maandag 30 juni 2014

EUROMANIA - Uncovering The European Union

YouTube: http://youtu.be/cO4Ayo4mYZg

Interessante film over oplichting die Europa heet. De eindconclusie van de film klopt echter niet. Hij gelooft in mensen en wil dat mensen de besluiten over hun lot weer in eigen hand nemen.

Maar als mensen hun lot in eigen handen nemen, eindigen we immers altijd weer bij een zelfde soort van monster als de Europese unie en uiteindelijk bij de anti christ. En dan vinden mensen het ook nog gek dat ze niets leren van het verleden...? Dat komt omdat ze het steeds weer zelf willen doen. Mensen kunnen niet beter worden of zich zelf verbeteren! Dat is de leugen die veel mensen leven.

De oplossing van de persoon in deze film weer leidt tot hetzelfde probleem dat hij onderzoekt. De hele film lijkt daarmee wel een gelikte opzet om mensen om de tuin te leiden, juist weer op de verkeerde weg.

Trouwens over zo iets als democratie gesproken. Nederland is nooit een democratie geweest. Democratie heeft nooit bestaan. Democratie was al die tijd bedoeld om mensen wat rustig te houden en in een illusionaire wereld te laten leven. Het is een frase. Pure oplichting. Al die tijd was het streven immers naar de werelddictatuur zoals die nu voor onze ogen tot stand komt. En ineens staan mensen verbaasd dat het allemaal maar kan?

De zegen van God heeft het leven in Nederland gemaakt tot wat het is (was)! Geen enkele Nederlander zal zich op de borst kunnen kloppen of geen enkel zgn democratie regeringsstelsel heeft daar aan bijgedragen. Ik geloof dat God het land zegent omwille van de gelovigen. Daar luistert Hij naar!

Dat dat ook echt zo is, zal denk ik blijken na de opname als de gelovigen opgenomen zijn. Wie bid er dan nog voor het land? Dan zal alles instorten wat Nederlanders denken zelf te hebben opgebouwd.

Geloof niet in mensen maar in de Here Jezus!

Romeinen 3:9-20 Alle mensen zondaars
9 Wat dan? Worden anderen boven ons gesteld? In geen enkel opzicht; wij hebben immers tevoren Joden zowel als Grieken beschuldigd, dat zij allen onder de zonde zijn, 10 gelijk geschreven staat:
Niemand is rechtvaardig, ook niet één, 11 er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; 12 allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden;
er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één.
13 Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen; 14 hun mond is van vloek en bitterheid vol;
15 Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, 16 verwoesting en ellende zijn op hun wegen,
17 en de weg des vredes kennen zij niet. 18 De vreze Gods staat hun niet voor ogen.
19 Nu weten wij, dat de wet, bij al wat zij zegt, tot hén spreekt, die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde voor God, 20 daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen.

Nog even en dan komt de Here Jezus terug. DAN zal alles goed worden!

Zie ook:
- Europa een wolf in schaapskleren - 5-2-14
- Europese Superstaat via achterdeurtje opgericht - 15-6-13
- Nederland vanaf 1 februari een dictatuur - 19-1-13
meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten