zaterdag 11 januari 2014

Vice-president EU: Verkiezingen mei gaan om Verenigde Staten van Europa

Als u ook vindt dat de Nederlandse burgers hun democratie, zelfbeschikkingsrecht en vrijheid definitief moeten opgeven ten gunste van een ongekozen clubje technocraten in Brussel, stem in mei dan op de socialisten, christendemocraten of liberalen.

Viviane Reding, de vice-president van de Europese Commissie, heeft gezegd dat de Europese verkiezingen in mei feitelijk draaien om een 'ja' of 'nee' tegen de Verenigde Staten van Europa. Zij vindt dat een 'echte politieke unie', waarin de Europese Commissie de scepter zwaait, 'het beste wapen is tegen de Eurosceptici'. Commissiepresident Barroso dreigde de kiezers zelfs impliciet met een nieuwe wereldoorlog als zij niet vóór verdere Europese integratie kiezen.

'We moeten de Verenigde Staten van Europa oprichten, met de Commissie als regering en twee kamers - het Europese parlement en een 'senaat' van de lidstaten,' aldus Reding. Haar oproep een Europese Superstaat te vormen, waarin de nationale parlementen slechts een figurantenrol zullen vervullen, wordt gesteund door de Franse president Francois Hollande en de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Bonino.

Vicepresident Reding hoopt dat het debat tijdens de verkiezingsstrijd niet meer over de bezuinigingen gaat, maar over een grote visie op toekomst van de Europese Unie. 'Over ongeveer vier maanden kunnen de Europese burgers het Europa kiezen waarin ze willen leven. Er staat veel op het spel. De uitkomst van deze verkiezingen zal jarenlang bepalend zijn voor Europa... Dat wordt ons wapen tegen de Eurosceptici: tegen de burgers zeggen, dat hun stem bepalend is.'

Dreigen met oorlog bij tegenstem
Commissiepresident Barroso dreigde de kiezers maar weer eens dat de vrede in gevaar komt als ze stemmen op de eurokritische partijen. 'Tot nu toe heeft geen enkele andere politieke constructie bewezen het leven beter te kunnen organiseren, en de barbaarsheid in de wereld te verminderen (dan de EU). Het is zeer belangrijk te bedenken, dat we dit jaar het begin van de Eerste Wereldoorlog gedenken. Wij mogen vrede, democratie en vrijheid nooit als vanzelfsprekend accepteren. Het is daarom zeer belangrijk de mensen eraan te herinneren dat ze in mei aan de Europese verkiezingen deelnemen.'

Ook bondskanselier Angela Merkel waarschuwde onlangs voor de fatale gevolgen voor de Eurozone door op de Eerste Wereldoorlog te wijzen. Als er geen nauwere integratie komt, dan zal de gemeenschappelijke munt 'vroeger of later uit elkaar spatten'.

'Zeg NEE tegen centralistisch fanatisme'
Nigel Farage, de voorzitter van de Britse Onafhankelijkheidspartij (UKIP), hoopt dat de kiezers in mei een politieke unie duidelijk zullen afwijzen. 'De politici in Brussel zien maar één keuzemogelijkheid: geen hervormingen, maar enkel de Verenigde Staten van Europa. Ik ben er zeker van dat de mensen 'nee' tegen dit centralistische fanatisme zullen zeggen.' (1)

Niet eurosceptici, maar eurofielen zijn gevaar voor Europa
Voor de enigszins nadenkende burger zal de keus in mei niet moeilijk zijn. Europa bevindt zich juist dankzij de euro en Brussel in een diepe economische en financiële crisis, de werkloosheid is in veel landen nog nooit zó hoog geweest, en in landen zoals Nederland moet extreem worden bezuinigd om de zuidelijke lidstaten, die zelf weigeren structureel te hervormen, op de been te houden. Gezien de vele massale protesten in de lidstaten is het glashelder dat niet de eurosceptici, maar de eurofielen de vrede en de welvaart op ons continent in groot gevaar hebben gebracht.

(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/01/Vice-president-EU-Verkiezingen-mei-gaan-om-Verenigde-Staten-van-Europa

Wat als blijkt dat de organisatie die de beide wereldoorlogen organiseerden dezelfde is als die welke nu achter het verenigd Europa zitten? Kijk dan wordt de misleiding duidelijk. Men organiseert een wereld oorlog om er voor de zorgen dat mensen de macht uit handen geven... Het resultaat is hetzelfde als dat je alle macht in handen zou nemen door middel van een oorlog... Het zijn wolven in schaapskleren.
 
Wacht maar tot ze alle macht in handen hebben, dan zal de ware aard van het beestje blijken. Er is een absoluut monster in de maak op aarde. Europa is daar geloof ik een deel van. Een van de koppen van het monster.

Daniël 7:7 - 23-26 
7 Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens.

23 Hij sprak aldus: Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle (andere) koninkrijken, en dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen. 24 En de tien horens – uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en na hen zal een ander opstaan; die zal van de vorige verschillen en drie koningen ten val brengen. 25 Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd; 26 dan zal de vierschaar zich nederzetten, en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde.

Zie ook:
- Alles gaat veranderen, niets zal meer zijn zoals je dacht dat het was! Jezus komt terug! - 8-1-14
- Wereldregering 'Federatie van de Aarde' in oprichting - 12-11-13
meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten