dinsdag 24 september 2013

Watchman Video Broadcast het vierde koninkrijk deel 5 en 6

Een uitleg over het vierde Koninkrijk uit het Bijbelboek Daniel. Ook het IJzerenrijk genoemd dat in de eindtijd over de aarde zal heersen. Denk aan de film "de men of steel" (de man van ijzer), de onsterfelijke superman. Wees je bewust van wat op aarde kan komen!

Deel 5
YouTube: http://youtu.be/6OtKlcyKnnQ

Pastor Mike gaat verder met de grondige studie van de geestelijke vorstendommen, de eerste vier listen van de duivel, waarvan de Bijbel ons verteld dat we tegen worstelen en deel uitmaken van het vierde koninkrijk. Deze video verkent de symbolen van de beesten in verband met de (geestelijke) overheden en hun betekenis.

Hoe zullen gelovigen deze strijd winnen? Door het aantrekken van de gehele wapenuitrusting van God....

Efeziërs 6:11-13
11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Deel 6
YouTube: http://youtu.be/5wFC8xdKCGc

Meer van Pastor Mike:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-eindtijd-dominees-sprekers.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten