zaterdag 12 april 2014

SoloHealth Station - RFID scanner voor het merkteken van het beest?

YouTube: http://youtu.be/-DYB18oUVVc

Volgens de website van SoloHealth Station inc. is deze machine bedoeld om een betere controle over uw gezondheid te realiseren. Het is een 'computergestuurd consumentenloket' waar u de volgende gezondheid controles kunt uitvoeren:

Zicht (oogcontrole), bloeddruk, BMI-index (gewicht/lichaamslengte verhoudingen) en een soort overkoepelende algemene gezonheidscheck.

Moeten christenen hier van op de hoogte zijn?Waarom zit er exact op de locatie waar de rechterhand zich bevindt (van de in deze machine plaatsnemende mens) een soort RFID-scanner? En is het toeval dat de oogscanner zich precies op voorhoofdshoogte begeeft.

Kortom: Deze machine, die (op dit moment) bij duizenden wordt uitgerold over de V.S. en waarvan het bedrijf ze vanaf 2014 ook buiten de V.S. wil gaan invoeren, lijkt een ideale machine om voorhoofd en rechterhand scans mee uit te voeren en de gegevens direct te koppelen aan een enorme (cloud) database. Is dit toeval in deze tijd of kan dit in de nabije toekomst gerelateerd worden aan 'het merkteken van het beest' (voorhoofd en rechterhand gemerkt) beschreven in het laatste Bijbelboek: Openbaring 13.

Openbaring 13:11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/merkteken-van-het-beest.html
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-merkteken-vh-beest.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten