zaterdag 28 december 2013

U reist nooit alleen, politie checkt ov-chip en parkeerdata

De politie blijkt massaal reisgegevens van de ov-chipkaart en databases van kentekenparken op te vragen. Maar wees gerust, dit is geen schending van uw privacy of een teken dat we steeds verder afglijden naar een totalitaire controlestaat. Het is allemaal voor uw eigen veiligheid...

Link: http://mwnw.nl/blog/2013/12/27/defember-u-reist-nooit-alleen-politie-checkt-ov-chip-en-parkeerdata-37745

Pas als de albert hein leeg is, zal het besef komen. Dan is het te laat, klapt de val dicht en kan niemand meer een kant op. Het zal straks heel snel gaan. Vluchten kan niet meer. Er is maar een reddingsweg mogelijk: Jezus.

Lucas 21:34-36
34 Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik. 35 Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. 36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.

Zie ook:
- Opstelten: reisgegevens miljoenen Nederlanders opslaan - 11-11-13
meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten