zaterdag 12 juli 2014

Duitsland geeft groen licht voor Europese bankenunie

De Europese Centrale bank zal later dit jaar beginnen met het toezicht op grote banken in de 18 landen die de Euro gebruiken.

Duitse kabinet heeft wetsontwerpen goedgekeurd die effectief het startsein geven voor de Europese plannen voor een bankunie - de belangrijkste vertrouwenwekkende reactie op de crisis in de financiële sector.

Met de wetten neemt Duitsland een voorsprong op de EU-eisen in het beschermen de Duitse belastingbetalers om de rekening te betalen als een bank in de problemen komt. In plaats daarvan, via een proces genaamd “bail-in”, moeten de schuldeisers en eigenaren de verliezen op zich nemen vanaf 2015, een jaar voor de EU regels van kracht worden.

Maar een panel van adviseurs van de regering en het parlement hadden onmiddellijk kritiek op het plan.

"Zelfs de nieuwe regels hebben een aantal achterdeurtjes", zegt Daniel Zimmer, het hoofd van de vijfkoppige monopolie commissie die adviseert over concurrentie en regelgeving. "Er moet worden gewaarborgd in de toekomst dat de aansprakelijkheid van de schuldeisers met kracht wordt uitgevoerd." "Er moet worden gewaarborgd in de toekomst dat de aansprakelijkheid van de schuldeisers met kracht wordt uitgevoerd."

Eenmaal op zijn plaats zullen de Europese plannen betekenen dat er een toezichthouder zal zijn voor de Eurozone banken, een set van regels om in moeilijkheden verkerende banken te sluiten of te herstructureren en een pot met geld om voor alles te betalen.

Om de kosten voor de belastingbetaler in de eurozone te minimaliseren hebben de beleidsmakers de Europese Unie regels opgesteld volgens welke de aandeelhouders, crediteuren en zeer grote spaarders eerst geld verliezen in het geval van een bankfaillissement.

Private banking Duitse lobby, BDB, verwelkomde de wetten in principe als een stap in de richting bancaire unie, maar voegde eraan toe dat "om met het oog op verstorende concurrentie te vermijden de bail-in regelgeving in werking (moet) treed op hetzelfde moment in de hele EU" .

De Europese Centrale Bank zal beginnen met het toezicht op grote banken in de 18 landen die de euro gebruiken later dit jaar in een eerste stap in het bankwezen unie.

De volgende stap zal een gemeenschappelijke aanpak zijn om te voorkomen dat banken in de problemen overheden in landen van de eurozone meespelen, zoals gebeurde met Ierland. Dat is nog steeds in ontwikkeling.

Een andere wet in het pakket verzekert Duitsland is in lijn met de EU-regels maken het mogelijk voor de Europese Stabiliteitsmechanisme om banken direct te herkapitaliseren onder bepaalde strikte omstandigheden.

Duitsland moet de wetten invoeren om Europa's bankenunie te implementeren. Het Bondsdag lagerhuis van het parlement is van plan dat in november te doen.


Klinkt allemaal heel safe en betrouwbaar en zo. Een noodzakelijk oplossing voor een gevaarlijk probleem. Maar vergeet niet die bankenunie was van af het begin het beoogde doel! Juist voor dat doel werden die financiële problemen gecreëerd. En zie daar de bankunie… het is allemaal doorgestoken kaart. Trap er niet in.

Zo dwingen ze landen en volken door het creëren van gigantische problemen in een keurslijf. Het keurslijf van de anti christ. En hem zal uiteindelijk alle macht over alle mensen geven worden!

Openbaring 13:7-8 Het beest uit de zee

7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 8 En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.

Maar de Here Jezus zal de anti christ overwinnen.

Openbaring 19:19-21 Het beest en zijn profeet overwonnen

19 En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. 20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. 21 En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees.
 
zie ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten