dinsdag 30 september 2014

Biometrische ID verscherpt rantsoenering Venezolanen. Voorbereidingen invoering merkteken van beest?

De Chavista oorlog tegen tekorten en de zwarte markt is aan het opwarmen. Hun laatste twee maatregelen voor Venezuela zijn point-of-sale biometrische scanners en een aangescherpt, gecentraliseerd transport systeem voor de binnenlandse distributie.

Andres Eloy Mendez, hoofdinspecteur voor eerlijke prijzen, heeft verklaard dat de meest beruchte van de twee van kracht zal zijn vanaf 30 november. Alle voedsel gerelateerde aanvoerketens, prive en publiekelijk, moeten worden uitgerust met biometrische technologie in staat om vingerafdrukken herkenning, om consumenten te belemmeren meer te kopen dan wat het regime voldoende acht.

"Alle supermarkten en warenhuizen in het land moeten biometrische lezers hebben... voor de controle van de hoeveelheid gekochte producten ... een eerlijker verdeling en een vermindering van de smokkel [zal worden bereikt]," Verklaarde Mendez tijdens een inspectie die hij persoonlijk uitgevoerde op woensdag bij Makro, een keten van warenhuizen.

Ook heeft president Nicolás Maduro aangegeven dat hij de uitvoering van de gecentraliseerde distributieregeling zal uit breiden naar nog andere gebieden van de economie, om items die de verbruikers bereiken te “verzekeren”. Op dit moment “begeleid” het Agri-Food Integrale Controle Systeem (SICA) voedselartikelen.

De voorganger van het nieuwe biometrische systeem, de Superior System van Assured Supply - nu overal aanwezig bij de verkooppunten van de staat en een aantal deelnemers in prive-sector - heeft ire aangewezen als een geupdate versie van Cuba's beruchte rantsoenkaart. Echter, de hoofdinspecteur heeft zulke bezwaren aan de kant geschoven en zegt dat het nieuwe biometrische systeem zich zal uitbreiden tot ver over de 446.000 mensen die al aangesloten zijn op het rantsoenering systeem.

Producenten, handelaren: Hamsteren of verstikken?
Degenen die tegen deze maatregelen opstaan ​​- zowel industrie- als consumentenorganisaties - beweren dat de tekorten niet ontstaan ​​als gevolg van smokkelwaar. Integendeel, zij beweren dat gangbare tekorten een onvermijdelijk resultaat zijn van een sterk verminderde productieve sector.

De slechte prestaties van de vorige controlesystemen lijken voor hun zaak te pleiten. Krant El Universal heeft benadrukt dat voedsel en medicijnen zijn onderworpen aan de gecentraliseerde distributie controles voor vele jaren. Maar zelfs de Maduro regering heeft toegegeven dat het niveau van de smokkel slechts werd geaccentueerd toen het 30-40 procent van de lokale markt bedroeg.

Jose Rozo, ex-voorzitter van de Fedecamaras ondernemersvereniging in Táchira staat, gaat nog verder en beweert dat degenen aan de macht eigenlijk hun eigen zwarte markten voor bondgenoten willen smeden.

"Dankzij het schema dat gevestigd is door de overheid in dit land, kun je niet met een vrachtwagen met voedsel rijden zonder een vergunning in Caracas. Hoe komen vrachtwagens aan in Cucuta (Colombia)? Alleen degenen die contacten hebben met de hoogste overheden komen de grenscontrole voorbij en kunnen hun koopwaar exporteren. We hebben te maken met een keten van corruptie", meende de zakelijk leider in een interview met de PanAm Post.

Rozo beweert dat de regering bachaqueros criminaliseert - de mensen die de grens met Colombia oversteken met Venezolaanse producten voor wederverkoop - maar dat ze niet de ware schuldigen zijn.

“Het minimumloon in Venezuela wat individuen verdienen is ongeveer 240 Bs. (US $ 3) per dag. Met dit geld kunnen ze twee maaltijden kopen. Als iemand een aankoop van 2.000 Bs. ($ 25) en deze producten in Cúcuta verkoopt, zal hij 1.000 Bs winst genereren ($ 13). Logisch dat veel mensen in nood hun toevlucht tot deze praktijk nemen.

De overheid berispt alleen mannen en vrouwen die tussen de vijf en 10 kilo voedsel kunnen dragen. Wij eisen de ontbinding en de gevangenneming van de echte maffia groepen die momenteel onder bescherming van de overheid zijn.”

Meer afhankelijkheid, survival als een manier van leven
Met "maffia groepen", verwijst Rozo naar de relatie tussen de controle schema's en corrupte ambtenaren. Als de voorraden beperkt zijn, worden degenen die de controle over de distributie systemen hebben, geconfronteerd met een grote verleiding om ze om te leiden voor hun eigen voordeel.

Econoom Alicia Sepúlveda, van Cedice Libertad, een Venezolaanse liberaal beleidsinstituut, bevestigt dat "de uitbreiding van de staatsmachten ... [en de toekenning van rechten] een grote stimulans voor corruptie heeft gegeven in een samenleving al aangetast door toenemende inflatie en waar de salarissen niet de behoeften van families dekken.

Sepúlveda wijst op de smokkel op het Colombia-Venezuela grens: "Indien een of meer personen beslissen dat men kan oversteken naar de andere kant en iemand wordt geconfronteerd met een extreme noodzaak, dan zal hij steekpenningen aanbieden... Vaak zijn het ambtenaren in dienst gewillig, temeer omdat ze ook echt lage lonen ontvangen.”

Naast geïsoleerde incidenten waarschuwt Sepúlveda dat deze drijfveren hun weg hebben gevonden naar vele delen van de Venezolaanse economische systeem. Dit probleem, legt ze uit, verergerd door het groeiend aantal interventies van de staat, met inbegrip van de nieuwe biometrische scanners en versterkte distributie controles.

Consumenten: Schuldig tot het tegendeel bewezen is
Als de beperking op goederen met gereguleerde prijzen van kracht worden - variërend van granen tot vlees en zelfs tandpasta - zullen consumenten informatie moeten laten registreren over hun huishouden, beroep, en economische status samen met andere gegevens. Dat is volgens het hoofdtoezicht van Eerlijke Prijzen, vermoedelijk voor hen om precieze rantsoeneringregels te formuleren.

Sepúlveda wijst erop dat dit de consumptiereductie doelstellingen zal uitvoeren die de Chavista regime heeft proberen op te leggen vanaf het begin: ". Ze proberen om te beslissen hoeveel en welke producten mensen moeten consumeren"

De economische analist gelooft dat dit afhankelijke personen kweekt, wat degenen aan de macht willen - ". middelmatig en gewoon proberen om te gaan met het dagelijks leven in het gezicht van een staat die probeert ze tot slaaf te maken."

"De kern van het probleem is de olie-bronnen management, die alleen wordt beheerd door de staat en die alleen rijkdom genereren voor de overheidagenten, waardoor burgers van hen afhankelijk worden gemaakt. Dit is in tegenstelling tot landen waar de inkomsten van de staat komt van de belastingen, die worden meer gezien als verontrustend voor burgers en pleiten voor meer controle in de manier waarop ze geld besteden. ... In ons geval beheert de overheid de rijkdom die vreemd is aan burgers ... Dit, samen met de boycot aan de particuliere sector, eindigt in het versterken van de staat.”

Roberto León Parilli, voorzitter van de Nationale Alliantie van consumenten, voegt eraan toe dat de twee strategieën aannemen dat de Venezolaanse consument de schuld heeft aan de tekorten en de huidige crisis: "er is geen vermoeden van onschuld ... integendeel, er is een vermoeden van schuld, en daarom, [zegt de regeringen] 'gaan we alle Venezolanen inspecteren.' "

Translated by Pablo Schollaert


 
Het merkteken van het beest
Dit artikel lijkt een blik in de toekomst te geven. Zal zo het merkteken van het beest worden ingevoerd? Bedenk dat er tijden van extreme armoede en oorlog worden voorspelt in de eindtijd.

Een ander belangrijk motief voor de invoering van het merkteken van het beest kan daarnaast ook een CO2 belasting zijn vanwege enorme (al dan niet bewust gecreëerde) milieuproblemen. Iedereen kan schuldig verklaard worden (net als de Venezolanen) en zonder het merkteken kun je gezien worden als een misdadiger tegen het leven op aarde. De wereld kan zich zo bedreigt voelen dat daar de doodstraf op kan staan. Bedenk dat die bedreigingen bewust gecreerd zijn om de mensen tot het uitvoeren van die doodstraf over te halen.

In de Bijbel staat dat de mensen die weigeren het beeld van het beest te aanbidden worden gedood. De anderen ontvangen het merkteken van het beest waarmee men (weer) zal kunnen kopen en verkopen.

Openbaring 13:11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.
 
meer over het merkteken >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten