donderdag 27 maart 2014

Gecontroleerde oppositie

Dit is een erg belangrijk onderwerp. De machten die de Nieuwe Wereld Orde opzetten, zoals de vrijmetselaars e.d., weten dat er oppositie is. Om die oppositie de wind uit de zeilen te halen en de stromingen te controleren, organiseren ze zelf oppositie. Zo probeert de gecontroleerde media verschillende doelgroepen aan te spreken en ze subtiel door middel van bepaalde woorden, beelden en indrukken enz. een bepaalde kant op te sturen. Maar veel mensen krijgen steeds beter in de gaten welk het spel er met ze wordt gespeeld zoals blijkt uit onderstaande video’s.

Controlled Opposition Agents Alex Jones and David Icke
Youtube: http://youtu.be/jhU0ny5yVFo

Cointelpro CIA Controlled Opposition Forum AboveTopSecret
Youtube: http://youtu.be/9aJEwrG4l4k

Zie: http://www.atlanteanconspiracy.com/2014/01/jones-icke-ats-cia.html

Gecontroleerde oppositie in de protocollen
Over de gecontroleerde oppositie, door middel van de media, wordt gesproken in de protocollen. De Nieuwe Wereld Orde weet precies wat ze doen en hoe ze het moeten organiseren.

PROTOCOL 12 (Controle over de pers)
10. Op de eerste plaats zullen de officiële kranten staan, die de opdracht zullen krijgen steeds
onze belangen te vertegenwoordigen. Hun invloed zal daarom naar verhouding onbeduidend
zijn.

11. Op de tweede plaats zullen er semi-officiële bladen komen, die de onverschillige en de
lauwe voor ons zullen winnen.

12. Op de derde plaats zullen de bladen van de voorgewende oppositie staan. Minstens één blad moet scherp tegenover ons staan. Onze tegenstanders zullen dit schijnbare verzet voor echt houden en hun kaarten voor ons openleggen.

13. Onze kranten zullen tot de meest uiteenlopende richtingen behoren. Er zullen aristocratische, republikeinse, ja zelfs anarchistische bladen zijn, natuurlijk slechts, zolang de huidige staatsregelingen nog bestaan. Evenals de Indische God Wischnu zullen deze bladen honderd handen hebben, waarvan elke hand afzonderlijk de wisselende polsslag van de openbare mening zal betasten. Met iedere polsslag zullen zij de publieke opinie leiden in de richting, die ons welgevallig is, want een opgewonden mens verliest gemakkelijk zijn vermogen tot oordelen en is onderhevig aan iedere soort van beïnvloeding.

Deze domkoppen, die geloven de krant hun mening verdedigd, zullen in werkelijkheid
slechts onze mening weergeven, of in ieder geval één, die ons welgevallig is. Zij zullen geloven, dat zij hun partijblad volgen en zullen in werkelijkheid slechts de vlag volgen die wij voor het heil laten wapperen.

Zie: http://wimjongman.nl/artikelen/protocollen.pdf

Alex Jones
Alex Jones is een heel bekende zogenaamde “tegenstander” op internet van de Nieuwe Wereld Orde. http://www.infowars.com/

Ik denk ook dat hij valse oppositie vertegenwoordig. Hij doet zich voor als “alternatieve media”, een vrij soort internet media die vecht tegen de Nieuwe Wereld Orde, maar het is eigenlijk voorgewende oppositie.

Wie hem een tijdje volgt, bekruipt vanzelf het gevoel dat er iets niet klopt, niet echt is, aan die man. Eigenlijk heeft hij een vreemde boodschap. Hij probeert de luisteraars over te halen in het kamp te komen om tegen de Nieuwe Wereld Orde te vechten. Dat doet hij met allerlei trucks en emoties, vaak heel subtiel. Hij is een echte acteur. Hij speelt in op angst, onrust en onvrede en wil dat mensen agressief worden. Het is een groot acteerstuk.

Glenn Back
Nog zo iemand is Glenn Back.
http://www.glennbeck.com/

Hij was een populair iemand die werkte voor Fox News. Daar vertolkte hij een soort samenzwering geluid dat veel kijkers trok.
http://sorosfiles.com/soros/2013/05/worldnetdaily-glenn-beck-was-fired-by-fox-news-over-criticism-of-george-soros.html

Toen werd hij “ontslagen” en ging op internet verder met een “eigen” nieuwsshow. Wat hij nu doet is zo gelikt en vals dat ik geloof dat het ontslag met voorbedachten rade was. Hij is volgens mij nu ondergronds op internet” gegaan om die bepaalde doelgroep beter aan te spreken. Omdat hij “ontslagen is” bij de gevestigde media die betroken is bij de samenzwering, komt hij meer geloofwaardig over.

Je kunt zien dat er veel aandacht wordt besteed aan zijn uiterlijk, de set, de kleding, de beelden e.d. allemaal om een specifieke doelgroep in de Amerikaanse cultuur aan te spreken. Het lijkt wel of hij van de Fox News tv set zo werd overgeplaatst naar een soort Alex Jones “ondergrondse Youtube set”.

Tussen de zinnen door laat hij de sleutelwoorden vallen die de richting moeten aangeven waarin ze willen dat de mensen denken. En op de achtergrond zijn bepaalde beelden te zien om de kijker onbewust te beïnvloeden. Bijvoorbeeld beelden van demonstraties of vechtende mensen. Ook hij probeert mensen bang te maken en op te zetten tegen de Nieuwe Wereld Orde. Het is een groot griezelig, psychologisch toneelstuk. Moeilijk om helemaal goed te doorzien.

Denk eens na over welke doelgroep hij probeert aan te spreken. Het baardje, de enigszins intellectuele bril, het lage stem geluid, de “spontane, ongedwongen” stijl. Toch een beetje de meer serieuzere luisteraar dan die van Alex Jones.

In Nederland zou Geert Wilders zo’n rol kunnen spelen. Iemand die een bepaalde jas heeft aangetrokken en een gevoel en stroming die leeft in Nederland moet aantrekken en in banen leiden.

Wereldschaal
Georganiseerde oppositie is geloof ik ook op wereldschaal georganiseerd. Je hebt bijvoorbeeld de NATO en als “georganiseerde oppositie” Rusland. Ondertussen zijn het gewoon handen van een en hetzelfde lichaam, links en rechts. Ze dienen allemaal hetzelfde doel.

World leaders play nuclear terror game. Obama more worried about nuke in Manhattan than Russia
http://www.debka.com/article/23795/

Je kunt je voorstellen dat de eerste en tweede wereldoorlog volgens afspraak tussen beide “parijen” georganiseerd is. Een gezamenlijke achterliggende doel was geloof ik de eenwording van Europa. Voor de uiteindelijk eenwording van de wereld is volgens mij de komende wereldoorlog al precies geplant.

Het doel is eerst chaos
De organisatie van Nieuwe Wereld Orde stuurt nu aan op chaos. Uit de chaos moet de Nieuwe Wereld Orde ontstaan. Zo wordt de komende val van de dollar en Euro georganiseerd. Als straks het kaartenhuis in elkaar valt, is het de bedoeling dat iedereen elkaar te lijf gaat. Ze werken nu hard aan het tegen elkaar opzetten van groepen. Uit die chaos zal de anti christ aan de macht komen.

Democratie
Democratie is ook zo'n sterk wapen in handen van de Nieuwe Wereld Orde. Ze controleren en organiseren geloof ik zelf alle, of de meeste en grootste, partijen. Het is volgens mij allemaal een groot toneelstuk. Want wie of voor wat we ook kiezen, wie er ook aan de macht is, de organisatie voor de Nieuwe Wereld Orde gaat gewoon door. De chipkaart, het mobiele betalen noem maar op, we gaan regelrecht richting de eenwording van de wereld met de anti christ en het merkteken van het beest.

De mensen vinden het allemaal goed. Er zijn zo veel geluiden en stemmen dat de waarheid verwaterd. De politiek stuurt ze het bos in. Heb je het een, komt een ander weer met het tegendeel enz.. En hoe meer en veelsoortiger de stemmen zijn, des te meer verwarring. Niemand weet meer hoe het nou echt zit. Op een gegeven moment zeg je: “het zal wel goed zijn, ze zoeken het maar uit, ze doen maar! En zo neemt Europa zonder slag of stoot alle landen over. Het is een truck.

Bijbelse waarheid
De mensen leven in een gecreëert en georganiseerd feelgood fantasieland. Men is het zicht op de Bijbelse waarheid kwijt. Ze proberen iedereen met van alles en nog wat al te leiden. Zolang je maar met iets van hun bezig bent, is het goed!

Maar we vechten niet tegen vlees en bloed staat in de Bijbel. Er zijn boze machten aan het werk. Het is een geestelijke strijd. Doe daarom je wapenuitrusting van God aan om stand te houden!

Efeziërs 6:10-18 Gehoorzaamheid
10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. 11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. 14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, 15 de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; 16 neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; 17 en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. 18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;

Zie ook:
- WVB - Het Vierde Rijk deel 22, Machten deel 16, Chemische tovenarij deel 2 - 6-3-14
- WVB - Het Vierde Rijk deel 21, Machten deel 15, Chemische tovernarij deel 1 - 20-2-14
- WVB - Het Vierde Rijk deel 20 - Nederlandstalige uitleg - 7-2-14
- http://eindtijd-update.blogspot.nl/2013/09/het-milieu-of-een-van-het-breekijzer.html
- Land of The Freebies, Home of the Enslaved - 4-4-13
meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten