zaterdag 23 november 2013

Elfde hoofdstuk van de Bijbel en de aanslag op de Twintowers

Aanslag World Trade Center op 9-11

In de Bijbel heeft elk getal ook een symbolische betekenis. Die symbolische betekenis kun je geloof ik afleiden uit de eerste hoofdstukken van de Bijbel. In het elfde hoofdstuk van Genesis wordt de bouw van de toren van Babel beschreven. Dat de aanslag op het World Trade Center op 9-11 is gepleegd is denk ik geen toeval. De nieuwe WTC toren die oprijst in plaats van twee staat geloof ik symbolisch voor een nieuwe de toren van Babel.

Genesis 11:1-9 De torenbouw van Babel
1 De gehele aarde nu was één van taal en één van spraak. 2 Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een vlakte in het land Sinear, waar zij zich vestigden. 3 En zij zeiden tot elkander: Welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. 4 Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. 5 Toen daalde de HERE neder om de stad en de toren, die de mensenkinderen bouwden, te bezien, 6 en de HERE zeide: Zie, het is één volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. 7 Welaan, laat Ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan. 8 Zo verstrooide de HERE hen vandaar over de gehele aarde, en zij staakten de bouw van de stad. 9 Daarom noemt men haar Babel, omdat de HERE daar de taal der gehele aarde verward heeft en de HERE hen vandaar over de gehele aarde verstrooid heeft.

De dollar is het symbool van de wereldhandel. Op het biljet van een dollar staat een piramide afgebeeld. Let op de top van de piramide met het oog er in. Dat is geloof ik de top van de nieuwe toren van Babel die tot de hemel reikt.

Het doel is denk ik om de wereld weer een te maken zodat alles wat men denkt te doen mogelijk is. De World Trade Center is een symbool van dat streven: de komst van een wereldhandel (en munt) en de Nieuwe Wereld Orde.


De aanslag op de beide torens vernietigde als het ware de oude orde en nu reist er een nieuwe orde uit op. Een nieuwe toren van Babel. De aanslag werd geloof ik gepleegd door de krachten achter de Nieuwe Wereld Orde en heeft volgens mij niks met de islam of zogenaamde islamitische strijders te maken.

De nieuwe toren van het World Trade Center is opgebouwd uit twee drie hoeken, of twee piramides. Een met de punt naar beneden en een met de punt omhoog. Volgens mij staat het symbolisch voor het samengaan van het aardse, punt omhoog, met het hemelse, punt naar beneden. Ik geloof dat uit dat samengaan de hybride de anti christ voortkomt. De anti christ is denk ik de top van de toren die het bouwwerk compleet maakt. De toren waarvan de top tot de hemel reikt.
Dezelfde symboliek vind je terug in de ster van David en in het logo van de vrijmetselaars. De passer en winkelhaak van de vrijmetselarij bestaat uit twee driehoeken die samen gaan. De anti christ is de sluitsteen van het bouwwerk van de vrijmetselaars.


Zie ook:
- Deel 2: Het moderne Babel en de anti christ - 1-6-13
- De anti christ deel 1: Symboliek in de Freedom Tower, het nieuwe World Trade Center in New York - 22-5-13
meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten