dinsdag 4 februari 2014

Fout gemaakt in verhaal over misleidende Bijbel vertalingen

Een lezer wees me op een nogal slordige fout die ik heb gemaakt in het artikel dat ik schreef bij de Watchman Video Broadcast - over CERN en de anti christ.

Het gaat om dit stuk:

In “foute” Bijbelvertalingen deugen de tijdverwijzingen niet. Ze verwijzen naar Jezus als een persoon uit de oudheid maar in de King James Bible juist naar iemand die altijd was, is en zal zijn. De echte Jezus.

Zo staat in de NBG vertaling 1951:
Micha 5:1
1 ‘Maar jij, Betlehem in Efrata,
al heb je in Juda niet veel te betekenen,
toch zul jij iemand voortbrengen,
die namens mij over Israël heersen zal,’
zegt de Heer.
‘In het verre verleden ligt zijn oorsprong,
in lang vervlogen dagen.’

In de King James staat echter:
Micah Chapter 5:
2 But thou, Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me that is to be ruler in Israel; whose goings forth have been from of old, from everlasting.

In de NBG vertaling wordt verwezen naar een andere Jezus. Want de oorsprong van Jezus ligt niet in lang vervlogen dagen maar Jezus is, was, is en zal altijd zijn. Hij is eeuwig. Er wordt dus verwezen naar een andere Jezus wiens dagen dus uit lang vervlogen dagen zijn…, de anti christ.


 

De Bijbeltekst Micha 5:1 die geciteerd staat, komt niet uit de NBG 1951 zoals vermeld staat maar uit de Groot Nieuws Bijbel!

In de NBG 1951 staat het namelijk wel goed:

Micha 5:1
1 En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

Bij deze mijn excuus!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten