zaterdag 9 augustus 2014

Mid-East Prophecy Update – August 3rd, 2014

Link naar de video: http://youtu.be/gW25QKtnG7Y?list=UUkz3m787ygph7Uvjxzngl-g

Pastor JD spreekt over de christelijke houding ten opzichte van de wetteloosheid en de kracht der dwaling die je al aan het werk ziet (volgens de dominee) als het gaat om de veroordeling van Israel door wereld en de bewondering voor Hamas.

Als je de waarheid niet wilt geloven, geeft de media je alle middelen om het niet te geloven! Daarin ziet de dominee al de werking van de dwaling die God zal zenden. Omdat ze de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben (willen ze) geloven in de leugen en de verdraaiingen van de waarheid door de media.

2 Tessalonicenzen 2:5-12
5 Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? 6 En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. 7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten