zondag 23 maart 2014

Mid-East Prophecy Update - 16 maart - Pastor JD

Link: http://youtu.be/0SuLwRgoFUo

We leven werklijk in de laatste dagen. Laat je niet door de wereld afleiden. Wees je bewust van het einde van deze wereld maar vooral van de komst van de Here Jezus!

Bid dat je niet in verzoeking komt:

Matteüs 6:9-13
9 Bid daarom als volgt:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
10 laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
11 Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
12 Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
13 En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.

Vertrouw op Jezus:

Handelingen 16:30-31
30 En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? 31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.

Zie ook:
YouTube kanaal van pastor JD: http://www.youtube.com/user/alohabibleprophecy
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-eindtijd-dominees-sprekers.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten