dinsdag 26 augustus 2014

China Toont onthoofding Foley op Giganitisch groot TV buitenscherm om zijn mensen te waarschuwen voor ISIS (VIDEO)

Link: http://www.nowtheendbegins.com/blog/?p=24413

Opm.EIW: Dus in Beijjing, China wordt op een gigantisch openlucht TV scherm een eindeloze loop van de voorbereidingen van de executie van fotojournalist Foley plus de rellen in Ferguson vertoond. Is het te ver gezocht om te veronderstellen dat tijdens de grote verdrukking dit soort TV schermen en andere media, naast propanganda voor de antichrist, er ook onthoofdingen van "666merkteken-weigeraars" ter afschrikking zullen worden vertoond?
http://www.openbaring.org/actueel.html

(Het lijkt mij ook een waarschuwing van de Chinese regering naar de bevolking: hou je rustig, kom niet in opstand, anders zul je (straks) worden onthoofd... Het is weer dat trukje. Nooit een directe boodschap maar altijd een indirecte boodschap. Als ze het direct zouden zeggen tegen de Chinese bevolking zou er onrust en opstand komen. Het is ongeveer zoals ze boodschappen geven via films e.d. Men zegt het niet direct maar maakt er een film over of een documentaire. De "boodschap" blijft wel hangen in het onbewuste van mensen.

Maar straks doen ze niet meer stiekum en wordt alles openlijk gezegd en zullen ze de ware aard laten zien. Nu gaat alles nog in het verborgene (het geheim), maar straks als de wetteloze wordt geopenbaart, wordt alles openlijk. Precies wat EIW zegt dan zullen er misschien directe regelrechte onthoofdingen vertoont worden van 666 weigeraars.

2 Tessalonicenzen 2:5-12
5 Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? 6 En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. 7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Maar naast een mogelijk schrik bewint komt er eerst een dwaling die bewerkt dat men de leugen gaat geloven. De mensen die het 666 merkteken aannemen doen dat waarschijnlijk niet uit angst voor onthoofding maar omdat ze de leugen geloven.

Meer: http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-media-mind-controle-misleiding.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten