woensdag 20 november 2013

Watchman Video Broadcast de Goddelijke vonk deel 3

YouTube: http://youtu.be/DkOreNIGrrM

Pastor Mike bespreekt het vierde koninkrijk en Nebuchadnezzar's droom uit het Bijbelboek Daniel. Hij gaat verder in deze grondige studie over machten, de tweede van de vier listen van de duivel waar we tegen vechten volgens de Bijbel en deel uitmaken van het vierde koninkrijk. Deze video onderzoekt wat de Bijbel heeft te zeggen over machten en specifiek hoe de macht van de vlam betrekking heeft op de "goddelijke vonk" en wat hun spirituele betekenis is.

Hoe kunnen gelovigen deze strijd winnen? Je moet opnieuw geboren zijn en de hele wapenuitrustig van God aan doen:

Efeziërs 6:11-13
11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-babylon-valse-religie.html
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-eindtijd-dominees-sprekers.html

Update:
Het lijkt wel of wij mensen zelf de toegang vormen voor het beest om "uit er te komen". Hij stijgt dan op uit de put via de 33 wervels van de wervelkolom om in de "koepel van het hoofd" te komen. Daar zal hij plaats nemen op de troon. Het oog van Horus, de pijnappelklier zal opengaan en hij zal schijnen als een engel van het licht. U zult zijn als God beloofde satan Eva.

De mens is voor satan een portal tot de hemel. De top van de toren van babel die reikt tot de hemel. De wervelkolom zou je dan kunnen vergelijken met de piramide en de top er op met het hoofd. Maar er lijkt ook een piramide te bestaan met de top juist naar beneden.

Door nou een kruising te maken ontstaat een hybride. Daar lijkt het idee vandaan te komen van de kruising van de twee piramiden. Een met de top naar boven en een met de top naar beneden.

Dat geeft de top van de piramide naar beneden de mogelijkheid om "er uit te komen". De toegang die de mens heeft (kan hebben) tot God wordt zo misbruikt door satan om op de troon van God plaats te nemen. Het menselijk lichaam is de portal tot die dimensie.

Dat is hetzelfde als een gruwel, het beest de hybride tussen gevallen engelen en mensen, te plaatsen in de tempel, in het heilige der heiligen.

Maar de Here Jezus behoort op die troon in je hoofd te zitten! Gods wil behoor je te doen.

Als je het merkteken ontvangt en satan plaats neemt op de troon in je hoofd om toegang tot de hemel te krijgen zal God je misschien daarom voor eeuwig verwerpen omdat Hij satan die toegang tot de hemel niet wil geven. Je zult net als satan denk ik voor eeuwig die toegang geweigerd worden en geen contact met God is meer mogelijk:

Openbaring 14:9-13
9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten