maandag 30 december 2013

Amerika: DHS-insider geeft laatste waarschuwing voor totale instorting

De insider van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security, die we het afgelopen jaar vaker hebben aangehaald, heeft via Douglas Hagmann van het Northeast Intelligence Network een laatste waarschuwing gegeven voor een in de maak zijnde enorme crisis in de VS, een gigantische gebeurtenis, die gepaard zal gaan met een totale financiële en economische instorting. Volgens de insider heeft het DHS inmiddels alle plannen om hierop te reageren met onder andere een soort staat-van-beleg en dodelijk geweld tegen Amerikaanse burgers, voltooid.

Hagmann schrijft hoe de insider extreme veiligheidsmaatregelen moest nemen om met hem af te spreken, omdat alle afdelingshoofden van zowel het ministerie als de FEMA het bevel hebben gekregen iedereen die ook maar enige informatie naar buiten lekt, keihard aan te pakken.

'Crisis van ongekende omvang'
'DHS is als een gevangenis, compleet met verklikkers,' legde hij uit. 'Niemand vertrouwt elkaar. De bronnen die er nog zijn praten niet meer. De bedreigingen die zijn gemaakt gaan verder dan ik ooit heb meegemaakt. Goede mensen zijn bang voor de levens van zichzelf en van hun gezin. We zijn allemaal bedreigd. Ze zien de tekenen aan de wand en vertrekken.'

'Ik heb me erbij neergelegd dat de meeste mensen zich nooit zullen laten overtuigen van de realiteit die zich voor hen afspeelt,' vervolgde hij somber. 'Maar volgens ieder intern document dat ik heb gelezen, en van de paar mensen die begrijpen wat er gaande is die ik heb gesproken, worden de voorbereidingen afgerond om te reageren op een crisis van ongekende omvang in de Verenigde Staten. De reactie zal dodelijk geweld tegen Amerikaanse burgers omvatten, op bevel van Barack Obama.'

Doelbewuste economische instorting
De kern van deze crisis zal de economische instorting van de VS zijn. Belangrijke indicator dat dit niet lang meer duurt is het kunstmatig onderdrukken van de prijs van goud, zilver en andere kostbare metalen door de bankiers op Wall Street. 'Iedereen moet begrijpen dat dit een doelbewuste instorting van de Amerikaanse economie is, onder supervisie van het Witte Huis, en met volledig medeweten van het ministerie van Justitie. Iedereen lijkt te wachten voor een grote historische gebeurtenis die deze instorting inluidt. Feitelijk is de instorting al begonnen. Het wordt almaar erger, zoals een sneeuwbal die een heuvel afrolt. Het wordt steeds groter en gaat steeds sneller.'

De meeste mensen hebben echter geen flauw benul dat die instorting reeds gaande is. 'De grote klap komt op het eind, als mensen op een morgen wakker worden en niet meer op hun rekeningen kunnen inloggen, hun betaalpasjes niet meer kunnen gebruiken, en ontdekken dat hun pensioenen en andere financiële bezittingen in beslag zijn genomen.'

'Ik heb documenten met meerdere scenario's gezien,' vervolgde hij. 'Onthoud dat deze gebeurtenis compleet vooropgezet is, maar zo zal het niet worden gebracht. Ze zullen het op een 'onvoorziene gebeurtenis' gooien waar niemand controle over had, en die maar weinigen hadden kunnen zien aankomen. Dan zal er, gelijktijdig met deze gebeurtenis of pal erna, nóg iets plaatsvinden. Dat is om de ontstane explosieve situatie nog verder te verwarren en te bemoeilijken.'

Grote terreuraanval, staat-van-beleg
De insider gaat verder in op de verschillende mogelijke scenario's, die hij niet allemaal kent. Eén van de mogelijkheden is een 'externe' cyberaanval, die echter niet van buitenaf, maar van binnen de VS zal worden gepleegd. Voordat de bevolking deze klap kan verwerken, zal er een tweede gebeurtenis worden getriggerd. 'Ik heb één operationeel plan gezien voor een federale reactie op een grote terreuraanval op Amerikaanse bodem. Omdat alle info op dit niveau in stukjes is gehakt, heb ik geen details, enkel het reactieplan.'

'De overheid zal reageren met het beperken van reizen, het zakenleven, en ieder aspect van ons leven, met name het bezit van vuurwapens en het bekritiseren van de regering. Ik denk dat sommigen het martial law, de staat-van-beleg, zullen noemen, en dat zouden ze niet verkeerd hebben. Maar begrijp dat dit proces in fases zal worden ontplooid. Hoe snel dit gebeurt moet nog worden afgewacht.'

Hij legde vervolgens uit dat er weinig kans is dat deze gebeurtenis de 'onthoofding' van de Amerikaanse regering bevat. De plannen die hij heeft gezien maken daar geen enkele melding van, al kan het niet helemaal worden uitgesloten. Op dit moment bevinden we ons volgens hem in de periode waarin de geplande gebeurtenis op ieder moment zou kunnen plaatsvinden. Het DHS is nu volledig voorbereid op elk gepland scenario.

Prijsdrukkers goud zijn tegelijk grootste kopers
Goud en andere metalen zijn belangrijk, omdat de VS geen goud meer bezit. Dat is de reden waarom de koersen zo worden onderdrukt. China koopt juist grote hoeveelheden goud, en andere landen willen hun goudstaven (opgeslagen in de VS) terug. 'Degenen die ervoor zorgen dat de prijzen dalen zijn tevens degenen die het goud tegen dumpprijzen opkopen. Als de prijzen stijgen nadat de Amerikaanse munt behangpapier wordt, zullen zij hierdoor extreem rijk worden. Doe een beetje onderzoek, dan zie je wie deze mensen en organisaties zijn.'

Het gevolg van de komende grote gebeurtenis zal vergelijkbaar zijn met na 9/11. Eén dag voor die aanslagen kondigde toenmalig minister van Defensie Donald Rumsfeld aan dat het Pentagon maar liefst $ 2,3 biljoen was'kwijtgeraakt'. Dit nieuws raakte door de aanslagen volledig op de achtergrond. Nu zal hetzelfde gebeuren, en als men na jaren eenmaal weet hoe de vork in de steel zit, zal de schade allang zijn aangericht.'

Obama creatie van globalisten
'Bedenk dat de relatie tussen het DHS en de uitvoerende tak ver voorbij alarmerend is. DHS en andere organisaties zijn het privéleger van het Witte Huis geworden. De NSA -ik heb daar mijn contacten- krijgt zijn bevelen uit de Oval Office (het kantoor van Obama). Het IRS (belastingdienst) staat onder virtuele controle van de Oval Office, op een wijze die Nixon ineen zou doen krimpen. Alle wegen leiden niet alleen naar Witte Huis, maar ook door het Witte Huis. Het is niet enkel Obama, maar ook de mannen achter hem, degenen die hem daar hebben neergezet. Dat zijn dezelfde mensen die hem hebben gecreëerd.'

De insider roept de vele vragen rond Obama's geboortecertificaat en daardoor legale verkiesbaarheid in 2008 in herinnering. 'Zelfs zogenaamde conservatieven trapten in de leugen dat deze vragen enkel een afleiding waren... Maar iedere rationele volwassene zou hierdoor moeten weten dat hij een schepping van de globalisten is, die aan geen enkele politieke partij zijn gebonden. Hij is het product van tientallen jaren plannen maken, precies voor deze exacte tijd in onze geschiedenis. Hij werd uitgekozen om de gebeurtenissen waar ik het net over had te leiden.'

'De VS is overgenomen'
Obama is 'het product van onze eigen inlichtingendiensten die samenwerken met de globalisten.... Zoals één van mijn bronnen al vaak heeft gezegd: de VS is overgenomen. De leugen is groter dan de meeste mensen zich realiseren of onder ogen willen zien. Tenminste, totdat er geen andere optie meer is. Maar dan zou het wel eens te laat kunnen zijn.'

(1) Northeast Intelligence Network

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/12/DHS-insider-geeft-laatste-waarschuwing-voor-totale-instorting

zie ook:
- “We bereiden ons voor op een massale burgeroorlog ", zegt DHS Informant - 5-5-12 tip
- America stands on the verge of domestic war - 17-1-13
- Men maakt zich op voor burgeroorlog in Amerika? - 16-1-12

Geen opmerkingen:

Een reactie posten