donderdag 19 december 2013

Reclamefilm: wordt de wereld voorbereid op de komst van de leugen en de misleiding?

#GALAXY11: The Beginning

YouTube: http://youtu.be/EC-zB2aSXXM

Een fascinerend filmpje dat tot de verbeelding spreekt? Vergeet het hele voetbal gebeuren en zet je “dit is misleidende symbooltaal” bril op...

Wat opvalt:
- De komst van de "buitenaardsen". (het zullen boze gevallen engelen blijken te zijn)
- De titel "the beginning"
- De opstand in de steden tegen de buitenaardsen.
- Het plaatje van de gray alian op het dartbord
- De mensen protesteren tegen de komst van de buitenaardsen, maar er wordt een team van supermensen uit de massa's gehaald (de mensen die het zgn wel begijpen?).
- "Foodball save the planet" is er te lezen: 2.02 minuut. Vul voor foodball maar iets anders in. B.v. de buitenaardsen komen de planeet redden. Er hangt ook een poster van demonische wezens.
- Daarna lijken de mensen feest te vieren omdat de buitenaarden na de opstand gewonnen hebben.
- De zwarte uniformen en een eng logo
- De groep wordt "opgetild" op een platform omhoog waarna een beeld van de sterren verschijnt. Ze zijn het aardse ontstegen en zijn Goden geworden.
- Een uitnodiging je bij het team te voegen van superioriteits mensen. De winnaars... De ubermenschen. Wordt ook een God en beschik over buitengewone krachten en gaven.
- Straks wordt "foodball wil save the planet" vervangen door "... wil save the planet." Vul maar in wat er komt.
- Let ook op hoe ze alle rassen hebben willen aanspreken door voetballers uit verschillende landen samen te brengen.

Dit is geen leuk, fantasiefilmpje. Dit is in elkaar gezet denk ik voor de komende misleiding. Het idee is dat je net zo als je voetbalheld wilt worden. Volg hun voorbeeld en wordt ook een God.

2 Tessalonicenzen 2,9-12
9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

U zult zijn als God hield satan Eva voor in het paradijs maar het was een leugen:

Genesis 3:4-5 De eerste zonde
4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.

Wat er ook komt de komende tijd trap er niet in. Het zal een leugen blijken te zijn. Maar volg Jezus Hij is de echte!

Handelingen 16:30
30 En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? 31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.

zie ook:
- De komende kosmische misleiding - 9-11-12
- De misleidende uitleg van de opname van de gemeente - 7-7-12
- De wereld wordt voorbereid op de komst van de "buitenaardsen" - 26-6-12
meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten