vrijdag 26 september 2014

Antisemitisme: Dooft het licht?

Antisemitisme: Dooft het licht? -- Nederland wordt steeds gevaarlijker voor Joden. In Arnhem werd onlangs een Jood in elkaar geslagen omdat hij Hebreeuws sprak. Dooft het licht?

Lees verder: http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/09/antisemitisme-dooft-het-licht

Ook niet gelovige mensen beseffen dat dit niet kan en dat het consequenties heeft. In de Bijbel staat:

Genesis 12:1-3 De roeping van Abram
1 De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; 2 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. 3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.

Wat een gezegend land is Nederland! Maar als ze in Nederland zo met Joodse mensen om blijven gaan, kan dat wel eens anders worden.

meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten