woensdag 5 februari 2014

Europa een wolf in schaapskleren

Opkomst van eurosceptische partijen kan de vrede in Europa in gevaar brengen volgens de Duitse minister van Buitenlandse Zaken.

De opkomst van Eurosceptische partijen is een “zorgwekkende ontwikkeling” voor de Europese unie die er voor gezorgd heeft dat de vrede werd bewaard in de laatste 50 jaar waarschuwde de Duitse minister van Buitenlandse Zaken.

Frank Walter Steinmeier waarschuwde voor het type “nationalisme” dat de Eerste Wereldoorlog heeft veroorzaakt. De Europese Unie heeft landen overtuigd “politiek bij elkaar te blijven” na jaren van conflict.

Hij sprak op zijn eerste bezoek aan Londen sinds zijn aanstelling in december en waarschuwde, toen hij werd gevraagd over de Tory Eurosceptici die Groot Brittannië oproepen om de EU te verlaten, dat deze route “gevaren” kan hebben.


Lees verder: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2551274/Rise-Eurosceptic-parties-peace-Europe-risk-German-foreign-minister-claims.html?printingPage=true

Ik weet niet hoe het u vergaat maar ik ben er zo langzamerhand wel achter dat wat deze minister verklaard een heel grote leugen is! De oorlogen en het zgn “nationalisme” wordt gebruikt als dwangmiddel om er voor te zorgen dat landen zich “overgeven” aan de Europese Unie.

Hitler met zijn nationalisme had een doel en dat was een groot Europa en precies dat zien we nu voor onze ogen ontstaan? Als straks de val dicht klap zal de ware aard van het beest blijken, inderdaad precies de zelfde aard als die van Hitler.

De overname van Europa is nooit gestopt alleen de middelen zijn wat veranderd. Het werkt ongeveer zo: Geef je over! Als je niet wilt, ontketenen wij zulke verschrikkelijke (nationalistische?) oorlogen dat je wel zult moeten! Op je knie zul je bij ons komen om te vragen je te redden…

Inderdaad de Eerste Wereld Oorlog en de Tweede Wereld Oorlog werd netjes georganiseerd door de groep mensen achter de schermen. Om er voor te zorgen dat landen zich na de oorlog (!) “overgaven”.

En wat zegt deze minister? De Europese Unie heeft de vrede bewaard? Terwijl het in werkelijkheid precies andersom is! Ze waren (zijn) juist de oorzaak van alle (komende) ellende!

Het is soms echt moeilijk te doorzien. Precies dezelfde truck passen ze toe op wereldschaal. Men heeft het zo georganiseerd achter de schermen dat de complete wereld economie op instorten staat. http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/02/Waarschuwingen-voor-wereldwijde-totale-instorting-stapelen-zich-op

Het is allemaal bewust georganiseerd. Als straks de hele boel inelkaar stort, komen ze met de “oplossing” de wereldregering en een wereldleider. Zgn om de vrede te bewaren…

Dus de mensen die de oorzaak van alle oorlogen en ellende zijn die straks over de wereld komt, komen daarna als de zgn redders… Zie er straks maar eens als “gewoon mens” achter te komen! Iedereen zal volledig in paniek in hun armen vliegen. Hun doel is bereikt, de val klapt dicht.

De ware aard van het beestje zal duidelijk worden. De ergste dictatuur zal losbreken die de wereld ooit heeft gekend. Iedereen zal slaaf worden. Het is het Vierde Rijk wat op aarde komt. De ontwikkelingen in Europa is er een onderdeel van.

Daniël 7:7; 19-20; 23
7 Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens.

19 Toen wilde ik de ware zin weten van het vierde dier, dat van die alle verschilde, dat buitengewoon vreselijk was met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen, dat at en vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrad, 20 en van de tien horens, welke op zijn kop waren, en van die andere, die zich verhief en waarvoor er drie uitvielen, terwijl deze horen met ogen en een mond vol grootspraak, er groter uitzag dan de andere.

23 Hij sprak aldus: Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle (andere) koninkrijken, en dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen.

Er komt een absolute slaven wereld aan voor iedereen!:

Openbaring 13:1-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. 18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig. 

Wie het beeld van het beest aanbid en het merkteken ontvangt, is voor eeuwig verdoemd:

Openbaring 14:9-11
9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.

Het staat in de Bijbel. Ze weten wat ze aan het opzetten zijn. Ziet u hoe ongelofelijk leugenachtig deze minister is! Nu begrijp ik ook waarom hij zegt “dat deze route “gevaren” kan hebben.” Ja gevaren voor de Europa Unie ja, het beest wat zich aan het ontwikkelen is.

Het is niet een waarschuwing voor ons maar voor de mensen achter de schermen. Ze maken zich druk over de krachten die zich bij de massa’s aan het organiseren zijn. In veel landen zijn mensen zich aan het organiseren tegen de komende tiranie. De mensen worden wakker en dat bevalt ze niks als je deze minister hoort. Ze voelen de druk.

Schrik niet als ze “gekke dingen” gaan doen. Als ze iets organiseren om iedereen weer op een lijn te krijgen. Als mensen bang zijn of druk met overleven, kunnen ze geen gezamenlijke vuist maken. Een soort van“verdeel en heers” tactiek.

zie ook:
- Wereldelite bang voor opstand massa's - 30-1-14
- Alles gaat veranderen, niets zal meer zijn zoals je dacht dat het was! Jezus komt terug! - 8-1-14
- Wereldregering 'Federatie van de Aarde' in oprichting - 12-11-13
meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten