woensdag 28 mei 2014

Vertaling: Watchman Video Broadcast, Het geheim van het zegel deel 4

YouTube: http://youtu.be/f1RLivijIhg

(De Watchman Video Broadcast serie is DE Bijbelstudie van de eindtijd! Mis het niet!)

Geld en de dollar
We hebben het over het geheim van het zegel. Ik heb wat illustraties vandaag (dollarbiljet). Hoe kwam dit en dit op de achterkant van het een dollar biljet? Hoe is dat gebeurd. Je kunt kijken naar de geschiedenis, 1953. De minister van landbouw Wales. Hij ontdekte eindelijk de reverse kant van het Grootzegel van de Verenigde Staten van Amerika. En ging naar Franklin Delano Roosevelt. Beide kerel waren toevallig vrijmetselaars. Maar misschien had dat er niks mee te maken (knipoog).

En ze zeiden, laten we dit op de achterkant plaatsen van het dollarbiljet. Wat werkelijk interessant is. Omdat de obvers (een nieuw woord dat ik geleerd heb), wat het front is van het Grootzegel een adelaar met vleugels laat zien. Nou, dit is waar het leuk wordt. Het lijkt of God alles weet over alles. De Bijbel verteld ons dat. Ik geloof dat God alles weet van de complete menselijke geschiedenis ineens. Het is ironisch. Het is bijkomstig, maar het is waarschijnlijk niet toevallig.

Er is een vers over het vertrouwen van geld. We behoren geld niet te vertrouwen. Is geld duivels? Niet noodzakelijk. Dat hangt af van welke bedrag er op staat. Maar niet noodzakelijk. Geld kan gebruikt worden. Geld is de manier waarop we in deze wereld dingen doen. In de Nieuwe Hemel, de Nieuwe Aarde en het Nieuwe Jeruzalem denk ik niet dat we ergens geldstukken voor opwerpen. Maar geld is soms noodzakelijk. Maar de liefde voor geld (geldzucht) is de wortel van alle kwaad zegt de Bijbel.

Er is nog een ander vers over het niet vertrouwen van geld. Je zult zien waarom ik denk dat het interessant is.

4 Tob u niet af voor rijkdom,
zie van uw voornemen af;
5 richt gij uw oog erop, hij is er niet meer;
want plotseling maakte hij zich vleugels,
als een arend vliegt hij ten hemel.

En dit gebeurd met de meeste mensen als ze geld hebben. Vooral mensen die werken bij de regering van de Verenigde Staten. Daar gaat het… Tot ziens geld… Dat is wat gebeurd. Ik wilde daarmee beginnen.

Het ontwerp van het Grootzegel van Amerika
Ze hebben de comités gesloten. We hebben gesproken over hoe het Grootzegel ontstond. Met de adelaar aan een kant en die piramide met de topsteen aan de andere kant. We spraken over hoe dat ontstond.

We gingen naar het eerste comité en naar het tweede comité. We begonnen al een geest te zien in de geschiedenis van de Verenigde Staten die begon te werken achter de schermen. Manly Hall had het idee dat een geheime mysterieuze persoon in en uit de verschillende formaties van ons land sloop. En hints doorgaf van hoe de dingen behoorden te zijn. Ik weet daar niks van. Ik weet niks meer dan wat ik lees van Manly Hall. Wat ik wel weet van de Schriften is dat er een geest is die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Het is de overste van de macht der lucht. En ik geloof dat die geest reeds begon te werken in dit nieuwe land in deze nieuwe natie. En al begon te werken in de ideeën van dit land en het embleem van dit land.

Dus, we hebben de bijeenkomst van het derde comité door een man genaamd Charles Thomson juni 1782. Die schreef : “de Amerikaanse adelaar in vlucht en stijgende.”. Hij zit daar niet zomaar wat op een nest, hij is in vlucht. Dat betekend dat zijn vleugels zijn uitgeslagen en hij op stijgt. En ik wil dat je nadenkt wat hij bedoeld kan hebben met zijn precieze woorden. Ik bedoel nogmaals, je kunt de Amerikaanse Adelaar op veel verschillende manieren laten zien. Zittende op een nest, uitkijkende over de geweldige horizon of wat dan ook. Maar ik dit specifieke geval hij gaf aan dat hij stijgende is. Dat heeft te maken met iets dat is in de occult. Dat is in de vrijmetselarij. Dat is in oude symboliek. Het heeft te maken met de Feniks. Is er een connectie tussen de Amerikaanse adelaar en de Feniks? We zullen het ontdekken. We zullen de waarheid ontdekken.

Dus er waren die eerdere uitvoeringen van deze adelaar. Ik vond deze. Deze was gegraveerd voor het Columbia magazine. Dit lijkt op een werkelijk magere kip. Dit maakt niet echt gevoelens van patriottisme in me op.
 
 
 
 
 
 
 
 

Later werd voor ons het embleem geregeld waar we momenteel aan gewent zijn. We zien de adelaar met uitgeslagen vleugels, opstijgende. We zien de 13 pijlen. We zien de olijftak met 13 bessen en 13 bladeren. We zien 13 sterren. We hebben “E Pluribus Unum”. We zien een sterren configuratie of constellatie in de wolken. En het schild.

De adelaar op het Grootzegel
We gaan ons vandaag focussen op deze specifieke adelaar. We gaan kijken naar het symbolisme van de adelaar volgens de occulte boeken en volgens de Bijbel. Want adelaars spelen een belangrijke rol in het begrip van de werking van de wereldrijk om ons heen. Niet zozeer wat er plaats vind in de fysieke wereld met mensen en bijeenkomsten e.d. maar wat er gebeurd in de geestelijke wereld.

De Bijbel gaat ons helpen om te begrijpen waar dit embleem en deze adelaar over gaat. Naties hebben adelaars door de eeuwen heen gebruikt als hun embleem. Koningen hebben adelaars gebruikt als een teken van hun macht, hun trots, hun snelheid. Je ziet die oude adelaars als emblemen op schilden. Verschillende adelaars die koningen representeren e.d.
 
De vrijmetselaarsadelaar heeft twee koppen. Hier is het. Albert Pike koos dit specifieke embleem voor de voorkant van zijn boek “Morals en Dogma” waarvan hij zegt dat het een esoterisch boek is. “Het is alleen bedoel voor de Schotse Rite. Het dient na de dood teruggegeven te worden.”

Dit is gegeven aan vrijmetselaars van de 33 graad van de Schotse Rite. Maar ze mogen het boek niet laten opduiken in een tweedehands winkel of een tweedehandboeken winkel. Waar ik de mijne heb gekocht. Een esoterisch boek betekend dat er dingen in staan waarvan men niet wil dat iedereen op straat ze leest. Door het symbool van de adelaar te kiezen geeft het mij de indruk dat er iets mee is. De adelaar op het grootzegel van de Verenigde Staten en op de achterkant van het dollarbiljet heeft geen twee koppen. We gaan andere zien die dat wel hebben. Maar wat representeert de dubbelkoppige adelaar. En waarom koos Albert Pike dit specifieke symbool. En waarom is dit embleem op het dollarbiljet.

Hier is de Russische versie er van. Van de adelaars. Het herbergt hetzelfde idee. Het staat voor superioriteit omdat adelaars zo’n beetje hoger vliegen dan al het andere. Het leeft hoog. De symboliek van hoog te leven is dat je superioriteit hebt over degenen die beneden zijn. Denk er eens over na. De symboliek van slangen bijvoorbeeld. Slangen zijn altijd beneden. Adelaars zijn altijd hoog.

De symboliek van de adelaar
Er bestaat dus die symboliek. Als een monarch, een koning of een natie de adelaar als een embleem wilde gebruiken, gaf dat de impressie dat “we rijzende zijn, dat we hoger zijn dan alle andere naties”. “We zijn machtiger dan jou omdat we verder kunnen zien dan jou.” Ik wil dat je hier over nadenkt. Adelaars hebben ongelofelijk, ongelofelijk zicht. Ze kunnen veel beter zien dan mensen. Waarschijnlijk beter dan elk ander wezen in de wereld. Adelaars zijn ontworpen. Ik wil dat je hier over nadenkt. Adelaars zijn ontworpen door God om te heersen over de lucht (!). Om erg hoog te vliegen. En dat gaf ze de mogelijkheid om over grote afstanden te zien. Omdat, des te hoger te bent, des te verder weg kunt je zien.

Denk aan (spionage) programma’s die onze regering op dit moment aan het doen zijn. Dat volgt zo ongeveer het idee van wat een adelaar representeert. De mogelijkheid om hoger te vliegen dan iedereen en om letterlijk alles te overzien wat er gebeurd in de wereld. Dat is de Verenigde Staten. Dat is de NSA http://www.nsa.gov/ (let op de symbolen).
 
Rusland nu. Hier is de adelaar van Rusland. Het heeft twee koppen. Het zegt: twee koppen zijn beter dan een, oke. Rusland, China en de verenigde Staten zijn nu aan het worstelen. Ze zijn aan het pikken naar elkaar want een natie wil domineren over de anderen. En als je denkt dat China en Rusland achterover gaan zitten terwijl Amerika al het geld krijgt en alle macht heeft, ben je gek. Rusland probeert zich weer te positioneren als de wereldleider die het was onder het communistische regime. Dat is wat Putin probeert te doen. Dat is wat ik denk. Ik ben geen politieke expert. Dit is alleen maar wat ik zie.

Maar dat is het idee van de adelaar. Het heeft te maken met macht. Het heeft te maken met autoriteit omdat ze hoger zijn dan iedereen. Ik wil dat je nadenkt terwijl we hier naar kijken. In plaats van dat het gaat over politieke macht. Laten we kijken naar de situatie hier in Amerika. De president, het Congress en alle andere gekozen beambten, en de ongekozen beambten kunnen zeggen wat ze willen over hoe ze vinden dat Amerika moet zijn. Maar er zijn veel Amerikanen die zeggen, nee, dit is niet zoals het gaat worden. Ik weet, en we weten zeker, dat er politici in de regering, in de statenregering en de federale regering zijn die alle wapens en geweren van ons willen wegnemen. Het probleem is dat de mensen van wie ze de wapens willen afnemen hun wapens in hun handen hebben en ze geladen zijn.

De geest achter de adelaar

Dus wat voor macht de regering ook wil uitoefenen over de mensen, de mensen kunnen eenvoudig zeggen, weet je, je gaat dat niet doen met ons. Dus, aardse machten kunnen weerstaan worden maar geestelijke is echter een andere verhaal. Dus als we kijken naar de symboliek van deze adelaar. We gaan het zien vanuit de Bijbel. Denk aan iets wat meer is dan politieke overtuigingskracht. Meer dan satellieten die foto van alles maken. Computers die luisteren naar telefoongesprekken. Denk aan meer dan geld dat van hand wisselt. Over of onder de tafel. Denk aan geestelijke overtuigingskracht. Denk aan geesten die nu aan het werk zijn. Om iets deze wereld in te brengen dat tegengesteld is aan de wil van de Almachtige God.

Adolf Hitler gebruikte de adelaar. Adolf Hitler, dat klein mannetje met dat gekke snorretje. Op de een of andere manier had deze man enorme macht. Er zijn mensen die zeggen dat toen ze Adolf Hitler voor de eerste keer ontmoeten, toen ze zijn stem hoorden, er elektriciteit op en neer hun lichaam ging. Er was iets met hem aan de hand. Er gebeurde direct iets als ze in zijn nabijheid waren. Alsof ze in de nabijheid waren van een God. En wil je weten wat ik geloof? Ik geloof dat ze gelijk hadden. Niet dat Hitler een god was. Oh nee zeg. Hitler was een stom. Het was de geest achter hem die hem optilde. Wat voor geest was dat?

Kijk naar die adelaargeest. De adelaarsgeest die achter Adolf Hitler was. Hetzelfde had je in de Romeinse regering. Nou, ik denk dat dezelfde geest werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid in dit land en overal op deze wereld. En we gaan dit onderzoeken vanuit het oogpunt van de mystiek en wat de mensen die de mysterie religie kennen er van zeggen. En vanuit het oogpunt van de Bijbel. Sommige Bijbelteksten die ik er bij zal gebruiken, kun je vast al wel bedenken.

Een van onze bronnen, onze contacten in de mysterie religie is Manly Hall. Hij schreef “The Secret Teachings of All Ages” waarin hij, in principe in een encyclopedie, alle mysteriën dogma’s in de wereld verzamelde. Er is in het algemeen geen weg van de occult, de new age, de vrijmetselarij en valse dogma’s die Manly Hall op de een of andere manier niet behandelde. Dit is wat hij zei over de adelaar:

“European mysticism was not dead at the time the United States of America was founded. The hand of the Mysteries controlled in the establishment of the new government, for the signature of the Mysteries may still be seen on the Great Seal of the United States of America. Careful analysis of the discloses a mass of occult and Masonic symbols, chief among them the so-called American eagle.”

"Europese mystiek was niet dood op het moment dat de Verenigde Staten van Amerika werd opgericht. De hand van de Mysteriën was controlerend aanwezig in de oprichting van de nieuwe regering. Want de handtekening van de mysteriën is nog steeds te zien op het Grootzegel van Amerika. Zorgvuldige analyse beschrijft een hoeveelheid occulte en maçonnieke symbolen. De leider daaronder is de zogenaamde Amerikaanse adelaar.

Manly Hall wijde zijn gehele leven aan de studie van de mysterie religie, mysterie symbolen en archaïsche ideeën e.d. Toen hij het dollar biljet zag, herkende hij direct de vrijmetselaars, de rozenkruisers symbolen en al de mysteriën ideeën symbolen. Wie het ook mogen zijn. Dit is  hun embleem. Ze hadden gezorgd dat het op het biljet kwam. Wat betekend dat het concept voor Amerika passend was bij wat zij geloofden. Denk aan wat vrijmetselaars geloven. De broederschap van alle mensen. Dat klinkt aardig of niet? Laten we allemaal in de bus gaan en cumbaja zingen. Het idee van de broederschap van alle mensen suggereert dat de gehele mensheid een vader heeft. U bent van uw vader de duivel zei Jezus. Dat is het doel van vrijmetselarij.

Denk er over na. Je kunt geboren zijn uit verderfelijk zaad of onverderfelijk zaad door het Woord van God. En je kunt zien aan de symbolen welke geesten ze gebruiken. Want geesten, we zullen het lezen in een Bijbeltekst, spreken een taal die niemand kan begrijpen. Dat is de taal van de symboliek. Bijvoorbeeld de adelaars. Je kunt denken dat de adelaar staat voor bloemen en lolly’s. Waarom niet?! Maar waar staat de adelaars voor of wat is de piramide met de topsteen? Waar representeren de stenen voor? Wat is deze taal die niemand in Amerika spreekt?

De geschiedenis van het symbool van de adelaar
Dus Manly Hall onderzocht het en dacht het is duidelijk dat de mysteriën uit Europa overgaan in Amerika. De Franse revolutie. De illuminatie , 1776, Adam Weishaupt. Deze concepten kwamen over naar Amerika en er is een invloed. Thomas Jefferson gaat naar Frankrijk. Doet wat ideeën op en komt terug naar huis. En hij is bij een paar dames geweest toen hij daar was.

Dit is wat Albert Pike zegt in Morals en Dogma:

“The eagle was the living symbol of the Egyptian god Mendes or Menthra, whom Sesostris-Ramses made one with Amun-Re, the god of Thebes and Upper Egypt, and the representative of the Sun, the word Re meaning sun or king”

"De adelaar was het levend symbool van de Egyptische god Mendes of Menthra, die Sesostris-Ramses een maakte met Amun-Re, de god van Thebes en opper-Egypte, en de vertegenwoordiger van de zon, het woord Re betekent zon of koning"

Dus dit is wat hij zegt. Kijk naar dit plaatje. Zie je de god met een hoofd wat lijkt op een valk? Als je kijkt naar symboliek denk dan niet omdat het een valk of een adelaar is dat ze niet hetzelfde zijn. Als het een snavel en vleugels heeft is het waarschijnlijk hetzelfde idee, hetzelfde concept. Alleen een beetje anders getekend. En Pike zegt dat de adelaar, de valk of de havik het levende symbool van de Egyptische god Mendes was die Ramses (die een van de farao’s van Egypte was) al die goden in principe verzamelde tot een: Amun-Ra. Osiris de zongod.
Osiris de zongod
Hier is zijn symbool. Hier hebben we het symbool van de zon en het heeft vleugels en het heeft staartveren. We zien het idee van de zon als een godheid. En ik wil dat je er over nadenkt. Als mensen omhoog kijken en de kosmos zien en het universum om hem heen zien en de zon door de lucht zien vliegen. Wel ongelofelijk langzaam. Het duurt 12 uur om van de ene kant naar de andere te komen. Maar hij ziet de zon door de lucht vliegen en hij geloofd dat deze zon een geest is. Daarom tekent hij er vleugels en veren op. Kijk naar dit embleem. Hier zie je hetzelfde concept. Of het nou een adelaar, een valk of een kalkoen is. Kun je je een kalkoen voorstellen op de achterkant van het een dollar biljet? Iedere keer als we een dollarbiljet pakken hopen we dat het thanksgiving is.

Maar welk dier het ook maar was, een adelaar, een gier, een valk of havik, je hebt te maken met een symbool van iets dat vliegt door de lucht. Een representatie van iets in de geestelijke wereld dat boven jou en mij is. Je ziet overal de afbeeldingen van de zon-godheid met vleugels en staartveren omdat ze het presenteren als een God of een geest. Hier is nog een andere:

Dit is zo’n Babylonische zegel. Denk er over na. Ze namen de kleine zegelcilinders en etsten die afbeeldingen er op en de koning of de monarch of wat dan ook rolde dat uit in de klei en dat zou het zegel van zijn autoriteit zijn. Kijk eens naar deze. Er is iets wat lijkt op de boom des levens, de Seferov. En kijk aan elke kant staan cherubijnen. Goden die kenmerken van mensen hebben en kenmerken van adelaars. En kijk omhoog daar in de lucht! Het is een vogel, het is een vliegtuig, het is… Osiris! De vliegende god.

Hij is het symbool van de zon. Hij heeft het uiterlijk van een mens. Deze god heeft de vleugels uitgeslagen en stijgt op. Dat is precies wat Barton schreef in zijn notities over wat het embleem zou behoren te zijn in het Grootzegel van Verenigde Staten van Amerika. Dit embleem is niet origineel. Het gaat helemaal terug tot Babylon, Sumerië, de Kananitische naties, de Egyptenaren. Helemaal door de geschiedenis heen tot de Romeinen en toen adolf hitler en de Verenigde Staten van Amerika. Ze gebruiken allemaal precies hetzelfde embleem. Het duidt een geest aan.

Deze geest houd van geld. Dus kijk naar al die producten uit de Amerikaanse cultuur.
-   Cooper Mini
-   Aston Martin
-   The thunderbird
-   Bentley
Enz.

Ze hebben allemaal het idee om voor de marketing een geest met vleugels die oprijst te gebruiken. Denk eens aan een auto van Chrysler. Het geeft je het idee dat je over de wegen kunt vliegen (Ik wacht nog steeds op de vliegende auto’s). En jij bent de god van alles waar je overheen rijd. Je zit in een Bentley of een Chrysler. Chrysler heeft toch een hoop auto’s verkocht? Maar het gaat om het idee dat je deze afbeelding ziet. In het bijzonder de zonneschijf met vleugels er aan. Het geeft je het idee dat er hier een geestelijke macht aan het werk is. Laat ik het zo zeggen. Degenen die geloven en de Bijbel kennen (ook al weten we er maar heel weinig van), we weten dat als we de bladzijden van dit boek lezen, de Heilige geest ons trekt. De Heilige geest geeft ons inspiratie aan de woorden van dit boek als we het lezen. Het vormt onze gedachten, onze ideeën, onze acties. Het zorgt er voor dat een man als ik hier ga zitten, samen met jou door de Bijbel gaat en uitlegt wat het betekend. Het is de geest van God die dit doet. Ik garandeer je Mikel Hoggard wil vandaag ergens anders zijn. Het is de Geest van God die dit doet.

Denk aan het obvers of de revers daarvan (het tegenovergestelde). Denk aan een geest die werkt door handel. Het werkt door het denken en ideeën van mensen die verloren zijn. Een geest die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. En het maakt dat ze dingen doen die ze willen doen. Dat is hier het idee.

Charles Tales Russell de vrijmetselaar achter de Jehovagetuigen
Hier is een afbeelding van een boek genaamd: “The divine plan of the ages” (Het Goddelijke plan der eeuwen) door Charles Tales Russell. (oprichter Jehovagetuigen)

En hier is het symbool voor de Rozenkruizersorde. Zie je een gelijkenis hier? Het idee dat Charles Tales Russell zelf op zijn gekke doctrines kwam, is nooit gebeurd. Er was een geest die hem leidde. Kwam Jo Smith zelf met de dogma’s van de Mormonen? Nee, ik geloof dat een geest hem leidde. En die geest was duidelijk in het werk van Charles Tales Russell.

Charles Tales Russell had een obsessie met de zonneschijf waar vleugels uit komen. Hij had een obsessie met deze geest met vleugels er aan (de adelaar op de dollar) en hij had een obsessie met piramides. Raad eens waar ik hiermee naar toe wil? Dat is de geest achter Charles Tales Russell. Dezelfde geest achter de Rozenkruizersorde.

Dit is wat je niet hoeft te doen. Je hoeft niet de foto te hebben van Charles Tales Russell die in een vrijmetselaarsloge gaat en de rituelen ontvangt van de vrijmetselaarsloge. Je hebt dat niet nodig. Hoewel, hoewel! De begraafplaats van Charles Tales Russell is aan de andere kant van de straat van de vrijmetselaarsloge. Wist je dat? Ik heb daar eerder over gesproken.

Je geen foto’s nodig van Charles Tales Russell die een vrijmetselaarsloge binnengaat terwijl de logeman zegt: “we willen dat je dit boek schrijft. En het heeft andere ideeën over Christendom waardoor mensen zullen afdwalen. En het zal mensen uitzenden in paren.” Dat heb je niet nodig. Alles wat je hoeft te zien zijn de symbolen. Alles wat je hoeft te weten en te begrijpen is dat er een andere geest aan het werk is bij deze man die er voor zorgen dat hij geloofde wat hij geloofde en zei wat hij heeft gezegd. En om er voor te zorgen dat die mensen nu op aarde doen wat ze nu doen. Dat doorzie ik nu compleet.

Jezus Christus is als de Zon
Dus, de zonneschijf, deze gevleugelde God, is het tegenovergestelde van de Heer Jezus Christus. Natuurlijk is al het occulte het tegenovergestelde van Christus. God heeft geen geld nodig. Hij bemoeid zich niet met dat spul. Hier hebben we de Heer Jezus Christus in Maleachi 4:

2 Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.

King James Bible:

But unto you that fear my name shall the Sun of righteousness arise with healing in his wings; and ye shall go forth, and grow up as calves of the stall.

De Sun in de King James Bible staat er met hoofdletter. Is dat de Osiris? Nee. Ik zal je zo laten zien wie dat is. Ik hou daar van. Ik hou van het feit dat mijn redder, mijn Heer Jezus Christus (en de vertalers van de King James Bible wisten wat ze deden) Ze wisten dat in de tekst “the Sun of righteousness”, ze wisten dat precies wat het was. Daarom gaven ze het een hoofdletter. Het staat niet voor Superman. Ze maakten er een hoofdletter van omdat ze wisten dat het de Heer Jezus Christus is. Waarom? Ik zal de teksten lezen waaruit precies blijkt waarom ze dit wisten oke.

1 Voor de koorleider. Een psalm van David.
2 De hemelen vertellen Gods eer,
en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen;
3 de dag doet sprake toestromen aan de dag,
en de nacht predikt kennis aan de nacht.
4 Het is geen sprake en het zijn geen woorden,
hun stem wordt niet vernomen:
5 toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde
en hun taal tot aan het einde der wereld. –
Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon,
6 die is als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt,
jubelend als een held om het pad te lopen.

Laat me er over nadenken. De bruidegom komt uit zijn bruidsvertrek. Waarvoor? De bruid. Hij wil gaan trouwen en bij vrouw zijn. Denk je dat hij eerst een paar rondes golf zal spelen? Ben je gek. De zon komt omhoog als een bruidegom. Klaar om zijn bruid te ontmoeten. Als een held om het pad te lopen. Hier komt de Heer Jezus Christus. Oh ik kan niet wachten voor de Heer komt.

Hier hou ik van. Het universum is een tabernakel! Een tabernakel voor de zon. Denk aan de tabernakel in de wildernis. Trouwens de tabernakel in de wildernis leek niet op een piramide… Dat was wat ze achterlieten in Egypte. Het was een rechthoek volgens de schrift. Een soort van vierkant object. Rechthoekig van vorm. En dat is wat God zegt dat het heelal is. Niet een piramide. Dus hier is de zon uit het oosten. Want alles in de tabernakel ging van het oosten naar het westen. Net zoals de zonsopgang. God wist wat hij deed.

Dus hij verteld je dat deze zon die oprijst uit het oosten is als de bruidegom Jezus Christus.

12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

En denk hier over. Ik ben in Missouri. En ik zie de zon opkomen en het is het licht der wereld. En het wordt laat in de avond en ik beslis, in plaats van naar het westen te gaan met de zon, dat ik naar het oosten ga. Waar ga ik dan heen? Duisternis. Dus denk daar over. Jezus zei ik ben het licht van de wereld. Hij associeert zich zelf met de zon.

Het openen van uw woorden verspreidt licht,
Het geeft de onverstandigen inzicht.

Jezus is het licht. De dag en de nacht
Dus hier hebben we Jezus. Hij is het licht van de wereld. We hebben het woord van God. Wat ook Jezus is. Hij, het woord van God, is het licht van de wereld. Paulus zegt: “we zijn kinderen van de dag”. Dat betekend dat we Jezus en het licht dat Hij geeft, volgen. Dit is een van mijn liefste lessen die ik leer in de hele wereld. Ik heb dat gebruikt in verschillende video’s. Ik wil dat je denkt aan de zon en de aarde en richtingen. Oke, hier is de zon en hier is de aarde en hij schijnt neer op de aarde. Ik wil dat je daar over nadenkt.

9 Jezus antwoordde: Gaan er geen twaalf uren in een dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld kan zien; 10 maar wanneer iemand bij nacht loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet in hem is.

Merk op dat Jezus zegt: “Gaan er geen twaalf uren in een dag? Dat betekend dat er wat is? 12 Uren in de nacht. Nou denk aan dingen in de Bijbel die 12 keer genummerd zijn. In het oude testament heb je 12 stammen. In het nieuwe testament heb je de 12 apostelen. Dit zijn degenen die ons de doctrines leren. Ze zijn de fundering. Jezus is de hoeksteen. De hoeksteen op de fundering. Niet die puntige enkele oogbal op de top. Ik wil je nog vertellen over die materie. Hoe dan ook. We hebben de 12 apostelen. Jezus zei we zijn kinderen van de dag. Dat betekend dat jij en ik in deze tijd in de daglicht zijn. We zijn in het licht. We zijn de 12 die geleid worden door de Zoon der gerechtigheid. Dus denk daar over na. Dan, Hebreeën hoofdstuk 1

1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, 2 heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft.

Nou ik wil dat je kijkt naar deze afbeelding. Herinner je wat ik zei. Hier is de aarde. En hier is de zon. De zon schijnt op de aarde. Maar niet op de gehele aarde. De zon schijnt op de halve aarde. En op 21 maart en op 21 september doet hij dat voor precies 12 uren. Dat is het lentepunt http://nl.wikipedia.org/wiki/Lentepunt

Dus de zon schijnt op de mensen op deze kant van de aarde. De 12 uur. De wereld van de heidenen. Dat is waarop de zon schijnt. Het licht, Jezus Christus, schijnt daarop. Het andere deel van de wereld. Israel. Ze zijn niet in totale duisternis of wel? Want terwijl ze aan deze kant van de aarde zijn hebben ze… , denk aan wat die tekst zegt: “Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten,” Meervoud. (profeten is meervoud) Want ’s nachts vind je niet een ster. Je vind talloze sterren. En je vind de maan. Die verlichten gedeeltelijk de nachtelijke hemel. Sommige, op bepaalde tijden is het helderder dan anderen. En het gaat in fases, oke.

Maar terwijl de ene helft van de wereld, de wereld van de heidenen, de 12, terwijl ze het licht zien, het enkelvoudige licht, Jezus Christus. Zijn de Joden aan de andere kant, de 12, in duisternis. Ze zien de woorden en hun wordt licht gegeven door de dienaren de profeten.

De wereld zal binnenkort draaien
Weet je wat er gaat gebeuren de komende dagen? “As the World turns”, (“Als de wereld draait”). Wat er gaat gebeuren. God gaat Israel tot het licht van Jezus Christus brengen. Herinner je Moses toen hij van de berg afkwam en zijn gezicht scheen als de zon? En ze trokken een sluier over en zeiden oh, we kunnen daar nu niet naar kijken. Dat zijn zij aan de andere kant van de wereld.

Ons, wij zeggen: “ja geef ons het licht”. Zend het licht. Absoluut. Wij willen dat licht.” Dus wij hebben dat licht wat op ons schijnt. Maar ik denk dat de wereld zal draaien. En ik denk dat de totale populatie heidenen terug in de duisternis gezet gaan worden. Wie zullen hun heersers zijn? Al die sterren. Zijn er sterren hier? (op de dollar). Denk er over. Symbolisme. Oke.

Hoe dan ook je vat nu wel waar ik met dit naar toe ga. Jezus is het ware licht. Hij is het licht van de wereld. We hebben het nog steeds te maken met adelaar. De adelaar in de oude zegels werd gerepresenteerd als een Godheid, als de zon.

Vals licht
Jezus is het ware licht. Is er een vals licht? Neem een kijkje: Dat is wat de vrijmetselarij zegt dat het is. In feite. Je moet dit zien. Er is een oude episode van de Andy Griffin show

Dit is nadat Barney was vertrokken. En het is in kleur. En het gaat allemaal over Andy en “Goeber” en “Floid” de kapper. En andere mannen in het dorp zijn allemaal leden van de loge. En de enige man die uitgesloten was, was de arme “Houwert”. Herinner je je hem? Ik bekeek deze episode en dacht: “ik geloof dit niet?” Uiteindelijk aan het eind denkt Houwert dat hij zich wil aansluiten. Dus, hij komt in de hal van de loge. En ze zeggen: “Houwert, wat doe jij hier!?” Houwert zegt, (ik bedenk dit niet zelf),  Houwert zegt: “nou ik zag het licht en dacht laat ik binnen gaan.” Oh snap ik het. En hij treed tot de loge toe. En ze zijn er allemaal blij mee.

De vrijmetselarij denkt dat dat het licht is. Maar dat is het niet. Wee voor hun die duisternis licht noemen en licht duisternis. Het hele doel van al de spullen die ik hier hou, het hele doel is om mensen weg te houden. En dat ze zich afwenden van het ware licht van de Schriften en de Heer Jezus Christus.

Maar de vrijmetselarij ziet zich zelf als licht wat schijnt in donkere plaatsen. En ze zullen je het licht geven. Dit is precies wat Albert Pike woord voor woord zei in Morals en Dogma over het licht van de vrijmetselarij.

“LUCIFER, the Light-bearer! Strange and Mysterious name to give to the Spirit of Darkness! Lucifer, the Son of the Morning! Is it he who bears the light, and with its splendors intolerable blinds feeble, sensual, or selfish souls? Doubt it not!”

"Lucifer, de Licht-drager! Vreemde en mysterieuze naam om te geven aan de Geest van de Duisternis! Lucifer, de Zoon van de Morgen! Is hij het die het licht draagt, en met zijn ondraaglijk pracht zwakke, sensuele of egoïstische zielen verblind? Betwijfel het niet! "

Lucifer wil net als de zon zijn
Het licht van de vrijmetselarij is Lucifer.

12 Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! 13 En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; 14 ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. 15 Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve.

Herinner je wat Thomsom zei wat het embleem zou moeten zijn op het grootzegel. Een adelaar met uitgeslagen vleugels, wat betekend dat hij niet op zijn nest is. Hij vliegt en hij is wat? Stijgende.

Laat me je dit zien. Eum ik zat bij Walmart terwijl mijn vrouw rond ging met mijn dochter en dit kwam zomaar in me op. Ik maakte er notities van. Lucifer is dat licht niet maar hij wil dat licht zijn. Dus dit is wat hij zegt. Denkt er over. Het is duisternis alle sterren zijn er uit. Sterren zijn engelen in de Bijbel. Vele goed, sommige slecht. Maar alle sterren zijn er uit. Dus Lucifer wil de zon zijn, de bruidegom die oprijst met genezing onder Zijn vleugelen (in de King James Bible staat “Zijn” vleugelen niet “haar”…). Dus hij zegt: “Ik zal ten hemel opstijgen” Dus hij begint op te komen over de hemel. Oke, “boven de sterren Gods mijn troon oprichten”. Wat gebeurd er als de zon er uit komt? Hij is verheven omdat het licht van de zon helderder straalt dan het licht van de sterren.

Ik zal mijn troon, mijn helderheid, oprichten boven de sterren van de hemel. Hij zegt: “en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden;” Omdat de zon niet alleen rijst van oost naar west, het rijst elk jaar ook van zuid naar noord. Van de winterzonnewende, die in het zuiden is, onder de evenaar, naar de zomerzonnewende (dat is waar we nu naar toe gaan). Het rijst op naar het noorden boven de evenaar. En dan gaat het weer terug. Is dat niet cool?

“Zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden 14 ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.” Boven de hoogten der wolken. Om 12 uur, is de zon wat? De allerhoogste. Ik wil mij “gelijkstellen aan” de allerhoogste. Maar dat is niet alles wat hem overkomt. 15 Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve. (na 12 uur daalt de zon weer naar beneden). Dat is waar hij naar toe gaat.

Achter de adelaar zit een boze geest
Dus lucifer wil het licht zijn. Deze adelaar (op de dollar) is een representatie van het valse licht dat Amerika leid terwijl het dit licht (de Bijbel) behoord te zijn. Wel, laten we verder gaan.

10 En wat hun aangezichten betreft, die geleken bij alle vier ter rechterzijde op dat van een mens en dat van een leeuw; bij alle vier ter linkerzijde op dat van een rund; ook hadden alle vier het aangezicht van een arend.

Wat we hier zullen ontdekken is dat adelaars geesten representeren… (de adelaar op de doller) is niet zomaar een goedaardige wezen dat ons hoop geeft in dit land. Ik geloof dat er een geest aan het werk is die dit land niet alleen brengt daar waar we nu zijn maar ook waar we in de toekomst naar toegaan.

Dit is Ezechiël die kijkt naar de Cherub. Dat zijn typen uit de geestelijke wereld. Het zijn geestelijke wezens. Geen fysieke. Ze zijn geestelijk. De vier is op hen. Wat het verhaal verteld van wat ze zijn, oke. En de vierde, de vierde is altijd de adelaar. Dat vind ik interessant. Omdat in Openbaringen, als Johannes hetzelfde ziet, hij altijd de adelaar als de nummer vier beschrijft.

7 En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een rund gelijk, en het derde dier had een gelaat als van een mens, en het vierde dier was een vliegende arend gelijk.

Elke keer als je het nummer 4 ziet in de Bijbel. Denk aan iets wat 4 is in de Bijbel. Matteüs; Marcus; Lucas; Johannes. We hebben hierover gesproken toen we de elementen behandelden en zo. Het vierde rijk. Je hebt te maken met geesten, maar je hebt te maken met een of ander evangelie. Het echte evangelie veranderd mensen in onsterfelijke wezens. Sterfelijkheid zal uitgedaan worden en we zullen onsterfelijkheid aan doen. Dat is wat het echte evangelie doet.

Er is een nep evangelie. Een valse. Paulus refereerde er aan in Galaten. Hij sprak er over in 2 Korintiërs 11. Een ander evangelie die je niet geleerd hebt van de Bijbel. Hij zei: “als iemand dat brengt, hij zij vervloekt”.

Dus de geest van de adelaar. Denkt aan de inheemse Amerikaanse stammen. De “First Nations” in Canada. Hun grote geest is de adelaar. Ze aanbidden de adelaar en naar de adelaar kijken ze voor licht en leiding oke. Daarom dragen ze in die naties de adelaarveer. De adelaarveer is de het meest heilige dat je hebben kunt.

Satan zelf zit er achter
Dus, we nemen het idee van de vier, de adelaar. Denk aan wat het doet.

12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Hoe kunnen ze boven komen? Ze hebben vleugels. Ze vliegen en oefenen boosheid uit in hemelse gewesten. Dus we zien het idee dat deze adelaar in vlucht en stijgende een representatie is van een erg slechte geest. Laten we meer ontdekken:

3 Hoort. Zie, een zaaier ging uit om te zaaien. 4 En het geschiedde bij het zaaien, dat een deel langs de weg viel, en de vogels kwamen en aten het op.

Hij geeft je een symbool. Daarna legt hij het symbool uit:

14 De zaaier zaait het woord. 15 Dit zijn degenen, die langs de weg zijn: waar het woord gezaaid wordt, en zodra zij het horen, komt terstond de satan en neemt het woord, dat in hen gezaaid is, weg.

Dus hier gaan we, Kijk mee. Hij zei in de vergelijking de vogels kwamen en aten het op. Daarna zegt hij “die vogel”. Hij zei niet een specifieke. Hij zei niet een pinguïn of een “austerits” of een kippenvalk. Hij zei alleen “de vogels”. Elk soort wezen in de geestelijke wereld met vleugels is een representatie van (hier zie Hij het): “komt terstond de satan en neemt het woord, dat in hen gezaaid is, weg.”

Dit is een representatie van iemand, Osiris, de zongod. De gevleugelde zonneschijf. De geest die zich gelijkt wil stellen aan de allerhoogste. Daar is dit een symbool van. De Azteken hadden een god genaamd “Quetzalcoatl

Weet je wat dat betekend? Ik heb geen idee. Het is een vreemde taal. Nee, het betekend “de gepluimde slang”. Of de slang die, omdat hij veren heeft, de mogelijkheid heeft om rond te vliegen.

En oh kijk Quetzalcoatl hou er van om mensen te eten. Oke, denk daar gewoon eens over na. Nou, hier is de duivel:

2 en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. 3 En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. 4 En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden.

Ga terug naar deze afbeelding van Quetzalcoatl met vleugels en veren en hij is een slang terwijl hij deze arme man op eet. Ik zeg je de duivel is de verslinder. Hij verslind het Woord van God. Hij staat klaar om haar kind te verslinden zodra dit geboren is. Weet je waarom? Dat mensenkind is het Woord van God. Het is Jezus. Die alle naties zal hoeden met een ijzeren staf. Ga terug naar Openbaringen 12. Merk op dat “zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede”.

Kijk eens naar deze afbeelding. Van vette Albert. (Ik had je te pakken of niet…?) We hebben de adelaar met twee koppen. Het heeft een kroon. Wat heeft hij onder zijn vleugels bij zijn staart? Sterren. Weet je hoeveel het er zijn? 33. Weet je wat dat betekend? Als er 100 sterren zouden zijn. Een derde er van, 33, werden uit de hemel mede gesleept door zijn staart en geworpen op aarde.
 
Kijk nog eens naar dat symbool. Het beschrijft dat precies voor je! Deze adelaar. Dat is God niet. Dat is niet Jezus Christus. Gok eens wie dat is. Het is de zon met vleugels. Het is het wezen dat oprijst om zich gelijk te stellen aan de allerhoogste.

We gebruiken dit vers al de tijd al. Denkt er over wat het (je) nu zegt:

1 Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, 2 waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid,

Daar is het. Hij gebruikt andere wegen om lucifer te beschrijven. Zijn engelen, zijn leger, zijn geesten die met hem werken. Hij is de prins (de overste). Dat is wat een adelaar representeert. Het is een prins. Geen enkel koning in de wereld gebruikte ooit een slang op zijn schild. Geen enkele koning deed dat ooit. Hij gebruikte een adelaar. Waarom? Ten eerste vanwege de geest die er achter zat. Ten tweede wilde hij zich associëren met die prins van alle luchtwezens. De adelaar. De duivel is de overste van de macht der lucht. Hij heeft daar macht over.

Nou hier is iets wat we ontdekken over adelaars. Adelaars volgens de Schrift. Ten eerste. Als je een Jood was die opgroeide onder het oude testament was je onder de wet. Er waren bepaalde dingen die je eten kon. Je kon kip ten. Je kon geiten eten. Je kon koeien eten. Je kon lam eten. Je kon sprinkhanen eten. Je kon niet eten: varkens, garnalen en adelaars. Waarom? Ze waren een gruwel en ze waren onrein. Wat is er met adelaars? En ik wil je hier een lijst geven. Wat er anders is aan adelaars in deze lijst dan zeg maar duiven en “blue birds”. Wat is anders? Wat ze eten. Kijk adelaars verslinden vlees. Dat is lucifer. Hij is een verslinder van vlees.

13 Deze zult gij verafschuwen onder de vogels, – zij mogen niet gegeten worden, een gruwel zijn zij –: de arend, de lammergier en de zeearend, 14 de wouw en alle soorten gieren, 15 alle soorten raven, 16 de struisvogel, de katuil en de meeuw en alle soorten sperwers, 17 de steenuil, de aalscholver en de oehoe, 18 de witte uil, de pelikaan, de aasgier 19 en de ooievaar, alle soorten reigers, de hop en de vleermuis.

Ga terug om te kijken naar de Watchman Video Broadcast “waren draken wonen”. Je zult ontdekken wat uilen representeren. Dat zijn geesten. Dat zijn representaties van geesten en God heeft gezegd: “Eet ze niet. Heb niet iets met ze te maken.” Waarom? Omdat al deze dieren hier, denk aan de vleermuis, wat eten ze? Geen mensen. Geen kleine kinderen. Het zijn vleeseters. Dat is waar ze achteraan gaan. Ze ontstaan uit en verslinden veel vlees. God zei: “ze zijn een gruwel. Eet ze niet.”

28 Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen.

In de King James staat “adelaars” i.p.v “gieren.”

For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.

36 [Twee zullen op het land zijn, de een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden.] 37 En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Here? Hij zeide tot hen: Waar het lichaam is, daar zullen ook de gieren zich verzamelen.

Ook hier staan adelaars:

36 Two men shall be in the field; the one shall be taken, and the other left. 37 And they answered and said unto him, Where, Lord? And he said unto them, Wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered together.

Nu krijgen we een idee. We zien hier (op het dollar biljet) dat het geesten zijn. Het is een representatie van een soort van wezen. Het is een prins van de macht van de lucht (de overste van de macht der lucht). Het verslind vlees. Het houd er van om de mensheid te verslinden. Dat is wat het doet. En we zien hier een representatie van of een link naar lucifer zelf.

Wat representeert de adelaar in de profetieën
Nou gaan we het bekijken vanuit het rijk der profetieën. Wat betekend het vanuit het oogpunt van wat komen gaat en wat representeert de adelaar vanuit het oogpunt van een natie. We gaan direct naar de Bijbel:

6 Want zie, Ik verwek de Chaldeeën, dat grimmige en onstuimige volk, dat de breedten der aarde doortrekt om woonsteden in bezit te nemen, die de zijne niet zijn. 7 Schrikkelijk en vreselijk is het, zijn recht en zijn hoogheid gaan van hemzelf uit. 8 Zijn paarden zijn vlugger dan panters, en sneller dan avondwolven; zijn rossen en zijn ruiters komen aan in galop, zij komen van verre aangevlogen als een arend, die toeschiet om te verslinden.

Merk op, Habakuk nou. We hebben het er over dat die adelaars verslinders zijn. Ze verslinden vlees. Ze eten mensen. God gebruikt ze om sommige dingen weg te nemen. Hij maakt de connectie tussen de geest en een natie. Nou hij zegt: “Ik verwek de Chaldeeën.” We zullen ontdekken dat de Chaldeeën niet de enige natie was die God associeerde met de adelaar. En al die naties zoals de Chaldeeën en zoals we straks zullen zien Esau, Edom, zijn ook geassocieerd met de adelaar. Dat is omdat er een plaats in Deuteronomium is waar God je heel precies verteld wat er aan gaat komen. En Hij gaat voor ons identificeren wat deze adelaar (op de dollar) echt representeert.

Maar Hij noemt de Chaldeeën een grimmig en onstuimige volk. “Zij komen van verre aangevlogen als een arend, die toeschiet om te verslinden.” Denk aan hoe het nieuwe testament spreekt over de komst van de Heer. Het had op dat moment over kunnen zijn. Het had over kunnen zijn en de mensen weg. Als God zegt het is haastig en snel, bedoeld Hij precies dat. Paulus zegt in een oogwenk bij de klank van een bazuin. http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=1+Tess+4

Zo plotseling kan het voorbij zijn. Er zijn mensen die ’s morgen hun huis verlaten. Ergens op de dag, boem, ze zijn dood. Zo ineens. En God zegt als Hij klaar is om dit grimmige en onstuimige volk los te laten, zullen ze haastig komen als de adelaar die toeschiet om te verslinden.
 
In Job 6:26 we ontdekken dat ze jagers zijn. Net als Nimrod was. Herinner je je Nimrod? De machtige jager voor het aangezicht des Heren?

26 Zij glijden voorbij gelijk biezen boten,
als een arend, die toeschiet op de prooi.

29 Is het door uw inzicht, dat de valk vliegt,
zijn vleugels uitslaat naar het zuiden?
30 Is het op uw bevel, dat de gier zich verheft
en zijn nest in de hoogte bouwt,
31 op rotsen woont en vernacht,
op rotspunt en bergtop?
32 Vandaar speurt hij naar voedsel,
zijn ogen turen in de verte;
33 zijn jongen slurpen bloed,
en waar verslagenen liggen, daar is hij.

(In de King James staat weer een adelaar. Niet een gier: http://www.kingjamesbibleonline.org/book.php?book=Job&chapter=39&verse= )

Als je terug gaat en Matteüs 21, Marcus 13 en Lucas 21 leest. Deze profetieën over de komst van de Heer en al de dingen die gaan gebeuren op aarde. En we lazen deze verzen net. Jezus sprak over dat een zal worden weggenomen en een achtergelaten. Waar zal dat gaan gebeuren? Nou, waar de verslagenen liggen, daar zullen de adelaren zich verzamelen.
Ik weet niet van alles wat het representeert. Maar ik denk dat er een tijd komt als God geesten zal toestaan. Hij zal ze ineens loslaten. Plotseling. Ze zullen naar beneden komen. En ze zullen deze wereld verslinden, ze zullen de mensheid verslinden. Net als Nimrod de machtige jager voor het aangezicht des Heren?

Amerika rijst op als een adelaar
Als we kijken naar de adelaar (op het doller biljet). We hebben het er eerder over gehad. Kijken we naar een embleem van vervoering. Iets dat rijzende is. Denk aan waar Amerika was. Denk aan waar Amerika was aan haar begin 1776, 1789, 1790. De grondwet. En we begonnen als een natie. Nou zijn we druk bezig met het uitbreiden naar het westen. Toen we helemaal in het westen waren, zochten we naar iets om te doen. De Eerste Wereld oorlog gebeurde. En Amerika is niet echt de wereldmacht die ze zal worden. Maar tijdens de Tweede Wereld oorlog, ontdekken we, ontdekt de wereld, dat er geen natie in de wereld is die ons kan verslaan.

Dat is wat deze (occulte) kerels leren. Amerika rees letterlijk uit de as van alle Europese monarchieën. En rees op en werd een grote natie over iedereen. En verhief zich zelf zelfs boven de sterren van de hemel. En nu. Als je nu denkt over religie in Amerika. We hebben God niet nodig. God is iets mafs. Wie heeft dat nou nodig.

Dus de adelaar gaat helemaal over representatie, over rijzen (of stijgen). Je ziet het embleem hier. Dit is een verheven adelaar. Het rijst op boven iedereen uit. Oh, ik heb Bijbelteksten hier. Ik zeg je, er is een geest die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid in dit land. En Amerika begint precies te lijken op wat de Bijbel zegt dat het land wiens representatie de adelaar is zal lijken.

16 De schrik voor u heeft u misleid, de overmoed van uw hart. Gij, die in rotskloven woont, u vastklemt aan de hoogte der heuvelen, al maakt gij uw nest zo hoog als de gier, Ik zal u vandaar neerhalen, luidt het woord des HEREN.


Klinkt bekend of niet? Ik denk dat Amerika te hoogt komt. En te arrogant. En te eigenwijs met God. Nou je bouwt op zo hoog als de adelaar. Je bouwt je nest zo hoog als de adelaar. Hoe hoog is dat? Wou.. Denk aan de luisterposten van Amerika overal ter wereld. Denk aan satellieten. Wou, die zijn hoog. Dat is Amerika die zich zelf verheft boven iedereen in de wereld. Maar we stopten daar niet of wel? Wij schopten het nog wat hoger.

9 Wee hem die onrechtmatig gewin bijeenbrengt voor zijn huis, om zijn nest te maken in de hoogte, ten einde zich te redden uit de greep van het onheil! 10 Gij hebt schande tegen uw huis beraamd, (toen gij het voornemen hadt) vele volkeren te verdelgen; dus hebt gij uw leven verbeurd.

Laat me kijken naar de taal hier: “om zijn nest te maken in de hoogte”. Wat is dat? Dat is de adelaar. “Wee hem die onrechtmatig gewin bijeenbrengt voor zijn huis,” Dus hij zet zijn huis, zijn nest, in de hoogte zodat niemand hem naar beneden kan halen. “ten einde zich te redden uit de greep van het onheil”, Denk aan wat Amerika representeert. De hoogste vorm van leven.

De hoogste standaard van het leven. De hoogste in de ontwikkelingen in de gezondheid zorg. Dat gaat natuurlijk heel erg hard naar beneden of niet? Dat is precies wat God zei. De hoogste van alle financiën, de hoogste van alle gebouwen. We behoren hoger te reiken. We behoren meer te doen dan iedereen in de wereld. Dat is Amerika. Dat is de geest die werkt in dit land.

En God zei, je begint te hoog te komen. En als je dat doet, zal ik je naar beneden halen. Kijk wat Hij zegt:

4 Al zoudt gij uw nest zo hoog bouwen als de gier, ja, al was het geplaatst tussen de sterren, vandaar zal Ik u neerhalen, luidt het woord des HEREN.

(nogmaals in de King James staat een adelaar: http://www.kingjamesbibleonline.org/Obadiah-1-4/ )

Herinner je wat lucifer zei: “…ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.”

Een land in de wereld denkt dat het Gods natie op aarde is. Raad eens wat George Bush dacht. Raad eens wat de leden van de skull and Bones genootschap dachten toen ze Yale-universiteit verlieten: “Jij bent het beste van het gewas. Jij bent de beste van de wereld. Jij gaat vooruit en zal de hele wereld laten zien wat de Amerikaanse manier van leven is.” Zelfs superman. Waar staat hij voor? Waarheid, gerechtigheid en… het Amerikaanse leven.

Dus hier is ons arrogant, eigenwijze land. En ik hou van Amerika. Ons arrogant, eigenwijze land. Dat probeert zich zelf op te zetten als de hoge morele superheld natie van de wereld. En God zei: “Al zoudt gij uw nest zo hoog bouwen als de gier, ja, al was het geplaatst tussen de sterren, vandaar zal Ik u neerhalen”

Kijk hier eens naar. Raad eens wat dat is? Dat is Amerika. Kijk wat hij in zijn handen heeft? Wat is het aan het doen. Als je een vogel ziet rond vliegen met een stok in zijn poten. Wat is het aan het doen? Het bouwt een nest. En nou spreken we er over dat we daar een maanvesting moeten hebben en al dat gedoe. God zei: “Al zoudt gij uw nest zo hoog bouwen als de gier, ja, al was het geplaatst tussen de sterren, vandaar zal Ik u neerhalen, luidt het woord des HEREN.
Net als lucifer. God gaat Amerika neerhalen. Omdat de adelaar te hoog is gekomen…

Nou, ik geeft je hier nog een vers. En ik zal je laten zien dat dit alles (de dollar) niet alleen de verheffing van een land representeert. Het representeert de verheffing van de mens als Goden. Je ontdekt als je heel diep gaat studeren in al die samenzweringen en valse mysteriën culten en dergelijke (Je hoeft dat niet zelf te doen), je ontdekt dat jij als een mens, als een student als een discipel. (Herinner je we worden Christen genoemd toch? Waarom? Omdat we wie volgen? Christus. We lijken op Christus) Je zult ontdekken, zoals George Bush Senior zei, je een van die duizenden punten van licht zult worden. Je wordt een kleine lichtdrager. Kleine lucifers.

Dus denk aan Jesaja 14. Niet alleen maar de duivel zelf, maar over elke man, elke vrouw die zich zelf verheft als de adelaar. Hij probeert de hoogte te schalen en zo hoog mogelijk te zijn als mogelijk. Om precies als lucifer te zijn. Want werkelijk. Wij volgen Christus. We zijn Christenen. Zij volgen lucifer. Zij zijn lucifer. Laten we teruggaan en het nog eens lezen. Je zult iets zien.

14 ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. 15 Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve. 16 Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven; 17 die de wereld tot een woestijn maakte en haar steden afbrak; die zijn gevangenen niet naar huis liet keren? 18 De koningen der volken liggen allen met ere, ieder in zijn woning, 19 maar gij zijt weggeworpen, ver van uw graf, als een verafschuwde scheut, overdekt met verslagenen die door het zwaard doorboord zijn, die neerdalen naar de stenen der groeve als een weggetrapt aas.

Ga terug en kijk naar die afbeelding (van de adelaar op de maan). Het is een tak in zijn hand (een scheut). Ik kijk hier naar en ik zie “je bent lucifer, maar iedereen zal zeggen, is dit niet de man? Wat gebeurd er met mensen? Ze stijgen en ze vallen. Ze stijgen en en iedereen denkt ohh ze zijn het grootst in de wereld en dan vallen ze. Denk aan Justin Beaver. Hij stijgt. Maar nu is hij is een dopehead. Hij is een overspeler. Hij is de uiting van een epidemie van verwende, verdorven Amerikaanse kinderen. En hij is Canadees. Maar hij is de uiting er van. Als die sterren rijzen in de hoogten. Wat gebeurd er meestal? Ze vallen neer in de diepten.

Dus ik zie deze adelaar als een representatie van ons Amerikanen. In het gezicht van God verheffen we ons zelf. God zegt: “oh echt?”. En hij gooit ons terug op de grond. Zelfs lager dan dat. In het dieps der groeve. En de wereld zegt: “Is dit de man. Is dat hem die dit allemaal deed.” Dus denk er over na.

We gebruiken deze adelaar. Veel Amerikanen, veel Amerikanen, en ik zeg niet perse dat ze fout zijn, dragen een embleem van een adelaar. Op hun motoren en jassen en zulke dingen. Oke, dat begrijp ik. Ik ben een patriot. Ik hou van de vlag. Ik hou van de emblemen en dergelijke. Maar ze gebruiken dat als een uiting van Amerikaanse arrogantie. Amerikaanse trots. We zijn Amerikanen. We kunnen niets fout doen. We zijn Amerikanen. Wij bezitten alles. We zijn Amerikanen. We zijn dit, we zijn dat. Ik geloof dat de geschiedenis van de wereld. Inclusief de geschiedenis van de Bijbel. Heel duidelijk was over het feit dat iedereen, elk land, elke kerkgroep, elke Christelijke leider dit zich zelf zo verheft. Hoger dan de plek die God hem geeft (neergehaald wordt). God geeft ons een plek en het is meestal laag. Hij geeft ons geen vleugels. Maar we stijgen op met vleugels. En we pretenderen dat we hoger zijn dat iedereen. Sommige predikanten doen het. Sommige kerken doen het. Sommige kerkmensen doen het. Sommige kerkgroepen doen het. Wij hebben de verheven doctrine. En he luister, als wij niet oppassen kunnen we deze King James Bible nemen en het mensen in het gezicht wrijven en zeggen: “ha ha, je bent niet zoals ons!” En ze doen een stap terug en zeggen nee en we zullen ook nooit zoals jou willen zijn.

Dus denk er gewoon eens over na. Denk over de stijgende adelaar. God zegt iedere keer als de adelaar oprijst, hij een beetje te hoog komt, breng ik hem neer. Ik ben daar geweest. Ik ben daar geweest. God heeft een manier om mensen neer te halen. Waarom? Opdat Hij ze kan gebruiken. Dus Hij is degenen die is verheerlijkt en niet wij. Dus we hebben nu een idee waar dit allemaal over gaat. De geest van luficer. De geest van de anti christ. Die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid op dit moment. Gerepresenteerd door deze adelaar. En trouwens als je denkt dat dit kleine ding hier (dollarbiljet) enige religieuze ideeën heeft. Voor de meeste mensen in Amerika is dit hun God. En je weet het. Dit is hun god. Voor de meeste kerken? Dit is hun God.

Volgende week zullen we zien precies zien wat God heeft gezegd over de adelaar en het laatste wereldrijk. Die je niet leuk zult vinden als je hier bent. Oke. Dus denk na over wat we hebben gezegd. Lees de Schriften terug en bereid jezelf voor op volgende week. Lees Deuteronomium 28. Start in het begin en lees helemaal door. En je ziet waar we naar toe gaan volgende week. Oke. Dit is Pastor Mike. Ik hou van je. God zegene je. We zien je de volgende week Bye, bye.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten