maandag 20 januari 2014

Google gaat in software voor je huis: wacht tot het tegen je gebruikt wordt...

Google maakte maandag bekend dat het Nest heeft gekocht. Nest is een maker van futuristische "slimme" thermostaten en rookmelders. Het bedrijf werd opgericht door twee voormalige Apple medewerkers in 2011.

Google kocht Nest, eigendom van Tony Fadell en Matt Rogers, voor 3,2 miljard om zich zo te bewegen in de thuis-hardware business. Ze bieden het verdere toegang aan degene die gebruik maken van hun web services.

Nest is het beste bekend van thermostaten en brandmelders die online controleerbaar zijn en die in staat zijn tot zelfregulering gebaseerd op gebruikerspatronen. Fadell zei in een Google blogpost dat met het partnerschap, "Nest nog beter in staat zal zijn om simpele eenvoudige apparaten te maken die het leven gemakkelijker maken en een positief effect op de wereld hebben.

Lees verder >

Combineer deze apparaten eens met de nieuwe "slimme" electriciteitsmeter en de nieuwe gasmeter. De nieuwe electriciteitsmeter kan het electriciteitsbedrijf (of de gemeente) online op afstand uitschakelen zodat je geen stroom meer krijgt. Het geeft de meterstanden zelf door.

En straks krijgen we "slimme" thermostaten en kun je online op afstand alles regelen in de huis. Maar dan kan een ander dat straks ook. Als er dan een zogenaamde wereldbedreigende milieucrisis uitbreekt, kunnen ze de levens van mensen volledig gaan controleren.

Wacht maar tot het vroeg of laat allemaal tegen je gebruikt wordt!

Openbaring 13,11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.
 
zie ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten