woensdag 12 februari 2014

10 Februari 2014 Pastor JD Farag: ze hebben geen idee wat er aankomt!

Link naar de video: http://youtu.be/ADH-Y4XAkAQ

Profetie gerelateerd nieuws komt op dagelijkse basis binnen. Het is zeldzaam als er een korte tijd voorbij gaat zonder significant nieuws.

Wat nieuws profetisch relevant maakt, is als het nieuws is gerelateerd aan iets wat voorspeld is in de Bijbel en plaats zal vinden in de eindtijd.

In een notendop: van alle nieuwsberichten die verwijzen naar het feit dat de wereld moreel, economisch, milieutechnisch gezien instort en speciaal met betrekking tot Israel, kan gezegd worden dat het betrekking heeft op de eindtijd. Omdat Israel de belangrijke indicator is dat we in de eindtijd leven, voorafgaand aan de komst van Jezus Christus om Zijn Koninkrijk te vestigen, is al het nieuws uit het Midden-Oosten op de een of andere manier daaraan gerelateerd.

Pastor Farag geeft een lijst van recente nieuwsberichten die hij ziet als relevant. Zonder moeite kan ik daar alleen vandaag al vier aan toevoegen. In elke vier kunt u profeten vinden die duizenden jaren geleden opschreven wat er zal gebeuren.

Nando

Vertaald van:
http://twelvebooks.wordpress.com/2014/02/10/feb-10-2014-they-dont-have-any-idea-of-whats-coming-by-pastor-jd-farag/

De mensen hebben geen idee hoe dichtbij het is en vooral niet met welke snelheid het zal gaan! Alles gaat nog zijn gangetje. Hier en daar gaat een winkel falliet. Maar wat Pastor Farag ook zegt er zou iets kunnen gebeuren wat alles zal veranderen!

Op dat moment zullen de mensen beseffen dat alles gaat veranderen. Het hele leven zal op de kop gaan. De sfeer zal veranderen en zal (voor Christenen) op scherp komen te staan. Alle zekerheden zullen verdwijnen. Ga eens na wat er bijvoorbeeld gebeurd als de brandstof niet meer te betalen is, om iets te noemen. Dan gaat alles plat. Wie zal de winkel bevoorraden of de fabrieken draaiende houden? Wat een chaos kan er ontstaan?

De vraag zal dan worden welke zekerheid heb je? Ken je de Bijbelse waarheid? Of leef je in ontkenning van die waarheid? Als je de Bijbelse waarheid afwijst, zal geloof ik de leugen vat op je krijgen want zonder geloof in Jezus, de Zoon van God, heb je geen houvast! De anti christ zal opstaan en er zal een leugen en een misleiding over de wereld komen.

2 Tessalonicenzen 2:5-12 De wederkomst des Heren
5 Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? 6 En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. 7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

De tijd is bijna op. Het is tijd om in liefde de waarheid te aanvaarden mocht je dat nog niet gedaan hebben! Bid dat je niet in verzoeking komt!

zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-eindtijd-dominees-sprekers.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten