maandag 12 mei 2014

Watchman Video Broadcast - Het geheim van het zegel deel 3

Link naar de video: http://youtu.be/ftW-xqe6wvE

(In deze vertaling heb ik geprobeerd Pastor Mike zo goed mogelijk te vertalen. Ik ben geen vertaal expert. Het is misschien wat lastig te lezen maar het is zeer de moeite waard. De kopjes er boven heb ik voor de overzichtelijkheid zelf bedacht. De Watchman Video Broadcast serie is DE Bijbelstudie van de eindtijd! Mis het niet!)

Het tweede ontwerp van het grootzegel van Amerika
We gaan het hebben over het geheim van het zegel. De vorige keer, toen we het onderzochten, keken we naar het eerste ruwe ontwerp van het grootzegel van Amerika. Die werd gemaakt door onder andere Ben Franklin. Die was, wat we zeker weten, een vrijmetselaar. Thomas Jefferson daar weten we het niet helemaal zeker van, maar zelfs als hij dat was, hij hoeft het niet te zijn. Er zijn sommige dingen die sommige mensen niet begrijpen. Ze denken dat iedereen die iets doet in de politiek, of globaal iets te betekenen heeft, perse in de illuminatie zitten of ja dat ze vrijmetselaar zijn. Maar ze weten dat niet. Eigenlijk, volgens de regels van de meeste vrijmetselaars loges, behoor je te vertellen dat je een vrijmetselaars bent als mensen je dat vragen. Je behoort dat niet te verbergen. Je mag alleen de geheime naam van God, “Jaboelan’, niet vertellen anders wordt je keel doorgesneden van oor tot oor, en al die andere dingen

Dus we weten niet of Thomas Jefferson een vrijmetselaars was. Maar we weten wel dat hij een, zo als dat heet, Diëst was. Een Diëst is iemand die zegt: “ja, ik geloof in God, die blijkbaar maar een oog heeft, en ik geloof dat God alles over ziet en zo en alles zegent maar tot daar aan toe. Hij is verder niet geïnteresseerd in wat we doen.”

En ik zei dat om dit te zeggen. Vorige keer hebben we al gekeken naar het eerste ontwerp van het Grootzegel, we gaan kijken naar de tweede. Die werd ook niet aangenomen. Dat gebeurde bij de derde. Maar we gaan kijken naar de tweede. Want we kunnen daaraan al het binnensluipen van de illuminatie, of geest van de illuminatie, beginnen te zien. Waarnaar de Bijbel refereert als de geest van de anti christ.

De laatste dagen, de laatste ure
Dit is iets wat je moet begrijpen. Laat me je het voorlezen uit de Bijbel. In 1 Johannes:

18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.

“Het is het laatste ure”. Dit komt overeen met wat zowel Paulus en Peterus zeiden. In de apostelen refereerde Paulus er aan dat wij in de laatste dagen zijn, Hebreeuwen 1:

1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, 2 heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft.

Als je kijkt naar het tijdperk van de geschiedenis dan heb je de eerste 4000 jaar vanaf Adam tot Christus. Dat was in het verleden. Maar nu vanaf Christus hebben we 2 dagen of twee 2000 jaar (een dag is bij de Here als 1000 jaar, 2 Petrus). En heb je de laatste dag. Wat het 1000 jarige rijk is. Wat de 7’de dag is.

Dus als je de vier dagen er voor vergelijkt met de laatste drie, dan zijn dat de donderdag, vrijdag en zaterdag. Het laatste deel van de week. En dus zijn we “in de laatste dagen”. En “het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.”

Ik denk dat Johannes refereert naar de tijd vanaf de dood, begrafenis en opstanding van Christus helemaal tot aan de laatste 2000 jaar. En we gaan nu de laatste 1000 jaar in. Hij zei: we weten het want we zien overal veel anti christen. En hij refereert er dan aan dat onder die anti christen een geest werkzaam is.

1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.

De geest van de anti christ
Er is iets wat in me opkwam eerder vandaag. De geest van 1776. Je hebt daarvan gehoord toch? Als je een Amerikaan bent, hebt je daarvan gehoord. Ik herinner me in 1997. Wat een groot ding was dat! Speciaal voor een 10 jarige jongen. Om te zien hoe het land het 200 jarig bestaan vierde die terug gaat naar de onafhankelijkheid verklaring uit 1776. We noemen het het “bisentenial year”. Mijn moeder kocht voor zich zelf een gloednieuwe auto. Het was een Shevanova Hetch Back. Ken je die auto’s? Het was een 1776 model en het was gedecoreerd met de geest van 1776. Ik heb dat onthouden.

Hoe meer ik de Bijbel lees en begrijp des te meer begin ik de dingen letterlijk te nemen. Als we kijken naar het ontwerp van het grootzegel en hoe dat ontwikkelde. Dat, hoewel we denken dat Jefferson geen vrijmetselaar was, er een geest was die door werkte, misschien niet door iedereen, maar tenminste sommigen van de oudvaders van dit land. En je kunt die geest er uit zien komen in het ontwerp van het grootzegel. Johannes zegt:

1 Johannes 4:6
1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. 2 Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; 3 en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.

Johannes verteld ons dus dat er niet alleen een anti chist in de laatste dagen komt, het beest, Openbaring 13, dat oprijst uit de zee. De man der zonde, de zoon des verderfs, de man uit Syrie. Een soort van anti type van Nimrod. Daar is de geest van de anti christ alreeds aan het werk. (hij is nu reeds in de wereld)

De Geest van God
Laat me het contrast schetsen. De geest van God laat altijd dingen zien die in de Bijbel staan. Het openbaart voor ons het geschreven Woord van God. En Paulus zei we gebruiken vrijmoedigheid (duidelijkheid) in spreken. In Habakuk zegt hij: schrijf die dingen op een steen en maak ze duidelijk zodat hij die het leest er iets mee kan. Dus wij kunnen lezen in de Bijbel en kunnen duidelijk zien wat er geschreven staat. En we hebben de keus om het te geloven. Ik geloof wat het Woord van God zegt. Dat is de Geest van God. Hij spreek en hij openbaart het geschreven Woord van God.

Dan daarnaast hebben we, oh laten we Dan Brown nemen: “het verloren symbool”. Iedereen was aan het raden waar Dan Brown over schreef. Ze wisten dat het over Washington DC ging en de vrijmetselarij. Ze dachten dat het de verloren sleutel van Salomon genoemd zou worden of de sleutel van Salomo of zo iets dergelijks. Maar hij noemde het het verloren symbool. En hij behandeld weer Robert Langdon die alle symbolen en symboliek behandelde die in Washington DC is. En hij refereert aan het verloren symbool als een groot geheim dat begraven is, bedekt het is, geheim is. En het wacht om te worden onthuld in een bestafde tijd.

En dus is er een geest, die nu aan het werk is, dat die dingen verborgen houd. Die geest zal zich altijd bezighouden met symbolen. Zoals deze adelaar met twee koppen. Het lijkt best wel veel op de adelaar die op de achterkant van de dollar staat. Daar gaan we het later over hebben in een toekomstige Wachtman Broadcast. Maar de geest van de anti christ onthuld niets duidelijk. Je kunt 800 bladzijden lezen van dit boek en nog steeds niet weten, na al dat lezen, wat het echte geheim van de vrijmetselarij is. En hoe dat geheim in verhouding staat tot de vorming van een gloednieuwe natie en ook het geheim van het zegel. Daar gaan we naar kijken vandaag.

Het eerste ontwerp van het grootzegel van Amerika 
De laatste keer dat we het er over hadden, zijn we gebleven bij het eerste ontwerp van het grootzegel. Ben Franklin en Thomas Jefferson dienden het in. Je ziet Mozes met zijn armen uitgestrekt over de Rode zee. Je ziet de golven die over farao spoelen, die een kroon draagt. Het lijkt een beetje op koning George als je begrijpt wat ik bedoel. Hij heeft een zwaard en verdrinkt met zijn strijdwagen en paarden. In de Rode zee. En daar is de Glorie van God in de wolken, de pilaar van wolken en de pilaar van vuur, die daar staat en de onderneming van de Nieuwe Wereld Orde zegent.

Ik las een tijdje geleden iets. Benjamin Franklin had oorspronkelijk, voor het ontwerp voor dit zegel, geschreven dat lichtstralen tevoorschijn zouden schieten uit deze wolk op Mozes als een soort van handtekening van God ter goedkeuring van de bouw van een nieuw land. Deze tekening werd pas gemaakt in 1855. We begonnen die geest al aan het werk te zien.

Hier is iets dat ik je wil laten zien toen Benjamin en Jefferson het geschreven ontwerp voor het Grootzegel van de Verenigde Staten indienden. Zoals zij dachten dat het er uit moest komen te zien. We zagen daarin het complete beeld van Mozes en de gloriewolk in de Rode zee op de front van het zegel. Dat wordt de reverse kant genoemd. De obvers kant betekend het front er van. Dit is zoals het er uit ziet:

Je kunt zien: “Seal of the United States of Amerika” (zegel van de Verenigde Staten van Amerika), 1776 (in Latijnse nummer aan de onderkant) en het heeft schilden met de 13 koloniën, de 13 originele staten. En ook zien we al het alziende oog.

Hier is een soort van pentekening er van die was gevonden tussen de pagina’s van de aantekeningen van Thomas Jefferson. Je kunt zien: “E Pluribus Unum” (uit velen een). Daar gaan we het nog over hebben.
 
Je ziet de schilden van de 13 staten. Je ziet voor de eerste keer het alziende oog en de stralen er omheen die er vanaf komen. En ik wil dat je ziet dat er een vrouw staat, of de tekening van een vrouw. En ze houd een staf, een staaf, en wat lijkt een zwaard in de andere. En de staf heeft iets grappigs er op. Ik zal je zo laten zien wat dat is.

Dus nou we weten dat het eerste ontwerp werd afgewezen. Voor wat voor reden dan ook ze accepteerden het niet. Misschien werd er door de geest die al aan het werk was gezegd dat het niet echt goed genoeg was. Dus werd er in 1770 een nieuw comité gevormd. Ze huurden een man genaamd Francis Hopkinson.

Het tweede ontwerpschets
Dit is het ontwerp waar hij mee kwam. We hadden het schild al opgemerkt. We hebben de 13 sterren. Dat is wat ze noemen een constellatie van sterren. Ik denk dat dat belangrijk is. Als we de sterren gaan behandelen van het echte zegel van Amerika, gaan we meer onderzoeken wat die sterren echt representeren. Niet volgens Jefferson en Franklin maar volgens het Woord van God. Ik wil dat je zo gaat nadenken (wat zegt de Bijbel..)

We hebben een Romeins soldaat die een (wat lijkt op) zwaard vasthoud en het Grootzegel van de Verenigde Staten van Amerika. Er is een vrouw daar. Ze kijkt naar de constellatie van sterren en houd een olijfblad in haar hand.

Nou, aan de reverse kant van dit zegel staat een nogal simpel concept. We hebben een vrouw die zit op een stoel, of zelfs misschien wel een troon. En daar is het weer, ze houd een staf in haar hand.

De Frigische muts werd gedragen door bevrijde slaven 
Hier is een close up van dat grappige ding dat bovenop de staf zit met al die stralen die er uitschieten. Wat ter wereld is dat! Blijf luisteren. Je zult het zo dadelijk ontdekken. Je kan dit eerder gezien hebben. Het wordt aangeduid als de “Frigische muts” of de “Frigische hoed”. Ja dat heb je eerder gezien of niet! Al de smurfen dragen de Frigische muts!
Is hier een verbinding? Ik weet het niet maar laat ik zegen de eerste smurfen film die hier uitkwam een paar jaar geleden ging compleet over het openen van een poort naar een andere wereld. (let op de vorm van de smurfen in het plaatje… Het is een liggende piramide. De rode smurf vormt de topsteen)
 
Denk daar eens aan als je Openbaringen 13 of Openbaringen 9 leest. Of je leest over waar CERN over gaat. We hebben daar video’s overgemaakt. Het gaat allemaal over het openen van een poort naar een andere wereld zodat de mensen die de Frigische muts dragen heen en weer kunnen. Ik ga er niet veel op in verder.

Als je een beetje onderzoek doet naar de Frigische muts op wikipedia of elders op internet, vind je er verschillende dingen over. Maar dit ging om in de hoofden bij mensen als Jefferson die dit specifieke symbool inbrachten in het tweede ontwerp voor het Grootzegel van de Verenigde Staten van Amerika. De Frigische muts werd gedragen door bevrijde slaven in het Romeinse Rijk. Met andere woorden als je leefde in het oude Romeinse Rijk, rond de tijd van Christus en later, droeg hem als je een van die bevrijde slaven was van Frygia. En als ik het me goed herinner staat dat zelfs in de Bijbel. Misschien in handelingen 2. Je kunt dat zelf opzoeken. Maar als je een van die bevrijde slaven was dan droeg je de Frigische muts. Misschien doordat je je vrijheid had gekocht, de schuld betaald of je eigenaar had tegen je gezegd: “weet je wat, je bent vrij!”,

Het was een aanwijzing, voor zeg de soldaten of handelaars of iedereen, dat jij in feite niet meer een slaaf was. Dat jij het recht had van een Romeinse burger. Je was vrijgemaakt. Dus in eerste instantie is de Frigische muts een symbool voor dat je vrij geworden bent en voor vrijheid. En ja je kunt zeggen dat Amerika een land representeert dat als Israel was in een land van gebondenheid. We gingen over de oceaan en we werden een land dat vrij was onder God. En ja je zou kunnen zeggen dat de Frigische muts dat mogelijk kan representeren.

Symbolen hebben twee betekenissen een echte en een valse

Maar laat me je iets te binnenbrengen. Iets dat de dikke Albert Pike zei in Morals en Dogma. Hij zei symbolen altijd twee betekenissen hebben. Ze hebben de exoterische mening. Dat is de betekenis waarvan we willen dat iedereen denkt dat het werkelijk betekend. Zoals de passer en de winkelhaak kompas in de vrijmetselaarsloge. Vrijmetselaars zullen zeggen dat de passer en de winkelhaak staat voor dat je je gedachten en moralen behoort te meten en vormen met je broederschap bla bla… Ze komen met allerlei vage dingen. En je denkt, ja dat betekend het! Albert Pike zei tegen alle vrijmetselaars: als wij je vertelden wat we willen dat jij denkt wat symbolen betekenen, we belogen je. We hebben je niet de waarheid verteld. Je denkt toch niet we jou de waarheid zullen vertellen!? We logen je voor. Omdat de exoterische mening nooit de echte mening is.

Laten we de Nieuwe King James Bible er bij pakken met driehoekige symbool er op. Toen ik dat zag dacht ik: ik vraag me af wat dat zal betekenen. Dus Thomas Nelson zei: het driehoekige symbool is een oud symbool dat de drie-eenheid representeert. Maar in het boek Handelingen zegt God dat we niet behoren te denken dat we de Godheid kunnen weergegeven met menselijke kunst en hulpmiddelen. Dus Thomas Nelson’s uitgevers, ik weet niet of Thomas Nelson het zelf zei, de uitgevers zeiden dat het driehoekige symbool een symbool is voor de Godheid. God zei: nee dat is het niet. Er is geen symbool voor de Godheid.

Dus Albert Pike zei er is (ook) de esoterische mening van een symbool wat de ware mening en betekenis is. Als we dan weer teruggaan naar de Frigische muts weten we dat het een thema representeert wat gaat over vrijheid. Maar hier is de vraag: wie of wat is het eigenlijk die de gevangenen vrijlaat? Dat is de grote vraag. En we gaan het nader onderzoeken als we verder gaan.

Ik vond een website van de bibliotheek van het Congres dat deze verbazingwekkende vroeg Amerikaanse tekeningen heeft. En ik wil dat je hier eens naar kijkt:

Vrouwe vrijheid met verschillende symbolen
We zien vrijheid. Ze wordt altijd weergegeven als een godin. Dus denk hier over. God maakt ons vrij volgens de Bijbel. En iets anders, een andere geest, maakt schijnbaar mensen vrij in de occulte wereld. Het is de godin. Ze representeert vrijheid.
Let op hoe ze naar ene pijl wijst die ook op het Grootzegel verschijnt. Om de pijl zie je de twee slangen heen kronkelen. Wat veel lijkt op (de gedraaide strengen van) DNA. Denk na over alles wat we hebben ontdekt over DNA uit de Bijbel en de occulte wereld en wat hun plannen zijn. Dat is wat het driehoekige symbool op de King James Bible representeert. En let op, ze houd in haar hand, ik maak er een close up van, de staf met de Frigische muts, die wijst naar de pijl met de kronkelende slangen er om heen.

Ik zal proberen dit netjes te houden en Bijbelse termen te gebruiken. Dit specifieke symbool met de pijl, representeert het mannelijke. En daar laat ik het bij. En de kronkelde slangen, representeren de slang uit Genesis 3, de slang was het listigste van alle andere dieren, maar het staat ook voor het menselijke DNA en iets dat oprijst uit het menselijke DNA.

Het is het symbool voor Mercurius. Het is het symbool voor Hermes Trismegistus. De “tri” uit Trismegistus staat voor het driehoeksymbool. Hij (Hermes) is de God van de geheimen. Hij schreef een geheim boek. Het boek van Thoth. En dat heeft de geheimen tot onsterfelijk in zich. Dat is waar dat symbool (van de pijl) voor staat.
 
We kijken nog een keer naar het plaatje. We zien vrijheid en ze houd een staf met de Frigische muts en ze wijst naar het symbool voor Mercurius of Hermes. Daarin is een groot geheim wat gaat over de menselijke vrijheid en iets dat zal oprijzen uit de as van iets in de laatste dagen “hermetisch” verzegeld. Dit zijn allemaal termen die we allemaal heel goed kennen.

(vertaler: om het goed te begrijpen, kun je je voorstellen dat men vrij van God wenst te worden… Dus niet de vrijheid die God biedt maar men wil zich juist vrijmaken van God! Of te wel zelf God zijn of worden. Voor je begrip moet je het steeds omdraaien. Satanisme is omdraaiing. Je moet het allemaal van de andere kant gaan bekijken. De kant van de vijanden van God)

DNA is als een boek
Hier is nog een andere. Dit is de frontcover van de “Journal of the proceedings of the congress”. Gehouden in Philadelphia, september 1774. Dit is inderdaad nog voor de onafhankelijkheid verklaring. Je kunt het symbool er op zien. Het zijn twaalf armen, zes aan de ene kant en zes aan de andere kant, die uitsteken en die een staf houden met daar op wat lijkt op een boek en de Frigische muts.

Nou denk aan een boek. Denk aan wat David zei: in uw boek werden al mij dagen opgetekend. DNA is een boek. Zo is het vaak in het symbolisme. Bijvoorbeeld als je kijkt naar een schilderij van Maria Magdalena en je kunt zien dat ze zwanger is en er een kandelaar is en er is een boek is met een schedel er op. Als je het symbool van een boek ziet, is dat wat het betekend. Het representeert het verloren woord van de vrijmetselarij. Een boek staat voor zaad, DNA. God zei in Zijn boek: zaad is het Woord. Het is de Bijbel. En in dit geval representeert het het verloren woord. Dat de anti christ is.

De Bijbel is het geopenbaarde Woord. Het is gevonden! Het is geen geheim. Het is geen mysterie. Vrijmetselaarij, Rozenkruisers de New Age beweging. Alles wat de antithese is van wat God zegt, representeert een verborgen, verstopt, geheim. Vaak wordt het gerepresenteerd door een boek.

Dus hier hebben we dit concept: de Frigische muts op een boek en er zijn die twaalf armen. Denk aan de twaalf stammen. Denk aan twaalf constellaties. Denk aan de sterren van de hemel die hun gunst verlenen aan wat onvermijdelijk gaat gebeuren met de Verenigde Staten van Amerika. Zoals het zal gaan volgens een groot geheim.

Christus heeft ons vrijgemaakt!
Nou hier is iets wat je begrijpt vanuit de Bijbel. De Bijbel gaat je leren dat er een echte vrijheid is die ons gegeven is. Ik heb in feite een tekst in mijn hoofd. Dit kwam net binnen van God…!

1 Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.

King James staat het anders:

1 Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage.

(Onder “entangled” of ziet Pastor Mike een kronkelende DNA streng.)

Let op de het taalgebruik in de King James Bible. Is het niet prachtig! Houd stand in de vrijheid waarin Christus ons vrijgemaakt heeft. Dus in het Christendom is het niet Amerika, het is niet een grondwet, het is niet een Nieuwe Wereld Orde en het zijn niet de kronkelende slangen wat de mens vrij maakt. Het is de heer Jezus Christus. Zijn dood aan het kruis. Zijn begrafenis en opstanding dat is wat ons vrijmaakt! En wees niet verward zoals slangen kronkelen rond die staf en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Dat is Gods versie van vrijheid.

Het getal 50
Denk eens na over dit getal. Elke 50 jaar, volgens de wet van het oude testament. Als je in gebondenheid leefde, of in schulden omdat je niet betalen kon of wat het ook was. Misschien had je je land verhuurt en je verloor het en het kwam in handen van een ander. Maar elke 50 jaar, denk aan dat nummer, ze noemen het het jubeljaar, en op dat jaar werd iedereen die in gebondenheid was vrijgelaten. Ongeacht wat. Ongeacht wat ze hadden gedaan. Ongeacht hoe groot hun schuld ook was. Ze werden vrij. Als ze land hadden dat was genomen door iemand door een schuld of zo iets dergelijks, dat land, dat land werd aan hun teruggegeven. Dat is Gods versie van vrijheid. En het gebeurde elke 50 jaar. Je mag dat in gedachten houden terwijl we verder gaan.

Als iemand in Christus is, is hij vrij. Hij heeft vrijheid door de Heer Jezus Christus en ik hou er van dat Gods mensen vrij zijn. Ik maak me er druk om. Ik maak me er erg druk om. Als Gods mensen zie die gebonden zijn door sommige van die religieuze mensen die mensen willen binden. Ik hou van Amerika. Ik ben een Amerikaan. Ik leef in Amerika en ik heb tot nu toe de vrijheid in dit land om te zeggen al de dingen die ik nu allemaal zeg.

Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn
Er is hiervan een tegenovergestelde. Ze denken dat het vrijheid is maar dat is het niet. Kijk sommige mensen, waarschijnlijk een meerderheid van de mensen in deze wereld, haten de Bijbel en ze haten Bijbels Christendom. En ze denken dat de wereld, lees de verklaring van de rechten van de mens, ze denken dat de hele wereld is gebondenheid door het Christendom en religie in het algemeen.

En dus is het humanistische idee om de mensheid te bevrijden van de gebondenheid van de Bijbelse waarheid. Ze willen daar vrij van zijn. Wat in principe betekend dat de complete wet zal zijn doe wat je wilt.. Dat is wat Anton Lavey, van de eerste kerk van satan, zegt, Aleister Crowley. Dat is hun complete satanistische wet. Doe wat je wilt doen. Dat is wat ze vrijheid noemen.

En de Bijbel waarschuwde ons. Petrus waarschuwde ons voor valse profeten en valse leraren. Een geest die profetisch was in die dagen. Die vrijheid beloofde maar dat het niet was.

1 Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. 2 En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; 3 en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.

Hun losbandigheden zijn dodelijk en erg gevaarlijk. Hun verzonnen redeneringen zijn leugens.  Je kunt valse leraren en de meeste politici hierbij indelen. Verzonnen redeneringen betekend dat ze alles bij elkaar liegen, Ze behandelen u als koopwaar. In andere woorden, advocaten en politici en mensen van grote ondernemingen. In plaats van dat in dit land de wil van de gewone man geldt. De wil van de mensen. De wil van de boer en de mensen die in fabrieken werken. Iedereen, de werker. In plaats van dat het hun wil is, is het de wil van de grote ondernemingen. Wat zij willen. Grote ondernemingen, grote banken, grote farmaceutisch bedrijven, grote… wat het ook maar is. Grote ondernemingen die samenwerken met de overheid. En de overheid doet alleen wat in het straatje past van de grote bedrijven. Kapitalisme. Ik hou van kapitalisme, onbeperkte kapitalisme. Het blijkt niet zo’n goed uit te werken of wel?

Daarom zei Petrus:

2 Petrus 2:19
19 Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.

Nou laten we terug gaan. Ben Franklin, Thomas Jefferson, George Washington, (was een vrijmetselaar dat weten we). En dus iedereen die niet hergeboren is. Die niet de geest van God in zich hebben. Iedereen die zo is. Er is een andere geest. Denk aan Efeziërs 2. De geest van deze wereld. De God van deze wereld. De geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Die geest is daar aanwezig. En die mensen zijn bedroven. Ze hebben een bedorven mentaliteit. Ze hebben een bedroven denkleven en ze hebben een geest in zich die hun drijft naar de vestiging van een Nieuwe Orde van de tijden. Ze beloven iedereen vrijheid, maar ze proberen een vrijheid te geven die vrij is van de zegens van God. Dat is hun vorm van vrijheid. Dus ze beloven vrijheid, maar zelf zijn ze slaven des verderfs.

De verandering of transformatie
Nou dit idee van vrijheid heeft alles te maken met transformatie. Kijk, op dit moment heb ik een ding binnenin me. Het wordt de geest van Christus genoemd. Het wordt de innerlijke man genoemd. En ik hou van de innerlijke man. Ik hou van de wet van Jezus Christus die in me leeft. Ik hou van de genade. Ik hou van de Geest. Die Heilige Geest van de belofte. De eerlijkheid die God in me heeft geplaatst. De eerlijkheid die me zegt dat ik een kind van God ben en ik op een dag een Zoon van God zal zijn. Maar voor nu is het in de gebondenheid van de wil en de begeerte en de lust van mijn vlees. En ik haat dat

Dus Paulus zei de hele schepping kreunt in barensweeën. Wachtend op de verlossing, oh sorry,  de aanneming met de verlossing van het lichaam. Zolang ik in dit vleselijke lichaam ben, is er een gebondenheid waar ik onder ben. Dus wat ik verlang is die transformatie die ons werd getoond in:

51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij
veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.

Er is een vijf punten opsomming die in de King James Bible te vinden.

51 Behold, I shew you a mystery; We shall not all sleep, but we shall all be changed,
52 In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed.

1 We shall not all sleep
2 but we shall all be changed
3 In a moment
4 in the twinkling of an eye
5 at the last trump

Dat is onze transformatie. Dat is ons bevrijdende moment. En alles over vrijheid, echte vrijheid, heeft te maken met transformatie. Kijk om het mogelijk te maken dat er een Nieuwe Orde van de tijden komt, moet je de oude orde vernietigen (de Bijbel). En dat is waar ze naar zoeken.

Dus denk aan typen in de Bijbel. Toen Henoch werd getransformeerd van deze wereld naar de volgende in Genesis 5. Toen Elia werd getransformeerd van aarde naar de hemel zonder dood te gaan waren er 50 van de zonen van de profeten die toekeken. En ze wisten dat het zou gaan gebeuren. Daar is dat nummer 50 weer. Denk aan de dagen toen de Heilige Geest in de apostelen trok, in de bovenkamer op de dag van Pinksteren. Weet je wat dat betekend? He is een nummer. Het is het nummer 50.

Denk er over na in het licht van wat dit land nu en in de toekomst representeert. We kunnen niet langer meer zeggen dat Amerika een Christelijk land is. Die oude orde is aan de kant gedaan om ruimte te maken voor een Nieuwe orde van de tijden. Het idee van vrijheid zelf is een vrijmetselaars term. Kijk naar dit specifieke logo:

Vrijheid, gelijkheid en broederschap
We zien: “Egalite, Fraternite, Liberte”. Sorry voor mijn Frans. Maar dit zijn Franse woorden. Egalite staat voor gelijkheid, (Liberte voor vrijheid en Fraternite voor broederschap.) Dit zijn vrijmetselaars begrippen. Je ziet de weegschalen. Het staat voor gelijkheid, Denk aan balans. Kijk nog eens naar die weegschalen. Hoeveel kettingen houden die schalen vast? Drie. Eigenlijk staat er 3 – 3. Samen (opgeteld) zijn het er 6 of (naast elkaar) 33. Belangrijke vrijmetselaars getallen. Waar staat het nummer 6 voor? Lees dan Genesis 6. De Zonen van God en de dochters van de mensen. Er vind een samengaan plaats, een balans. Ze komen samen in balans. Het hele idee van gelijkheid is als de yin en yang.

Je ziet het alziende oog en de driehoek. Dat is niet het oog van god! We zullen later vinden wie het is. Zie je de vrijmetselaarshandgreep daar? Dat betekend 5 (vingers) hier en 5 (vingers) daar. Daar is het nummer 5 weer, maar denk er aan hoeveel het opgeteld is? Tien. Wat is gelijk aan tien in de Bijbel? Denk aan iets met… 10 hoorns…, 10 kronen. Het representeert dominantie. En dan hebben we, oh kijk eens, die Frigische muts op de top van de driehoek. Dat representeert vrijheid. En daar is de Ouroboros.

Herinner je dat? Een slang. De Ouroboros representeert de opstanding en nieuw leven (in een cirkel). Het is als reïncarnatie. Je blijft maar rond gaan en rondgaan en rondgaan. Zoals een hamster in een wiel. En dat is hun concept van eeuwig leven.

Hier is de slang met een geopende bek en zijn staart is gestoken in zijn bek. En weer we gaan het netjes houden. Maar de bek is het vrouwelijke en de staart is het mannelijke. En dat is wat het representeert. Zonen van God en de dochter van de mensen. En natuurlijk de cirkel. Die hebben we behandeld in de video over de elementen en zo. De heksencirkel. Dat is een zeer, zeer machtig symbool in het occulte.

De Franse revolutie
Dit concept van Egalite, Fraternite, Liberte de dreef Franse revolutie. Een beetje geschiedenis nu. We hebben koning Lodewijk die werkelijk zijn mensen slecht regeert. Het gaat allemaal over hem. Allemaal over wat hij wil, wat hij krijgt en hij vergeet de arme mensen. Dus toen kwam er een revolutie in Frankrijk. Je kunt zeggen dat het een Nieuwe Orde van de tijden eeuwen was. En plotseling brak er rebellie uit. Iets stak het vuur aan in Frankrijk. En toen ineens brak de revolutie uit in Frankrijk. Ze hebben de koning en de koningin onthoofd. Dat is een nogal serieuze revolutie daar. Onthoofding.

Je begint je af te vragen welke geest of welke organisatie mogelijk achter de schermen aan het werk was om een revolutie te organiseren. Een nieuwe orde van de tijden. Laten we alle koningen weg doen en een tijd van vrijheid inluiden! Je kunt de symbolen zien.

Dit is de Franse declaratie van de rechten van de mens. Je ziet de alziende oog in de driehoek. Je ziet een vrouwelijk Godin met vleugels. Je ziet de piramide. En let op het plaatje links ze houd een boekrol in haar hand. Een boek. En ze houd de staf met de Frigische muts. Zij is vrijheid.

Godin van de vrijheid
Hier een plaatje van het vrijheidbeeld. Waar komt het vrijheidbeeld vandaan? Hebben we het besteld van Sius en Robok? Nee. Franse vrijmetselaars zonden het als een cadeau van Frankrijk aan de Verenigde Staten. Ik deed een Watchman video over de Amerikaanse Godin en ik liet je al de detail zien over dat specifieke ding. De 7 stralen die uit haar hoofd komen zijn de 7 landen in Deuteronomium 7, de 7 hoofden van de anti christ, de 7 geesten, de 7 geestelijke krachten die door de eeuwen regeren.

Ze houd ook een (stenen)tafel, een boek, in haar hand. Het gaat er allemaal over om iedereen vrijheid te geven. Vrijheid wordt altijd weergegeven als een godin in dit land. En het is een soort van gemeenschappelijk thema. Als je naar Washington DC gaat, zie je overal godinnen. Sommige gekleed. Naar sommige zou je niet behoren te kijken. Maar ze wordt altijd neergezet als een godin.

En in veel oude tekeningen door de Amerikaanse geschiedenis zie je ze zoals deze. Dit komt waarschijnlijk uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog.

"Sow the seeds of Victory
"Plant en raise your own vagetables.”

“Zaai zaden van victory
Plant je eigen groenten”

Hier is de godin vrijheid en ze zaait zaad. En kijk naar de hoed die ze op heeft. Ze draagt de Frigische muts op haar hoofd. Nou dit is in het symbolisme wat het betekend als je iets op je hoofd hebt. Als je kijkt naar een symbool, zoals een kroon of een soort hoed, is die hoed significant. Het representeert iets. Je hoofd is de baas van je lichaam. Het meeste van wat zich afspeelt in je lichaam start in je hoofd. Het hoofd regeert over de rest van het lichaam. Dus het hoofd is de baas. Als iets op het hoofd van een mens is dan representeert het iets wat heerst over het hoofd zelf. Je kunt denken aan het “hoofd uitvoering”. De president van Amerika. Je kunt denken aan het congress. Je kunt denken aan het hooggerechtshof van Amerika. Maar er iets wat zelfs over hen regeert. Dat is de symboliek van een hoed.

Als je de katholieke bisschoppen ziet met hun Dagon vishoeden dan betekend dat dat Dagon over hen heerst. Als je de paus er uit ziet komen met de Saturno. Die maffe cowboy hoed die de paus draagt. En je vraagt je af, wat ter wereld is dat? Weet je wat het is? Het is Saturnus. Het is het wiel binnenin de wielen. Ezechiël 1. Het is de geest die heerst over het hoofd van de katholieke kerk. Dat is wat dat betekend. http://sk.gloria.tv/?media=166348

Dus de Frigische muts representeert iets dat heerst. Een sitegeist(?) als het ware. Een geest van deze specifieke eeuw heerst over het doen en laten van de Verenigde Staten van Amerika. Waar staat die Frigische muts voor? Hier is een andere afbeelding van de godin van de vrijheid.

Columbia is Latijns voor duif 
Ze wordt Columbia genoemd. Weet je waarom? Nou vanwege het district Columbia? Maar hoe kwam Columbia aan zijn naam? Van Columbus? Misschien. Maar weet je hoe Christoffel Columbus aan zijn naam kwam? Culumb (columbia) is het Latijnse woord voor duif. Duif is een geest. Er zijn twee representaties. Het is of de Heilige Geest of een andere geest. Zoals de geest van de anti christ. De geest van het grote Babylon de moeder van de hoeren. Ik zal je zo dadelijk iets laten zien wat het verbind.

Maar hier is de godin vrijheid. Trouwens, ze maakt films en houd er van om mensen te vermaken. Ben ik hier op de goed weg? Ik geloof het wel. Nou, hier is wie deze godin is. Dit is hoe ze wordt geïdentificeerd in de Bijbel. Ik ben een Amerikaan. Ik hou van Amerika. Ik hou van onze vrijheden. Ik hou van ons land. Ik hou van de mensen. Ik hou van het feit dat ik vandaag het evangelie kan preken zonder bang te zijn naar de gevangenis te moeten. Ik kan dat doen. Maar ik ben voor alles in Amerika en ik ben zeker niet voor al die beelden van godinnen overal. Het maakt me niet uit wat je ook zegt waar ze voor staan. God zei doe dat niet.

Baäl is de anti christ en Astarte is de godin

6 De Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen des HEREN; zij dienden de Baäls en de Astartes, de goden van Aram, Sidon en Moab, de goden der Ammonieten en der Filistijnen, maar de HERE verlieten zij en dienden Hem niet. 7 Toen ontbrandde de toorn des HEREN tegen Israël, en Hij gaf hen over in de macht der Filistijnen en der Ammonieten.

Baäl is de anti christ en Astarte is de godin! Elke plaats in het oude testament toen de Israëlieten overal beelden van de godin hadden, had God er tenslotte genoeg van en Hij gaf hen over aan wrede autoriteit. Dat is wat Hij deed. Is Amerika iets anders? Ik zou het niet denken. Heeft God Sodom en Gomorra vernietigd? Denk alleen daar eens aan voor een tijdje…

Oke, 1 Koningen 11. Weet je waar 1 Koningen 11 allemaal over gaat? Slomo. Dat is de Judese, Joodse uitspraak voor Salomo. Salomo. Je zag hem als een zoon. Maar oh wee wat een rebellerende, ongehoorzame zoon was hij. Salomo kwam in de problemen omdat hij de vrouwen in zijn leven liet bepalen wat hij moest doen. Zo Salomo eindige al bouwende aan tempels en afgoden en hoge plaatsen (Daar zullen we later naar kijken) voor die godinnen.

4 Het geschiedde namelijk, toen Salomo oud geworden was, dat zijn vrouwen zijn hart meevoerden achter andere goden, zodat zijn hart de HERE, zijn God, niet volkomen was toegewijd gelijk dat van zijn vader David. 5 Zo liep Salomo Astarte, de godin der Sidoniërs, achterna, en Milkom, de gruwel der Ammonieten,

De geest van de “godin” die aan het werk is
Astarte was eenvoudig deze godin. Het grote Babylon, de moeder van de hoeren. Ze wordt in Handelingen 19 Diana genoemd:

26 en gij ziet en hoort, dat deze Paulus een talrijke schare, niet alleen van Efeze, maar ook van bijna geheel Asia, overgehaald en afkerig gemaakt heeft door te zeggen, dat goden, die met handen worden gemaakt, geen goden zijn; 27 en wij lopen niet alleen gevaar, dat deze tak van arbeid niet meer in tel zal zijn, maar ook, dat het heiligdom van de grote godin Artemis van geen betekenis meer geacht zal worden, en dat zij ook van haar luister beroofd zal worden, zij, die door geheel Asia en de ganse wereld als godin wordt vereerd. 28 Toen zij nu dit hoorden, riepen zij in heftige opwinding: Groot is de Artemis der Efeziërs!

Diana staat wel in de King James Bible:

26 Moreover ye see and hear, that not alone at Ephesus, but almost throughout all Asia, this Paul hath persuaded and turned away much people, saying that they be no gods, which are made with hands:
27 So that not only this our craft is in danger to be set at nought; but also that the temple of the great goddess Diana should be despised, and her magnificence should be destroyed, whom all Asia and the world worshippeth.
28 And when they heard these sayings, they were full of wrath, and cried out, saying, Great is Diana of the Ephesians.

Nou, hier is wat ik aan het doen ben. Ik laat je zien dat de Bijbel je leert om de werking van de Heilige Geest te herkennen en de werking van een godin geest (Astarte, Isis). En jij moet uitzoeken welke geest aan het werk is. Nogmaals. Amerika is het land van de vrijen. Het thuis van de helden. En absoluut, absoluut, zonder enige twijfel dat in de eerste jaren van de formatie van ons land grote missionarissen van de meeste Christelijke denominaties het evangelie van Jezus Christus predikten overal op aarde. We waren letterlijk het licht van het evangelie van Jezus Christus. Voor jaren! Maar daaronder kroop iets naar binnen. Een andere geest. De geest van de anti christ. De godin kwam binnen en zij representeert transformatie. Als ooit dit land tot God behoorde zo zal, net zoals met de wijngaard van Naboth, Isebel proberen de wijngaard af te nemen van Naboth en te geven aan Achab. Zo eenvoudig is het. Dat is de geest die nu aan het werk is.

En ik wil dat je acht slaat op wat in Handelingen 19 staat. Het gaat over de grote tempel van Diana. Waar is, volgens de Bijbel, volgens wat Paulus zegt in 1 Korintiërs, de tempel een representatie van? Je lichaam. Dus je lichaam is de wijngaard! Deze specifieke tempel van Diana was een van de 7 wonderen van de wereld. En dit waren de mannen (de mannen van Efeze) die leefden voor de tempel en ze haten Paulus. Waarom? Omdat hij het evangelie predikte en zei God woont niet in tempels gemaakt met mensenhanden. God is niet dat beeld. God is de onzichtbare God in de hemel. Wiens Zoon Jezus Christus naar deze aarde kwam als een bemiddelaar tussen ons en God. Zodat we eeuwig leven kunnen krijgen. Waarom haal je niet al die tempels neer en al die afgoden. Doe al die beelden van “vrijheid” die overal staan weg. En deze manen haten de apostel Paulus.

De godin en haar zoon concord
Dus nou. Is die geest nog steeds aan het werk vandaag? Ik zal je iets laten zien wat ik vond. Dit is uit de bibliotheek van het Congress. Het wordt de tempel van vrijheid genoemd.

Het was een tekening of een kunststuk dat werd vertoont in het Columbia magazine in 1788. Herinner je waar Columbia voor staat? En nogmaals. Dit is uit de bibliotheek van het Congress.

En ik wil dat je dit opmerkt. Dit is de tempel van een godin, de tempel van vrijheid. En ik wil dat je opmerkt dat vrijheid daar staat. Zie de zon die daar straalt op de achtergrond. Hier is vrijheid en ze heeft een beker in haar hand (we kijken er naar dadelijk). Ze heeft een beker in haar hand. Ze geeft het aan die klein jongen met vleugels die een boekrol vasthoud. En hij wijst naar de tempel.

Er staat een gedicht op de onderkant. Ik zal het je laten zien en je voorlezen.

Dit is wat er in het gedicht staat:
“Behold! A Fabric now to Freedom rear’d,
Approv’d bij Friends, and ev’n bij Foes rever’d.
Where Justice, too, and Peace, bij us ador’d,
Shall heal each Wrong, and keep enfheath’d the sword
Approach then, Concord, fair Columbia’s Son;
And, faithful Clio, write that “we are one”.

Nou, laten we terug gaan. Let op de kleine jongen met vleugels. Hij is een, hij is een God. Hij is een klein kind die een god is. En hij is de zoon van deze godin. En zijn naam is concord. Was hij genoemd naar een auto? Nee, hij was genoemd naar iets anders en ik zal je laten zien wat dat is.

Het grote Babylon, moeder van de hoeren
Hier is een andere representatie van de godin vrijheid. Merk op de Frigische muts op de top van de vlag van Amerika boven haar hoofd. Herinner je. Het woord “Cap” (hoed) komt van “Capital” (hoofdstad). In muziek wordt het “De Capo” genoemd. Wat Italiaans is voor begin vanaf de top of het begin. Het belangrijke of primaire stuk. De “cap” representeert iets dat is baas of hoofd over iets. En in dit symbolisme hier is deze cap de baas of hoofd over Amerika. En we zijn nog niet klaar met de cap. We gaan precies uitvinden wat het is en wat het representeert.

Maar ik wild dat je dit opmerkt. Hier is vrijheid weer met een beker in haar hand die ze geeft aan het “kleine vogeltje”, oke. Ik keek hier naar en dacht bij mezelf dit heb ik eerder gezien. Er is een beroemd schilderij. Ik zal het je laten zien:

Ik heb deze gebruikt in verschillende video’s. Hier is Shicaina (?), Maria Magdalena. De rood harige godin. Ze heeft een beker in haar hand. Wat heeft ze achter zich, wat om haar heen kijkt? Een duif. De vergelijking van het zaad en de zaaier. Marcus 4. Zal je leren dat de vogels die rond vliegen eigenlijk geesten representeren. En in de vergelijking van het zaad en de zaaier representeert het saten zelf. De vliegende, vurige slang zoals de Bijbel hem noemt. Dus hier hebben we een geest met vleugels. Het is niet de Heilige Geest. Het is de geest van Shicaina (?). Die de vrouwelijke godin gemalin van Yahweh in de kabbala is. Haar echt identiteit is Openbaringen 17. Ik wil dat je dit opmerkt:

4 En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. 5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.

(In de King James Bible word een stuk tekst bewust in grote letters weergegeven):

4 And the woman was arrayed in purple and scarlet colour, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand full of abominations and filthiness of her fornication:
5 And upon her forehead was a name written, MYSTERY, BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS AND ABOMINATIONS OF THE EARTH.

Ik wild dat je opmerkt dat die woorden in hoofdletters staan in elke King James Bijbel. Op die manier zo gedrukt. Waarom? Kijk er naar. “MYSTERY, BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS AND ABOMINATIONS OF THE EARTH.” Je kijkt naar een getal. Dat nummer is het getal 13. Er staan 13 woorden. 
 
Nou laten we gaan kijken naar de vrijheid godin met een tak in haar hand en ze kijkt naar wat? Het getal 13. Ze kijkt naar de constellatie van 13 sterren. Dus we zien de connectie. Deze godin, of ze haar ook vrijheid noemen of Columbia of hoe ter wereld ze haar ook willen noemen, deze godin is niemand anders dan het grote Babylon. Moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. Ze is het exacte tegenovergestelde van de werking van de Heilige Geest. Kijk de Heilige Geest onderwijst de waarheid en het is duidelijk geschreven in het Woord. Ze gebruikt altijd symbolen.Frigische muts representeert onbesnedenheid 
Dus laten we teruggaan naar het symbool van de Frigische muts. Hier is het grootzegel van de legerafdeling van de Verenigde Staten van Amerika. We hebben kannonen en een vlag en we hebben geweren en zo. En oh ja we hebben het zwaard met de Frigische muts er bovenop met het bijschrift van een slang die zegt: “This we will defend” (dit zullen we verdedigen). Hier is weer de afbeelding van de vrijheid godin, het grote Babylon, met de Frigische muts. Nou wil ik dat je er naar kijkt. En nogmaals deze Watchmen Broadcast is zeer netjes. Dus zo zal ik het omschrijven.

De Frigische muts is niet zoals een baseball cap of een sok die je over je hoofd trekt. De Frigische muts is echter herkenbaar aan de slappe voorover hangende punt. De Frigische muts is een symbool van het mannelijke. En in het bijzonder representeert het de voorhuid van een man. Dit is een Bijbelse term. Dat is wat het representeert. Het representeert een onbesneden deel. Dat is wat het is.

Dus laten we dat idee nemen en uitzoeken in de Bijbel wat dit symbool representeert of wie het representeert.

11 En het teken der besnijdenis ontving hij als het zegel der gerechtigheid van dat geloof, dat hij in zijn onbesneden staat bezat. Zo kon hij een vader zijn van alle onbesneden gelovigen, opdat hun [de] gerechtigheid zou worden toegerekend,

Zie je dat woord zegel. Is dat niet leuk? Dit gaat over Abraham. God gaf Abraham gerechtigheid want Abraham geloofde God voor hij werd besneden. Romeinen leert dit. God gaf verlossing omdat Abraham God geloofde. God gaf Abraham verlossing voor hij werd besneden. Besnijdenis red niet iemand. Het was een zegel van wat Abraham al reeds geloofde en wat God alreeds in hem had gelegd voor zijn gerechtigheid. 

Nou het hele idee van de besnijdenis, en ik gebruik deze terminologie, is een verwijdering van het vlees. Ik wil dat je er over nadenkt. God vertelde Abraham om alle mannelijke kinderen op de 8’ste dag te besnijden. Het getal 8 is een getal dat staat voor nieuw leven en een nieuw begin. Dus we hebben de 7000 jaar van deze huidige eeuw. Dan komt er een nieuwe aarde en een nieuwe hemel en God zal alles wat oud is wegdoen. Dat is wat de besnijdenis representeert. Het wordt uitgevoerd op de achtste dag. Hij zal dit vlees wegdoen, hij zal het afdanken en weggooien. En er zal een nieuw leven zijn. Dit is Gods versie van een Nieuwe Wereld. Een nieuwe aarde en een nieuwe hemel.

Ik wil dat je daar over nadenkt. Novus Ordo Seclorum: een nieuwe orde van de tijden is eenvoudig weg een spottende imitatie van het 1000 jarig Rijk van Christus en de nieuwe aarde en nieuwe hemel die God zal creëren. Kijk naar Genesis hoofdstuk 17:

14 En de onbesnedene, de man namelijk, die het vlees van zijn voorhuid niet laat besnijden, die mens zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten: hij heeft mijn verbond verbroken.

Vrij willen zijn van Christus. De geest van de anti christ
Dus, de Frigische muts representeert het breken van Gods verbond. Het representeert zonde. Want wat is zonde? Het is de overtreding van de wet. En er is een specifieke belichaming van wat zonde is: het wordt de mens der zonde genoemd. Omdat als die man onbesneden is, hij afgesneden is van zijn mensen. Hij heeft het verbond van God verbroken. Dat is de vrijheid dat dit representeert. Het is niet de vrijheid om vrij te zijn in Christus. Het is om vrij te zijn van Christus(!). Dat is de geest van de anti christ.

David vocht tegen een man die bij de reuzen, Enak, behoorde. Waar kwam Enak vandaan? Genesis 6 leert ons dat Enak van de Zonen van God (3 woorden) en de dochters der mensen (3 woorden) kwam. Dus hier is Goliat die van die afstamming is en David gaat tegen hem strijden. Zo dat Gods mensen vrij kunnen zijn. Merk op hoe David hem noemt.

36 Zowel leeuw als beer heeft uw knecht verslagen. En deze onbesneden Filistijn zal het vergaan als één van dezen, omdat hij de slagorden van de levende God getart heeft.

Dus wat hebben we hier? De Frigische muts is de representatie van de anti christ en de geest van de anti christ. Ze beloven vrijheid maar zelf zijn ze slaven van het verderf.

Denk aan wat Petrus zei. Hergeboren zijn. Niet uit vergankelijk zaad maar uit onvergankelijk zaad. Door het Woord van God die voor eeuwig leeft en zal zijn. Dus als je een dienaar van de levende God bent, ben je een dienaar van onvergankelijke dingen. Als je een dienaar van verderf bent, ben je een dienaar van de mens der zonde, de zoon des verderfs, de anti christ, het beest.

De leeuw en de beer die David had bevochten en gedood, die leeuw en het beest is een beeld van het beest in Openbaringen 13. Dus hier is de onbesneden Filistijn. Hij heeft dus geen verbond met God. Hij wordt weggegooid. En hij is degene die probeert Israel te veroveren om hen “vrijheid” te geven.

Heb je wel eens gehoord van Pax Romana? De vrijheid van Rome. In andere woorden Rome veroverde zoveel landen als ze maar konden zodat alle landen vrede zouden hebben zolang als ze deden van Rome zei. Nou hebben we een nieuwe frase de Pax Amerikana. Zolang als je doet wat Amerika je verteld dat je moet doen, zullen we vrede hebben. Het is hetzelfde concept. Hetzelfde idee.

Mithra de bemiddelaar tussen de tegenovergestelden
Laten we dieper ingaan op de Frigische muts. Ik wil dat je kijkt naar dit standbeeld. Weet je wie dit is? Dit is Mithra en hij draagt de Frigische muts. http://nl.wikipedia.org/wiki/Mithras

 
 
 
 
 
 
 
 

Hier is een andere die laat zien dat Mithra een “machtige jager” is.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier is nog een andere die laat zien dat Mithra een God is.
Hij is half mens, half engel, half beest en hij draagt het symbool van de onbesneden Filistijn. Hij draagt de Frigische muts. Nou, ik spraak al eerder over Mithra. Hij is de doodgaande God. Hij is de God die gewond raakt aan zijn hoofd en hij is voortdurend dood. En hij is begraven en hij wacht op opwekking. En er is maar een manier waarop dat kan. Omdat Mithra een half God, half mens representeert die bemiddeld tussen twee concepten. Twee tegenovergestelde concepten: Ormus en Ariman.

Dit is het concept van dualiteit. Dat de wereld wordt beheerst door dualiteitkrachten. Goed en slecht. Nou dat is wat de taak van Mithra is. De taak van Mithra is om goed en slecht in perfecte balans te harmoniseren. Yin en Yang. De twee schalen aan de weegschaal die gelijkheid of balans representeren. De feministische beweging gaat geheel over het balanceren van de aarde zaken. Door de vrouwen in dezelfde orde te brengen als mannen. Of eigenlijk er een beetje over te domineren.

Maar dat is het vrijmetselaars, occulte concept dat Mithra representeert. Om die twee tegenovergestelde ideeën samen te laten komen. Denk aan zonen van God en dochters van mensen. Denk aan de sterrenwereld en de aardse wereld. De twee pilaren Jakin en Boas met de sterren globe op de ene en de aarde op de andere. Die samengevoegd worden door de sluitsteen. Dat is wat Mithra is. Hij is degene die ze echt allemaal bij elkaar kan laten komen.

Concord: iets samenbinden met en touw
Herinner je je die kleine, gevleugelde zoon van Columbia. Weet je nog wat zijn naam was? Concord. Het woord betekend letterlijk, “con” wat “met” betekend en “acord” betekend een touw (met touw). Iets dat dingen samenbind die niet automatisch bij elkaar gebonden willen zijn. Maar dat is wat concord doet. Hij verbind tegenstellingen samen. Er is een vers in de Bijbel dat dit exact verklaard zoals het is.

14 Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? 15 Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? 16 Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft:
Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.
17 Daarom gaat weg uit hun midden,
en scheidt u af, spreekt de Here,
en houdt niet vast aan het onreine.
18 en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn
en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn,
zegt de Here, de Almachtige.

In de King James Bible wordt het woord “concord” maar een keer gebruikt.

2 Corinthians 6:14-18
14 Be ye not unequally yoked together with unbelievers: for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? and what communion hath light with darkness?
15 And what concord hath Christ with Belial? or what part hath he that believeth with an infidel?
16 And what agreement hath the temple of God with idols? for ye are the temple of the living God; as God hath said, I will dwell in them, and walk in them; and I will be their God, and they shall be my people.
17  Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing; and I will receive you,
18 And will be a Father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty.

Let op hoe het wordt gebruik “what concord hath Christ with Belial” Goed en slecht. Nacht en overdag. Yin en Yang. Zonen van God, dochters van mensen. Weet je dat de duivel probeerde een overeenstemming met Jezus te bereiken? Toen Jezus 40 dagen vaste, probeerde hij met Jezus een overeenkomst te bereiken. En Jezus zei: Ik sluit geen overeenkomst met jou af. Jij bent de duivel! Gebruik Bijbelteksten! Dat is wat Hij deed.

We beginnen het te begrijpen of niet? Deze Frigische muts die op het grootzegel van de Verenigde Staten staat, representeert in principe de geest van de anti christ. Die regeert over de zaken van dit land. Het representeert Mithra. Je hebt gehoord van de rechtervleugel en de linkervleugel. Denk aan een adelaar. Iedereen komt samen. Elke politici voert campagne op dit idee. “We zullen onze hand uitsteken naar onze linkse broeders of de rechterkant, onze republikeinse vrienden of onze democratische vrienden. We zullen samen komen en de dingen vastleggen die het land zullen zegenen”.

En als je de meeste Amerikanen vraagt of ze het liefst het land geregeerd willen zien door alleen Republikeinen of alleen Democraten dan zeggen de meesten nee. Wij willen dat ze gaan samenwerken om iets voor ons land te gaan doen. Ik zou een waardeloze politici zijn, weet je waarom? Omdat ik een idealist ben. Ik ben zo iemand die zegt, dit is zwart en dit is wit. En ik ga alleen, alleen! stemmen op iets wat wit is. Dat beloof ik je. Of alleen op zwart natuurlijk dat hangt er vanaf wat het is, oke.

Ik ga alleen stemmen voor waar ik voor sta. Dat maakte me een waardeloze politici. Want in de politiek moet je met iedereen om kunnen gaan. Je moet zaken kunnen doen en overeenkomsten tussen tegenstellingen afsluiten. Zo wordt het gedaan. Zo wordt het in Amerika gedaan. Zo wordt het in Frankrijk gedaan. En in de Europese unie. En overal in de wereld wordt het zo gedaan.

De muurschildering in de koepel van het Witte Huis
Nou, er is nog een andere afbeelding van vrijheid. Deze trok echt mijn aandacht. Deze is erg onthullend. We gaan naar de HOOFDstad (het hoofd). Weet je wat de koepel op het Witte Huis representeert? Een schedel. Dat is wat het representeert. Het representeert een schedel. De anti christ. En bovenop de schedel staat een standbeeld van vrijheid. Het is een godin die daar staat. Als je in het hoofdgebouw gebouw gaat en recht omhoog kijkt, krijg je hoofdpijn als je dat een lang tijd doet. Maar als je recht omhoog kijkt, dat zie je aan de binnenkant van de hoofdkoepel een muurschildering. En je ziet George Washington daar zitten. Niet de echte, die is dood.

Een schildering van George Washington aan de binnenkant van de koepel gezeten op een troon. En hij is omringt door 13 vrouwen, oke. En het zijn allemaal godinnen. Denk aan het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. Deze schildering wordt de Apotheose van George Washington genoemd. En de symboliek was oorspronkelijk dat men George Washington zouden gaan begraven in een lager niveau van het Witte Huis. Zodat de symboliek zou zijn dat hij zou oprijzen uit de doden en opstijgen tot boven de wolken. En hij zou een God zijn. Dat is wat Apotheose betekend. Een mens die een God wordt.  

Dus kijk er naar. Hier is George Washington. Hij zit op een troon. Zijn hand wijst naar iets. Daar is een godin met haar Frigische muts op haar hoofd. Ze houd een boek vast. Let op hier is een andere afbeelding:

 
 
 

Hier is hij omringt door de 13 godinnen, Denk aan het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. Daar is de vrouw met de “onbesneden Filistijn” muts. Ze heeft een boek in haar hand. Wat representeert dat? En de frase E Pluribus Unum? We gaan het uitgebreid behandelen in een toekomstige “het geheim van het zegel” uitzending.

E Pluribus Unum zijn dertien letters. En daar zit een reden achter. Ik ken Latijns niet zo goed, maar ik weet wel wat dat behoort te betekenen: “uit velen een”. De letter “E” betekend vanuit. Maar eigenlijk is dat geen nette Latijnse grammatica. “Uit” in het Latijn is “EX”: Ex Pluribus Unum. Uit (de) velen een. E Pluribus Unum betekend uit velen een. Maar in plaats van het juist te spellen, hebben ze het expres verkeerd gespeld om het 13 letters te maken. Dus uit velen komt een.

De fasces, verzamelde stokken bijeengebonden door een touw (concord)
En ik wil dat je opmerkt wat die godin met die “onbesneden Filistijn’ muts in haar rechterhand heeft. Ze heeft de fasces.

Hier is het. Uit de hallen van het congress:

We hebben er al eerder over gesproken, We doorlopen het even snel. Het is een bundel van stokken met een touw er omheen. Zie je dat ene touw die het bij elkaar bind? Het draait er om heen net als DNA. En daaruit steekt een bijl kop. Dit is wat het betekend in de Bijbel:

32 Terwijl de Israëlieten in de woestijn waren, betrapten zij iemand, die op de sabbatdag aan het houtsprokkelen was, 33 en zij, die hem betrapt hadden, terwijl hij aan het houtsprokkelen was, brachten hem tot Mozes en Aäron en de gehele vergadering; 34 dezen stelden hem in bewaring omdat nog niet bestafd was wat met hem gedaan moest worden. 35 Toen zeide de HERE tot Mozes: Die man zal zeker ter dood gebracht worden; de gehele vergadering zal hem buiten de legerplaats stenigen.

Kijk naar de afbeelding: het is het sprokkelen van stokken, samengebonden door een touw (concord). Hij verzamelde stokken op zondag?! God kende de symboliek er van. En God wilde een profetie hier laten zien. Iets wat zou gaan gebeuren. De zondag, denk over de zondag, is de 7’de dag. Het 7’de millennium. Het is een Nieuwe Orde van de tijden. En deze man is bezig, in de laatste dagen, al de stokken te verzamelen om ze te binden met een touw.

6 Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand.

26 De koningen der aarde hebben zich opgesteld en de oversten zijn tezamen vergaderd
tegen de Here en tegen zijn Gezalfde.
27 Want inderdaad zijn in deze stad vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, die Gij gezalfd hebt, Herodes zowel als Pontius Pilatus met de heidenen en de volken van Israël,

Dit verzamelen van stokken representeert een samenzwering van leiders en mensen, die geleid worden door een specifieke geest, om iedereen bijeen te verzamelen. Zodat ze samen een gigantisch wapen kunnen zijn tegen wie..? Jezus Christus. Lees Openbaringen. Je ziet dat de anti christ iedereen bijeenverzamel zodat hij ze kan gebruiken als een wapen tegen Jezus Christus. Het zal niet werken. Het is nogal dom.

3 En toen Paulus een bos dor hout bijeengehaald had en op het vuur legde, kwam er door de hitte een adder uit en beet zich vast aan zijn hand. 4 En toen de inlanders het dier aan zijn hand zagen hangen, zeiden zij tot elkaar: Deze man is zeker een moordenaar, die de wraakgodin niet wil laten leven, nu hij aan de zee ontkomen is. 5 Maar hij schudde het dier af in het vuur, zonder enig letsel te ondervinden;

Let op er komt iets uit het hout. Hier is het verzamelen van de stokken, net als in de fasces. Heb je ooit van fasist gehoord? Daar komt het vandaan. Het verzamelen, de conglomeratie, het touw (er omheen). Vastgebonden met touwen. Gebonden met touwen die om elkaar heen draaien als DNA. En dan komt er een bijl uit. Het verhaal in het oude testament waar de ijzeren bijlkop omhoog kwam uit het water. Ga die lezen. We hebben dit behandeld in de Watchman, genaamd het verzamelen tijdens “Home coming”.

Maar hier komt de slang uit de verzameling van de stokken. De mens der zonde, de zoon des verderfs. Openbaringen 19, hier is het!:

Openbaring 19:19-20
19 En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. 20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.

Wat deed Paulus toen hij de stokken bij elkaar verzamelde? Hij gooide ze in het vuur. Wat was de vergelijking die Jezus vertelde? Deze dingen zijn verrot. Wat betekend dat ze geen fruit dragen. Dat betekend dat ze niet gered zijn. Dat zijn de onbesneden Filistijnen. De onbesneden, verloren mensen van de wereld. Die verrotten omdat ze God niet eer willen geven en niet willen blijven bij de Bijbel. En ze worden afgehakt, bij elkaar verzameld en dan wat? Gegooid in het vuur. Dat is precies wat je ziet in Openbaringen 19.

Een geopend boek
Nou, laten we hier nog eens naar kijken omdat het op dit punt heel interessant wordt. Uit velen een: E Pluribus Unum. We hebben de vrouw die de verzameling van stokken vasthoud. De fasces. En ik wil dat je opmerkt dat ze de Frigische muts draagt en een boek vasthoud. Niet zomaar een boek. Het is een open boek. En van alles wat ik kon lezen, kon ik geen verwijzing vinden van wat dit boek is. Maar alleen het symbool van de vrouw die een open boek vasthoud. Maakt dat iets wakker bij iemand?

1 En ik zag in de rechterhand van Hem, die op de troon zat, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, welverzegeld met zeven zegels.

Openbaring 8:1-2
1 En toen Hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel, ongeveer een
half uur lang. 2 En ik zag de zeven engelen, die voor God staan, en hun werden zeven bazuinen gegeven.

Ik wil dat je al de symboliek die je tegenkomt in de Bijbel onthoud. Zegels die worden geopend en de opening van een boek. En als het boek is geopend, zullen er bazuinen geblazen worden.

1 En ik zag een andere sterke engel nederdalen uit de hemel, bekleed met een wolk, en de regenboog was op zijn hoofd en zijn gelaat was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur, 2 en hij had in zijn hand een geopend boekje en hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde,

Ik heb dit eerder geleerd. Ik denk dat dit Jezus is omdat Hij het geopende boek in Zijn hand heeft. Hij komt naar beneden en Hij plaatst Zijn voet op de aarde en de zee. Dat is een beeld van de dominantie die Hij er over neemt. Dat drukt de symbolisme uit. Als je je voeten ergens op hebt, is het je bezit. We speelde vroeger spelletjes toen ik klein was. We worstelden in de tuin. En ik geef je de garantie dat als een kind zijn voet op jouw hoofd had hij gewonnen had. Onvermijdelijk.

Maar dit kleine boekje is open. We gaan uitzoomen van de hemelse scene in de wolken in de koepel en verder kijken naar de symboliek er van. We zien de wolken. Zie je ook de regenboog? Je ziet het geopende boek. Kun je een van de godinnen zien die op een bazuin blaast? Ik wil dat je hier over nadenkt. We weten dat als de transformatie van Gods mensen plaats gaat vinden. Dat zal gebeuren bij de laatste bazuin. Paulus zei bij het geluid van een bazuin. Dus dat weten we.

Transformatie van de mensheid. Het is letterlijk. We leggen sterfelijkheid af en doen onsterfelijkheid aan. Mensen worden onsterfelijk. Voor eeuwig bij de Here Jezus zijn. Die de Zoon van God is. Wat beloofde de duivel Eva in de Hof van Eden? U zult zijn als God. Gij zult geenszins sterven.

De onsterfelijke God George Washington is een bespotting van Jezus
De hele symboliek van George Washington die oprijst van onder de aarde tot boven de wolken (is de Apotheose). Apotheose betekend dat hij van sterfelijk naar onsterfelijkheid ging. Hij werd een God. En daar is die Frigische muts die heerst over al die dingen. En wat je hier ziet is een afbeelding van de bespotting van het verschijnen van Christus in de wolken die Zijn mensen verplaatst en transformeert in hun nieuwe lichamen. Ik denk dat dit een andere soort transformatie representeert. De belofte van vrijheid. Maar het veranderd geheel Amerika en zelfs de hele wereld in slaven des verderfs. Ik denk dat dit is wat daar gebeurd.

Dus, nogmaals, Paulus verteld ons:

1 Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.

Kijk, ze verzamelen de stokken nu. Ze proberen iedereen aan de kant van de duivel te krijgen. Voor mij en mijn huis? Wij zullen geen deel uitmaken van de Nieuwe Wereld Orde. Geen deel uitmaken van hun verzameling. Ze willen dat iedereen samenkomt. De religie zegt: laten we allemaal een zijn. De paus? Nou hij is hier helemaal voor. Hij is een Jezuïeten paus. Hij wil alle religies in de wereld samen laten komen onder Rome. Onder het Vaticaan. En je hoort dat zelfs in de protestante kerk. Laten we vergeten wat ons verdeelt en laat ons samenkomen als stokken in een bundel. Misschien komt de bijlkop er uit als we dat doen.

Dat is de: ”zeitgeist”. De geest van deze specifieke tijd. Dat is wat er gebeurd. En God roept Zijn mensen er uit en zegt sta vast in de vrijheid van Christus. Niet in de vrijheid van Amerika. Ik geloof dat ik binnenkort mijn mond zal moeten houden of gedood worden tengevolge daar van. Ze zullen onze niet de vrijheid laten behouden die we momenteel hebben. Het zal worden afgeschaft. Maar mijn vrijheid is me niet gegeven door de grondwet. Mijn vrijheid is gekocht en betaald met het bloed van Jezus Christus. En tot dat land en koninkrijk behoor ik. Ik blijf van Amerika houden. Ik eerbiedig de wetten van Amerika. Ik hou van waar Amerika ooit voor stond. En tot nu toe op een bepaalde manier nog steeds doet. Maar waarin ze nu veranderd is. Niet toevallig. Ik denk dat het al die tijd het plan is geweest. Wat zichtbaar is aan de verschillende ontwerpen van het grootzegel.

Dus, volgende week gaan we kijken naar het derde en definitieve weergave van het Grootzegel. We gaan kijken naar de adelaar en wat het representeert. Dus als je je wilt voorbereiden kan dat. Neem een King James Bible. Download de software: http://www.purebiblesearch.com/

En zoek alle plaatsen op in de Bijbel waar uitgelegd wordt wat een adelaar representeert. Je zult iets zien, oke. Ik vond het fijn vandaag. Bedankt voor het kijken. Dit is Pastor Mike. Blijft standvastig in die vrijheid. We zien je de volgende keer Bye bye!
 
Zie ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten