donderdag 17 oktober 2013

De spanning stijgt, de mensen worden wakker

Nu ze het in Amerika er op aan hebben laten komen met de stemming over het stijgen van het schuldenplafon hebben ze geloof ik een geest uit de fles gelaten die ze er niet meer in krijgen.

De mensen zullen gaan beseffen dat als het bijna raak was en dat het dan op een later tijdstipt zeker raak zal zijn. Het is enkel wat vertraagt door nog meer schulden aan te gaan waardoor het probleem alleen nog maar groter werd.
- Volgens de Wereld Bank is de U.S. dagen verwijderd van zeer gevaarlijk moment - 14-10-13

Zullen de mensen nu wakker worden en gaan begrijpen dat er een vals spel met geld met ze gespeeld wordt?

Hier een geluidsfragment bij de stemming. De huisstenograaf rent naar de microfoon en slaat door over de vrijmetselaars en geeft eer aan God.
https://soundcloud.com/#toddzwillich-1/floor1-101612-wav

zie ook: http://www.washingtonpost.com/blogs/post-politics-live/liveblog/live-updates-the-shutdown-9/

Hier een video over een boze nieuwsreporter die zich laat gaan:

Zullen de mensen wakker worden en gaan begrijpen dat het leven zoals het nu op aarde is echt voorbij is en dat Jezus terugkomt. Men zal boos zijn en in radeloze paniek over wat over de wereld komt. De mensen die voor en tegen Jezus kiezen komen scherp tegenover elkaar te staan.

Jezus zegt:

Lucas 21:7-11 Rede over de laatste dingen
7 En zij vroegen Hem en zeiden: Meester, wanneer zal dit dan geschieden? En wat is het teken, dat deze dingen zullen gebeuren? 8 Hij zeide: Ziet toe, dat gij u niet laat verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben het, en: De tijd is nabij. Gaat hen niet achterna. 9 En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u niet beangstigen. Want die dingen moeten eerst geschieden, maar dat is nog niet terstond het einde.
10 Toen zeide Hij tot hen: Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, 11 en er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel.


Lucas 21:25-28
25 En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, 26 terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. 28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.

Zie ook:
- Ontwapening Amerikanen? Amerikanen kopen massaal wapens - 6-1-13
- “We bereiden ons voor op een massale burgeroorlog ", zegt DHS Informant - 5-5-12
- Nu de vrachtwagenrijders onderweg om Washington DC af te zetten - 12-10-13
meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten