dinsdag 30 september 2014

Biometrische ID verscherpt rantsoenering Venezolanen. Voorbereidingen invoering merkteken van beest?

De Chavista oorlog tegen tekorten en de zwarte markt is aan het opwarmen. Hun laatste twee maatregelen voor Venezuela zijn point-of-sale biometrische scanners en een aangescherpt, gecentraliseerd transport systeem voor de binnenlandse distributie.

Andres Eloy Mendez, hoofdinspecteur voor eerlijke prijzen, heeft verklaard dat de meest beruchte van de twee van kracht zal zijn vanaf 30 november. Alle voedsel gerelateerde aanvoerketens, prive en publiekelijk, moeten worden uitgerust met biometrische technologie in staat om vingerafdrukken herkenning, om consumenten te belemmeren meer te kopen dan wat het regime voldoende acht.

"Alle supermarkten en warenhuizen in het land moeten biometrische lezers hebben... voor de controle van de hoeveelheid gekochte producten ... een eerlijker verdeling en een vermindering van de smokkel [zal worden bereikt]," Verklaarde Mendez tijdens een inspectie die hij persoonlijk uitgevoerde op woensdag bij Makro, een keten van warenhuizen.

Ook heeft president Nicolás Maduro aangegeven dat hij de uitvoering van de gecentraliseerde distributieregeling zal uit breiden naar nog andere gebieden van de economie, om items die de verbruikers bereiken te “verzekeren”. Op dit moment “begeleid” het Agri-Food Integrale Controle Systeem (SICA) voedselartikelen.

De voorganger van het nieuwe biometrische systeem, de Superior System van Assured Supply - nu overal aanwezig bij de verkooppunten van de staat en een aantal deelnemers in prive-sector - heeft ire aangewezen als een geupdate versie van Cuba's beruchte rantsoenkaart. Echter, de hoofdinspecteur heeft zulke bezwaren aan de kant geschoven en zegt dat het nieuwe biometrische systeem zich zal uitbreiden tot ver over de 446.000 mensen die al aangesloten zijn op het rantsoenering systeem.

Producenten, handelaren: Hamsteren of verstikken?
Degenen die tegen deze maatregelen opstaan ​​- zowel industrie- als consumentenorganisaties - beweren dat de tekorten niet ontstaan ​​als gevolg van smokkelwaar. Integendeel, zij beweren dat gangbare tekorten een onvermijdelijk resultaat zijn van een sterk verminderde productieve sector.

De slechte prestaties van de vorige controlesystemen lijken voor hun zaak te pleiten. Krant El Universal heeft benadrukt dat voedsel en medicijnen zijn onderworpen aan de gecentraliseerde distributie controles voor vele jaren. Maar zelfs de Maduro regering heeft toegegeven dat het niveau van de smokkel slechts werd geaccentueerd toen het 30-40 procent van de lokale markt bedroeg.

Jose Rozo, ex-voorzitter van de Fedecamaras ondernemersvereniging in Táchira staat, gaat nog verder en beweert dat degenen aan de macht eigenlijk hun eigen zwarte markten voor bondgenoten willen smeden.

"Dankzij het schema dat gevestigd is door de overheid in dit land, kun je niet met een vrachtwagen met voedsel rijden zonder een vergunning in Caracas. Hoe komen vrachtwagens aan in Cucuta (Colombia)? Alleen degenen die contacten hebben met de hoogste overheden komen de grenscontrole voorbij en kunnen hun koopwaar exporteren. We hebben te maken met een keten van corruptie", meende de zakelijk leider in een interview met de PanAm Post.

Rozo beweert dat de regering bachaqueros criminaliseert - de mensen die de grens met Colombia oversteken met Venezolaanse producten voor wederverkoop - maar dat ze niet de ware schuldigen zijn.

“Het minimumloon in Venezuela wat individuen verdienen is ongeveer 240 Bs. (US $ 3) per dag. Met dit geld kunnen ze twee maaltijden kopen. Als iemand een aankoop van 2.000 Bs. ($ 25) en deze producten in Cúcuta verkoopt, zal hij 1.000 Bs winst genereren ($ 13). Logisch dat veel mensen in nood hun toevlucht tot deze praktijk nemen.

De overheid berispt alleen mannen en vrouwen die tussen de vijf en 10 kilo voedsel kunnen dragen. Wij eisen de ontbinding en de gevangenneming van de echte maffia groepen die momenteel onder bescherming van de overheid zijn.”

Meer afhankelijkheid, survival als een manier van leven
Met "maffia groepen", verwijst Rozo naar de relatie tussen de controle schema's en corrupte ambtenaren. Als de voorraden beperkt zijn, worden degenen die de controle over de distributie systemen hebben, geconfronteerd met een grote verleiding om ze om te leiden voor hun eigen voordeel.

Econoom Alicia Sepúlveda, van Cedice Libertad, een Venezolaanse liberaal beleidsinstituut, bevestigt dat "de uitbreiding van de staatsmachten ... [en de toekenning van rechten] een grote stimulans voor corruptie heeft gegeven in een samenleving al aangetast door toenemende inflatie en waar de salarissen niet de behoeften van families dekken.

Sepúlveda wijst op de smokkel op het Colombia-Venezuela grens: "Indien een of meer personen beslissen dat men kan oversteken naar de andere kant en iemand wordt geconfronteerd met een extreme noodzaak, dan zal hij steekpenningen aanbieden... Vaak zijn het ambtenaren in dienst gewillig, temeer omdat ze ook echt lage lonen ontvangen.”

Naast geïsoleerde incidenten waarschuwt Sepúlveda dat deze drijfveren hun weg hebben gevonden naar vele delen van de Venezolaanse economische systeem. Dit probleem, legt ze uit, verergerd door het groeiend aantal interventies van de staat, met inbegrip van de nieuwe biometrische scanners en versterkte distributie controles.

Consumenten: Schuldig tot het tegendeel bewezen is
Als de beperking op goederen met gereguleerde prijzen van kracht worden - variërend van granen tot vlees en zelfs tandpasta - zullen consumenten informatie moeten laten registreren over hun huishouden, beroep, en economische status samen met andere gegevens. Dat is volgens het hoofdtoezicht van Eerlijke Prijzen, vermoedelijk voor hen om precieze rantsoeneringregels te formuleren.

Sepúlveda wijst erop dat dit de consumptiereductie doelstellingen zal uitvoeren die de Chavista regime heeft proberen op te leggen vanaf het begin: ". Ze proberen om te beslissen hoeveel en welke producten mensen moeten consumeren"

De economische analist gelooft dat dit afhankelijke personen kweekt, wat degenen aan de macht willen - ". middelmatig en gewoon proberen om te gaan met het dagelijks leven in het gezicht van een staat die probeert ze tot slaaf te maken."

"De kern van het probleem is de olie-bronnen management, die alleen wordt beheerd door de staat en die alleen rijkdom genereren voor de overheidagenten, waardoor burgers van hen afhankelijk worden gemaakt. Dit is in tegenstelling tot landen waar de inkomsten van de staat komt van de belastingen, die worden meer gezien als verontrustend voor burgers en pleiten voor meer controle in de manier waarop ze geld besteden. ... In ons geval beheert de overheid de rijkdom die vreemd is aan burgers ... Dit, samen met de boycot aan de particuliere sector, eindigt in het versterken van de staat.”

Roberto León Parilli, voorzitter van de Nationale Alliantie van consumenten, voegt eraan toe dat de twee strategieën aannemen dat de Venezolaanse consument de schuld heeft aan de tekorten en de huidige crisis: "er is geen vermoeden van onschuld ... integendeel, er is een vermoeden van schuld, en daarom, [zegt de regeringen] 'gaan we alle Venezolanen inspecteren.' "

Translated by Pablo Schollaert


 
Het merkteken van het beest
Dit artikel lijkt een blik in de toekomst te geven. Zal zo het merkteken van het beest worden ingevoerd? Bedenk dat er tijden van extreme armoede en oorlog worden voorspelt in de eindtijd.

Een ander belangrijk motief voor de invoering van het merkteken van het beest kan daarnaast ook een CO2 belasting zijn vanwege enorme (al dan niet bewust gecreëerde) milieuproblemen. Iedereen kan schuldig verklaard worden (net als de Venezolanen) en zonder het merkteken kun je gezien worden als een misdadiger tegen het leven op aarde. De wereld kan zich zo bedreigt voelen dat daar de doodstraf op kan staan. Bedenk dat die bedreigingen bewust gecreerd zijn om de mensen tot het uitvoeren van die doodstraf over te halen.

In de Bijbel staat dat de mensen die weigeren het beeld van het beest te aanbidden worden gedood. De anderen ontvangen het merkteken van het beest waarmee men (weer) zal kunnen kopen en verkopen.

Openbaring 13:11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.
 
meer over het merkteken >

vrijdag 26 september 2014

Antisemitisme: Dooft het licht?

Antisemitisme: Dooft het licht? -- Nederland wordt steeds gevaarlijker voor Joden. In Arnhem werd onlangs een Jood in elkaar geslagen omdat hij Hebreeuws sprak. Dooft het licht?

Lees verder: http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/09/antisemitisme-dooft-het-licht

Ook niet gelovige mensen beseffen dat dit niet kan en dat het consequenties heeft. In de Bijbel staat:

Genesis 12:1-3 De roeping van Abram
1 De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; 2 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. 3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.

Wat een gezegend land is Nederland! Maar als ze in Nederland zo met Joodse mensen om blijven gaan, kan dat wel eens anders worden.

meer >

donderdag 25 september 2014

VN-chef roept op tot ‘nieuwe koers’ bij aanpak klimaatverandering - Merkteken van het beest: CO2 belasting?

VN-secretaris-generaal Ban-Ki moon heeft in zijn openingstoespraak op de VN-klimaattop in New York de wereldgemeenschap opgeroepen een “nieuwe koers” in te slaan als het gaat om de aanpak van de klimaatproblematiek. President Obama zei bij het begin van de top dat geen land zijn verantwoordelijkheid op het gebied van klimaat kan ontlopen.
 
Ban-Ki moon noemde klimaatverandering “het bepalende onderwerp van onze tijd”. Hij voegde toe dat het wel of niet aanpakken van de klimaatproblemen “ons heden en onze toekomst zal bepalen”. De VN-chef riep de meer dan honderd aanwezige wereldleiders op hun beloftes als het gaat om de uitstoot van broeikasgassen ook daadwerkelijk na te komen.

Lees verder: http://www.nrc.nl/nieuws/2014/09/23/vn-chef-roept-op-tot-nieuwe-koers-bij-aanpak-klimaatverandering/?utm_campaign=rssutm_source=syndication#

Dit milieubeleid en de doelstellingen waarna gestreefd zijn volgens mij doorgestoken kaart. Het lijkt er op dat men er al jaren alles aan doet om een enorm milieuprobleem te creëren. Ook vindt er klimaatmanipulatie plaats door het sproeien van stoffen door vliegtuigen. De zng chemtrails.

Ik denk dat het merkteken van het beest in het teken komt te staan van een CO2 belasting. Al je in's en out's kunnen omgerekend worden naar hoeveelheid CO2. Zo doende word men straks gedwongen niks meer te kunnen kopen of verkopen zonder het merkteken van het beest.

Houd de milieuagenda in de gaten. Het is allemaal nep. Een web bedoeld om de hele wereld straks in de vangen.


zie ook:
- Sproeiend en een niet sproeiend vliegtuig - 8-7-14
- Chemtrails-Aerospace-Werker "Ik installeerde sproei-inrichtingen" - 30-5-14
- Geo-engineering: natuurlijk weer bestaat niet meer - 15-2-14
- Pilot says.." Chemtrails are a necessary EVIL..?" - 4-10-13
- Chemtrails Nederland - 2-9-13
- What in the world are they spraying - Nederlands ondertiteld
- Voormalig hoofd FBI getuigt dat regeringen chemtrails sproeien om mensheid uit te roeien
- Het meest belangrijk onderwerp van onze tijd: Geo-Engineering en chemtrails - 11-7-13 tip
- Getuigen van geo-engineering. Wat zegt de Bijbel - 13-4-13
- Geo-engineering (kunstmatige klimaatbeinvloeding) dood het leven op aarde!
meer >

The Falling - Watchman Video Broadcast 14-9-14

Link naar de video: http://youtu.be/2fljQ6V6oiI

Understanding the Falling Away mentioned in 2 Thessalonians 2.

2 Tessalonicenzen 2:1-16 De wederkomst des Heren
1 Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, 2 dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. 3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.
5 Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? 6 En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. 7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.
13 Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. 14 Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus.
15 Zo dan, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen, die u door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, geleerd zijn.
16 En Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft, 17 trooste uw harten, en make ze sterk in alle goed werk en woord.
 

woensdag 24 september 2014

Georgia Guidestones uitgebreid met nieuwe steen "2014"

21 september, 2014

In twee eerdere artikelen heeft René Klever al verteld over dit monument, wat aangeeft hoe de illuminati de nieuwe wereld zien, en die nieuwe wereld bestaat uit 500 miljoen mensen, grofweg een tiende van de huidige wereldbevolking. 5 Jaar geleden was er opeens een hoek uit een steen gebeiteld

En nu schijnt deze ruimte opgevuld te zijn met een steen waarop het jaar 2014 te lezen is:

Wat betekent dit? Komen de voorspellingen op de steen dit jaar uit? 2014? Hieronder nog een filmpje van de fotograaf van de huidige toestand van het monument, met de nieuwe steen erin:
http://www.youtube.com/watch?v=-K_cuMDyHFc

In het eerste artikel dat over de Georgia Guidestones ging konden we het volgende lezen:

De Georgia Guidestones –
een momument van de Illuminati voor de nieuwe tijd?

10 december, 2010
De Georgia Guidestones zijn grote granieten zuilen op een heuvel in Elbert County, Georgia, VS. Soms worden ze een “Amerikaans Stonehenge” genoemd. Op de granieten zuilen staat een bericht, waarin 10 hoofdpunten worden weergegeven in acht moderne talen. Het bericht bestaat uit aanwijzingen voor de overlevenden van een toekomstige apocalyps die een nieuwe en vooral betere beschaving moeten zien op te bouwen. De structuur zelf is tegelijkertijd een kompas, kalender en klok. Over het onstaan van het monument bestaat veel geheimzinnigheid: het is niet duidelijk wie ertoe opdracht heeft gegeven en waarom, hetgeen heeft geleid tot verschillende speculaties en samenzweringstheorieën.

De constructie
Het bouwwerk is rond de zes meter hoog, en is gemaakt van zes granieten platen die meer dan 200 ton in totaal wegen. Een granieten plaat staat in het midden, daar omheen staan vier stenen gerangschikt. Een dekplaat rust op de vijf platen, die astronomisch zijn uitgelijnd. Nabij bevindt zich nog een plaat, op een kleine afstand naar het westen t.o.v. het bouwwerk. Deze steen levert enkele verhelderende aantekeningen over de geschiedenis en de functie van de Guidestones. Hierop staat onder meer vermeld dat de constructie werd geplaatst op 22 maart 1980 in opdracht van een of meer onbekende personen onder het pseudoniem ‘R.C. Christian’.

Het ontstaan
Over wie opdracht tot de Georgia Guidestones heeft gegeven en wat de bedoeling is, bestaat veel onduidelijkheid, omdat de enige nog levende man die de opdrachtgever R. C. Christian heeft ontmoet heeft beloofd niets te zeggen. Christian, die niet zijn echte naam gaf, vertegenwoordigde een ‘kleine groep van loyale Amerikanen’. De constructie begon in de zomer van 1979. Christian betaalde het land en de constructie, maar droeg het monument later over aan Elbert County.

Berichten op de Georgia Guidestones
Op elke staande steen staat een bericht op elke zijde in een afzonderlijke taal. Als men ‘tegen de klok’ vanaf het noorden om de constructie wandelt is dit de volgorde waarin men de talen aantreft: Engels, Spaans, Swahili, Hindi, Hebreeuws, Arabisch, Klassiek Chinees en Russisch. De Verenigde Naties zorgden voor verschillende vertalingen.

Wat staat erop?
- Maintain humanity under 500,000,000 In perpetual balance with nature
Houdt het aantal mensen onder 500 miljoen in wederzijdse balans met de natuur

- Guide reproduction wisely – Improving fitness and diversity
Stuur de voortplanting met verstand – Verbeter de gezondheid en de diversiteit

- Unite humanity with a living New language
Verenig de mensheid met een levende Nieuwe taal

- Rule passion – faith – tradition And all things With tempered reason
Bestuur hartstocht – geloof – traditie en alle dingen met gematigde rede

- Protect people and nations With fair laws and just courts
Bescherm de mensen en de landen met eerlijke wetten en rechtvaardige gerechtshoven

- Let all nations rule internally Resolving external disputes In a world court
Laat alle landen zichzelf besturen en los alle externe disputen op in een wereld gerechtshof

- Avoid petty laws and useless officials
Vermijd onzinnige wetten en nutteloze ambtenaren

- Balance personal rights with Social duties.
Balanceer persoonlijke rechten met Sociale plichten

- Prize truth – beauty – love –
Seeking harmony with the Infinite
Prijs waarheid – schoonheid – liefde – Het zoeken naar harmonie met het Oneindige

Be not a cancer on the earth – Leave room for nature – Leave room for nature
Wees geen kanker op de aarde – Laat ruimte voor de natuur – Laat ruimte voor de natuur

Een korter bericht, in Egyptische hiërogliefen, Babylonisch, klassiek grieks en Sanskriet zegt: ‘Let these be guidestones to an age of reason’ (Laat dit de gidsstenen zijn naar een eeuw van rede).

Het monument trekt veel bezoekers, van gewone toeristen tot en met New Agers en heksen. Al voor het monument gereed kwam was het omstreden, onder de plaatselijke bevolking, maar ook bij bijvoorbeeld Christenen die in de teksten niet veel goeds zagen.

De aard van het monument, de geheimzinnigheid rond het ontstaan en de ingegraveerde teksten hebben geleid tot allerlei speculaties en samenzweringstheorieën. Een Amerikaanse activist, Mark Dice, schrijver van het boek ‘The Resistance Manifesto’, bracht het in verband met een geheim Luciferisch genootschap die uit is op een Nieuwe Wereldorde, waarin de wereldbevolking is gedecimeerd. De Guidestones zijn de Tien Geboden van deze wereldorde. Een andere samenszweringstheorie ziet de hand van de Rozenkruizers. Volgens Jay Weidner is de naam R.C. Christian een eerbetoon aan de oprichter hiervan, Christian Rosenkreutz. De Rozenkruizers zijn uit op een reductie van de wereldbevolking en hebben de gebeurtenissen van de afgelopen jaren in gang gezet, van 9-11 tot en met de huidige kredietcrisis. Dit alles moet uitmonden in de door velen verwachte apokalyps in december 2012, wanneer een kringloop ten einde komt die zou zijn voorspeld in de Mayakalender. De Guidestones zijn instructies voor de overlevenden, aldus Weidner.

bron: http://boinnk.nl/blog/80080/georgia-guidestones-uitgebreid-met-nieuwe-steen-2014/

meer >

dinsdag 23 september 2014

Mid-East Prophecy Update – September 21st, 2014

Link naar de video: http://youtu.be/YGPgf9Mm0JE?list=UUkz3m787ygph7Uvjxzngl-g

Pastor JD vertelt over de profetische betekenis van het goedkeuring door het Congres voor zorg, en train en mogelijk bewapenen van de zogenaamde Syrische "rebellen" en door dit te doen kan het een spil zijn dat nog meer stukken van de Bijbelse profetie puzzel verbind.

meer >

maandag 22 september 2014

De oorlogen van de eindtijd - vertaling


Vertaling van video: August 2014 Breaking News Bible Prophecy wars leading to Armageddon last days
 

De oorlogen van de eindtijd

Gegroet iedereen. Ik groet u in de naam van de Here Jezus onze gezegende hoop. Ik wil deze avond met u spreken over het lot van Israel in de oorlogen van de eindtijd. Elke keer als er een oorlog uitbreekt in het Midden Oosten begint mij telefoon als een gek te rinkelen en ontvang ik email boodschappen die je niet zou geloven, met een en dezelfde vraag: “is dit de oorlog van Armageddon?” Dat is altijd de vraag, steeds maar weer. Is dit de oorlog van Armageddon? Deze vraag wordt benadrukt omdat de meeste mensen maar een eindtijdoorlog kennen. Degene die is gepopulariseerd in films en romans als de strijd van Armageddon. In feite toen Paul deze avond sprak, merkte ik op dat boek na boek wat hij op het scherm liet zien het woord “Armageddon” in de titel heeft staan.
 
Dus dat is wat de meesten mensen weten over de eindtijd: er komt de strijd van Armageddon. Deze term komt van Openbaringen 16:16:

16 En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon.

Er staat dat in de eindtijd de landen van de wereld zich verzamelen zullen in Harmagedon. In het Hebreeuws betekend dat letterlijk de “berg van Megiddo”. De berg van Megiddo. Dit is een luchtfoto van Megiddo, wat een oud fort is van duizenden jaren geleden, dat altijd de vallei van Armageddon controleerde.

Nou, de vallei van Armageddon staat in Israel bekent als de vallei van Jezreël. Het ligt tegenover Megiddo. Het loopt direct door Israel van Haifa aan de middellandse zee tot de rivier de Jordaan. De meeste mensen staan verbaast als ze ontdekken dat er in het boek Openbaringen geen verwijzing staat naar de “vallei van Armageddon” maar alleen naar “Harmagedon”. Ook is er geen verwijzing naar de “strijd van Armageddon.” Maar daar zullen we later meer over spreken.


Negen eindtijd oorlogen
Mensen zijn zelfs nog meer verbaasd als ze leren dat Bijbelse profetieën negen oorlogen onthullen. Negen oorlogen in de eindtijd. En dat Armageddon maar naar eentje van de negen eindtijd oorlogen verwijst. De meeste professionele leraren hebben lang geloofd dat de volgende grote eindtijdoorlog de oorlog van Gog en Magog is, die wordt beschreven in Ezechiël 38 en 39. Tussenhaakjes dat is niet verkeerd gespeld, dat gaat over het vredesproces in het midden oosten. Een sarcastisch commentaar op wat gaande is in het midden oosten terwijl Israel verdeeld wordt in de naam van vrede.

Het idee dat dit de volgende oorlog zal zijn volgens Bijbelse profetie is de geuite positie bijvoorbeeld van Joel Rosenberg in zijn populaire boek de “Epicenter”. Deze oorlog zal beginnen als Rusland Israel zal binnenvallen samen met specifieke geallieerden die allemaal Moslimlanden vandaag zijn.


Wat ik persoonlijk serieus betwijfel is dat het conflict wat beschreven wordt in Ezechiël 38 en 39 de volgende oorlog van de eindtijd is. Ik voel dat zo om twee redenen.

Gog en Magog oorlog van Ezechiël 38-39 niet de volgende eindtijdoorlog
Ten eerste is er een conditie voor de oorlog in Ezechiël 38 en 39 die simpel weg niet bestond. Er is geen vooruitzicht dat het zal bestaan in de nabije toekomst. Drie keer in Ezechiël 38 vers 8, 11 en 14 staat dat deze oorlog zal gebeuren als het volk Israel veilig woont in dorpen zonder muren er omheen.

Ezechiël 38:8-14 De overwinning over Gog
8 Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen; in toekomende jaren zult gij optrekken tegen het land dat zich van de krijg hersteld heeft, (een volk) dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israëls die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid; allen wonen zij in gerustheid. 9 Dan zult gij optrekken als een opkomend onweer; gij zult zijn als een wolk die de aarde bedekt, gij met al uw krijgsbenden, en vele volken met u.
10 Zo zegt de Here HERE: Te dien dage zullen er plannen in uw hart opkomen; gij zult een boze aanslag beramen, – 11 gij zult zeggen: ik zal optrekken tegen een land van dorpen, een overval plegen op vreedzame lieden, die in gerustheid wonen, allen zonder muur, grendels of poorten – 12 om buit te maken en roof te plegen, om uw hand te keren tegen de weer bewoonde puinhopen en tegen een natie die uit het gebied der volken bijeengebracht is, die have en goed heeft verworven, die op de navel der aarde woont. 13 Seba, Dedan, de handelaars en al de machtigen van Tarsis zullen tot u zeggen: Komt gij om buit te maken; hebt gij uw schare bijeengeroepen om roof te plegen, om zilver en goud weg te slepen, om have en goed te bemachtigen, om een grote buit te maken?
14 Daarom, profeteer, mensenkind, en zeg tot Gog: Zo zegt de Here HERE: zult gij het niet gewaarworden, te dien dage als mijn volk Israël in gerustheid woont?

Het is deze vereiste dat de meeste moderne profetieleraren zoals John Walvoord de Gog en Magog oorlog plaatsen na de verdrukking, omdat de verdrukking begint met een verdrag, dat getekend wordt door de anti christ, wat vrede zal brengen voor Israel. Dat is de enige manier waar ze zich kunnen voorstellen dat er vrede komt voor Israel en dus moet de Gog en Magog oorlog na de verdrukking beginnen. En ik kan dat argument zeker begrijpen. Ik ben het niet met dat argument eens maar ik begrijp het.

Israel woont nu niet in veiligheid
Ik zal het er zeker mee eens zijn dat Israel vandaag niet in veiligheid woont in dorpen zonder muren eromheen. Noch intern, noch extern hebben ze veiligheid. Intern is de constante dreiging van raketaanvallen van Hamas en Gaza en Hezbolla in Libanon. En terroristische aanvallen van Palesteinen. Extern is er de constante dreiging van oorlog.

Israel is geboren in een oorlog en sinds die tijd is Israel al die tijd in een staat van oorlog gebleven. Soms realiseren we ons niet hoeveel oorlogen er in Israel zijn geweest. Israel begon met de oorlog voor onafhankelijkheid in 1948-1949. Toen kwam de Suez oorlog in 1956, toen de zesdaagse oorlog in 1967, toen kwam de oorlog van uitputting 1967-1970. Toen kwam de oorlog die Israel bijna verloor, de Jom Kippoer oorlog in 1973. In 1982 was er de Libanon oorlog. In 1987 tot 1993 was er de eerste Arabische intifada. In 1991 de eerste golf oorlog. In 2000-2004 de tweede Arabische intifada. 2006, de Hezbolla oorlog. 2008 Tot 2009 de oorlog met Hamas. Het gaat maar door en door.

De Bijbel zegt dat het land gevestigd zal zijn op een dag en de volgende dag de barensweeën beginnen zullen. En dat deden ze. En ze gaan door tot op deze dag. Ik zou willen argumenteren dat Israel niet alleen onveilig is maar dat het het meest onveilige land ter wereld is als het er op aan komt op externe veiligheid. Niet interne veiligheid! Ik ga naar Israel en loop over de straten van Tel Aviv en Jeruzalem bij nacht en ervaar geen enkel probleem. Dat zou ik niet in Dallas Texas doen. Maar het is extern het meest onveilige land ter wereld. Het is het enige land waar van ik weet waar elke villa is gebouw met versterkt beton. Alle huizen, alle gebouwen, alles. Omdat ze voor oorlog zijn gebouwd. Het is het enige land waarvan ik weet dat elk appartementgebouw, elk huis, elke gemeenschap van alleenstaande huishoudens een schuilkelder moet hebben op loopafstand. Het is een land dat zo onveilig is dat het een muur heeft gebouw dat bijna 400 mijlen door het landschap meandert om zijn burgers te beschermen van terroristen. En het is erg effectief.

In feite wil ik argumenteren dat Israel heden meer onveilig is dan ooit in de geschiedenis. Voor twee redenen. Ten eerste de raketaanvallen die elk moment kunnen worden uitgevoerd door Syrië en andere naties. De volgende oorlog zal anders zijn dan alle andere oorlogen die Israel ooit heeft gevoerd omdat als het uitbreekt duizend raketten letterlijk zullen neer regenen op Tel Aviv. En de tweede reden waarom het meer onveilig is dan ooit te voren is de verlating door de Obama administratie.

Tweede reden Gog en Magog oorlog Ezechiël 38-39 niet de volgende eindtijdoorlog
De tweede reden waarom ik er aan twijfel dat de oorlog van Ezechiël 38 en 39 de volgende eindtijdoorlog zal zijn, is omdat de landen die genoemd worden als de geallieerden van Rusland niet een Arabisch land omvat. Niet een die een gemeenschappelijke grens met Israel heeft. Ik weet niet of u daar ooit over heeft nagedacht. Niet een heeft een gemeenschappelijke grens met Israel. In plaats daarvan zijn de landen die geïdentificeerd zijn:
-       Persie, wat Iran is en mogelijk ook Irak.
-       Kus, wat Sudan is.
-       Put, wat Lybie is en mogelijk ook Algerije en Tunesie.
-       En dan Gomer en Bet Togamar, wat natuurlijk het moderne Turkije is.


Zoals u kunt zien heeft geen van deze Russische geallieerden, geen enkele, een gemeenschappelijke grens met Israel. Specifiek is er geen sprake van Egypte, Jordanië, Syrië, van Libanon of Gaza. Dit produceert een belangrijke vraag:

“Waarom is het dat geen enkel land dat direct naast Israel ligt, worden genoemd als een geallieerde van Rusland in de oorlog van Ezechiël 38 en 39?”

De eerste eindtijd oorlog: psalm 83, de directe buren van Israel
Ik geloof persoonlijk dat de beste uitleg van dit mysterie het idee is wat Bill Salus heeft voorgedragen in zijn boek “Isralestine”. Hij stelt voor dat de volgende profetische eindtijdoorlog degene zal zijn die wordt besproken in psalm 83, een oorlog tussen Israel en zijn directe buren. Hij geloof dat deze oorlog de condities zal voortbrengen die nodig zijn voor de oorlog van Ezechiël 38 en 39 en ik ben het eens met die conclusie.

Maar nu dat punt is opgehelderd, laten we een overzicht nemen van de profetische eindtijdoorlogen en wat ik denk dat hun logische orde is. De eerste: de oorlog van de (poging tot) uitroeiing van Israel beschreven in psalm 83. Psalm 83 postuleert dat de directe buren een oorlog zullen beginnen met als doel om Israel als volk te verdelgen. De landen die beschreven worden met dit snode doel zijn degenen met een gemeenschappelijke grens met Israel. Inbegrepen zijn Libanon, Syrië, Jordanië, Egypte, en Gaza. Allemaal met een gemeenschappelijke grens.

 
De tweede helft van psalm 83 is een gebed voor de overwinning van Israel. De uitkomst van de oorlog is niet specifiek genoemd in psalm 83 maar we weten van andere Bijbelteksten dat Israel zegevierende is. Bijvoorbeeld Zacharia 12: 6 zegt:

6 Te dien dage zal Ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de garven; dan zullen zij rechts en links alle natiën in het rond verteren; en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem.

Ze zullen zijn als David tegen Goliath. Bill Salus gelooft dat deze oorlog van uitroeiing een boemerang effect zal hebben op de Arabische naties en zal resulteren in hun overweldigende nederlaag, wat leid tot grote territoriale uitbreiding en toegenomen nationale natuurlijke hulpbronnen en, ja, vrede voor Israel. Overigens is het gedurende deze oorlog dat Israel waarschijnlijk Damascus zal vernietigen. Een vervulling van de profetieën in Jesaja 17 en Jeremia 49 wat zegt dat in de eindtijd Damascus zal worden vernietigd en het zal nooit weer worden opgebouwd.

De tweede eindtijd oorlog: de eerste Gog en Magog oorlog Ezechiël 38 en 39
Maar de bescherming waar psalm 83 voor zorgt zal niet lang stand houden. Want wat zal gebeurden is dat de Arabische naties zich zullen wenden tot hun natuurlijk geallieerde Rusland en om hulp zullen schreeuwen, wat zal resulteren in de eerste Gog en Magog oorlog zoals beschreven wordt in Ezechiël 38 en 39. Dit is het moment waarop Rusland tegen Israel optrekt met specifieke Moslim geallieerden. De Russen zullen zeer blij zijn om in te gaan op de schreeuw voor hulp van de Moslims want ze hebben altijd gedroomd van het overnemen van de olievelden van het Midden Oosten. Ze zullen daarvoor een invasie lanceren voor het doel om de Moslims te helpen Israel te vernietigen. De specifieke geallieerden behelzen de buitenring van moslimnaties, allemaal behalve Saoedi-arabië. Nou geloof ik dat de onuitgesproken agenda van de Russen en hun echte motivatie zal zijn om de uitnodiging van de Arabieren te gebruiken als een excuus om hun heerschappij uit te breiden over het gehele Midden Oosten.

Deze alternatieve motief is beschreven in Ezechiël 38:12 waarin staat dat de Russen zullen komen om buit te maken en roof te plegen.

Ezechiël 38:12 De overwinning over Gog
12 om buit te maken en roof te plegen, om uw hand te keren tegen de weer bewoonde puinhopen en tegen een natie die uit het gebied der volken bijeengebracht is, die have en goed heeft verworven, die op de navel der aarde woont.

De binnenvallende legers zullen bovennatuurlijk vernietigd worden door God op de bergen van Israel. De Heer zal deze vernietiging volbrengen door aardbevingen en ziekten, hagel, vuur en zwavel en slagveldverwarring. Zelfs het Joodse volk zullen herkennen dat de victorie aan God behoort. En het zal voor velen hun hart openen voor de Heer.

Gog en Magog oorlog begint 3,5 jaar voor de verdrukking?
Het grootste mysterie met betrekking tot deze oorlog is de tijd. De meeste hebben het aan het begin van de verdrukking geplaatst, anderen hebben het uitgesteld tot het midden van de verdrukking, maar in recente jaren is de trend in toenemende mate geweest om het voor de grote verdrukking te plaatsen. De reden dat er zoveel vragen zijn, is omdat de Bijbel niet precies zegt wanneer het zal plaats vinden. En er is ruimte hierover voor eerlijke onenigheid. Waarschijnlijk zal iedereen die deelneemt aan dit programma een verschillende visie hebben over wanneer deze oorlog zal plaats vinden. Dus er is ruimte voor eerlijke onenigheid.

In recente jaren is de meest voorkomende visie vandaag dat deze oorlog zal beginnen voor de verdrukking. De beste discussie over de timing die tot nu toe is geschreven kan, vind ik, gevonden worden in dit boek: “Northern Storm Rising” Door Ron Rhodes uit Frisco Texas. Hij is een grote schrijver. Hij concludeert dat deze oorlog van Gog en Magog waarschijnlijk zal plaats vinden 3,5 jaar voor de verdrukking begint. En dit is zijn redenering:


De verdrukking duurt 7 jaar. Ezechiël 39:9 zegt dat de Joden 7 jaar lang de wapens die ze in die oorlog hebben buit gemaakt zullen verbranden. Misschien gaat het om nucleaire brandstof.

9 Dan zullen de inwoners van de steden van Israël uitgaan en de brand steken in het wapentuig: kleine en grote schilden, bogen en pijlen, knotsen en speren – zeven jaar lang zullen zij daarmee hun vuur stoken.

Maar Openbaringen 12 laat ons weten dat 3,5 jaar in de verdrukking de Joden door de anti christ uit het land zullen worden gezet. En de meesten zullen vluchten naar Jordanië. Daarom zal de enige manier voor de Joden zijn om voor 7 jaar de wapens als brandstof te gebruiken als de oorlog 3,5 begint voor de start van de verdrukking.

 
Hieruit volgt nog een andere vraag. Betekend dit dat de oorlogen van psalm 83 en Ezechiël 38 en 39 voor de opname moeten plaats vinden? In het geheel niet. De opname kan op elk moment plaats vinden. Voor, tijdens of na die oorlogen. Bedenk dat de opname niet het gene is waardoor de verdrukking begint! De verdrukking begint als de anti christ een veiligheidovereenkomst tekent met Israel (dan gaat Israel voor God een grens over en roepen ze de verdrukking over zich zelf uit?). Er kan een periode van meerdere jaren zitten tussen de opname en het begin van de verdrukking.

De derde eindtijd oorlog uit Openbaringen 6
maandag 15 september 2014

BIBLE PROPHECY IS HAPPENING NOW MARK OF THE BEAST The Technology Is Already Here 666

YouTube: http://youtu.be/BFKKZgTtPXQ

Er is helemaal niet met zekerheid te zeggen dat het merkteken van het beest een chip zal zijn. Misschien is het wel totaal iets anders! Maar ik geloof ook wel dat het iets fysieks zal zijn dat de mensen zullen ontvangen. Toch is de waarschuwende boodschap van deze video op zijn plaats! Want het komt er aan. Bid dat je niet in verzoeking komt!

Openbaring 13:11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

meer over het merkteken van het beest >
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-merkteken-vh-beest.html

zaterdag 13 september 2014

Bijbels voorspelde oorlogen die leiden tot Armageddon in de laatste dagen

YouTube: http://youtu.be/4jH2BaC73Sw

Speaker Dr David Reagan http://raptureimminent.wordpress.com/category/the-rapture/dr-david-r-reagan/

Een zeer interessante niet te missen toespraak over de gebeurtenissen in de eindtijd! Een opmerking: Dr David Reagan benoemt niet de wezens en legers uit de vijfde en zesde bazuin.

En inderdaad kun je niet echt spreken over een oorlog van Armagedon het is meer een wegvagen. Het wapen van de Here Jezus is het Woord van God, het zwaard uit zijn mond. Maar ik geloof dat de Here ze ook zal vertrappen met zijn voeten.

Openbaring 19:11-16 Het Woord Gods
11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. 12 En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. 13 En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. 14 En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. 15 En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. 16 En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.

Psalmen 58:11
11 De rechtvaardige zal zich verheugen,
wanneer hij de wraak aanschouwt;
hij zal zijn voeten wassen in het bloed van de goddeloze.

Psalmen 68:22-24
22 Waarlijk, God verplettert het hoofd van zijn vijanden,
de harige schedel van wie volhardt in zijn schuldige daden.
23 De Here heeft gezegd: Uit Basan breng Ik weder,
Ik breng weder uit de diepten der zee,
24 opdat gij uw voet baadt in bloed,
de tong uwer honden haar deel krijge van de vijanden.
(God zelf gaat het doen. "Uit de diepten der zee", verwijst dat niet naar de anti christ die uit de put komt met zijn legers als de zee?)

Lucas 2:35
35 – en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan –, opdat de overleggingen uit vele harten openbaar worden.

Hebreeën 4:11-13
11 Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val kome door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen.
12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; 13 en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

meer >

vrijdag 12 september 2014

Nederlandse getuige: satanische kindermoord door Royalty

YouTube: http://youtu.be/SbhMfZRhsXw

Anne Marie van Blijenburgh, a key eyewitness to ritual child killings by Dutch royalty and other elites including George Soros, describe the murders that have occurred since 2004 in Belgium and Holland. This is part one of a four part statement she made before officers of the International Common Law Court of Justice this past summer, as part of its prosecution of Pope Francis and others for child trafficking and Ninth Circle ritual killings. The other parts of this interview are forthcoming. Recorded live on June 5, 2014 from Holland. See www.itccs.org

Zie ook: http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/09/mafia-wife-says-royals-politicians-are-killing-raping-children-for-fun-video-2469656.html

Wat moet je hier nou mee? Zou het waar zijn? Waarom eigenlijk niet? Vroeger offerden ze kinderen aan de baals. Is er wat veranderd?

meer >

donderdag 11 september 2014

Op de grens van een grote crisis: "Dit zal een letterlijke ineenstorting van de gehele Globale Monetaire Stelsel zijn"

Discussies over de mogelijke ineenstorting van de Amerikaanse dollar gaan vaak over hoe een dergelijke gebeurtenis de binnenlandse economie zal beïnvloeden. Maar de dollar werkt niet alleen binnenin de zeepbel. Het is 's werelds reserve valuta voor een reden. Zo’n zesenzestig landen wereldwijd gebruiken het ofwel als hun primaire valuta of koppelen hun eigen munt aan zijn koers. Dit betekent, zoals opgemerkt door Future Money Trends in de micro documentaire hieronder, dat als de dollar onder vuur komt de fall-out overal zal zijn. De instorting zal gelijktijdig gebeuren en miljarden mensen over de hele wereld beïnvloeden.

33% Van de naties van de wereld hebben de soevereiniteit van hun munt onderworpen aan de Amerikaanse Federal Reserve.

Indien en wanneer de VS zijn munt-status verliest, zal dit een letterlijke ineenstorting van het gehele wereldwijde monetaire systeem betekenen... Een systeem dat is gebouwd op leugens, fraude en diefstal.

Zoals je misschien al geraden hebt, wanneer het spel eindelijk begint is, zal het grote schade aanrichten aan wereldwijde economie, financiële markten en monetaire systemen. Mocht dat ooit gebeuren dan zullen zij die er niet in geslaagd om hun fiat valuta's te ruilen voor bepaalde fysieke goederen ruw wakker geschut worden.

Als voorbereiding op een valuta instorting van ongekende omvang raden tegendraadse economen en analisten het verwerven fysieke activa van tevoren aan. Want na de 'gebeurtenis', zal het te laat voor de meerderheid zijn, als hun dollars vrijwel waardeloos zijn geworden en de kosten van essentiële goederen zoals voedsel en energie omhoogschieten tot in dollars bijna onbetaalbare geprijsde niveaus.

We hebben het keer op keer door de recente geschiedenis gezien. Duitse Weimar Republiek, Hongarije, Zimbabwe en het meest recent Argentinië, hebben allemaal een instorting van de munt ervaren. En in alle gevallen doorstonden iemands fysieke goederen de tand des tijds ​en werden de valuta van keuze als traditionele handel systemen instorten.

Wonen in het hart van de fiat zeepbel zijn vooral Amerikanen de enige echte valuta vergeten. De staatsschuld nadert bijna $ 20000000000000. Ons hele systeem is gebouwd op een leugen. Maar deze leugen heeft invloed op de hele wereld omdat de Amerikaanse dollar de munteenheid van de wereld is.

De goudmarkt is zo beïnvloed door de overheden en centrale banken over de hele wereld dat vandaag de dag, in een omgeving van kwantitatieve versoepeling, biljoen dollar jaarlijkse tekorten en de negatieve rente, u uw fiat valuta kunt omwisselen voor een ons goud voor minder dan de kosten die een mijnbouw bedrijf moet maken om het te produceren.

In 2013 waren de “all-in” kosten $ 1.620 per ounce, met een gemiddelde prijs van $ 1.411 per ounce. Onlangs werd goud verkocht voor minder dan $ 1300 per ounce.

Fysieke vraag is momenteel op record hoogten, met de meeste vraag vanuit het oosten. Binnenkort zal Noord-Amerika en de hele wereld beginnen om goud te verzamelen.

De wereld staat op de rand van een grote fiat valuta crisis.

Het bewijs voor een aanhoudende recessie van de Amerikaanse economie en de verdere verslechtering van de Amerikaanse dollar is duidelijk. Het waarschijnlijke resultaat is een totale ineenstorting van de Amerikaanse manier van leven.

Stel jezelf de volgende drie vragen om u te helpen uw beste koers bepalen:

1.Wat is de meest waarschijnlijke toekomst van de dollar?

2. Ben je overdreven blootgesteld aan de dollar gekoppelde activa, zoals uw inkomen, spaargeld en het land waar u woont?

3. Kun je je een scenario voorstellen waarin de wereld zich tegen de Amerikaanse dollar keert?

Als het gebeurd zullen alleen degenen zelf fysieke activa hebben die niet afhankelijk zijn van de dollar een bepaalde welvaart hebben. Ieder ander zal, bijna onmiddellijk, worden gedegradeerde tot derde wereld status.

bron: http://www.shtfplan.com/headline-news/on-the-brink-of-a-major-crisis-this-will-be-a-literal-collapse-of-the-entire-global-monetary-system_09052014

Mees gewaarschuwd de hele zaak valt straks om. Zoveel als er nu is zo weinig zal er straks zijn. Niets zal meer zijn zoals je altijd dacht dat het was!

Wel wonderlijk hoe mensen denken. Als de dollar (euro) valt gaat alles om. Daarom moet je nu goud kopen? Wat wil je straks met je goud kopen als er geen eten of brandstof meer is? Even voor de duidelijkheid: GOUD KUN JE NIET ETEN! Oh ja en nog wat je kunt zoveel goud kopen als je wilt maar je kunt het niet meenemen in de eeuwigheid. Het heeft geen enkele waarde.

Maar stel dat je straks in de crisis nog een paar jaar verder komt met je goud dan ga je als nog dood. En dat noemen ze dan “overleven”. Aan het eind sta je nog voor de vraag waar ga ik naar toe in de eeuwigheid?

Er is maar een uitweg en dat is de Here Jezus! Koop liever goud in de hemel!

De media wil je graag slapende houden over de komende crisis. Zelf weten ze het wel:
 

woensdag 10 september 2014

Honderden kerkgangers dood na islamterreur Nigeria

Honderden christenen in de Noord-Nigeriaanse stad Michika in de provincie Adamawa zijn zondagochtend (7 september) onder vuur genomen door zwaar bewapende moslimmilities van Boko Haram. Ooggetuigen verklaren dat er honderden doden zijn gevallen. Dat meldt de partnerorganisatie van Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) in Jos.

Lees verder: http://www.cip.nl/artikel/44138/Honderden-kerkgangers-dood-na-islamterreur-Nigeria

Openbaring 6:9-11
9 En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. 10 En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? 11 En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.

meer >

Nieuwe I-Phone 6 - Het merkteken van het beest komt dichterbij. Zijn ze het systeem aan het testen?

Trekt zelf de conclusies. Dit gaat er komen:

Openbaring 13:11-18
16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Apple kondigt nieuwe iPhones en horloge aan
Apple introduceert mobiele betaalmethode Apple Pay
PROPHECY ALERT: Is I-Phone 6 Going To Test " Mark Of The Beast?

Honderden jaren geleden is het voorspeld, vandaag is het mogelijk. Dat niet kunnen kopen of verkopen zonder een merkteken, de naam van het beest of zijn getal is vandaag mogelijk. Het kan zo ingevoerd worden.

zie ook:
- 'Contactloos' pinnen vanaf 2014 mogelijk bij ING - 6-6-13
- Eerste poortjes NS-stations augustus dicht
- Pinnen zonder code - 26-9-13
meer >VIDEO: NOS Journaal snijdt reactie Poetin uit item en liegt

Link naar de video: http://www.metronieuws.nl/nieuws/video-nos-journaal-snijdt-reactie-poetin-uit-item-en-liegt/SrZnii!CJcuCgOziw12/

"Een sterk staaltje anti-Russische propaganda van de Nederlandse Staatsomroep", zo noemt GeenStijl een item in het NOS Journaal van maandag over het BBC programma 'Panorama - Putin's Gamble'.

We zien beelden van John Sweeney van de BBC die vragen probeert te stellen aan de Russische president Poetin. De voice-over van de NOS vertelt dat Poetin de vragen over Russische betrokkenheid bij de situatie in de Oekraïne 'zo goed als negeert'. We horen Poetin inderdaad niet en hij loopt stug door.

Op Russia Today was dezelfde scene een week geleden al te zien, alleen zagen we toen een iets ander beeld. In werkelijkheid blijkt dat Poetin maar liefst twee minuten de tijd nam om antwoord te geven aan de verslaggever van de BBC.

Opm. EIW: Dit is dus een 'mooi' staaltje van beeldmontagemanipulatie door deze STASI Staatsomroep. Dus als u de volgende keer weer het NOS journaal bekijkt, neem het allemaal maar met één grote korrel zout. Deze marionetten hebben ook een agenda af te werken. Toch wel vervelend al die "complotdenkers" die alternatieve bronnen hebben en het één en ander kunnen vergelijken en onregelmatigheden kunnen vaststellen...Het zou verboden moeten worden!

zie ook: http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-media-mind-controle-misleiding.html

maandag 8 september 2014

WARNING! Global Confiscation of Bank Accounts

Je geld op de bank is niet veilig. Als straks het economische systeem instort zullen ze de bankrekeningen plunderen. Het geld er afhalen heeft niet zoveel veel zin want er zal geloof ik niet veel meer zijn om te kopen.

YouTube: http://youtu.be/202x6RBR9nQ

meer >

zondag 7 september 2014

Mid East Prophecy Update 31-8-14

Link naar de video: http://youtu.be/wp30Tfzigt8?list=UUkz3m787ygph7Uvjxzngl-g

Pastor J.D. sorts through everything that has happened in just the last week then ties it all together as it relates to the prophetic significance by connecting the prophetic dots.

Meer >

zaterdag 6 september 2014

Peres stelt 'VN voor religies' voor aan paus in het Vaticaan

Voormalig president Shimon Peres kwam uit een audiëntie bij paus Franciscus in het Vaticaanstad donderdag waar hij een soort Verenigde Naties voor religies had voorgesteld.

Peres, 91, die 's werelds oudste staatshoofd was tot zijn termijn eindigde zes weken geleden, had ontmoeting met Francis te midden van toenemende spanningen in het Midden-Oosten.

Hij gebruikte de gesprekken om mensenrechtenschendingen van Hamas te benadrukken en om de opkomst van het antisemitisme in Europa te bespreken.

Maar het belangrijkste onderwerp van gesprek was Peres's idee om een VN-achtige organisatie te creeren die hij "de United Religions." noemde.

Bron: http://www.trunews.com/peres-proposes-un-religions-pope-vatican/

De relgie van de anti christ is in opkomst!

meer >

Putin barts in tranen uit tijdens bezoek Mongolie

Als het Russchische volkslied wordt gespeeld tijdens een officieel bezoek aan Mongolië begint president Putin te huilen.

YoyTube: http://youtu.be/M5oXlIB9rCk

Bedenk dat de NATO deelnemers bijeen zijn geweest. Wat kan daar besloten zijn? Weet president Putin wat er gaat gebeuren?

YouTube: http://youtu.be/VcizsBKkRZY

Men lijkt bezig te zijn een reden te vinden de derde wereld oorlog te starten om zo de weg vrij te maken voor de Nieuwe Wereld Orde en de anti christ. Het vierde rijk wat zal heersen in de eindtijd zoals door Daniel.

Daniël 7:7-8
7 Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens. 8 Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.

Zie ook: http://beforeitsnews.com/global-unrest/2014/09/putin-bursts-into-tears-why-what-does-he-know-that-we-dont-know-2460596.html

meer >

vrijdag 5 september 2014

Waar staat ISIS voor?

De tekenen staan levensgroot aan de wand. U hoeft ze alleen maar te kunnen lezen. ISIS is de naam die we overal op zien duiken. ‘In your face‘ wordt alles getoond. Echter zoals ik in dit artikel al uitgelegd heb, is de hypnotische status van de meeste mensen zo groot, dat het niet uitmaakt of de tekenen aan de wand staan. De hypnotische toestand die is gecreëerd door jarenlange brainwash vanuit scholen, kerken, moskeeën, radio, kranten, bladen, films, tv, enzovoort, is overheersend. Hierdoor kunnen veel mensen de tekenen simpelweg niet zien met hun volle bewustzijn. Door die categorie mensen worden dergelijke zaken lacherig weggewuifd als ‘complottheorie’. De artikelen op deze site geschreven zijn dan ook alleen voor die mensen die allereerst beginnen te onderkennen dat ze jaren lang verblind zijn geweest.
Een vraag die u zichzelf zou kunnen stellen is: “Waarom duikt de naam ISIS overal steeds maar weer op?” Ik zal mijn visie hierop uitleggen. Dit heeft alles met ‘Saturnus symboliek’ te maken. Die naam ISIS staat eigenlijk voor de Egyptische ‘godin’ Isis die vaak wordt afgebeeld zoals hier rechts weergegeven. Nu waren die Egyptenaren wel een beetje raar. Ze produceerden sowieso allerlei vage afbeeldingen, vindt u niet? Dit blijkt echter allemaal een veel diepere betekenis te hebben dan u wordt verteld in de officiële geschiedkunde. Een en ander wordt goed uitgelegd in de documentaire ‘Symbols of an Alien Sky‘, die u onder deze link vindt. De rode bol boven het hoofd van Isis verwijst naar Saturnus. Een oude planetaire opstelling zou hebben bestaan uit Saturnus, Venus en Mars, die vanaf de aarde min of meer in een rechte opstelling achter elkaar zouden hebben gestaan. De lichtreflectie hiervan inclusief de plasma ontlading (zoals bij het noorderlicht) die zichtbaar zou zijn geweest in de atmosfeer (gerepresenteerd door de slang) zou een bepaald visueel effect hebben gegeven. Dit visuele effect wordt vaak op meerdere manieren afgebeeld. De schelp vorm van het Shell logo is daar één van de vele voorbeelden van. Isis refereert dus onopgemerkt naar de symboliek van de Saturnus cult. Wij vinden dat wellicht raar, maar als u goed om u heen kijkt ziet u de symboliek echt overal. Denk alleen maar eens aan het bedrijf Saturn dat afgelopen juni werd overgenomen door de Media Markt. U vindt de Saturnus symboliek ook terug in vele bedrijfslogo’s of vlaggen van landen.
 

Het gebruik van het woord ISIS zal door velen wellicht worden opgevat als een toevalligheid als gevolg van het afkorten van een combinatie van woorden. Als u er echter goed op gaat letten, dan is het allemaal minder toevallig dan u denkt. Let bijvoorbeeld ook op de combinatie van symboliek. De zwarte kubus of het alziend oog zijn beide Saturnus symbolen. Kantelt u namelijk de kubus vorm in perspectief, dan ziet u een hexagoon, oftewel een figuur met 6 randen. Dit hexagoon is precies wat de Voyager ruimtesonde waarnam op de noordpool van Saturnus op 2 april 2014. Op de zuidpool werd gek genoeg een alziend oog waargenomen. Dit mag toch wel bijzonder worden genoemd, wetende dat beide symbolen al eeuwen zo niet millennia door de Saturnus cult worden gebruikt en verheerlijkt.
 

De zwarte kubus is dus 1 van de symbolen van de Saturnus cult. Mag het dan toevallig worden geheten dat een satelliet project van de universiteit van Delft de naam ISIS kreeg en een kubus satelliet op de markt bracht? “Ach, Vrijland je zoekt nu achter elke boom iets“. Goed, kijkt u dan nog even naar het logo van ISIS (zie rechts). Saturnus is de zesde planeet vanaf de zon gerekend en wordt daarom altijd de zesde planeet genoemd. De halve maan staat weer voor de reflectie zoals wordt uitgelegd in ‘Symbols of an Alian Sky‘; het woord ISIS staat op de zesde positie; need I say more? Ik zei al: gehypnotiseerde mensen kunnen de tekenen aan de wand niet zien. Bent u wakker?
 

De nieuwe ‘CubeSat’ van ISIS kan modulair worden opgebouwd. Als je meerdere kubussen aan elkaar koppelt, ontstaat zo een rechthoekige satelliet (zie afbeelding). De satelliet kan voor minder dan een miljoen worden gelanceerd zo meldt het bedrijf. Een saillant detail is dat de Archontische bloedlijn (Saturnus cult leden van de Maltezer ridder orde) van de Oranjes vereerd werd door een munt van Willem Alexander en Beatrix in de eerste ISIS satelliet mee de ruimte in te sturen. Oranje is nu dus letterlijk boven.
De satelliet heeft een uitermate nuttige functie, zo omschrijft de website van ISIS [citaat] Low rate information, in the form of a messaging service, not unlike automated text-messaging, will provide 24/7 status information on assets. Such services will become available for companies and governments, without the need to invest in large scale infrastructure or operations. Vrij vertaald betekent dit dat bedrijven en overheden 24 uur per dag, 7 dagen per week – oftewel onafgebroken – al hun ‘assets’ kunnen traceren. Nu weet de gemiddelde Nederlander dat wellicht niet, maar de officiële status van het burgerschap is die van een ‘asset’ (bezit). U bent dus feitelijk bezit van de staat. Daarom heeft u een Burger Service Nummer. De nieuwe ISIS satelliet maakt het dus mogelijk om de ‘assets’ van koning Willem Alexander en koningin Maxima – of de New Word Order (wat eigenlijk gewoon de oude Egyptische, Babylonische oude wereldorde is) – altijd en overal te traceren. Begrijpt u nu waarom u altijd uw ID kaart op zak moet hebben? Deze bevat namelijk een RFID chip. Kan dit signaal door satellieten worden opgevangen? Het antwoord daarop is “ja”. Leest u in dat kader bijvoorbeeld dit artikel (Engelstalig) van RT.com. U kunt er dus wel vergif op innemen dat de NSA en de AIVD (die volledigsamenwerken) u kunnen traceren waar u ook bent. Het probleem is nu nog dat u uw pasjes weg kunt leggen. Gelukkig heeft u dan nog wel een fulltime getraceerde mobiele telefoon op zak. In de nabije toekomst zullen daarom toepassingen worden gepromoot die ‘uw leven een stuk makkelijker moeten maken‘ waardoor u van “al die lastige pasjes” af bent. Dan hoeft u alleen nog maar even een chip onder uw huid te accepteren. Hieronder ziet u hoe die wereld er uit zal zien. De Saturnus cult ISIS zal u ondertussen volgen. Uw hart regelt uw identificatie.
 
New Bio-metric Pulse RFID Chip New World Order Tracking Technology !
YouTube: http://youtu.be/YRYbAfqejpI

Bron: http://boinnk.nl/blog/79302/de-isis-cubesat-voor-bedrijven-en-overheden-en-de-onderhuidse-chip/

Dit artikel geeft weer aan dat de gebeurtenissen van vandaag de dag niet zo maar plaats vinden en dat de gebruikte namen en symbolen geen toeval zijn. Dit verhaal en de artikelen en films waarnaar verwezen wordt geven echter niet de juiste interpretatie weer.

De Bijbel verklaard het allemaal. De "goden" uit het verleden zijn de gevallen engelen uit de tijd van Noach. Die tijd wil men tegenwoordig weer tot leven wekken. Ook de anti christ stamt uit die tijd. Uit het verleden. Het zijn geen Goden, geen buitenaardsen. Het zijn gevallen engelen die samen met satan in de eindtijd uit de hemel worden gegooid.

Openbaring 12:7-12 De draak overwonnen
7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen:
Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

Verder is het nog maar helemaal de vraag of het merkteken van het beest een onderhoudse chip wordt. Dit is wat we wel weten van het merkteken van het beest:

Openbaring 13:11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

zie ook: http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-merkteken-vh-beest.html