donderdag 9 januari 2014

'Aliens could share more tech with us, if we warmonger less' - Former Canada Defense Minister

YouTube: http://youtu.be/Pg6VTzacb9I

Vreemd hoe deze man toch zo precies schijnt te weten wat de "alian's vinden en willen en hoe veel rassen er zijn, terwijl hij toch maar een ufo ooit heeft waargenomen?

De grote leugen en misleiding die over de wereld gaan komen lijken de komst van zgn buitenaardsen te zijn die de wereld komen redden.

2 Tessalonicenzen 2,9-12
9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Het zullen dan echter geen lieve alians zijn die zich zo zorgen maken over de aarde en de mensen. Het zal satan zijn die met zijn engelen uit de hemel zijn gegooid! Trap er niet in.

Openbaring 12:7-12 De draak overwonnen
7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaƫl en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen:
Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten