Brittannië zou het verlies oplopen tot maar liefst 15% à 35% van het BNP van deze landen.

Nog een ernstig gevolg zou het feitelijke faillissement van alle centrale en commerciële banken met een groot aandeel Amerikaanse staatsobligaties zijn.

Nieuwe grote schok in 2014 - 2015
De geschiedenis leert dat de BIS maar beter serieus kan worden genomen, want ze voorspelden 6 jaar lang het uitbreken van de wereldwijde financiële crisis in 2008. Eind 2012 waarschuwde ook Kaushik Basu, de hoofdeconoom van de Wereldbank, dat 'er een schuldenmuur op ons afkomt'. Hij zag met name de € 1 biljoen hoge LTRO (longer-term refinancing operations) van de ECB als extreem problematisch. Deze kredieten aan banken moeten eind 2014 / begin 2015 weer worden terugbetaald, maar het is volstrekt onduidelijk of dat wel zal of kan gebeuren.

Basu rekent er daarom op dat de wereldeconomie in 2014 of 2015 een nieuwe 'grote schok' te wachten staat. De onbeperkte geldstroom uit de Amerikaanse, Europese, Britse en Japanse centrale banken is bedoeld om de gigantische winsten van beleggers, speculanten en andere marktspelers zo lang mogelijk in stand te houden en zelfs te vergroten.

Ondanks geldstroom geen echt economisch herstel
Het dagelijkse nieuwsblad in Zürich schrijft dat het FED topman Bernanke en zijn collega's weliswaar is gelukt een wereldwijde depressie tegen te houden, maar dat ze er niet in zijn geslaagd om een echt economisch herstel op gang te brengen. De oncontroleerbare geldstroom eist een hoge prijs, namelijk dat de mensen het vertrouwen in hun munten dreigen te verliezen. De angst voor inflatie neemt toe, waardoor de politieke druk om de geldsluizen weer te sluiten heel groot is geworden.

Dat is nu juist waar de centrale banken het meest beducht voor zijn. De Financial Times kwam niet voor niets met de radicale conclusie dat 'de centrale banken de hoop hebben opgegeven dat ze het financiële systeem weer kunnen repareren... De wereld is tot een eindeloze cyclus van zeepbellen, financiële crises en valuta-instortingen verdoemd.'

Centrale banken hebben controle verloren
Hélène Rey van de London Business School karakteriseerde de situatie dan ook als 'hopeloos'. Ook in haar ogen hebben de centrale banken de controle over de wereldeconomie verloren. De enige oplossingen die ze ziet zullen door de wereld als onacceptabel worden beschouwd: óf het invoeren van strenge wereldwijde kapitaalcontroles, óf het geven van totale controle over de wereldeconomie aan de Amerikaanse FED.

Maar ook andere geopperde oplossingen zijn onwaarschijnlijk. Zo is er forse tegenstand tegen een vrijwillige terugkeer naar de goudstandaard. De invoering van strenge kapitaalcontroles, strakke regulering van de banken en het afzweren van het maken van nieuwe schulden zal in de praktijk niet gaan plaatsvinden. De eerste stappen hiertoe, de invoering van een financiële transactiebelasting en een verbod op short-selling, mislukten dan ook jammerlijk.

Schuldenzondvloed komt eraan
De centrale banken kunnen dus nog maar één ding doen om de dood van het failliete financiële systeem nog een poosje te rekken, en dat is onbeperkt geld blijven bijdrukken, waarmee meer olie op het toch al hoge vuur van de crisis wordt gegooid. De BIS beseft dat dit niet oneindig kan doorgaan, en bereidt de markten op het ergste voor: de schuldentsunami -beter gezegd: een complete schuldenzondvloed- komt eraan, en is door niemand meer te stoppen.

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/09/Machtigste-bank-ter-wereld-kondigt-wereldwijde-financile-crash-aan

Zie ook:
- Ad Broere, auteur van 'Geld komt uit het niets'
- De financiele instorting: Is het aftellen nu begonnen? - 28-3-13
- Het is zo moeilijk voor mensen om te begrijpen!! - 10-1-13
meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten