woensdag 28 mei 2014

Bilderberg agenda onthuld: Globalisten proberen wereldregering te redden

Anti-EU revolutie: Europeanen willen halt aan massa-immigratie

Het Marriott Hotel in Kopenhagen, waar vanaf a.s. donderdag de Bilderbergers bijeen zullen komen om over de wereldsituatie te praten.


Onder de circa 120 globalisten die de Bilderberg bijeenkomst - dit jaar in Kopenhagen - zullen bijwonen heerst een paniekerige stemming. De crisis in Oekraïne, die totaal anders verloopt dan het Westen had gepland, en de sterke opkomst van anti-EU partijen worden als een ernstige bedreiging gezien voor het plan om uiteindelijk alle soevereiniteit van landen te vernietigen en een (IMF-) wereldregering op te richten.

Insiders zouden hebben onthuld dat de conferentie, die aanstaande donderdag begint in het Marriott Hotel in Kopenhagen, draait om de vraag hoe het politieke ontwaken van veel volken, dat het Bilderberg streven naar het centraliseren van de (wereld)macht in een wereldwijde politieke federatie bedreigt, kan worden gestopt.

Vrijhandelsverdragen
Eén van de belangrijkste instrumenten van de globalisten is het Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP) tussen Europa en Noord Amerika. Met het TTIP wordt feitelijk een soort ‘wereldbedrijf’ opgericht, een vrijhandelszone zoals ook de Europese Economische Gemeenschap begon.

Net zoals de voormalige EEG via de EU stap voor stap wordt omgevormd tot een politieke federatie - meer dan 50% van alle wetten en regels komt inmiddels uit Brussel-, wil men dezelfde route volgen naar de samenvoeging van de EU en de VS. Tegelijkertijd werken de VS en enkele Oost Aziatische landen aan een vergelijkbaar vrijhandelsakkoord, het Trans-Pacific Partnerschip.

Europeanen willen halt aan massa-immigratie
De geplande federale Europese superstaat komt echter in gevaar nu de bevolking van veel landen tijdens de verkiezingen van vorige week in groten getale op anti-EU partijen heeft gestemd. Eén van de belangrijkste redenen waarom burgers zich verzetten tegen de globalisten is de door Brussel geëiste massa-immigratie, zowel van arme EU-landen naar rijkere, als van Arabische- en moslimlanden naar de EU.

Vooral in Frankrijk, waar in de EU percentueel het meeste moslims wonen, is de autochtone bevolking het helemaal zat. Het Front National van Marine Le Pen werd niet alleen bij de Europese verkiezingen de grootste, maar zou nu ook de parlements- en presidentsverkiezingen winnen. Le Pen geeft de euro en de EU de schuld van de dramatische, onhoudbare financiële en economische situatie van het land.

Paniek in Londen
Maar ook in niet-eurostaat Groot Brittannië wonnen de eurosceptici fors. UKIP-leider Nigel Farage verwierf de afgelopen jaren wereldwijde faam met zijn scherpe tirades tegen de ‘fascisten’ in Brussel. Nu hij in eigen land de heersende pro-Europese conservatieven, socialisten en liberaal-democraten naar de kroon steekt, neemt behalve in Parijs ook in Londen de paniek hand over hand toe.

Wereldwijde Co2 belasting
Om de beoogde wereldregering te redden willen de Bilderbergers met valse ‘wetenschappelijke’ feiten nog harder inzetten op de ‘Global Warming’ hoax, die gebruikt zal worden voor de invoering van een wereldwijde Co2-belasting die direct aan de VN moet worden betaald. De lasten van die belasting komen bij de burgers te liggen, terwijl de multinationals speciale vrijstelling zullen krijgen.

Rusland ligt dwars
Tweede onderwerp van gesprek is de crisis in Oekraïne, waaruit duidelijk is geworden dat Rusland niet langer klakkeloos wenst mee te werken aan de totstandkoming van de Nieuwe Wereld Orde. De vrees bestaat dat president Vladimir Putin –waarschijnlijk samen met China- zijn eigen variant daarop wil invoeren, eentje die niet meer afhankelijk is van de dollar en die een tegenwicht moet gaan vormen tegen het VS/EU/NAVO/IMF blok.

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/05/Bilderberg-agenda-onthuld-Globalisten-proberen-wereldregering-te-redden

(Deze Bilderberg bijeekomst kan wel een heel belangrijke zijn. En de laatste. Ze zullen wellicht gaan beslissen dat het tijd is om de chaos in de wereld los te laten. Hoewel. Ze zullen denken dat zij het zijn die het georganiseerd hebben en de besluiten nemen. Maar het is natuurlijk God die bepaald wat en wanneer er dingen gebeuren op aarde. Ze zijn slecht een instrument in Gods handen.

Schrik niet als er dingen gaan gebeuren. Weet dat God het zo heeft gewilt en dat de Here Jezus terug komt! Let ook op die Co2 belasting. Het merkteken van het beest kan er mee te maken hebben. Dat niemand kan kopen of verkopen zonder een Co2 belasting te moeten betalen?)

Meer: http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-nwo-dictatuur-anti-christ.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten