woensdag 28 mei 2014

Huren sociale woningen flink omhoog

Corporaties zijn van plan de komende jaren de huur van sociale woningen flink te verhogen, zegt het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). 

Bron: http://www.nujij.nl/politiek/huren-sociale-woningen-flink-omhoog.28341240.lynkx

(De bankschroeven worden verder aangedraaid. Maak je geen illusies. Als straks als alles uitelkaar valt, staat heel Nederland op straat voor lege of dichte winkeldeuren. Maar bedenk:

Lucas 21:25-28
25 En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, 26 terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. 28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.

meer: http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-nieuws-bericht-divers-rampen.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten