vrijdag 16 mei 2014

Meer “merkteken van het beest” technologie ingevoerd

- Zweden: zeer handige handpalm scanner voor betalingen opgestart
Contanten, cheques, plastic, Paypal – er zijn al vele manieren om te betalen. En nu is een groep studenten aan de Universiteit van Lund in Zweden gekomen met een biometrisch betaalsysteem.

Het werkt dor het aanraken van het scherm met uw handpalm en het invoeren van de laatste vier cijfers van uw smartphone nummer.

Het idee wordt Quixter genoemd en is het geesteskind van Fredrik Leiflandm een technische student die het betalen sneller en veilige wilden maken.


Ik geloof werkelijk geen snars van dit artikel! Iedereen keer als ze weer met nieuwe technologie komen die het merkteken van het beest mogelijk maken zijn het zogenaamd weer handige, onschuldige “studenten” die zomaar een idee hebben om alles beter te maken… ja ja. Er wordt heel doelgericht gewerkt aan de komst van het merkteken van het beest!

Zonder het merkteken van het beest kun je niet kopen of verkopen. Wie het merkteken ontvangt, weet zeker dat hij voor eeuwig verloren is!


- Nieuwe geldautomaten: geld opnemen met aders in je vinger Geldautomaat die het patroon van de aderen in je vinger leest is al beschikbaar in Japan en Polen.

Geldautomaten kunnen binnenkort met apparaten worden uitgerust die de identiteit van klanten vaststelt door het lezen van de aderen in hun vinger.
 
De technologie wordt al uitgerold in Polen waar 17.30 geldautomaten met lezers dit jaar zullen worden geïnstalleerd zonder de noodzaak van een bankpas en pin. 


 
Openbaring 13:16-18
16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.

Handelingen 16:30-31
30 En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? 31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden.
 
Zie ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten