dinsdag 1 oktober 2013

'Beast Tech': Geheim project voor totale 'Teken van het Beest' controle in 2017

666: een verplichte microchip, een onzichtbaar teken, of het teken van Allah?

De voormalige rechercheur Terry L. Cook schrijft samen met de bekende christenauteur Thomas Horn een nieuw boek getiteld 'Beast Tech', waarin ze een geheim overheidsproject bespreken dat toewerkt naar een totale controlemaatschappij in 2017, die moet worden ingevoerd na de komende wereldwijde economische en financiële instorting. Het beruchte, in de Bijbel voorzegde 'Teken van het Beest', '666', volgens veel christenen een verplichte geïmplanteerde microchip of een elektronische tatoeage, zou daar een onderdeel van zijn.

Teken van het Beest: chip of tatoeage?
Hoofdstuk 13 van het laatste Bijbelboek Openbaring wordt door met name evangelische- en pinksterkerken uitgelegd als de komst van een werelddictator in de eindtijd, die vlak voor de terugkeer van Jezus Christus iedereen zal verplichten een microchip te laten implanteren of een elektronische tatoeage te accepteren, het beruchte 'Teken van het Beest':

'En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, (en) dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest (uit de aarde), of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.' (13:16-18).

John McTernan schrijft dat gelovigen eeuwenlang niet hebben begrepen wat er met deze tekst bedoeld wordt, maar dat nu, in onze tijd met moderne technologie zoals het internet, Wi-Fi, smartphones, microchips, et cetera, duidelijk is dat Bijbelgedeeltes in Openbaring en Daniël wijzen op de komst van een wereldwijd economisch en politiek eenheidssysteem, waaraan totale gehoorzaamheid door middel van een verplichte chip -en op straffe van de dood- zal worden afgedwongen.

Cashloze maatschappij komt eraan
Anno 2013 worden alle goederen geïdentificeerd met een barcode, een QR (Quick Response) code of een RFID (radiofrequentie) chip. IBM werkt op dit moment aan een systeem waarmee elk afzonderlijk artikel dat wordt geproduceerd en verkocht -dus in totaal vele biljoenen goederen- kan worden gevolgd. Zodra dit systeem wordt ingevoerd, wordt het eenvoudig om deze informatie te koppelen aan de (ver)kopers.

In het Westen en in de opkomende economieën zou een cashloze samenleving binnen korte tijd kunnen worden ingevoerd. Vorige week berichtten we dat Israël het eerste land is waar serieus wordt gekeken of cash geld kan worden uitgebannen, en voortaan alleen nog maar elektronische betalingen worden toegestaan.

Geïmplanteerde biochip gekoppeld aan Wi-Fi
De laatste jaren wordt er tevens gewerkt aan het samengaan van de elektronische 'chip' technologie met de biotechnologie. Hierdoor kan een chip worden 'samengesmolten' met het menselijke lichaam. Het is de bedoeling dat zo'n biochip gekoppeld kan worden aan een universeel Wi-Fi (draadloos) systeem, wat betekent dat iedereen die deze chip accepteert, 24/7/365 kan worden gevolgd en gecontroleerd.

Op deze chip zullen alle persoonlijke gegevens, zoals het Burger Service Nummer, worden opgeslagen. Het is dan een kleine stap om de chip tevens te gebruiken als vervanging van je rijbewijs, je betaalpas, je credit card, je zorgverzekeringspas, noem maar op. Al deze gegevens worden dan opgeslagen in een gecentraliseerd datacentrum, dat 'real time' wordt geupdatet en gecontroleerd. Kortom: je zult niets meer kunnen doen, kopen of verkopen, zonder dat de instanties dit weten en daar toestemming voor geven.

Global Information Grid
De Amerikaanse overheid werkt volop aan de realisering van dit systeem. Dit jaar werd het Utah Data Center (UDC) bijna volledig operationeel. Het complete 'Global Information Grid' wordt via dit $ 2 miljard kostende complex geleid. Werkelijke alle persoonlijke informatie, gesprekken, emails, transacties, betalingen, tot aan parkeerbonnen toe, zullen hier worden opgeslagen.

Om dit mogelijk te maken halen de computers van het UDC een snelheid van een petaflop (10 tot de 15e macht) berekeningen per seconde. De gigantische hoeveelheden informatie worden verwerkt met nieuwe chips, die ingebouwde lasers bevatten die data met een snelheid van een terabit (10 tot de 12e macht) per seconde kunnen versturen.

Drones en robotinsecten
In 2015 wil de Amerikaanse regering permanent 30.000 drones in de lucht hebben om de samenleving in de gaten te houden. Nu al worden er geblindeerde, ongemarkeerde busjes ingezet die apparaten bevatten waarmee dwars door een auto en zelfs een huis kan worden gekeken.

Tevens worden er robotinsecten met minuscule microfoontjes gebruikt om te spioneren; smartphones worden gevolgd en afgeluisterd, en persoonlijke emails worden opgeslagen. Het ministerie van Homeland Security gaf onlangs toe dat ook het gebruik van Facebook, Twitter en Google wordt gecontroleerd. Al deze informatie gaat naar de supercomputers van het UDC.

'Mensen zullen in 2017 totaal worden overvallen'
Het herbouwde WTC-complex in New York laat zien hoe geavanceerd deze technologie reeds is. Het hele gebied wordt met volautomatische intelligente camera's, gezichtsherkenners en irisscans gecontroleerd. Alle bewegingen van mensen worden door computers gemonitord; verdacht gedrag kan onmiddellijk aan de politie worden doorgegeven. Infraroodsensoren, hitte- en stralingsdetectoren speuren naar eventuele explosieven. Volgens McTernan is het nieuwe WTC-complex 'een prototype van wat overal gaat komen, en wat in 2017 de meeste mensen compleet zal overvallen.'

Alle systemen worden door Wi-Fi met elkaar en met het internet verbonden. 'Nog slechts enkele technologische ontwikkelingen, en de mogelijkheid tot totale controle over uw leven is een feit,' schrijft Ternan. 'Stelt u zich voor dat uw leven compleet wordt geobserveerd. De 666-controlesamenleving zal alles omvatten, en is een onvoorstelbare high-tech val waaruit niemand kan ontsnappen. Dit is precies wat de Bijbel voorzegde: niemand zal kunnen kopen of verkopen zonder toestemming van de overheid.'

Antichrist-werelddictator en eenheidsreligie
Het 666-totale controlesysteem zal volgens Ternan al binnen enkel jaren worden ingevoerd, zodra na de komende wereldwijde financiële crash een leider op het toneel verschijnt, die de Bijbelse 'Antichrist' zal zijn. Iedereen die weigert met dit systeem mee te werken en een chip te ontvangen, zal worden gedood.

Het accepteren van de chip gaat gepaard met een nieuwe eenheidsreligie en de totale verwerping van het evangelie van Jezus Christus. De Bijbel waarschuwt dat iedereen die het 'teken van het Beest' ontvangt, voor eeuwig zal worden verdoemd.

Zoals we onlangs -en al veel vaker- schreven, is deze uitleg van '666', het 'teken van het Beest' en de 'Antichrist' in het christendom absoluut niet onomstreden. In meer traditionele uitleggingen is '666' een geestelijk, dus onzichtbaar teken. Deze visie is niet onlogisch, want er staat ook dat de dienstknechten van God en de heiligen door de engelen aan hun voorhoofd zullen worden 'verzegeld'. Dat dit geen microchip is, moge duidelijk zijn.

666: het teken van Allah?
Een betrekkelijk nieuwe uitleg is gebaseerd op de oudst bestaande tekst van Openbaring, de Codex Vaticanus. Toen bekeerde moslims deze tekst voor het eerst mochten inzien, lazen ze geen '666', maar het Arabische woord 'bismillah', wat '(in) de naam van Allah' betekent*. Dit woord wordt in de Codex gevolgd door de karakteristieke twee gekruiste zwaarden, die in heel de moslimwereld de islam vertegenwoordigen.

Bovendien is '666' in de islam het meest heilige getal voor Allah. Op tal van islamitische websites is dan ook te lezen dat het een leugen van de duivel zou zijn dat '666' het teken van het Beest is. Bovendien wordt in de Koran ook over de komst van het Beest gesproken, dat in de laatste dagen op Aarde zal verschijnen. Maar daar waar het 'beest uit de Aarde' in de Bijbel juist duivels van aard is, wordt hij in de islam positief afgeschilderd:

'En als het woord aangaande hen is vervuld zullen wij een beest uit de aarde doen voortkomen dat tegen hen zal spreken, omdat de mensheid geen geloof had in onze openbaringen.' (Qur'an 27:82)

Ook de Hadith (heilige teksten van de islam) leert dat 'de profeet van de islam verklaarde dat de eerste van de komende tekenen het opkomen van de zon op de plek waar hij ondergaat is, en het oprijzen van het beest over de mensen. Welk van deze (tekenen) ook het eerste gebeurt, het andere (teken) zal er vlak achter komen.'

Bijbel én Koran: Het beest komt uit de woestijn
In de Koran staat dat dit beest de opdracht zal krijgen om alle ware moslimgelovigen aan hun voorhoofd te markeren. Dit 'beest uit de aarde' zal volgens de Hadith uit Mekka komen: 'De profeet nam mij mee naar een plek in de woestijn, bij Mekka. Het was een droog stuk land omringd door zand. De profeet zei: Het beest zal uit deze plaats verrijzen. Het was een heel klein gebied.'

De Bijbel lijkt dit te bevestigen. Johannes, die de in Openbaring beschreven visioenen kreeg, wordt door een engel meegenomen naar de woestijn, alwaar hij 'de hoer op het beest' ziet.

Met andere woorden: de 'microchip' uitleg van McTernan, Cook en Horn is niet perse de juiste. Niettemin is het streven naar een totale controlemaatschappij een onomstotelijk proces dat voor iedereen zichtbaar is. Ook een combinatie van de verschillende '666'-verklaringen behoort daarom tot de mogelijkheden.

(1) Raiders News Update

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/09/Beast-Tech-Geheim-project-voor-totale-Teken-van-het-Beest-controle-in-2017

Zie ook:
- Het merkteken van het beest en een belasting op koolstof - 28-9-13
- Technologie die het merkteken en het beeld met een geest mogelijk maken
- Israel's biometric database over twee weken operatief - 26-7-13
meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten