woensdag 4 juni 2014

Wegen die bestaan uit zonnepanelen

YouTube: http://youtu.be/qlTA3rnpgzU

Dit soort technologieen kunnen heel goed mogelijkheid worden. En wie weet wat er allemaal nog komt. Wat voor uitvindingen er nog meer zijn die het energieprobleem gaan oplossen. Het probleem is echter dat het straks zal lijken of de mensheid zich zelf in leven zal kunnen houden. Dat God niet meer nodig is. Al je vleselijke begeerten voor altijd vervuld.  Trap er niet in. Deze wereld is een leugen en zal verdwijnen.

2 Tessalonicenzen 2:5-10
5 Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? 6 En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. 7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.

Meer: http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-europa.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten