woensdag 13 augustus 2014

Prophecy In The News: Daily Update: 11-8 De UFO misleiding

Youtube: http://youtu.be/H_SPI0GSBP8

Gary and Billy Crone discussiëren de misleidende natuur van UFO's

Het idee is dat in de eindtijd demonen of gevallen engelen naar de aarde komen en zich aan de mensen zullen vertonen als buitenaardsen. Ze zullen de mensen misleidingen door te zeggen dat ze komen helpen om de mensheid verder te helpen naar een nieuw niveau in hun evolutie. Je zult zijn als God...?

Ik denk dat ze de anti christ zullen presenteren als de Zoon van de God(en). Misschien een kruising tussen een gevallen engel en een mens, net als in de dagen van Noach. Zullen de mensen net zo kunnen worden als de anti christ: een Zoon van de Goden?

De leugen en de dwaling die over de wereld gaan komen in de eindtijd:

2 Tessalonicenzen 2:9-12
9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Satan met zijn engelen worden op aarde gegooid:

Openbaring 12:7-12 De draak overwonnen
7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen:
Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

zie ook:
- Laat je niet misleiden UFO zijn demonen en gevallen engelen vermomt als buitenaardsen - 9-6-14
- De misleidende uitleg van de opname van de gemeente - 7-7-12
- De wereld wordt voorbereid op de komst van de "buitenaardsen" - 26-6-12
meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten