dinsdag 29 oktober 2013

Canada komt met 's werelds eerste bitcoin-pinautomaat - betalen met je rechterhand

Met publiek toegankelijke pinautomaat kunnen vanaf volgende week Canadese dollars gewisseld worden naar bitcoins, en andersom.

Gebruikers die de pinautomaat willen gebruiken moeten eerst inloggen door hun handafdruk te laten scannen, een wettelijke Canadese eis, meldt Wired.

Lees verder: http://www.nuzakelijk.nl/e-business/3612630/canada-komt-met-s-werelds-eerste-bitcoin-pinautomaat.html


Openbaring 13:16-18
16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


Openbaring 14:9-11
9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.

Zie ook:- http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/merkteken-van-het-beest.html
- Technologie die het merkteken en het beeld met een geest mogelijk maken
meer >

2 opmerkingen:

  1. Ik dacht toch echt dat ZON(dag)aanbidding het merkteken van het BEEST was.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Dat staat niet in de Bijbel. De Bijbel is heel duidelijk over het merkteken.

    BeantwoordenVerwijderen