zaterdag 2 november 2013

EU: monitoren "intolerante" burgers

Controle sociaal gedrag: het voorstel kan kritiek op Islam en feminisme verbieden.

Een beangstigend voorstel wat momenteel wordt overwogen door het Europees Parlement zou overheden opdragen om burgers te monitoren die geacht worden “intolerant” te zijn. Het zou kunnen leiden tot een verbod van alle kritiek op de Islam en feminisme. 

Het Europese kader “Nationale Statuut voor de bevordering van tolerantie (PDF)”, die werd opgesteld door de Europese Raad voor Tolerantie en Verzoening (ECTR), een NGO gevestigd in Parijs, werd vorige maand gepresenteerd aan de Burgerlijke Vrijheden Commissie van het Europees Parlement en staat op punt geïmplementeerd te worden. 

Volgens het Gatestone Instituut staat het statuut voor een “ongekende bedreiging van vrije meningsuiting” en zou het de impact hebben van het “effectief afsluiten van het recht op vrije meningsuiting” door een verbod op “alle kritische uitingen over de Islam en de Islamitische sharia, een belangrijke doelstelling van de Islamitische actiegroepen voor meer dan twee decennia.”

Het belangrijkste doel van het statuut is, volgens het document, gericht op het elimineren van “anti-feminisme” en “Islamofobie” wat betekend dat elke kritiek op de feministische politieke doctrines of de Islamitische religie zou worden beschouwd als het aanzetten tot haat.

Hoofdstuk 4 van het document verklaard dat: “Er is geen noodzaak om tolerant te zijn tegen intoleranten. Dit is vooral belangrijk voor zover het de vrijheid van meningsuiting betreft.” Met andere woorden, het verdelgen van “intolerantie” overtroeft het recht op vrije meningsuiting van miljoenen Europese burgers.

“Op geloof gebaseerde groepen en scholen, aanhangers van een bepaalde godsdienst en zelfs gewoon ouders die hun kinderen bepaalde morele waarden willen leren, worden algemene verdachten van intolerantie, “waarschuwt burgerrechten waakhond European Dignity Watch.
http://www.europeandignitywatch.org/reports/detail/article/the-equal-treatment-directive.html

Het voorstel schrijft voor dat “leden van kwetsbare en kansarme groepen rechten hebben op een bijzondere bescherming”, aanvullend op de algemene bescherming die moet worden verstrekt aan elke persoon binnen de staat.”

Dit geeft in principe een mandaat om het recht op de vrije meningsuiting van de Europese burgers in te trekken om de “extra” rechten van minderheden veilig te stellen zodat ze niet worden beledigd door “intolerante” opmerkingen, zoals het belachelijk maken van zulke groepen, een definitie die waarschijnlijk satire uitsluit.

Het kader pleit voor de invoering van de doctrine door een “speciale administratieve eenheid” in elk van de 28 leden van de EU en “het kan werken onder het Ministerie van Justitie en de macht hebben om strafrechtelijke sancties op te leggen.” Daarnaast zou ook een “Nationale Tolerantie Monitor Commissie” kunnen worden gecreëerd om “tolerantie te promoten”.

“De beginselen van contractvrijheid en de vrijheid om te leven volgens iemands persoonlijke morele standpunten zijn in gevaar om te worden vervangen door een nieuw ontwikkeld concept van “gelijkheid”.

Het zou de vrijheid en zelfbeschikking voor alle Europeanen ondermijnen en het onderwerpt het privé leven van burgers aan rechtsonzekerheid en de controle van bureaucraten,” zegt Europees Dignity Watch. “Het gaat over de overheidscontrole van sociaal gedrag van burgers. Deze tendensen lijken de indruk te wekken van totalitaire ideeën en vormen een ongekende aanval op de rechten van de burgers.

Het voorstel voorziet ook in de re-educatie van individuen die intolerant worden beschouwd. “Jongeren die veroordeeld zijn voor misdrijven… zullen een rehabilitatie programma ondergaan gemaakt om een cultuur van tolerantie in hun te ontwikkelen.” Volgens het document.

Scholen van lagere school af omhoog zullen ook door de overheid opgelegd krijgen om “cursussen te stimuleren om studenten aan te moedigen diversiteit te accepteren en om een klimaat van tolerantie te promoten ten aanzien van de kwaliteiten en culturen van anderen.

Het voorstel roept ook op om burgers te hersenspoelen in “tolerantie” via de massa media, met overheden die er voorzorgen dat de tv-netwerken “een voorgeschreven percentage van hun programma besteden aan het bevorderen van een klimaat van tolerantie.”

Het programma is niet alleen een alarmerende bedreiging voor de vrije meningsuiting maar is ook heerlijk ironisch in het licht van de klachten van de grote EU machten over monitoren door NSA van burgers en wereld leiders.

Gezien de geschiedenis van de EU in deze context is het hoogstwaarschijnlijk dat ze de aanbeveling compleet zullen aannemen. In 2001 kondigde de EU aan dat ze de macht hebben om kritiek uit te bannen toen het Europese Hof van Justitie oordeelde dat de EU rechtmatig politieke kritiek op haar instellingen en leidende figuren kan onderdrukken.

Bron: http://www.infowars.com/eu-set-to-monitor-intolerant-citizens/


De anti christ
Ziet u in deze ontwikkeling ook de komst van de anti christ in doorschemeren…? Jezus zegt als je in mij geloof ga je naar de hemel, de anti christ zal denk ik zeggen iedereen mag naar de hemel! Niemand wordt buitengesloten. Behalve de mensen die vinden dat je alleen naar de hemel gaat als je in Jezus geloofd. Dat zijn mensen die intolerant zijn en anderen buitensluiten. Ze gunnen het anderen niet.

In werkelijkheid is het net andersom. Als je Jezus niet wilt accepteren doe je net alsof het aan de ander ligt en jij door de anderen wordt buitengesloten. Satan speelt op die gevoelens handig in.

De protocollen
Lees de protocollen van Sion over de invoering van de begrippen broederschap en gelijkheid (tolerantie). Denk ook aan het moslimbroederschap. Vergeet niet, de opstellers van deze wet of richtlijn geloven zelf natuurlijk niet gelijkheid. Ze zijn er zelf ver boven verheven. Het doel om gelijkheid op te dringen aan mensen is juist om de ongelijkheid te benadrukken en zodoende spanningen en geweld te creëren. Ze willen het linkse feministische blok en de Moslim laten botsen met de (rechtse) Christelijke normen en waarden. Verdeel en heers dus. Het laten botsen van uitersten is geloof ik afkomstig van de vrijmetselaars. http://eindtijd-update.blogspot.nl/2013/06/deel-2-het-moderne-babel-en-de-anti.html

Christendom aanvallen
De wet is een regelrechte aanval op het Christendom. Het is wetgeving puur bedoeld om Christenen te kunnen veroordelen. Ze weten dat Christenen bepaalde dingen niet kunnen aannemen. Zij zullen b.v. nooit de God van de Islam aannemen en zullen dat geloof nooit als “gelijk” beschouwen en als intolerant worden bestempeld. En zo ook de mensen die volgens de Bijbel in zonde leven en rebelleren zoals feministen.

Het heeft niks met bedreigde minderheden te maken die hulp nodig hebben. De mensen die deze wet bedenken geven er zelf niks om. Het doel is toch om het overgrote deel van de mensen uit te roeien. Maar ze hebben blijkbaar wel de wetgeving nodig om de mensen zand in de ogen te strooien.

De Bijbel zegt dat je meer gehoor moet geven aan God dan aan mensen:

Handelingen 4:19-20 Petrus en Johannes voor de Raad
19 Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tot hen: Beslist zelf, of het recht is voor God, meer aan u dan aan God gehoor te geven; 20 want wij kunnen niet nalaten te spreken van wat wij gezien en gehoord hebben.

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld:

Romeinen 12:1-2 Het ware offer
1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Het document zegt:“Het belangrijkste doel van het statuut is, volgens het document, gericht op het elimineren van “anti-feminisme” en “Islamofobie”.” Vreemd wel want als er een religie anti-feministisch is dan is het wel de Islam… En andersom. Maar goed ik wil niet al te kritisch zijn…

Zie ook:
- De komende Christen vervolging! - 26-2-13
- De komende vervolging deel 2 - 13-8-12
- De komende vervolging - 31-7-12
meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten