vrijdag 10 januari 2014

Wereldwijd zijn er in 2123 christenen vermoord in 2013 voor hun geloof

Minstens 2.100 christenen stierven vanwege hun geloof in 2013 volgens een groep die de vervolging van Christenen bijhoud. De meeste doden waren in Syrie, waar radicale islamitische groeperingen de lang gevestigde religieuze minderheid onderdrukten en vervolgden.

Open Doors, een Amerikaanse niet kerkelijk gebonden groep die werd gevormd in de jaren 1950 om Bijbels Rusland in de smokkelen, voert jaarlijks een onderzoek uit in 50 landen waar Christenen met ergst lijden onder discriminatie.

“De belangrijkste motor achter de vervolging van Christenen in 36 van de top 50 landen is overduidelijk Islamitisch extremisme,” schrijven de auteurs.

Noord Korea is het ergste land in de wereld voor Christenen. Het land is officieel atheïstisch maar wordt gedomineerd door de persoonsverheerlijking van Kims. Het bezitten van een Bijbel is al genoeg voor een levenslangs gevangenisstraf en executie. Open Doors beweert dat maar liefst 70.000 gelovigen leven in werkkampen en gevangenissen.

Maar de rest van de top vijf bestaat uit moslim staten die lijden onder interne instabiliteit, waaronder Somalië, Syrië, Irak en Afghanistan.

Van deze landen is de situatie, minst verrassend, verslechterd in Syrië. Dat land had een populatie van 1,7 miljoen Christenen voor de interne conflicten bijna drie jaar geleden begonnen.

De Syrische oppositie is steeds meer aan het islamitiseren en Christenen worden steeds kwetsbaarder in alle domeinen van het leven. Er wordt gerapporteerd dat veel Christenen zijn ontvoerd, aangevallen of gedood en veel kerken zijn beschadigd of vernield,” volgens de schrijvers.

De situatie is fundamenteel verslechterd sinds professionele buitenlandse Jihadisten, zoals de Islamic State of Iraq and Levant (ISIL), zich hebben aangesloten bij de strijd.

De meest opvallende recente aanslagen waren op eeuwenoude Aramees-sprekende gemeenschappen, zoals Maaloula en Sadad.

Open Doors zegt dat het gebruikt maakt van conservatieve schattingen afkomstig van de nieuwsmedia en gelovigen op de grond. Ze beweren dat minimaal 1213 Christenen werden gedood in het land vorig jaar. Dat cijfer is hoger dan in het totaal in 2012 voor de hele wereld.

Nigeria, dat ongeveer gelijk verdeeld is tussen Christenen en Moslims, is de volgende op de lijst met 612 doden. Veelal door de hand van nieuwe actieve milities in het noorden, zoals Boko Haram die recent Christelijke scholen en kerken opbliezen.

In Somalie koelen terugtrekkende moslims hun woede door het opleggen van een nog ergere vorm van sharia wetten. De Christelijke minderheid is klein en elke gelovige die ontdekt wordt riskeert executie.

Open Doors voorspelt dat de Centraal Afrikaanse Rebubliek waar eind vorig jaar een burgeroorlog uitbrak de hotspot om in de gaten te houden, kan zijn in 2014.

“Het land is verscheurt door krijgsheren en vooral buitenlandse huurlingen uit Tsjaad en Soedan die zich richten op Christenen die ze verkrachten, beroven en vermoorden,” schrijven de auteurs.

“Net als Mali vorig jaar, laat de Centraal Afrikaanse Rebubliek zien hoe snel een schijnbaar stabiele toestand kan desintegreren en een Christelijke minderheid of zelfs een meerderheid aan de rand van uitsterven kan komen te staan.”

Bron: http://rt.com/news/christian-persecution-radical-islam-333/

Hoe zal het er straks, in de eindtijd, aan toe gaan..? Wat er zal gebeuren met de miljoenen gelovigen die na de opname zijn achtergelaten op aarde? Bid dat je niet in verzoeking komt!

Openbaring 7:13-17 De schare, die niemand tellen kan
13 En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? 14 En ik sprak tot hem: Mijn heer, gíj weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams.

Openbaring 20:4-6
4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. 5 De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.
Dit is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren.

Zie ook:
- Horde lesbiennes vallen groep Christenen aan - 4-12-13
- Bloedbad Nigeria: 70 Christenen vermoord - 3-12-13
- 'Grootste Moord op christenen in Syrië' Genegeerd - 27-11-13

Geen opmerkingen:

Een reactie posten